Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Ettevõtluse toetamise teenused

Prindi

Lisatud 16.09.2013 | Uuendatud 15.03.2019

Töötukassa hüvitab ettevõtluse alustamise toetuse saajatele vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud mentorluse, individuaalse nõustamise ja koolituse kulu. Hüvitamist on võimalik taotleda kahe aasta jooksul alates toetuse ülekandmisest. Mentorlus, individuaalne nõustamine või koolitus peab olema lõppenud enne kahe aasta möödumist toetuse ülekandmisest. Ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avaldus tuleb esitada ja kooskõlastus saada enne teenuse algust. Avaldus tuleb esitada 10 tööpäeva enne teenuse algust.

Mentorluse kulu hüvitamine

Ettevõtluse alustamise toetuse saajatele hüvitatakse vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga või ettevõtluskogemuse õppimisega laiemalt seotud individuaalse mentorluse või mentorklubis osalemise kulu. Mentorluse kulu hüvitamine on vähese tähtsusega abi.

Kulu hüvitatakse tegutsevatele ettevõtjale kahe aasta vältel pärast ettevõtluse alustamise toetuse saamist ning kuni 959 euro suuruses summas. Kulu hüvitamine peab olema eelnevalt töötukassaga kooskõlastatud – selleks peate esitama ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avalduse. Lisaks avaldusele tuleb täita ka vorm "Seotud ettevõtjad".  Avalduse ja vormi saab esitada töötukassa portaali iseteeninduses, meie esinduse infolauas või saata postiga keskkontorisse Lasnamäe 2, 11412 Tallinn. Digitaalselt allkirjastatud dokumendid tuleb saata evat@tootukassa.ee.

Mentorluse kulu hüvitamist saab taotleda, kui taotlejal on põhjendatud vajadus:

  • osaleda mentorklubis, mille korraldajaks ei ole Eesti Töötukassa (nt ettevõtte tegevusvaldkonnast ja arenguvajadustest tulenevalt);
  • saada individuaalset mentorlust (nt ei sobi taotlejale klubilise tegevuse vorm, tegevusvaldkond on klubis käsitlemiseks liiga spetsiifiline vms).

Mentorklubis osalemise kulu hüvitamiseks tuleb lisaks avaldusele esitada:

  • põhjendus, miks soovitakse valitud mentorklubis osaleda;
  • info mentorklubi kohta: toimumise aeg ja koht, korraldaja, läbiviijad.

Individuaalse mentorluse kulu hüvitamiseks tuleb lisaks avaldusele esitada:

  • põhjendus, miks soovitakse individuaalset mentorlust;
  • selgitused mentori valiku kohta;
  • info mentori ettevõtluskogemuse kohta: mentor peab olema pikaajalise kogemusega ettevõtja, kellel on teadmised ja kogemus juhtimisest, planeerimisest, finantsidest ja turundusest.

Eesti Töötukassa korraldatud mentorklubis osaledes saate  vahetada teadmisi ja kogemusi ettevõtluses kogenud inimestega ning luua uusi ärikontakte, et tagada enda loodud ettevõtte areng, konkurentsivõimelisus ja jätkusuutlikkus.

Mentorklubi koosneb kuuest klubiõhtust. Iga klubiõhtu kestab 4-5 tundi. Klubiõhtud toimuvad tavaliselt kord kuus ning on üles ehitatud interaktiivse koolitusena, mille käigus lahendatakse praktilisi ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtlusalastel teemadel ning tõstatatakse probleeme ja otsitakse neile koos koolitaja ja mentoritega lahendusi (nt läbirääkimisoskused, esinemisoskus/ärisuhtlus, turundus ja müügistrateegiad).

Täpsemat infot mentorklubide toimumise kohta saate töötukassa maakondlike osakondade teenusekonsultantidelt. 

 

Individuaalse nõustamise kulu hüvitamine

Ettevõtluse alustamise toetuse saajatele hüvitatakse vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud individuaalse nõustamise kulu. Individuaalse nõustamise kulu hüvitamine on vähese tähtsusega abi.

Kulu hüvitatakse tegutsevatele ettevõtjale kahe aasta vältel pärast ettevõtluse alustamise toetuse saamist ning kuni 150 euro suuruses summas. Kulu hüvitamine peab olema eelnevalt töötukassaga kooskõlastatud – selleks peate esitama ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avalduse. Lisaks avaldusele tuleb täita ka vorm "Seotud ettevõtjad". Avalduse ja vormi saab esitada töötukassa portaali iseteeninduses, meie esinduse infolauas või saata postiga keskkontorisse Lasnamäe 2, 11412 Tallinn. Digitaalselt allkirjastatud dokumendid tuleb saata evat@tootukassa.ee.

Individuaalse nõustamise kulu hüvitatakse pärast nõustamise läbimist ning kuludokumentide (arve koopia ja selle tasumist tõendav dokument) esitamist töötukassale. 

Arve peab olema väljastatud toetust saanud eraisikule ja sellel peab kajastuma teenusel osalejana tema nimi. Samuti peab arve olema makstud toetust saanud eraisiku poolt.

 

Koolituskulu hüvitamine

Ettevõtluse alustamise toetuse saajatele hüvitatakse vajadusel ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu. Koolituskulu hüvitamine on vähese tähtsusega abi.

Kulu hüvitatakse tegutsevatele ettevõtjale kahe aasta vältel pärast ettevõtluse alustamise toetuse saamist ning kuni 959 euro suuruses summas. Kulu hüvitamine peab olema eelnevalt töötukassaga kooskõlastatud – selleks peate esitama ettevõtluse toetamise teenuse kulu hüvitamise avalduse. Lisaks avaldusele tuleb täita ka vorm "Seotud ettevõtjad". Avalduse ja vormi saab esitada töötukassa portaali iseteeninduses, meie esinduse infolauas või saata postiga keskkontorisse Lasnamäe 2, 11412 Tallinn. Digitaalselt allkirjastatud dokumendid tuleb saata evat@tootukassa.ee.

Koolituskulu hüvitatakse pärast koolituse läbimist ning kuludokumentide (arve koopia ja selle tasumist tõendav dokument) esitamist töötukassale. Koolituse puhul tuleb esitada töötukassale ka selle läbimist tõendava tunnistuse koopia.

Arve peab olema väljastatud toetust saanud eraisikule ja sellel peab kajastuma teenusel osalejana tema nimi. Samuti peab arve olema makstud toetust saanud eraisiku poolt.

Eesti Töötukassa hüvitab üksnes täiskasvanute koolituse seaduses nimetatud täienduskoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidava täienduskoolituse kulud. Täienduskoolitusasutuse pidaja on koolitaja, kes on taotlenud täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või esitanud majandustegevusteate:

  • enne 01.07.2015 erakooliseaduse alusel tööalase või vabaharidusliku koolituse läbiviimiseks väljastatud koolitusload või tegevusload kehtivad kuni 2016. aasta 30. juunini. Nimetatud koolitusloa või tegevusloa alusel täiskasvanute koolitusasutuste pidajad on kuni loa kehtivuse lõpuni võrdsustatud täienduskoolitusasutuse pidajaga.
  • enne 01.07.2015 täiskasvanute koolitusasutusena tegutsenud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud on kuni 2016. aasta 30. juunini võrdsustatud täienduskoolitusasutuse pidajaga.
  • Teenuse osutaja kehtivat koolitusluba või tegevusluba või majandustegevusteadet saab kontrollida viitelt: Eesti Hariduse infosüsteem.

 

 

 

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)

logo_eures01.png