Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Ettevõtluse toetamise teenused

Prindi

Lisatud 16.09.2013 | Uuendatud 09.10.2019

Infolehed ettevõtluse toetamise teenuste kohta:

Koolitus

Individuaalne nõustamine

Mentorklubi

Individuaalne mentorlus
 

Siin lehel on kajastatud järgmine informatsioon:

Töötukassa hüvitab ettevõtluse alustamise toetuse saajatele vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud mentorluse, individuaalse nõustamise ja koolituse kulu.

Hüvitamist on võimalik taotleda kahe aasta jooksul alates toetuse ülekandmisest, kusjuures mentorlus, individuaalne nõustamine või koolitus peab olema lõppenud enne kahe aasta möödumist toetuse ülekandmisest.

Ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avaldus tuleb esitada ja kooskõlastus saada enne teenuse algust. Avaldus tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne teenuse algust.

Avalduse saab esitada:

Ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise alused:

1. kulu hüvitatakse pärast teenuse toimumist arve koopia, selle maksmist tõendava dokumendi ja teenuse saamist tõendava dokumendi alusel, nt koolituse puhul koolituse läbimist tõendava dokumendi alusel;

2. arve peab olema väljastatud toetust saanud eraisikule ja sellel peab kajastuma teenusel osalejana tema nimi;

3. teenusel osalemine peab olema toimunud ning arve peab olema makstud toetust saanud eraisiku poolt kahe aasta jooksul alates ettevõtluse alustamise toetuse ülekandmise päevast;

4. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kinnituskirjal näidatust väiksem, hüvitatakse kulu arvel näidatud summas;

5. kui teenuse tegelik maksumus (vastavalt esitatud arvele) on kinnituskirjal näidatust suurem, hüvitatakse kulu kinnituskirjal näidatud summas;

6. kulu hüvitis kantakse toetust saanud isiku pangakontole 30 tööpäeva jooksul nõutavate dokumentide esitamisest.

NB! Töötukassa pöörab tähelepanu, et ühe ja sama tegevuse katteks (teenuse ostuks) ei või olla saadud Euroopa Liidu toetust mõnest teisest fondist või programmist.

Küsimuste korral palume võtta ühendust ettevõtluse toetuse osakonnaga aadressil evat@tootukassa.ee.
 

Koolitus

Ettevõtluse alustamise toetuse saajatele hüvitatakse vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu. Koolituskulu hüvitamine on vähese tähtsusega abi.

Kulu hüvitatakse tegutsevatele ettevõtjale kahe aasta vältel pärast ettevõtluse alustamise toetuse saamist ning kuni 959 euro suuruses summas. Koolitus peab olema lõppenud enne kahe aasta möödumist alates toetuse ülekandmisest.

Kulu hüvitamine peab olema eelnevalt töötukassaga kooskõlastatud – selleks peab esitama ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avalduse.

Koolituskulu hüvitamise avalduses peab põhjendama teenuse vajadust:

 • Millised on Teie ootused antud koolituse osas? Kuidas plaanitakse rakendada koolitusel saadud teadmisi äritegevuses?
 • Kas ja kuidas mõjutab koolituse läbimine olemasolevat ja/või potentsiaalset klientuuri?
 • Mis peab ettevõttes/ettevõtte tulemustes muutuma tänu koolituse läbimisele?
 • Palume Teie hinnangut kuidas koolituse läbimine mõjutab ettevõtte müügitulemusi? Millist müüki planeeritakse saada tänu soovitud koolitusele (nt aastas)?

NB! Eesti Töötukassa hüvitab üksnes täiskasvanute koolituse seaduses nimetatud täienduskoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidava täienduskoolituse kulud.

Kontrollida tuleb koolitaja kehtivat koolitusluba või tegevusluba või majandustegevusteadet, mida saab teha Eesti Hariduse infosüsteemi kaudu.

Vajaduselt saab vastava kinnituse küsida ka otse koolitajalt.

Täiskasvanute koolituse seadus

Eesti Hariduse Infosüsteem
 

Individuaalne nõustamine

Ettevõtluse alustamise toetuse saajatele hüvitatakse vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud individuaalse nõustamise kulu. Individuaalse nõustamise kulu hüvitamine on vähese tähtsusega abi.

Kulu hüvitatakse tegutsevatele ettevõtjale kahe aasta vältel pärast ettevõtluse alustamise toetuse saamist ning kuni 150 euro suuruses summas. Ettevõtluse toetamise teenus peab olema lõppenud enne kahe aasta möödumist alates toetuse ülekandmisest.

Kulu hüvitamine peab olema eelnevalt töötukassaga kooskõlastatud – selleks peate esitama ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avalduse.

Individuaalse nõustamise kulu hüvitamise avalduses peab põhjendama teenuse vajadust :

 • Millised on Teie ootused antud teenuse osas?
 • Millisele probleemile või küsimusele soovite lahendust leida nõustamise abil?
 • Palume Teie hinnangut kuidas individuaalse nõustamise teenus mõjutab toetuse abil loodud äriühingu igapäevast majandustegevust, müügitulemusi vm.
   

Mentorklubi

Mentorluse kulu hüvitamine on vähese tähtsusega abi.

Kulu hüvitatakse tegutsevatele ettevõtjale kahe aasta vältel pärast ettevõtluse alustamise toetuse saamist ning kuni 959 euro suuruses summas.

Mentorklubi peab olema lõppenud enne kahe aasta möödumist alates toetuse ülekandmisest.
 

Variant 1

Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubi

Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubis osaledes saate vahetada teadmisi ja kogemusi ettevõtluses kogenud inimestega ning luua uusi ärikontakte, et tagada enda loodud ettevõtte areng, konkurentsivõimelisus ja jätkusuutlikkus.

Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubis osalemine on ettevõtluse alustamise toetuse saajatele tasuta.

Mentorklubi koosneb kuuest klubiõhtust. Iga klubiõhtu kestab 4-5 tundi.

Klubiõhtud toimuvad tavaliselt kahel korral kuus ning on üles ehitatud interaktiivse koolitusena, mille käigus lahendatakse praktilisi ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtlusalastel teemadel ning tõstatatakse probleeme ja otsitakse neile koos koolitaja ja mentoritega lahendusi (nt läbirääkimisoskused, esinemisoskus/ärisuhtlus, turundus ja müügistrateegiad).

Täpsemat infot mentorklubide toimumise kohta saate töötukassa maakondlike osakondade teenusekonsultantidelt.
 

Variant 2

Mentorklubis osalemise kulu hüvitamine

Mentorklubis osalemise kulu hüvitamist saab taotleda, kui taotlejal on põhjendatud vajadus osaleda mentorklubis, mille korraldajaks ei ole Eesti Töötukassa.

Ettevõtluse toetamiseks võib töötukassa kokkuleppel isikuga hüvitada mentorklubi kulu kuni 959 eurot.

Kulu hüvitamine peab olema eelnevalt töötukassaga kooskõlastatud – selleks peate esitama ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avalduse. 

Mentorklubis osalemise kulu hüvitamise avalduses peab põhjendama teenuse vajadust:

 • miks soovitakse valitud mentorklubis osaleda;
 • info mentorklubi kohta:
  • toimumise aeg ja
  • toimumise koht
  • korraldaja
  • läbiviijad
  • programm, teemad

NB! Töötukassa pöörab tähelepanu, et ühe ja sama tegevuse katteks (teenuse ostuks) ei või olla saadud Euroopa Liidu toetust mõnest teisest fondist või programmist.

Informatsiooni mentorklubi maksumuse, finantseerimisallikate, omafinantseeringu ja maksmise nõuete osas saate vajadusel küsida otse mentorklubi korraldajalt.
 

Individuaalne mentorlus

Ettevõtluse alustamise toetuse saajatele hüvitatakse vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga või ettevõtluskogemuse õppimisega laiemalt seotud individuaalse mentorluse kulu. Individuaalse mentorluse kulu hüvitamine on vähese tähtsusega abi.

Individuaalne mentorlus peab sisaldama äri käivitamise ja jätkusuutlikkuse saavutamisega seotud teemasid, küsimusi ja probleeme. Spetsiifilised teemad (nt tegevusvaldkonnaga seotud) kvalifitseeruvad pigem individuaalse nõustamise alla.

Avalduse analüüsimiseks vajame järgmist informatsiooni:

1. Individuaalse mentorluse programmi teemad

Reeglina on teemad seotud järgmiste valdkondadega:

 • Eesmärkide seadmine ja tegevusplaan
 • Müük, turustamine, võrgustik
 • Turundus, meetodid
 • Finantsplaneerimine
 • Personalitöö

2. Individuaalse mentorluse programmi kava

Programmi kestvus on reeglina minimaalselt neli kuni viis kuud. Selle perioodiga oleks võimalik ka reaalsete tulemusteni jõuda. Lühema perioodi puhul seda võib olla veel ei juhtu.

Programm peab sisaldama piisaval määral kontakttunde.

 Kavas või programmis peavad olema kajastatud:

 • mentii ja mentori poolt kokkulepitud konkreetsed ja selged eesmärgid
 • tagasiside vormid
 • planeeritud tulemused
 • kohtumiste ajakava
 • töömaht tundides kokku
 • kokkulepped raha maksmise osas. Kuidas plaanitakse teenuse eest maksta? Mille alusel (nt tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid vm)?

3. Konkreetne ettevõte või organisatsioon, millega saavutati kokkulepe individuaalse mentorluse osas, info mentori kohta ehk konkreetse eraisiku kohta, kes vastutab mentorlusprogrammi läbiviimise ja selle tulemuste eest.

4. Mentori CV. Sobiv mentor omab pikaajalist (vähemalt viieaastast) ettevõtlus- ja juhtimiskogemust.

Oli teile sellest lehest abi?


Mõisted
EVAT
ESF

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate toomess.ee veebilehele

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)

logo_eures01.png