Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Kvalifikatsiooni saamise toetamine

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 04.01.2016

Töötukassa toetab

 • registreeritud töötute, 
 • koondamisteatega tööotsijate ja
 • vanaduspensioniealiste tööga mitte hõivatud registreeritud tööotsijate 

kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamist, kui töölesaamise eelduseks on kutse- ja osakutse tunnistuse või oskusi tõendava pädevustunnistuse, sertifikaadi või mootorsõiduki juhi õigust tõendava dokumendi olemasolu.

Kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on:

 • kutsetunnistus
 • osakutsetunnistus
 • kompetentsitunnistus
 • oskuste vastavust tõendav sertifikaat
 • pädevustunnistus

Koostöös konsultandiga lepite kokku, kas ja millist kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti te tööle saamiseks vajate. Kui kvalifikatsiooni saamise toetamine on vajalikuks tunnistatud, tasub töötukassa kvalifikatsiooni hindajale dokumendi saamisega kaasneva kulu – eksami või eksamile eelneva konsultatsiooni tasu või riigilõivu.

Kvalifikatsiooni taotlema suunatud töötul katame kokkulepitud kvalifikatsiooni saamise kulud ka pärast töötuna arveloleku lõpetamist, kui lõpetamise põhjuseks on:

 • vanaduspensioniikka jõudmine või ennetähtaegse vanaduspensioni määramine;
 • tööle või avalikku teenistusse või muusse ametisse  asumine;
 • aja-, asendus- või reservteenistuses osalemine;
 • juht- või kontrollorgani liikme või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalemine abikaasana;
 • töötukassa ettevõtluse alustamise toetuse väljamaksmine;
 • õppima asumine.

Kvalifikatsiooni saamisega seotud konsultatsioonil ja eksamil osalemise päevade eest makstakse teile sõidu- ja majutustoetust. Sõidu- ja majutustoetuse saamise eeltingimus on, et olete konsultatsioonil ja eksamil osalemise päeval töötuna arvel ja eksami toimumiskoht on teie elukohast kaugemal kui 500 meetrit.

Riigilõivulise eksami korral on sõidu- ja majutustoetuse arvestamiseks vajalik teil töötukassa konsultandile esitada kas kvalifikatsiooni andja poolt väljastatud kvalifikatsiooni omamist tõendav dokument (nt juhiluba) või kvalifikatsiooni andja poolt elektrooniliselt või paberil edastatud kinnitus teie teenusel osalemise kohta.

Kui olete koondamisteatega tööotsijana suunatud teenusele veel töötamise ajal, võite teenusel osalemist alustada või jätkata ka pärast töösuhte lõppemist – töötuna arvele tulema selleks ei pea .Koondamisteatega töötotsijale ei maksta stipendiumi ega sõidu- ja majutustoetust, küll aga tekib teil neile õigus pärast töösuhte lõppu end töötuna arvele võttes. 

Kui olete vanaduspensioniealise registreeritud tööotsijana teenusele suunatud, võite teenusel osalemist alustada või jätkata ka siis, kui teie tööotsijana arvelolek on lõpetatud või olete tööle, avalikku teenistusse või muusse ametisse asunud või tegutsete juht-, kontrollorgani liikme või füüsilisest isikust ettevõtjana või osalete füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses abikaasana. Stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust vanaduspensioniealisele tööotsijale ei maksta. 

Vanaduspensioniealisele tööotsijale osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel​.  

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Oli teile sellest lehest abi?


Kas teadsite, et ...

​koondamisteatega tööotsija, kes on juba töötamise ajal suunatud kutse-, pädevus- või sõidukijuhi eksamile, saab jätkata kokkulepitud toetuse kasutamist ka pärast töösuhte lõppemist – töötuna arvele tulema selleks ei pea. 

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele 20. oktoobril toimub Online töömess. Bännerile klõpsates jõuate messi lehele (ingliskeelne)   Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele  

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png