Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Keda ei võeta töötuna arvele?

Prindi

Lisatud 18.09.2013 | Uuendatud 13.01.2021

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus sätestab terve rea juhtumeid, mille korral inimest töötuna arvele võtta ei saa.

Teid ei võeta töötuna arvele, kui te:

 • olete alla 16aastane;
 • olete vanaduspensioniealine või ennetähtaegsel vanaduspensionil;
 • töötate töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või olete avalikus teenistuses;
 • olete ettevõtluskonto omanik ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses;
 • olete äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht, välja arvatud juhul, kui te ei saa selle eest tasu ning  vastate töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele;
 • olete juriidilise isiku tulumaksuseaduse §-s 9 nimetatud juhtimis- või kontrollorgani liige (keda ei ole nimetatud eelmises punktis) ja saate selle eest tasu;
 • olete registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, välja arvatud juhul, kui teie ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus on lõppenud ning vastate töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele;
 • olete kantud maksukohustuslaste registrisse füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana, välja arvatud juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus on lõppenud ning vastate töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele;
 • õpite õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes (välja arvatud juhul, kui olete täiskoormusega või kutseõppes statsionaarses õppes õppivana viimase 12 kuu jooksul  vähemalt 180 päeva töötanud või viibite akadeemilisel puhkusel);
 • olete aja-, asendus- või reservteenistuses;
 • saate abikaasatasu välisteenistuse või avaliku teenistuse seaduse alusel;
 • saate vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust päästeteenistuse seaduse alusel;
 • ei ole Eesti alalise / tähtajalise elamisloa alusel Eestis elav välismaalane või ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi või Šveitsi, Islandi, Liechtensteini ja Norra kodanik või ei ole Eestis viibiv rahvusvahelise kaiste saaja või ei ole ajutise / täiendava rahvusvahelise kaitse saaja või rahvusvaheline kaitse taotleja, kes tohib Eestis töötada;
 • olete Riigikogu, Euroopa Parlamendi või Vabariigi Valitsuse liige, Vabariigi President, kohtunik, õiguskantsler, riigikontrolöri, riiklik lepitaja, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu palgaline esimees või aseesimees, valla- või linnavalitsuse palgaline liige (sealhulgas vallavanem või linnapea), osavalla- või linnaosavanem;
 • peate sõltumatu isikuna avalik-õiguslikku ametit;
 • teie viimasest töötuna arveloleku lõpetamisest pole veel möödunud 90 päeva ja töötuna arvelevõtmise avalduse esitamisele eelneva 12 kuu jooksul lõpetati teie viimased kaks järjestikust töötuna arvelolekut, sest te:
  ei tulnud mõjuva põhjuseta vastuvõtule vähemalt kord 30 päeva jooksul; 
  - ei tulnud kolmandat korda mõjuva põhjuseta määratud ajal vastuvõtule;
  - keeldusite kolmandat korda mõjuva põhjuseta tegevuskava täitmisest;
  - keeldusite kolmandat korda mõjuva põhjuseta sobivast tööst. 
Oli teile sellest lehest abi?


Mõisted
Vanaduspensioniiga

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)