Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Tabel

Ametialade ja piirkondade risttabel annab ülevaate kogu Eesti ja/või valitud maakondade tööjõuvajaduse prognoosist ametialade lõikes. Prognoosime kahte näitajat:

  • Tööjõu nõudluse muutumise hinnang järgmise 12 kuu jooksul – hinnatakse, kuidas muutub tööandjate vajadus teatud ametiala töötajate järele. Kas see suureneb, väheneb või jääb samaks?
  • Tööjõu pakkumise ja nõudluse vahelise tasakaalu hinnang järgmise 12 kuu pärast – hinnatakse, milliseks kujuneb suhe tööturul olemasoleva tööjõu ja tööandjate vajaduse vahel ametialade lõikes. Millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või tasakaal?

Tabeli otsingus kuvatakse vaid need ametialad, mida on vähemalt ühe hindamiskorra raames vähemalt ühes maakonnas hinnatud. Kogu Eesti kohta kokku toome välja need ametialad, mida hinnanud maakondadesse on koondunud vähemalt pool kogu Eesti tööjõust või mida on hinnatud vähemalt pooltes maakondades (täpsemalt lehel „Metoodika“).

  •  Info
  •  Info
  •  InfoTööjõu pakkumise ja nõudluse vahelise tasakaalu hinnang järgmise 12 kuu pärast, hindamise aeg 2021 aprill

 
 tööjõu suur ülejääk
 tööjõu ülejääk
=
 tasakaal
 tööjõu puudujääk
 
 tööjõu suur puudujääk
 
 ei ole infot
Ametialad
0110 - Sõjaväe ohvitserid
0210 - Sõjaväe allohvitserid
0310 - Sõjaväe reakoosseis
1111 - Seadusandjad
1112 - Kõrgemad valitsusametnikud
1114 - Kõrgemad ametnikud ühiskondlikes huviorganisatsioonides
1120 - Ettevõtete tegevdirektorid ja –juhatajad
1211 - Juhid finantsalal
1212 - Juhid tööhõive alal
1213 - Juhid strateegilise planeerimise alal
1219 - Mujal liigitamata äriteeninduse ja haldusala juhid
1221 - Juhid müügi- ja turundusalal
1222 - Juhid reklaami ja suhtekorralduse alal
1223 - Juhid teadus- ja arendusalal
1311 - Juhid põllumajanduses ja metsanduses
1312 - Juhid kalanduses ja vesiviljeluses
1321 - Juhid tööstuses
1322 - Juhid kaevanduses
1323 - Juhid ehituses
1324 - Juhid tarne, transpordi, laonduse ja turustamise alal
1330 - Juhid info- ja kommunikatsioonitehnoloogias
1341 - Juhid lastehoiu teenuste alal
1342 - Juhid tervishoiuteenuste alal
1343 - Juhid vanurite hooldeteenuste alal
1344 - Juhid sotsiaalhoolekande alal
1345 - Juhid haridus- ja koolitusalal
1346 - Juhid finantsvahendus- ja kindlustusteenuste alal
1349 - Juhid mujal liigitamata erialateenuseid osutavates asutustes
1411 - Juhid majutuses
1412 - Juhid toitlustuses
1420 - Juhid hulgi- ja jaekaubanduses
1431 - Juhid spordi-, rekreatsiooni- ja kultuurialal
1439 - Juhid mujal liigitamata teenuseid osutavates asutustes
2112 - Meteoroloogid
2113 - Keemikud
2114 - Geoloogid ja geofüüsikud
2120 - Matemaatikud, aktuaarid ja statistikud
2131 - Bioloogid, botaanikud, zooloogid jms alade tippspetsialistid
2132 - Taime- ja loomakasvatuse, metsanduse ja kalanduse nõuandjad
2133 - Keskkonnakaitse tippspetsialistid
2141 - Tööstus- ja tootmisinsenerid
2142 - Ehitusinsenerid
2143 - Keskkonnainsenerid
2144 - Mehaanikainsenerid
2145 - Keemiainsenerid
2146 - Mäeinsenerid, metallurgid jms alade tippspetsialistid
2149 - Mujal liigitamata tehnikateaduste tippspetsialistid
2151 - Elektriinsenerid
2152 - Elektroonikainsenerid
2153 - Telekommunikatsiooniinsenerid
2161 - Ehitusarhitektid
2162 - Maastikuarhitektid
2163 - Toote- ja rõivadisainerid
2164 - Linna- ja liiklusplaneerijad
2165 - Kartograafid ja maamõõtjad
2166 - Kujundajad ja multimeediakunstnikud
2211 - Üldarstid
2212 - Eriarstid
2221 - Õenduse tippspetsialistid
2222 - Ämmaemandad
2240 - Erialase kõrgharidusega parameedikud
2250 - Loomaarstid
2261 - Hambaarstid
2262 - Apteekrid
2263 - Tervisekaitse-, töötervishoiu- ja tööhügieeni tippspetsialistid
2264 - Füsioterapeudid
2266 - Audioloogid ja logopeedid
2269 - Mujal liigitamata tervishoiu tippspetsialistid
2310 - Ülikoolide ja kõrgkoolide õppejõud
2320 - Kutseõpetajad
2330 - Üldhariduskoolide vanema astme õpetajad
2341 - Alghariduse õpetajad
2342 - Lasteaiaõpetajad
2351 - Õppemetoodika tippspetsialistid
2352 - Eripedagoogid
2353 - Muud keeleõpetajad
2354 - Muud muusikaõpetajad
2356 - Infotehnoloogia õpetajad ja koolitajad
2359 - Mujal liigitamata hariduse tippspetsialistid
2411 - Raamatupidajad
2412 - Finants- ja investeerimisnõustajad
2413 - Finantsanalüütikud
2421 - Juhtimis- ja korraldusvaldkonna analüütikud
2422 - Äri- ja avaliku halduse tippspetsialistid
2423 - Personali- ja karjääri tippspetsialistid
2424 - Töötajate koolitus- ja täiendõppe tippspetsialistid
2431 - Reklaami- ja turunduse tippspetsialistid
2432 - Avalike suhete tippspetsialistid
2433 - Tehnika- (v.a info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) ja meditsiiniseadmete müügi tippspetsialistid
2434 - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia müügi tippspetsialistid
2511 - Süsteemianalüütikud
2512 - Tarkvara arendajad
2513 - Veebi- ja multimeediaarendajad
2514 - Rakenduste programmeerijad
2519 - Tarkvara ja rakenduste mujal liigitamata arendajad ning analüütikud
2521 - Andmebaaside kujundajad ja haldajad
2522 - Süsteemiadministraatorid
2529 - Mujal liigitamata tippspetsialistid, kes tegelevad andmebaaside ja arvutivõrkudega
2611 - Advokaadid, prokurörid ja haldusjuristid
2612 - Kohtunikud
2619 - Mujal õigusvaldkonnas liigitamata tippspetsialistid
2621 - Arhivaarid ja kuraatorid
2622 - Raamatukoguhoidjad jms teabe tippspetsialistid
2631 - Majandusteadlased
2633 - Filosoofid, ajaloolased ja politoloogid
2634 - Psühholoogid
2635 - Sotsiaaltöötajad ja nõustajad
2642 - Ajakirjanikud
2643 - Tõlkijad, tõlgid jm keeleteadlased
2651 - Kujutavad kunstnikud
2652 - Muusikud, lauljad ja heliloojad
2653 - Tantsijad ja koreograafid
2655 - Näitlejad
2656 - Raadio-, televisiooni jms saatejuhid
3112 - Ehitustehnikud
3113 - Elektrotehniliste alade tehnikud
3115 - Masinaehitustehnikud
3116 - Keemiatööstuse tehnikud
3117 - Mäe- ja metallurgiatehnikud
3118 - Joonestajad
3121 - Kaevanduse töödejuhatajad
3122 - Tööstuse töödejuhatajad
3123 - Ehituse töödejuhatajad
3131 - Energiatootmisettevõtte operaatorid
3132 - Jäätmepõletustehaste ja veepuhastusjaamade operaatorid
3133 - Keemiatööstuse protsessijuhtimistehnikud
3135 - Metallurgiatööstuse protsessijuhtimistehnikud
3139 - Mujal liigitamata protsessijuhtimistehnikud
3142 - Põllumajandustehnikud
3151 - Laevamehaanikud
3152 - Laeva tekiohvitserid ja lootsid
3211 - Meditsiiniliste kuvamis- ja raviseadmete tehnikud
3212 - Meditsiini- ja patoloogialaborite tehnikud
3213 - Abiapteekrid
3221 - Õenduse keskastme spetsialistid
3230 - Täiendmeditsiini ja loodusravi keskastme spetsialistid
3240 - Abiloomaarstid
3251 - Hambaraviõed ja hambaravi keskastme spetsialistid
3254 - Optometristid ja optikud
3255 - Abifüsioterapeudid
3257 - Tervisekaitse- ja töötervishoiuinspektorid jms keskastme spetsialistid
3258 - Kiirabitehnikud
3259 - Tervishoiu alal töötavad mujal liigitamata keskastme spetsialistid
3312 - Krediidi- ja laenuametnikud
3313 - Raamatupidamise keskastme spetsialistid
3315 - Hindajad ja kahjuhindajad
3321 - Kindlustusagendid
3322 - Müügiesindajad
3323 - Varustajad
3331 - Tolliagendid ja ekspediitorid
3332 - Konverentside ja ürituste korraldajad
3333 - Töövahendajad
3334 - Kinnisvaramaaklerid ja -haldajad
3339 - Mujal liigitamata äriteenuste agendid
3341 - Juhtivametnikud
3343 - Sekretärid-asjaajajad ja sekretärid-juhiabid
3344 - Meditsiinialal töötavad sekretärid
3351 - Tolli- ja piiriinspektorid
3352 - Maksu- ja aktsiisiametnikud
3353 - Sotsiaalkindlustusametnikud
3354 - Litsentsi- ja passiametnikud
3355 - Politseiinspektorid ja uurijad
3359 - Mujal liigitamata valitsuse haldusalade ametnikud
3411 - Õigusvaldkonna keskastme spetsialistid
3412 - Sotsiaaltöö keskastme spetsialistid
3421 - Sportlased
3422 - Treenerid, spordikohtunikud ja -ametnikud
3423 - Tervisespordiinstruktorid ja rekreatsioonikorraldajad
3431 - Fotograafid
3432 - Sisekujundajad ja dekoraatorid
3433 - Galeriide, muuseumide ja raamatukogude tehnilised töötajad
3434 - Peakokad
3435 - Muud kunsti- ja kultuuriala keskastme spetsialistid
3511 - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia operatsioonitehnikud
3512 - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutajatoe tehnikud
3513 - Arvutivõrkude ja süsteemide tehnikud
3514 - Veebitehnikud
3521 - Ringhäälingu ja audiovisuaalala tehnikud
3522 - Telekommunikatsiooni tehnikud
4110 - Kontoriametnikud
4132 - Andmesisestajad
4211 - Pangatellerid jms ametnikud
4212 - Kihlvedude vahendajad, krupjeed jm hasartmängude vahendajad
4213 - Pandimajapidajad ja rahalaenajad
4214 - Võlgade sissenõudjad jms töötajad
4221 - Reisikonsultandid ja reisibüroo ametnikud
4222 - Infotelefonide operaatorid
4223 - Telefonivahendusjaama operaatorid
4224 - Hotellide administraatorid
4226 - Administraatorid (üldiselt)
4227 - Uuringute sh turu-uuringute küsitlejad
4311 - Arve- ja raamatupidamisametnikud
4313 - Palgaarvestajad
4321 - Laoametnikud
4322 - Tootmisega seotud ametnikud
4323 - Transpordiametnikud
4411 - Raamatukogutöötajad
4412 - Posti sorteerijad ja kättetoimetajad
5111 - Reisi- ja lennusaatjad
5112 - Kontrolörid ja konduktorid
5113 - Giidid
5120 - Kokad
5131 - Kelnerid ja ettekandjad
5132 - Baarmenid
5141 - Juuksurid
5142 - Kosmeetikud jms alade töötajad
5151 - Ametiasutuste, hotellide ja muude asutuste koristus- ja majapidamistööde juhatajad
5153 - Majahoidjad
5164 - Lemmikloomade hooldajad
5165 - Sõiduinstruktorid
5211 - Kioski- ja turumüüjad
5222 - Müüjate vahetuseülemad
5223 - Poemüüjad
5230 - Kassapidajad ja piletimüüjad
5241 - Rõiva- ja muud modellid
5242 - Tootetutvustajad
5244 - Telefonimüügi agendid
5245 - Tanklatöötajad
5246 - Toitlustuse letitöötajad
5249 - Mujal liigitamata müüjad
5311 - Lapsehoidjad kodus või lasteasutuses
5312 - Õpetajaabid kodus või lasteasutuses
5321 - Hooldajad tervishoiuasutustes
5322 - Hooldajad kodus
5329 - Mujal liigitamata hooldustöötajad tervishoius
5411 - Päästjad ja tuletõrjujad
5412 - Politseinikud
5413 - Vangivalvurid
5414 - Turvatöötajad
5419 - Mujal liigitamata kaitseteenindajad
6113 - Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
6114 - Segakultuuride kasvatajad
6121 - Loomakasvatajad
6122 - Linnukasvatajad
6130 - Põllusaaduste ja loomakasvatajad
6210 - Metsanduse jms oskustöötajad
6221 - Veeloomade ja -taimede kasvatajad
6222 - Sisevete- ja rannapüügikalurid
7111 - Üldehitajad
7112 - Müürsepad jms töötajad
7113 - Kiviraidurid, tahujad jms töötajad
7114 - Betoonijad, betoonpindade viimistlejad jms alade töötajad
7115 - Puusepad
7119 - Mujal liigitamata üldehitustöölised
7121 - Katusekatjad
7122 - Põrandategijad ja plaatijad
7123 - Krohvijad
7124 - Isoleerijad
7126 - Torulukksepad
7127 - Õhukonditsioneeride ja külmutusseadmete mehaanikud
7131 - Maalrid jms töötajad
7132 - Pihustusseadmetega värvijad-lakkijad
7133 - Ehitustarindite puhastajad
7212 - Keevitajad ja leeklõikajad
7213 - Metalli töötlejad
7214 - Metallkonstruktsioonide valmistajad ja montöörid
7221 - Sepad, vasara- ja stantsisepad
7222 - Tööriistavalmistajad jms alade töötajad
7223 - Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
7224 - Metallilihvijad ja -poleerijad, tööriistateritajad
7231 - Mootorsõidukite mehaanikud ja lukksepad
7232 - Lennumasinate mootorite mehaanikud ja lukksepad
7233 - Põllumajandus- ja tööstusmasinate mehaanikud ja lukksepad
7234 - Jalgrataste jms sõidukite mehaanikud
7315 - Klaasimeistrid, -lõikajad, -lihvijad ja -viimistlejad
7317 - Käsitöölised, kes kasutavad puitu ning punumis- jms materjale
7318 - Käsitöölised, kes kasutavad tekstiile, nahka jms materjale
7319 - Mujal liigitamata käsitöölised
7321 - Trükiettevalmistuse töötajad
7322 - Trükitöötajad
7323 - Trükitööde viimistlejad ja köitjad
7411 - Ehituselektrikud
7412 - Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
7413 - Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad
7421 - Elektroonikaseadmete mehaanikud ja hooldajad
7422 - Info- ja kommunikatsiooniseadmete paigaldajad ja hooldajad
7511 - Lihunikud, kalatöötlejad jms toiduainete töötlejad
7512 - Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
7513 - Piimatöötlejad
7514 - Puu- ja köögivilja ning marjade töötlejad
7515 - Toidu ja jookide degusteerijad ja hindajad
7521 - Puidutöötlejad
7522 - Tislerid jms töötajad
7523 - Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
7531 - Rätsepad, köösnerid ja kübarategijad
7532 - Rõivaste jms toodete lekaalide tegijad ja juurdelõikajad
7533 - Õmblejad, tikkijad jms töötajad
7534 - Polsterdajad jms töötajad
7535 - Toorkarusnaha ettevalmistajad ja parkalid
7536 - Kingsepad jms töötajad
7542 - Lõhkajad ja õhkijad
7543 - Toodete (v.a toidud ja joogid) testijad
7549 - Mujal liigitamata oskustöötajad
8111 - Kaevurid ja karjääritöölised, mäemasinate operaatorid
8113 - Puurimismasinate operaatorid
8114 - Tsemendi-, kivi- ja muude mineraalide töötlemismasinate operaatorid
8121 - Metallitootmisseadmete operaatorid
8122 - Metallitöötlusmasinate operaatorid
8131 - Keemiaseadmete ja -masinate operaatorid
8141 - Kummitoodete masinate operaatorid
8142 - Plasttoodete masinate operaatorid
8143 - Pabertoodete masinate operaatorid
8151 - Ettevalmistus-, ketrus- ja poolimismasinate operaatorid
8152 - Riide- ja silmuskudumismasinate operaatorid
8153 - Masinõmblejad
8154 - Pleegitus-, värvimis- ja puhastusmasinate operaatorid
8156 - Jalatsitootmise jms masinate operaatorid
8157 - Pesumasinate operaatorid
8159 - Tekstiili-, karusnahk- ja nahktoodete masinate mujal liigitamata operaatorid
8160 - Toiduainete jms toodete masinate operaatorid
8171 - Tselluloosi- ja paberitootmisseadmete operaatorid
8172 - Puidutöötlemisseadmete operaatorid
8181 - Klaasi- ja keraamikaahjude jms seadmete operaatorid
8182 - Aurumasinate ja -katelde operaatorid
8183 - Pakke-, villimis- ja märgistusseadmete operaatorid
8189 - Mujal liigitamata seadme- ja masinaoperaatorid
8211 - Mehaaniliste seadmete koostajad
8212 - Elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad
8219 - Mujal liigitamata koostajad
8311 - Veduri- ja rongijuhid
8312 - Raudtee liiklustöötajad
8321 - Mootorrattajuhid
8322 - Sõiduauto-, takso- ja pakiauto juhid
8331 - Bussi- ja trammijuhid
8332 - Veoautojuhid
8341 - Farmi- ja metsatööseadmete juhid
8342 - Maaparandus-, tee- jms masinate juhid
8343 - Kraana-, tõstuki- jm tõsteseadmete juhid
8344 - Autotõstukijuhid
8350 - Laeva tekimeeskond jms töötajad
9111 - Koduabilised ja korterikoristajad
9112 - Abilised ning koristajad kontorites, hotellides jms asutustes
9121 - Pesupesijad ja triikijad
9122 - Sõidukipesijad
9123 - Aknapesijad
9211 - Taimekasvatuse lihttöölised
9212 - Looma-, linnu- jms kasvatuse lihttöölised
9213 - Põllusaaduste ja loomakasvatuse lihttöölised
9214 - Aianduse lihttöölised
9215 - Metsanduse lihttöölised
9216 - Kalanduse ja kalakasvatuse lihttöölised
9311 - Kaevanduse ja karjääri lihttöölised
9312 - Teede, tammide jms ehitamise ja korrashoiu lihttöölised
9313 - Hooneehituse lihttöölised
9321 - Pakkijad
9329 - Mujal liigitamata tootmislihttöölised
9333 - Transporditöölised ja laadijad
9334 - Kaubaladujad
9411 - Kiirtoitlustuskettide abitöölised
9412 - Köögiabilised
9510 - Tänaval jms kohtades teenuse osutajad
9520 - Välimüüjad (v.a toidu- ja joogimüüjad)
9611 - Prügivedajad ja muude jäätmete kogujad
9612 - Prügisorteerijad
9613 - Pühkijad jms lihttöölised
9622 - Halduse abitöölised
9623 - Arvestikontrolörid ning müügi- ja parkimisautomaatide rahakogujad
9624 - Veekandjad ja küttepuude kogujad
9629 - Mujal liigitamata lihttöölised
Kogu Eesti
Harju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Pärnu maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
 
=
 
=
=
=
=
=
 
=
=
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
=
 
 
 
 
=
 
 
=
 
 
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
=
=
 
 
 
 
=
 
=
=
 
=
 
Ei ole infot
Ei ole infot
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
 
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Ei ole infot
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
=
=
=
=
 
=
=
 
=
=
=
=
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
 
 
=
 
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
=
 
=
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
 
 
 
 
=
=
 
 
 
 
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
=
=
=
=
=
 
=
 
 
=
 
 
 
=
=
 
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
 
=
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
 
 
 
=
 
 
=
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
Ei ole infot
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
Ei ole infot
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
 
 
 
 
=
 
=
=
 
=
=
Ei ole infot
=
=
 
 
 
 
 
=
 
=
 
=
=
 
 
 
Ei ole infot
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
Ei ole infot
=
=
=
=
 
 
 
 
 
=
 
 
=
 
 
 
Ei ole infot
=
=
 
=
 
 
=
 
 
=
=
 
=
 
=
=
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
 
=
 
 
 
 
 
=
=
=
 
=
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
=
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
 
 
 
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
=
 
=
=
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
Ei ole infot
 
=
 
 
=
 
 
=
=
 
 
 
=
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
=
=
=
=
=
=
=
=
Ei ole infot
=
=
 
 
 
 
=
=
 
 
 
 
=
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
=
=
 
=
 
 
 
 
=
=
=
=
=
 
 
 
=
=
 
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
=
 
 
 
=
=
 
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
=
=
=
 
=
Ei ole infot
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
=
=
 
=
=
=
=
 
=
=
=
=
 
=
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
Ei ole infot
=
=
 
=
 
 
 
=
 
 
 
 
=
 
 
=
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
 
 
 
 
 
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
=
=
=
 
=
=
 
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
=
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
 
=
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
Ei ole infot
Ei ole infot
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
=
=
=
=
 
 
=
=
=
=
=
=
 
=
 
=
=
 
=
 
=
=
 
=
 
=
=
 
 
 
=
=
 
 
=
 
=
=
=
=
 
=
=
=
 
 
 
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
=
 
 
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
=
 
=
=
 
=
 
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
=
=
 
 
 
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
=
 
=
=
=
=
=
=
 
 
 
=
=
 
=
=
 
 
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
=
=
=
 
=
=
=
 
 
=
=
 
=
 
 
=
 
 
 
=
 
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
Ei ole infot
=
=
 
 
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
 
=
=
=
 
=
=
=
 
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
=
 
 
 
 
=
=
 
=
=
=
=
 
=
=
 
=
=
=
=
 
=
 
 
=
 
 
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
=
 
 
 
=
 
=
=
=
=
=
=
=
 
 
=
=
=
 
 
=
=
=
=
=
=
 
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Ei ole infot
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
=
 
 
 
=
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
 
 
=
=
=
 
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
 
 
 
 
=
=
 
 
 
=
 
 
=
 
=
 
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
=
=
=
=
=
=
 
=
=
 
 
 
=
=
 
 
=
 
 
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
=
=
=
Ei ole infot
=
=
 
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
 
 
=
=
=
=
Ei ole infot
 
 
=
 
=
 
 
 
=
 
 
 
=
=
 
 
 
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
=
Ei ole infot
 
 
=
=
=
 
 
=
=
 
 
=
=
 
=
 
=
=
=
 
 
 
=
 
=
=
=
 
=
=
=
=
=
Ei ole infot
 
=
=
=
=
 
=
Ei ole infot
Ei ole infot
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
 
 
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
Ei ole infot
 
=
=
=
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
=
 
Ei ole infot
=
 
 
=
=
=
 
=
=
 
=
=
=
=
 
=
=
=
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
 
 
=
=
 
=
=
 
=
 
 
=
=
 
=
 
=
=
 
=
=
 
 
 
 
=
 
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
=
 
 
=
 
 
=
=
=
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
=
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
 
 
 
 
Ei ole infot
 
=
=
 
=
 
=
 
 
=
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
Ei ole infot
 
 
=
=
=
=
 
 
Ei ole infot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
 
=
=
=
Ei ole infot
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Ei ole infot
=
=
 
=
=
=
=
 
=
=
=
 
 
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
=
 
=
 
 
 
 
 
=
 
 
Ei ole infot
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=