Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Tööampsude KKK

Prindi

Lisatud 01.10.2020 | Uuendatud 22.09.2021

Kas töötuna registreeritud juhatuse liige saab oma ettevõttes läbi viia jooga treeninguid tööampsuna (kuni 8 päeva kuus)?

Jah, töötamine peab olema registreeritud töötamise registris ja kui vastab tööampsu (ajutise töötamise) tingimustele, siis võib läbi viia.

Inimene, keda koondati, kas saab tasuta töötada (kuni 8 päeva) töötuna arveloleku ajal samas ettevõttes?

Äriühingus tasuta töötamine ei ole mõeldud töötaja asendamiseks, vaid on erandkorras nt pereliikmete abistamiseks. Ka uue ettevõtte loomise puhul saab juhatuse liige teha ajutiselt tasuta tööd. Tasuta töötamine ei ole tööamps. Ettevõttes, kust inimene on koondatud, saab ajutiselt tööd teha lepingu alusel.

Täiendavaid selgitusi saab lugeda Maksu- ja Tolliameti lehelt

Tööandja vormistas 10 päevaks töötamise töötamise registris, kuid inimene teeb reaalselt 2 päeva tööd. Kas peab lõpetama töötuna arveloleku?

Jah, sest Töötukassa lähtub töötamise registrisse kantud töösuhte kestusest ja kui töötamise periood on pikem, kui 8 päeva, siis töötuna arvelolek lõpeb. Kui töötamise periood on töötamise registrisse valesti märgitud, peab tööandja tegema paranduskande.

Tööturuteenuste ja -toetuse seaduse § 42 lg 1 sätestab: Ajutine töötamine seaduse tähenduses on töötuna arveloleku ajal töötamine töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses olek, mille ühekordne kestus ei ületa kaheksat päeva.

Kas FIE, kelle tegevus on peatatud ja kes on töötuna registreeritud, saab teha tööampsu?

FIE puhul, kes on töötuna arvel ja jätkab ettevõtte tegevusega, isegi, kui see on ajutine, lõpetatakse töötuna arvelolek. FIE, kelle tegevus on peatatud ja kes on töötuna arvel, võib teha tööampse teise tööandja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses.

Kas tööandja saab ette vormistada töötamisi? Näiteks inimene töötab 15.10, 20.10 ja 25.10.

Maksukorralduse seadus sätestab, et töötamise alustamine registreeritakse hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks, st saab ka varasemalt vormistada

Kas õppekogunemisel osalemine läheb ka tööampsu alla?

Ei, reservteenistus ei lähe tööampsu alla ja Kaitseväe kutse puhul töötuna arvelolek lõpeb.

Milline peab olema lepingu vorm tööampsu puhul?

Lepingu vorm ei sõltu tööampsust, vaid töö sisust. Tööandja peab ikka tavalisel viisil sõlmima lepingu ja vormistama inimese töötamise (töötamise registris). Tööandja jaoks on tööamps töösuhe nagu iga teine.

Tööinspektsiooni tasuta nõustamisteenus on mõeldud nii tööandjale, kui ka töö tegijale. Tööinspektsioon on andud sel teemal pikemad selgitused Tööelu portaalis 

Kas juhatuse liige võib teha ajutiselt tööd oma ettevõttes töötuna arveloleku ajal?

Jah, kuid töötamine peab olema registreeritud töötamise registris ja vastama tööampsu tingimustele.

Tööandja küsimus: Kas töötukassal on andmebaas klientidest, kes soovivad teha ajutist tööd?

Ei, sellist andmebaasi ei ole ja ei tule.

Sama küsimus võib olla registreeritud töötul. Sellisel juhul vastus on, et tööandja jaoks tööampsu võimaldamisega midagi ei muutunud ja ta peab otsima töötajat vastavalt ettevõtte vajadustele ja tööpakkumine on suunatud kõikidele tööotsijatele, mitte ainult töötuna registreeritud isikutele.

Kas arvele saab tulla inimene, kellel on täna töötamine üks päev?

Ei, kuna inimene töötab. Seoses tööampsudega ei ole tööturuteenuste ja -toetuste seaduses muutunud arvelevõtmise tingimused. Töötuna arvele saab inimene, kes arvelevõtmise päeval ei tööta. Tööampsud on lubatud, kui inimene on juba töötuna arvele võetud.

Kas töötuna arvelolev FIE, kelle ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus lõppenud, võib teha ajutist tööd teises ettevõttes töötuna arveloleku ajal?

Jah, kuid töötamine peab olema registreeritud töötamise registris ja vastama tööampsu tingimustele.

Kuidas mõjutab projektipõhine töö (tööamps) töötutoetust?

Töötutoetuse saamist ei mõjuta tööampsu eest saadav tasu.

Tööandja sisestas töötamise registrisse töösuhte kestuseks 1-30.08. Inimene töötab vaid nädalavahetustel, kokku 8 päeva. Kas niimoodi saab?

Ei, Töötukassa lähtub töösuhte pikkusest ja kui töösuhe tervikuna on pikem, kui 8 päeva, siis tegemist ei ole tööampsuga.

Kas inimene saab töötada 8 päeva septembri lõpus (23-30.09) ja oktoobri alguses (1-8.10) töötuna arveloleku ajal?

Jah, kui töötamise registris on kanne, siis lubatud tööampsu päevade arv kuus (8 päeva) tingimused on täidetud. Lisaks on eelduseks, et tasu suurus ei ületa lubatut.

Kas tööandja saab töötaja osas küsida sotsiaalmaksu soodustust ka ajutise töötamise korral?

Kui töötaja on vähenenud töövõimega ja töötab töölepingu alusel (jms tingimused, mis peavad olema täidetud), siis tööandja saab sotsiaalmaksu hüvitamist taotleda.

Tähele tuleb panna aga seda, et taotlus tuleb esitada hiljemalt tööle asumise päeval või töötajal osalise või puuduva töövõime tuvastamise päeval, tagantjärele me sotsmaksu ei hüvita.

Kuidas tööandja maksab töötaja eest sotsiaalmaksu tööampsu puhul?

Tööandja peab tavalisel viisil sõlmima isikuga lepingu, vormistama inimese töötamise töötamise registris, tasuma ja deklareerima maksudeklaratsioonil TSD tööjõumaksud (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, kinnipeetud tulumaks ja kohustusliku kogumispensioni makse). Tööandja sotsiaalmaksu miinimumkohustus tööampsude puhul on sama mis tavalise töötamise puhul.

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus võib tööandjal tekkida juhul, kui ta sõlmib töötuna arvel oleva isikuga tööampsude tegemiseks ajutist töölepingut kestvusega kuni 8 päeva ning maksab talle selle töö eest töötasu, mis on väiksem kui sotsiaalmaksu kuumäär proportsionaalselt töötatud päevade arvuga.

Sotsiaalmaksu miinimumkohustust ei tekki tööandjal töölepinguga töötaja või ametniku puhul juhul, kui on täidetud sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 4 sätestatud tingimused.

Muuhulgas on punktis 5 sätestatud, et sotsiaalmaksu makstakse tegelikult tasult kuni 12 kuu jooksul tööle asumisest töötaja või ametniku puhul, kes 12 kuu jooksul enne tööle asumist on olnud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 alusel töötuna arvel vähemalt kuus kuud. Kui isik oli töötuna arvel vähem kui 6 kuud, siis antud maksusoodustus ei kohaldu

Tööandja ei pea koos maksudeklaratsiooniga mingeid tõendeid maksuametile esitama, kuid kui MTA hakkab kontrollima ja küsib tõendit, siis peab küll tööandjal olema kirjalik tõend selle kohta, et tal on õigus maksusoodustusele.

Kui klient läheb ühte vahetusse tööle, mis kestab 12 tundi, kas see on üks päev või kaks päeva töötamist?

Töötamise periood ei sõltu tundidest vaid päevadest, kui 12 tundi langeb kahele päevale, siis on kaks päeva. Eesti Töötukassa lähtub töötamise registri andmetest.

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)