Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Tööpraktika

Prindi

Lisatud 17.09.2013 | Uuendatud 31.12.2021

Tööpraktika eesmärk on anda kliendile tööle saamiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada tööandja juures oma ametialaseid oskuseid ja teadmisi. Tööpraktikale suunamisel võtame arvesse kliendi varasemat töökogemust, oskuseid ja teadmisi, tööotsimise tulemusi ning töösoove.

Tööpraktikal saab osaleda:

 • registreeritud töötu
 • koondamisteatega tööotsija
 • tööotsijana registreeritud vanaduspensioniealine, kes ei tööta.

Praktikakoha sobivust hindab töötukassa. Töötukassal on õigus tutvuda praktika korralduse ja tingimustega ettevõttes kohapeal.

Tööpraktika kestab nii kaua, kui on töötamiseks vajalike esmaste praktiliste oskuste omandamiseks tarvis, kuid mitte üle nelja kuu. Praktika kestvus lepitakse kokku kliendi, töötukassa ja tööandja vahel, lähtudes töökoha nõuetest ja praktikandi vastavusest neile. Praktikant võib praktikal osaleda kuni 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.

Tööandjal ei tohi tööpraktika taotlemisel olla maksuvõlga, mis kokku ületab 100 eurot (kõikide maksude ja maksete liikide ja intressi osas), v.a juhul kui see on ajatatud; karistusandmeid karistusregistris ega algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust.

Tööpraktika korraldamiseks sõlmitakse töötukassa ja tööandja vahel haldusleping. Praktika ajal ei tohi sõlmida praktikandiga töölepingut ega maksta talle töötasu, va ajutise töötamise puhul.

Praktika ajal makstakse tööandjale juhendamistasu esimesel kuul 30,88, teisel kuul 23,16 ning kolmandal ja neljandal kuul 15,44 eurot päevas.

Tööandjal on praktika korraldamisel kohustus:

 • korraldada praktikandi juhendamine;
 • pidada arvestust praktikast osavõtu kohta;
 • anda töötukassale tagasisidet praktikandi kohta praktikapäevikus;
 • esitada töötukassale hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks osavõtuleht eelmisel kuul praktikal osaletud päevade kohta;
 • teavitada töötukassat kirjalikult koheselt mistahes muutustest, mis mõjutavad tööpraktika läbiviimist.

Täidetud ja allkirjastatud osavõtuleht edastatakse töötukassa kontaktisikule. Tööpraktika korraldamisega seonduvates küsimustes võtke palun ühendust töötukassa maakondliku osakonnaga, mille kontaktid leiate siit: tööandjate konsultantide kontaktid.  

Kliendil on tööpraktikale minnes kohustus:

 • osaleda praktikal vastavalt kokkuleppele töötukassa ja tööandjaga;
 • pidada õpitud oskuste ja tööülesannete kohta praktikapäevikut ja esitada see töötukassale hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks;
 • mõjuval põhjusel (näiteks haiguse tõttu) puudumisest viivitamatult teavitada nii tööandjat kui oma nõustajat;
 • pöörduda kokkulepitud ajal nõustaja vastuvõtule.

Praktikal osalemisest keeldumist või selle põhjuseta katkestamist loetakse tegevuskava täitmisest keeldumiseks, millega võib kaasneda töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse maksmise lõpetamine või töötuna arveloleku lõpetamine.

Praktikal osaletud päevade eest maksab töötukassa kliendile stipendiumi 3,84 eurot päevas ning sõidutoetust 10 senti kilomeetri eest, kuid mitte rohkem, kui 26 eurot päevas. Vanaduspensioniealisele teenusel osalejale stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust ei maksta.

Toetusi makstakse korrektselt esitatud ning allkirjastatud dokumentide alusel. Nii osavõtuleht kui ka praktikapäevik allkirjastatakse kliendi ning tööandja poolt.

Vähenenud töövõimega isikutele ja vanaduspensioniealistele tööotsijatele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)