Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötuna arveloleku lõpetamine

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 16.12.2020

Registreeritud töötuna peate teavitama töötukassat kohe, kui asute tööle, õppima, ajateenistusse, teile määratakse ennetähtaegne vanaduspension või tuleks mõnel muul põhjusel teie töötuna arvelolek lõpetada. 

Töötukassat saate teavitada endale sobival viisil: 

 • logige sisse e-töötukassasse ja vajutage avanenud lehel nuppu "Teata tööleminekust".
 • pöörduge e-posti või telefoni teel oma nõustaja poole;
 • tulge isiklikult töötukassa esindusse;
 • helistage infotelefonile 15501;

Teavitamata jätmine võib tuua kaasa selle, et töötukassa pakub teile teenuseid või maksab hüvitist, millele teil enam õigust pole ning oleme hiljem sunnitud alusetult saadud summad (sh teenuseosutajale makstud tasu) teie käest tagasi nõudma.

Töötuna arvelolek lõpetatakse, kui töötu: 

 • asub tööle töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või osutab teenust või müüb kaupa ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses või on avalikus teenistuses, välja arvatud juhtudel kui tegemist on ajutise töötamisega, rohkem infot siit;
 • asub ametisse Riigikogu liikmena, Euroopa Parlamendi liikmena, Vabariigi Presidendina, Vabariigi Valitsuse liikmena, kohtunikuna, õiguskantslerina, riigikontrolörina, riikliku lepitajana, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu palgalise esimehena või palgalise aseesimehena, valla- või linnavalitsuse palgalise liikmena, sealhulgas vallavanema või linnapeana, osavalla- või linnaosavanemana;
 • asub pidama sõltumatu isikuna avalik-õiguslikku ametit;
 • asub äriühingu juhatuse liikmeks, prokuristiks, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanikuks, välismaa äriühingu filiaali juhatajaks või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juhiks ning ei vasta töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele või hakkab saama selle eest tasu;
 • keda ei ole eespool nimetatud ja kes asub juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks vastavalt tulumaksuseaduse §-le 9, (näiteks sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhatuse liige, äriühingu nõukogu liige või likvideerija jne), hakkab saama selle eest tasu;
 • registreerib end füüsilisest isikust ettevõtjana; 
 • kantakse maksukohuslaste registrisse füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana;
 • saab töötukassalt ettevõtluse alustamise toetuse;
 • asub õppima statsionaarses õppes;
 • asub õppima statsionaarses kutseõppes või täiskoormusega õppes (välja arvatud juhul, kui olete töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud);
 • asub aja-, asendus- või reservteenistusse;
 • hakkab saama abikaasatasu välisteenistuse või avaliku teenistuse seaduse alusel;
 • vähemalt kord 30 päeva jooksul ei pöördu kokkulepitud viisil  Eesti Töötukassasse vastuvõtule, välja arvatud juhul, kui ta ei saanud ühendust võtta mõjuva põhjuse tõttu. Kui te ei saa kokkulepitud ajal ja viisil vastuvõtule pöörduda, teatage sellest kohe oma nõustajale;
 • kolmandat korda mõjuva põhjuseta ei tule kokkulepitud ajal ja viisil töötukassasse vastuvõtule;
 • kolmandat korda mõjuva põhjuseta keeldub tegevuskavas kokkulepitud tegevuse täitmisest või sobivast tööst;
 • pole valmis kohe tööle asuma. Eeldame, et te viibite tööotsingu ajal Eestis ning kui soovite minna tööd otsima välisriiki, lepite selle eelnevalt oma nõustajaga kokku;
 • jõuab vanaduspensioniikka;
 • hakkab saama ennetähtaegset vanaduspensioni (eelpension);
 • soovib, et tema töötuna arvelolek lõpetatakse;
 • on kolmanda riigi kodanik ja tema elamisloa tähtaeg lõpeb.  


Kui töötuna arvelolek lõpetatakse 12 kuu jooksul teist korda järjest seetõttu, et töötu

 • keeldub koostööst ja tööotsimiskava allkirjastamisest;
 • ei pöördu kolmandat korda või vähemalt kord 30 päeva jooksul vastuvõtule või
 • keeldub kolmandat korda tööotsimiskavas kokkulepitud tegevusest või sobivast tööst, 

puudub tal viimasele arveloleku lõpetamisele järgneval 90 päeval õigus töötuna arvele võtmiseks.

Näiteks kui töötuna arvelolek lõpetatati 04.07.2016 seetõttu, et töötu kolmandat korda järjest ei täida tööotsimiskavas kokkulepitud tegevusi ning pärast 05.07.2016 tema uuesti arvelevõtmist tuleb lõpetada taas töötuna arvelolek 03.09.2016, sest ta ei pöördunud kord 30 päeva jooksul vastuvõtule, ei saa töötukassa teda uuesti töötuna arvele võtta enne, kui viimasest arveloleku lõpetamisest ehk 3. septembrist 2016 on möödunud 90 päeva.

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)