Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa koostööpartnerid

Prindi

Lisatud 03.04.2014 | Uuendatud 17.01.2018

Üle-eestilised koostööpartnerid:

Koostööpartnerid Tallinnas ja Harjumaal

 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus: ürituste korraldamine, projektide läbiviimine. Registreerimine ja lisainfo: 640 9173, enut@enut.ee
   
 • Tallinna Keskraamatukogu: lasteürituste läbiviimine, raamatukoguteenuste info jagamine, kodulehe ideede genereerimisel ja teostamisel, raamatute väljapanek, parandamine jne. Registreerimine ja lisainfo: http://keskraamatukogu.ee/tulge-vabatahtlikuks/registreerimine/ (märkida lisanfo lahtrisse märksõna "Töötukassa". 
   
 • Eesti Vabaharidusliitkoostööpartneritega suhtlemine, võimalus kasvatada tööalaseid kontakte, kohtuda professionaalidega haridusmaastikul ning anda panus rahvusvahelistesse haridusprojektidesse. Registreerimine ja lisainfo: 648 8100, evhl@vabaharidus.ee
 • MTÜ Kasside Turvakodu: kassidega mängimine ja nende sotsialiseerimine, kassidele söögi-joogi lisamine, ruumide korrastamine. Registreerimine ja lisainfo: 5345 3271, kristiina.stolbova@gmail.com
   
 • Eesti Evangeelne Luterlik Kirik: Tallinna ja Harjumaa koguduste tegevustes osalemine, ürituste korraldamisel abistamine, erinevates projektides osalemine. Registreerimine ja lisainfo: 5020857, avo.uprus@eelk.ee
   
 • Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum: töö andmebaasidega. Registreerimine ja lisainfo: Maris.Rosenthal@tmm.ee
   
 • Meie Kool MTÜ (Mäepealse Erakool): olla lastele abiks tundides erinevate ülesannete  sooritamisel;  olla abiks õpilastega koolist väljas liikumisel;  jälgida lapsi vahetundides;  anda oma panus laste vaba aja sisustamisse peale tunde;  kogeda toredaid hetki töös lastega;  töötada vahvate kolleegidega; aidata kaasa kooli oma näo kujundamisel. Registreerimine ja lisainfo: 5202123, info@maepealse.ee
   
 • Rahvusarhiiv: võimalus tutvuda lähemalt suure mäluasutuse tegemistega ja laiendada silmaringi, aidata kaasa parema avaliku teenuse pakkumisele, saada oskusi ja -kogemusi arhiivitöös, kasvatada tööalaseid kontakte. Registreerimine ja lisainfo: kristi.ots@ra.ee, vajadusel 7387 511
   
 • Eesti Päästearmee: Tallinnas avatavas sorteerimiskeskuses kauba sorteerimine, väljapanek, markeerimine, hooldus, saali sisustamine, abistamine laos, vajadusel reklaamikampaaniate läbiviimisel abistamine ja nendel osalemine. Registreerimine ja lisainfo: 5305 9959, projects@paastearmee.ee (märksõna "iCare")
   
 • HIV-Positiivsete Võrgustik: aidata tervislike eluviiside propageerimise ürituste korraldamisel ja läbiviimisel, osaleda erinevates projektides ning jagada HIV-ga seotud reklaamvoldikuid. Registreerimine ja lisainfo: 58188508, latsin.alijev@ehpv.ee
   
 • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit: erinevatel üritustel liikumispuudega inimeste abistamine; infopäevade, seminaride, erinevate kohtumiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel osalemine; abistamine vene- ja inglise keele tõlgina, samuti võõrkeelsete infomaterjalidetõlkimisel; osalemine sisekommunikatsiooni väljatöötamisel, info levitamisel sotsiaalmeedias, listides; abistamine erinevate projektide ettevalmistamisel ja projektimeeskonna töös; arhiivi korrastamine; arvutite hooldamine. Registreerimine ja lisainfo: Auli Lõoke, 5293144, elil@elil.ee
   
 • Eesti Muuseumiühingvabatahtlik saab kaasa aidata Muinsuskaitseametis, muuseumides, koolides, rahvamajades jms toimuvate sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimise assisteerimisel. Registreerimine ja lisainfo: 5119439, riin.alatalu@kul.ee
   
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit: aidata toiduaia ja riideaia tegevustes, algatada uusi projekte ja leida ressursse, osaleda ürituste ettevalmistamises. Registreerimine ja lisainfo: 56495485, viire.null@gmail.com
   
 • AS Hoolekandeteenused: psüühilise erivajadusega täiskasvanud klientide abistamine igapäevaelu toimingute juhendamisel, klientidega suhtlemisel ja vaba aja sisustamisel. Registreerimine ja lisainfo: 677 1252, kristel.amiel@hoolekanne.ee
   
 • Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes: rahvusvaheline noorsootöö, tõlketööde tegemine, veebilehe arendamine, ürituste ja laagrite korraldamisel abistamine, mentorlus, andmebaaside haldamine, kommunikatsioon, turundamine, projektijuhi abistamine, pressiteadete / artiklite väljastamine, töö nii kohalike kui rahvusvaheliste sihtgruppidega, keeletoimetamine, giiditöö, voldikute jms kujundamine, info jagamine, sekretär-assistenid ülesanded, juriidlised kpsimused. Registreerimine ja lisainfo: 601 3098, estyes@estyes.ee
   
 • Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing: ühingu liikmete isiklik abistamine kodus või väljaspool kodu; veebilehe arendamine ja haldamine; graafiline disain; veebilehe ja sotsiaalvõrgustike toimetamine; turundamine; tõlkimine; projektide kirjutamisel abistamine; statistiliste andmete analüüsimine; juriidilised toimingud. Registreerimine ja lisainfo: 5347 7636keiu.thpnu@epnu.ee
   
 • Okupatsioonimuuseum (Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus): dokumentide ja fotode skänneerimine, museaalide kirjeldamine, korrastamine ja pildistamine, töö andmebaasiga, raamatukogu korrastamine; ekspositsiooni tutvustamine külastajatele; näituste ülespanek; ürituste korraldamise assisteerimine (ruumide ettevalmistamine, inimeste juhendamine); kodulehe haldamine, info levitamine sotsiaalmeedias, materjalide tõlkimine, materjalide koostamine ja kujundamine. Registreerimine ja lisainfo: 668 0250, muuseum@okupatsioon.ee
   
 • SA Eesti-Hollandi Heategevusfond (Toidupank)toiduainete sorteerimine, toidukastide komplekteerimine ja nende laadimine autosse; osalemine toidukogumise kampaaniates erinevates kaubanduskeskustes. Samuti on oodatud nn professionaalsed vabatahtlikud, kes soovivad panustada muudes töölõikudes: IT, projektid, ürituste korraldamine jms. Lisainfo: Agnes Ojakivi, 5683 9344
   
 • Anija Valla Kultuurikeskus: vabatahtlik saab kaasa aidata sündmuste korraldamisel (ülevallalised sündmused, maakondlikud sündmused, rahvamajade sündmused; koolitused, ümarlauad, jne), info ja teabelevitamise ning muude tegevuste abistamises. Vabatahtlik töö toimub Kehra Rahvamajas (Kreutzwaldi 2, Kehra), Alavere Rahvamajas (Alavere küla) ja Voose Rahvamajas (Voose küla). Vabatahtlik peab valdama eesti keelt. Lisainfo: Ruth Lille, 608 4440, 5158124, 
   
 • Vaba aja klubi IDEA ( vabaajaklubi SMILE): administreerimine, külaliste vastuvõtt, mänguturniiride läbiviimine, sünnipäevade korraldamine, puhtuse ja korra tagamine; õppeprogrammide koostamine, uute projektide genereerimine, dokumentide koostamine, partnerite ja koolide huvijuhtidega läbirääkimised; klubi turundamine sotsiaalmeedias ja mujal, kirjavahetus sotsiaalvõrkude gruppides. Lisainfo ja registreerimine: Vladimir Vlassov,  5819 2005, vladimir@smiletime.ee
   
 • EEKBL- Valduste Osaühing (Sõbralt Sõbrale): kauba väljapanemine, kauba sorteerimine, klientide abistamine, müügisaali korrastamine, mööbli korrastamine. Kontaktisik: Henri Lehtsaar, telefon 5622 0083, henri.lehtsaar@sobraltsobrale.ee
   
 • Tallinna KultuuriametTallinna Merepäevad: Eesti suurim mere- ja perepidu, mis toob 15.-17. juulini Tallinna nelja sadamasse kokku tuhanded ja tuhanded meresõbrad Eestist ja välismaalt. Et garanteerida kõikidele osalejatele parimad emotsioonid, kutsume meeskonda vabatahtlikke, kelle ülesanne on olla abis sadamates, väikelaevadel, infopunktides, kontsertidel ja muudel Tallinna Merepäevade raames toimuvatel üritustel. Kontaktisik: Renate Gross, 5813 6026, vabatahtlikud@tallinnamerepaevad.ee
   
 • EVEA Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon: Eesti ainus väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärgiks on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet. Vabatahtlik saab tegeleda ettevõtluspäeval osalemise müümisega, EVEA-ga liitumise võimaluse propageerimisega, liitumise müügiga, EVEA juhtpersoonide assisteerimisega. Kontaktisik: Kristi Hunt, 522 2309 kristi.hunt@evea.ee 
   
 • Helpific MTÜ: vabatahtlik saab olla abiks organisatoorsete, administratiivsete ja/või põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks, sh graafiline disain, tõlkimine, turundamine, klienditeenindus, projektikirjutamine- ja juhtimine, müügitöö, andmete analüüsimine, tekstide kirjutamine ja toimetamine, infopäevade korraldamine. Vabatahtlik töö võib toimuda kaugjuhendamise teel vabatahtliku kodus, kui see on eelnevalt kooskõlastatud (sobilik näiteks erivajadustega inimestele). Kontakt: 5646 9778, info@helpific.com
   
 • Teine Tants MTÜ: Kanuti Gildi SAAL on sõltumatu esinemispaik ja production house Tallinna Vanalinnas. See on koht kaasaegsele ja progresiivsele tantsule, muusikale, uuele meediale ja muule elusale kunstile. Vabatahtlik saab abiks olla peamiselt järgnevas: administratiivsed tööd, etenduste piletite kohapeal müümine, kontrollimine; etenduste plakatite ja vihikute levitamine linnas; etenduste abistamine laval ja lava taga; teatrifestivalide korraldusabi; teatrifestivalidel väliskülaliste võõrustamine. Registreerimine ja lisainfo: Maarja Kalmre, 5564 7931, maarja@saal.ee
   
 • MTÜ Tallinna Hipodroom: vabatahtlikuna saab abiks olla parkimise korraldamisel, külastajate suunamisel/ informeerimisel ning lastealal lastele erinevate tegevuste korraldamisel võistluspäeval; erinevatel haljastuse abitöödel; erinevatel abitöödel tallides. Registreerimine ja lisainfo: Mihkel Gull 526 0081 mihkel@hipodroom.ee
   
 • Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum. Vabatahtliku töö sisuks on töö infosüsteemiga MuIS; kogude korrastustööd ja muud kogudega seotud toimetused. Kontaktisik Anu Viltrop: 5665 9118 anu.viltrop@gmail.com
   
 • MTÜ AVITUS. Avitus on keskendunud tööle meeleoluhäirete ja stressispektri häirete valdkonnas. Küsi vabatahtliku töö võimaluste kohta lisainfot Katrin Randrüüt: 521 9843 katrin@avitus.ee

 

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png