Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Aruandlus

Prindi

Lisatud 16.09.2013 | Uuendatud 15.03.2019

Ettevõtluse alustamise toetuse saajana peate esitama töötukassale toetuse kasutamise aruande vähemalt kaks korda aastas arvates toetuse ülekandmisest. 

Aruannete esitamise tähtajad ja kord

Toetuse saaja peab esitama Eesti Töötukassale toetuse kasutamise aruande vähemalt kaks korda aasta jooksul arvates toetuse pangakontole ülekandmise päevast (TTTS § 19 lg 7).
Aruannete esitamise täpsed tähtajad leiate ettevõtluse alustamise andmise otsusest ja e-töötukassast (e-töötukassa / Avaldused ja otsused / Ettevõtluse alustamise toetus / Aruanded).

Aruande vormi leiate paremalt, "Vormid ja dokumendid" alt. 

Toetuse kasutamise aruandele tuleb lisada:

 • kuludokumentide koopiad (arved, lepingud jms);
 • kuludokumentide tasumist tõendavate dokumentide koopiad. Siinkohal pöörame tähelepanu, et töötukassale jääb õigus küsida lisateavet, sh panga digitaalset kinnitust konto väljavõttele või maksekorralduse koopiale.

Juhul, kui toetuse kasutamise maksmist ei ole võimalik tõendada läbi pangakonto, tuleb muud maksmist tõendavad dokumendid toetuse saajal edastada Eesti Töötukassale digitaalselt või käsikirjaliselt allkirjastatult.

Toetuse saaja kohustub tagama, et toetuse saaja poolt esitatud aruandluses Eesti Töötukassale on toetatava äriplaani kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kuludest ning kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

Toetust ei tohi kasutada:

 • tehinguteks toetuse saajaga;
 • tehinguteks, mille üheks pooleks on toetuse saaja ja teiseks pooleks toetuse saaja sugulased (Perekonnaseaduse §-s 80 toodu kohaselt) või  toetuse saaja abikaasa;
 • tehinguteks äriühinguga, milles toetuse saaja on osanik või aktsionär või juhatuse liige.

Toetuse saaja peab võimaldama Eesti Töötukassal:

 • tutvuda ettevõtluse alustamise toetuse sihtotstarbelist kasutamist tõendavate dokumentidega kolme aasta jooksul toetuse ülekandmisest ja 
 • teostada paikvaatlust oma tegevuskohas kahe aasta jooksul toetuse ülekandmisest.

Aruande saab esitada:

 • töötukassa portaali iseteeninduses;
 • töötukassa maakondliku osakonna infolauda;
 • postiga aadressil Eesti Töötukassa, Lasnamäe 2, 11412, Tallinn;
 • digitaalselt allkirjastatud aruande koos arvete ja maksmist tõendavate dokumentidega saab saata e-posti aadressile evat@tootukassa.ee.

 

Muudatuste kooskõlastamine

Vajadusel võib toetuse kasutamises teha muudatusi juhindudes alljärgnevast:

1. Toetuse kasutamise tabelis välja toodud vahendi/kulutuse hinnamuudatust ei pea kooskõlastama juhul, kui soetusmaksumus muutub kuni 20%. Kui soetusmaksumus muutub rohkem kui 20%, siis tuleb hinnamuudatus töötukassaga kooskõlastada. Iga kulurida tuleb käsitleda eraldi.

2. Kõik uued investeeringud/kulutused tuleb eelnevalt kooskõlastada. Juhime tähelepanu, et töötukassa ei aktsepteeri toetuse kasutamise muudatusi, mis ei ole kooskõlastatud.

Toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.

Juhul kui muutmise tulemusel ületab kulurida 500 euro piirmäära, tuleb koos kooskõlastamise avaldusega esitada vähemalt kaks sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist või -päringut.

 • Hinnapakkumised või -päringud ei või olla vanemad kui kolm kuud arvates kooskõlastamise avalduse esitamise päevast.
 • Kui toetuse saajal ei ole võimalik esitada kahte hinnapakkumist või -päringut, peab kooskõlastamise avalduses sisalduma sellekohane põhjendus.
 • Kui soovitakse soetada kasutatud seadet, tuleb esitada alternatiivne hinnapakkumine või -päring uue seadme kohta või viide avalikele allikatele, kui antud info on kättesaadav internetis. Viitele tuleb juurde lisada väljavõte allikast (pdf, Print Screen).

Kooskõlastamiseks vajaliku avalduse leiate paremalt, "Vormid ja dokumendid" alt. 

Kooskõlastamise avalduse saab esitada:

 • töötukassa portaali iseteeninduses;
 • töötukassa maakondliku osakonna infolauda;
 • postiga aadressil Eesti Töötukassa, Lasnamäe 2, 11412, Tallinn;
 • digitaalselt allkirjastatud avalduse saab saata e-posti aadressile evat@tootukassa.ee.

Otsuse muudatuse kooskõlastamise kohta teeme 10 tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamisest.

Oli teile sellest lehest abi?


Mõisted
EVAT

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)

logo_eures01.png