Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Koolitusel osalemise tingimused

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 26.06.2020

Tööturukoolitusel osaledes tekivad teil ka koolitusega seotud õigused ja kohustused.

Kui olete registreeritud töötu, on teil õigus

 • saada stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust
 • jätkata koolitusel osalemist ka pärast töötuna arveloleku lõppu, kui lõpetamise põhjuseks on: 
 1. vanaduspensioniikka jõudmine või ennetähtaegse vanaduspensioni määramine;
 2. tööle või avalikku teenistusse või muusse ametisse  asumine;
 3. aja-, asendus- või reservteenistuses osalemine;
 4. juht- või kontrollorgani liikme või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalemine abikaasana;
 5. töötukassa ettevõtluse alustamise toetuse väljamaksmine;
 6. õppima asumine.

Kui olete registreeritud koondamisteatega tööotsijana ning suunatud tööturukoolitusele veel töötamise ajal, võite jätkata koolitusel osalemist ka pärast töösuhte lõppemist töötuna arvele tulemata. Koondamisteatega töötotsijale ei maksta stipendiumi ega sõidu- ja majutustoetust, küll aga tekib teil neile õigus pärast töösuhte lõppu end töötuna arvele võttes. 

Kui olete vanaduspensioniealine, ennetähtaegset vanaduspensioni või päästeteenistuja toetust saav registreeritud tööotsija, võite jätkata koolitusel osalemist ka pärast tööotsijana arveloleku lõpetamist või tööle, avalikku teenistusse või muusse ametisse asumist või juht-, kontrollorgani liikme või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalemist abikaasana. Stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust vanaduspensioniealisele tööotsijale ei maksta.

Kui olete kinnipeetava tööotsijana suunatud tööturukoolitusele veel kinnipidamise ajal, ei ole teil õigust saada stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust. Kui registreerite end töötuks pärast kinnipidamisasutusest vabanemist, on teil koolitusel osaledes õigus saada stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust. Toetuste kohta leiate infot meie portaalist. Teil on õigus jätkata koolitusel osalemist ka pärast tööotsijana arveloleku lõpetamist või kinnipidamisasutusest vabanemist – töötuna registreeruma selleks ei pea. 

Koolitusel osaledes on teil kohustus

 • otsida aktiivselt tööd ka koolituse ajal;
 • osaleda kõigis õppetundides ja võtta koolitusest maksimum;
 • teavitada oma konsultanti ja koolitajat kohe, kui selgub, et te ei saa koolitusel osaleda, et saaksime kokku leppida edasised tegevused;
 • teavitada oma konsultanti töötuna arvelolemist mõjutavatest asjaoludest – teie õigus koolitusel osaleda sõltub teie töötuna arvelolekust (vaadake täpsemalt kliendi meelespeast);
 • käituda viisakalt ja suhtuda austusega teistesse koolitusel osalejatesse. Kui osalete koolitusel joobes, segate kaasõppijaid või koolitajat, on koolitajal ja meil õigus teie koolitusel osalemine katkestada;
 • anda pärast koolituse lõpetamist oma konsultandile ülevaade omandatud teadmistest ja oskustest ning täiendada oma kandideerimisdokumente.

Kui selgub, et teil ei olnud õigust tööturukoolitusel osaleda (nt ei olnud teil koolitusele suunamise hetkel õigust töötuna arvel olla vms), nõuab töötukassa teilt tagasi koolitusel osalemisega seotud kulu (koolituse maksumus ning selle osutamisega seotud toetused: stipendium ning sõidu- ja majutustoetus).

Kui keeldute kokkulepitud koolitusele minemast, puudute koolituselt või katkestate koolituse mõjuva põhjuseta, võib töötukassa lõpetada teile töötuskindlustushüvitise maksmise. Kui see juhtub korduvalt, võime peatada või lõpetada töötutoetuse maksmise või lõpetada teie töötuna arveloleku.

Oli teile sellest lehest abi?


Kas teadsite, et ...

koolitusel saate osaleda, kui otsite aktiivselt tööd ning olete töötukassas registreeritud töötuna
või koondamisteatega tööotsijana
või olete vanaduspensioniealine, 
ennetähtaegset vanaduspensioni või päästeteenistuja toetust saav registreeritud tööotsija, kes ei ole hõivatud tööga.

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)