Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Koolitused

Prindi

Lisatud 11.07.2013 | Uuendatud 30.08.2021

Tööturukoolitusel saate osaleda, kui teil pole erialaseid oskusi või need vajavad täiendamist, teie eesti keele oskus või digioskused on napid ning nõustamisel on selgunud, et tööle saamine eeldab uute teadmiste või oskuste omandamist või olemasolevate täiendamist.

Tööturukoolitust võimaldame teile, kui te otsite tööd ja olete töötukassas registreeritud

 • töötuna;
 • koondamisteatega tööotsijana;
 • ​kinnipeetava tööotsijana või
 • vanaduspensioniealise, ennetähtaegset vanaduspensioni või päästeteenistuja toetust saava tööotsijana, kes ei ole tööga hõivatud.

Loe ka: Tööturukoolitus töötavale inimesele

Tööturukoolitus

 • võib kesta ühest päevast kuni ühe aastani;
 • toimub Eestis;
 • võib toimuda  ka  täielikult või osaliselt veebikeskkonnas.

Koolitusvajadust hindate ja analüüsite koos konsultandiga. Lähtudes nii teie vajadustest kui ka tööturu olukorrast (kasutades OSKA uuringusüsteemi ja tööjõuvajaduse baromeeterit) lepite koostöös konsultandiga kokku, millise valdkonna koolitust te tööle saamiseks vajate. 

Pärast koolitusvajaduse põhjendatuks hindamist saate konsultandilt info, kas  

 • teid suunatakse töötukassa poolt juba tellitud grupikoolitusele või
 • saate koolituskaardiga valida vajaliku kursuse töötukassa kinnitatud koolitajate kõigile avatud koolituste hulgast või
 • tellitakse teie vajadustele vastav koolitus.

Kui meil on teile vajaliku valdkonna koolitus juba tellitud, teavitame teid selle algusest. Tellitud koolitused toimuvad tavaliselt 6-12 liikmelises grupis. Erialakoolituste sisu on planeeritud arvestades tööandjate nõudmisi ja kutsestandardites seatud tingimusi. Koolituse õppematerjalid on tasuta ning jäävad pärast koolituse lõppu teile.

Kui oleme esmalt kokku leppinud koolituskaardi kasutamise, kuid teil ei õnnestu sobivat koolitust töötukassa kinnitatud koolitajate pakutavate avatud koolituste hulgast leida, saame vajaliku koolituse tellida. Koolituse tellimine võib võtta aega 1-2 kuud.

Koolitusel osalemine lepitakse kokku tegevuskavas. Koolitusele suunamisega tekivad teil koolitusel osaleja õigused ja kohustused (loe täpsemalt teenusstandardist).

 

Vanaduspensioniealisele, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetuse saavale isikule, kes on tööotsijana arvele võetud, osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Oli teile sellest lehest abi?


Mis on koolituskaart?

Kui olete oma konsultandiga kokku leppinud koolituskaardi kasutamise ja teie töölesaamiseks vajaliku koolitusvaldkonna, saate valida sobiva kursuse töötukassa kinnitatud koolitajate avatud koolituste seast. Töötukassa kinnitatud koolitajad leiate koolitajate nimekirjast. Kui soovite, saate konsultandilt koolitajate nimekirja väljatrüki.

Kvalifikatsiooni saamise toetamine

Töötukassa toetab

 • registreeritud töötute,
 • koondamisteatega tööotsijate,
 • kinnipeetavate tööotsijate ja
 • vanaduspensioniealiste, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saavate, tööga mitte hõivatud registreeritud tööotsijate

kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamist, kui töölesaamise eelduseks on kutsetunnistuse, pädevustunnistuse, sertifikaadi või juhtimisõigust tõendava dokumendi olemasolu.

Tasuta e-koolitused

Sellele lehele oleme koondanud viiteid erinevate tasuta e-õppe võimaluste kohta. Paremalt "Kasulike linkide" alt leiate viiteid ka teistele täiskasvanutele mõeldud tasuta õppimisvõimalustele. 

Tööta ja õpi

Töötust ennetavad ehk "Tööta ja õpi" teenused on mõeldud töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel. Lähemalt saab neist teenustest ning nende saamise tingimustest lugeda meie portaalist: "Tööta ja õpi"

Mõisted
Koolitusvajadus
Kas teadsite, et ...

koolitusel saate osaleda, kui otsite aktiivselt tööd ning olete töötukassas registreeritud töötuna
või koondamisteatega tööotsijana
või olete vanaduspensioniealine, 
ennetähtaegset vanaduspensioni või päästeteenistuja toetust saav registreeritud tööotsija, kes ei ole hõivatud tööga.

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)