Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa koostööpartnerid

Prindi

Lisatud 03.04.2014 | Uuendatud 04.11.2020

Üle-eestilised koostööpartnerid:

Koostööpartnerid Tallinnas ja Harjumaal

 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus: ürituste korraldamine, projektide läbiviimine. Registreerimine ja lisainfo: 640 9173, enut [ä] enut [dot] ee
   
 • Tallinna Keskraamatukogu: lasteürituste läbiviimine, raamatukoguteenuste info jagamine, kodulehe ideede genereerimisel ja teostamisel, raamatute väljapanek, parandamine jne. Registreerimine ja lisainfo: http://keskraamatukogu.ee/tulge-vabatahtlikuks/registreerimine/ (märkida lisanfo lahtrisse märksõna "Töötukassa"). 
   
 • Tabasalu Raamatukogu. Raamatukogutöö põhitegevuse toetamine; turundustegevustele kaasaaitamine online-kanalites (Facebook, Instagram jmt); sündmuste korraldamisele kaasaaitamine. Registreerimine ja lisainfo: tabasaluraamatukogu [ä] hot [dot] ee
   
 • Eesti Vabaharidusliitkoostööpartneritega suhtlemine, võimalus kasvatada tööalaseid kontakte, kohtuda professionaalidega haridusmaastikul ning anda panus rahvusvahelistesse haridusprojektidesse. Registreerimine ja lisainfo: 648 8100, evhl [ä] vabaharidus [dot] ee
   
 • MTÜ Kasside Turvakodu: kassidega mängimine ja nende sotsialiseerimine, kassidele söögi-joogi lisamine, ruumide korrastamine. Registreerimine ja lisainfo: 5345 3271, kristiina [dot] stolbova [ä] gmail [dot] com
   
 • Eesti Evangeelne Luterlik Kirik: Tallinna ja Harjumaa koguduste tegevustes osalemine, ürituste korraldamisel abistamine, erinevates projektides osalemine. Registreerimine ja lisainfo: 502 0857, avo [dot] uprus [ä] eelk [dot] ee
   
 • Meie Kool MTÜ (Mäepealse Erakool): olla lastele abiks tundides erinevate ülesannete  sooritamisel;  olla abiks õpilastega koolist väljas liikumisel;  jälgida lapsi vahetundides;  anda oma panus laste vaba aja sisustamisse peale tunde;  kogeda toredaid hetki töös lastega;  töötada vahvate kolleegidega; aidata kaasa kooli oma näo kujundamisel. Registreerimine ja lisainfo: 520 2123, info [ä] maepealse [dot] ee
   
 • Rahvusarhiiv: võimalus tutvuda lähemalt suure mäluasutuse tegemistega ja laiendada silmaringi, aidata kaasa parema avaliku teenuse pakkumisele, saada oskusi ja -kogemusi arhiivitöös, kasvatada tööalaseid kontakte. Registreerimine ja lisainfo: kristi [dot] ots [ä] ra [dot] ee, vajadusel 738 7511
   
 • HIV-Positiivsete Võrgustik: aidata tervislike eluviiside propageerimise ürituste korraldamisel ja läbiviimisel, osaleda erinevates projektides ning jagada HIV-ga seotud reklaamvoldikuid. Registreerimine ja lisainfo: 5818 8508, latsin [dot] alijev [ä] ehpv [dot] ee
   
 • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit: erinevatel üritustel liikumispuudega inimeste abistamine; infopäevade, seminaride, erinevate kohtumiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel osalemine; abistamine vene- ja inglise keele tõlgina, samuti võõrkeelsete infomaterjalidetõlkimisel; osalemine sisekommunikatsiooni väljatöötamisel, info levitamisel sotsiaalmeedias, listides; abistamine erinevate projektide ettevalmistamisel ja projektimeeskonna töös; arhiivi korrastamine; arvutite hooldamine. Registreerimine ja lisainfo: elil [ä] elil [dot] ee
   
 • Eesti Muuseumiühingvabatahtlik saab kaasa aidata Muinsuskaitseametis, muuseumides, koolides, rahvamajades jms toimuvate sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimise assisteerimisel. Registreerimine ja lisainfo: 511 9439, riin [dot] alatalu [ä] eesti [dot] ee
   
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit: aidata toiduaia ja riideaia tegevustes, algatada uusi projekte ja leida ressursse, osaleda ürituste ettevalmistamises. Registreerimine ja lisainfo: aage [ä] lasterikkad [dot] ee
   
 • AS Hoolekandeteenused: psüühilise erivajadusega täiskasvanud klientide abistamine igapäevaelu toimingute juhendamisel, klientidega suhtlemisel ja vaba aja sisustamisel. Registreerimine ja lisainfo: varbamine [ä] hoolekanne [dot] ee
   
 • Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes: rahvusvaheline noorsootöö, tõlketööde tegemine, veebilehe arendamine, ürituste ja laagrite korraldamisel abistamine, mentorlus, andmebaaside haldamine, kommunikatsioon, turundamine, projektijuhi abistamine, pressiteadete / artiklite väljastamine, töö nii kohalike kui rahvusvaheliste sihtgruppidega, keeletoimetamine, giiditöö, voldikute jms kujundamine, info jagamine, sekretär-assistendi ülesanded, juriidlised küsimused. Registreerimine ja lisainfo: 601 3098, estyes [ä] estyes [dot] ee
   
 • Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing: ühingu liikmete isiklik abistamine kodus või väljaspool kodu; veebilehe arendamine ja haldamine; graafiline disain; veebilehe ja sotsiaalvõrgustike toimetamine; turundamine; tõlkimine; projektide kirjutamisel abistamine; statistiliste andmete analüüsimine; juriidilised toimingud. Registreerimine ja lisainfo: 5568 9895, jelena [dot] thpnu [ä] epnu [dot] ee
   
 • Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu (Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus): dokumentide ja fotode skänneerimine, museaalide kirjeldamine, korrastamine ja pildistamine, töö andmebaasiga, raamatukogu korrastamine; ekspositsiooni tutvustamine külastajatele; näituste ülespanek; ürituste korraldamise assisteerimine (ruumide ettevalmistamine, inimeste juhendamine); kodulehe haldamine, info levitamine sotsiaalmeedias, materjalide tõlkimine, materjalide koostamine ja kujundamine. Registreerimine ja lisainfo: 668 0250, info [ä] vabamu [dot] ee
   
 • SA Eesti-Hollandi Heategevusfond (Toidupank)toiduainete sorteerimine, toidukastide komplekteerimine ja nende laadimine autosse; osalemine toidukogumise kampaaniates erinevates kaubanduskeskustes. Samuti on oodatud nn professionaalsed vabatahtlikud, kes soovivad panustada muudes töölõikudes: IT, projektid, ürituste korraldamine jms. Registreerimine ja lisainfo: 5683 9344, tallinn [ä] toidupank [dot] ee.
   
 • Anija Valla Kultuurikeskus: vabatahtlik saab kaasa aidata sündmuste korraldamisel (ülevallalised sündmused, maakondlikud sündmused, rahvamajade sündmused; koolitused, ümarlauad, jne), info ja teabelevitamise ning muude tegevuste abistamises. Vabatahtlik töö toimub Kehra Rahvamajas (Kreutzwaldi 2, Kehra), Alavere Rahvamajas (Alavere küla) ja Voose Rahvamajas (Voose küla). Vabatahtlik peab valdama eesti keelt. Lisainfo: Elvis Hrupa, 608 4440, 5158124, kultuurikeksus [ä] anija [dot] ee
   
 • Vaba aja klubi IDEA ( vabaajaklubi SMILE): administreerimine, külaliste vastuvõtt, mänguturniiride läbiviimine, sünnipäevade korraldamine, puhtuse ja korra tagamine; õppeprogrammide koostamine, uute projektide genereerimine, dokumentide koostamine, partnerite ja koolide huvijuhtidega läbirääkimised; klubi turundamine sotsiaalmeedias ja mujal, kirjavahetus sotsiaalvõrkude gruppides. Lisainfo ja registreerimine: Vladimir Vlassov,  5819 2005, vladimir [ä] smiletime [dot] ee
   
 • EEKBL- Valduste Osaühing (Sõbralt Sõbrale): kauba väljapanemine, kauba sorteerimine, klientide abistamine, müügisaali korrastamine, mööbli korrastamine. Kontaktisik: Henri Lehtsaar, telefon 5622 0083, henri [dot] lehtsaar [ä] sobraltsobrale [dot] ee
   
 • Tallinna KultuuriametTallinna Merepäevad: Eesti suurim mere- ja perepidu, mis toob Tallinna nelja sadamasse kokku tuhanded ja tuhanded meresõbrad Eestist ja välismaalt. Et garanteerida kõikidele osalejatele parimad emotsioonid, kutsume meeskonda vabatahtlikke, kelle ülesanne on olla abis sadamates, väikelaevadel, infopunktides, kontsertidel ja muudel Tallinna Merepäevade raames toimuvatel üritustel. Lisainfo: tel 6404789, vabatahtlikud [ä] tallinnamerepaevad [dot] ee
   
 • EVEA Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon: Eesti ainus väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärgiks on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet. Vabatahtlik saab tegeleda erinevates valdkondades, sh juhtkonna assisteerimisega, ürituste korraldamise abistamisel, erinevate andmebaaside korrastamisega (sh liikmete info) ja muude administratiivsete tegevustega. Samuti on oodatud vabatahtlikud, kes on valmis propageerima EVEAga liitumise võimalusi, n-ö müük ja turundus jne. Kontaktisik: Heiki Rits, evea [ä] evea [dot] ee. Koduleht: https://evea.ee/; Facebook: https://www.facebook.com/evea.ee/
   
 • Helpific MTÜ: vabatahtlik saab olla abiks organisatoorsete, administratiivsete ja/või põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks, sh graafiline disain, tõlkimine, turundamine, klienditeenindus, projektikirjutamine- ja juhtimine, müügitöö, andmete analüüsimine, tekstide kirjutamine ja toimetamine, infopäevade korraldamine. Vabatahtlik töö võib toimuda kaugjuhendamise teel vabatahtliku kodus, kui see on eelnevalt kooskõlastatud (sobilik näiteks erivajadustega inimestele). Kontakt: 5646 9778, info [ä] helpific [dot] com
   
 • Teine Tants MTÜ: Kanuti Gildi SAAL on sõltumatu esinemispaik ja production house Tallinna Vanalinnas. See on koht kaasaegsele ja progresiivsele tantsule, muusikale, uuele meediale ja muule elusale kunstile. Vabatahtlik saab abiks olla peamiselt järgnevas: administratiivsed tööd, etenduste piletite kohapeal müümine, kontrollimine; etenduste plakatite ja vihikute levitamine linnas; etenduste abistamine laval ja lava taga; teatrifestivalide korraldusabi; teatrifestivalidel väliskülaliste võõrustamine. Registreerimine ja lisainfo: Maarja Kalmre, 5564 7931, maarja [ä] saal [dot] ee
   
 • MTÜ Tallinna Hipodroom: vabatahtlikuna saab abiks olla parkimise korraldamisel, külastajate suunamisel/ informeerimisel ning lastealal lastele erinevate tegevuste korraldamisel võistluspäeval; erinevatel haljastuse abitöödel; erinevatel abitöödel tallides. Registreerimine ja lisainfo: Mihkel Gull 526 0081 mihkel [ä] hipodroom [dot] ee
   
 • Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum. Vabatahtliku töö sisuks on töö infosüsteemiga MuIS; kogude korrastustööd ja muud kogudega seotud toimetused. Kontaktisik Anu Viltrop: 5665 9118 anu [dot] viltrop [ä] gmail [dot] com
   
 • Paljassaare Sotsiaalmaja. Eakate inimeste vaba aja sisustamine (vestlemas käimine, eakatega jalutamine, erinevate vaba aja tegevuste läbiviimine). Registreerimine ja lisainfo: Anneli Trepp: 645 7890, anneli [dot] trepp [ä] ptsm [dot] ee
   
 • Eesti Mälu Instituut. Võimalus osaleda ajalooallikatest informatsiooni üldrahvalikult kättesaadavaks tegemisel; kaasa lüüa represseeritute andmebaasi loomisel erinevatest arhiivimaterjalidest olulise informatsiooni selekteerimise ja arvutisse sisestamisega. Registreerimine ja lisainfo: Meelis Maripuu, meelis [dot] maripuu [ä] mnemosyne [dot] ee.
   
 • Sihtasutus Avatud Kool. Tegevused, millega vabatahtlikud saavad tegeleda: õpetaja abistamine klassis ja vahetunnis, lastega mängimine, grupi saatmine lisainimesena õppekäikudel või õuevahetundides, abivajava lapsega koos õppimine, kujundustööd arvutis. Kontaktisik: Maris Pajula, maris [dot] pajula [ä] avatudkool [dot] ee, +372 5568 5989.
   
 • Sihtasutus SCULT. SCULT on Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine, mis jagab informatsiooni spordivabatahtlike võimaluste kohta Eestis ja rahvusvaheliselt.  Vabatahtlike võimalused Eesti spordivõistlustel leiad siit: https://www.scult.com/estonia/events. Lisainfo: estonia [ä] scult [dot] com; tel: +372 5665 5455.
   
 • Mittetulundusühing SPORDIKLUBI 100. Tegevused vabatahtlikule: Orienteerumisklubi tegevuse arendamine; osalemine erinevate võistluste korraldamises ja läbiviimises, näiteks IT-, logistika- ja ehitusvaldkonnas, turundus- ja kommunikatsioonitegevustes; võistluse ajal võistluskeskuses kokkulepitud valdkonnas erinevate ülesannete täitmine (pakihoid, lastehoid, võistlejatega suhtlemine, abiline rajal, fotograaf). Kontaktisik: Merili Palu, merili [ä] eoc2020 [dot] ee, +372 552 0755.
   
 • MTÜ Sportlik Eesti  - vabatahtlik saab kaasa aidata triatloni korraldamisel (võistluskeskuse ettevalmistused ja ehitus; võistluse sekretariaat; võistlusradade joogipunktid ja julgestus jmt). Registreerimine ja lisainfo: tel.5049574 e-mail: vabatahtlik [ä] trismile [dot] ee
   
 • SA Eesti Ajaloomuuseum. Tegevused vabatahtlikule: ajaloo, filmi, muusika, teatri ainevaldkonna kultuuripärandi vahendamine ja kättesaadavaks tegemine avalikkusele; andmete täiendamine muuseumide infosüsteemis MuIS; kultuuripärandi korrastus- ja transporditööd; arhiivdokumentide korrastamine ja registri koostamine; SA Eesti Ajaloomuuseumi korraldatud festivalide ja teiste avalike sündmuste tehniline teenindamine või muud kokkulepitud ülesanded. Kontaktisik: Ann Aaresild, ann [dot] aaresild [ä] ajaloomuuseum [dot] ee, +372 5551 5484.
   
 • Muinsuskaitseamet. Andmete sisestamine mälestiste registrisse, erinevate andmete korrastamine, inventeerimine (nt muinsuskaitsealadel), arhiivitöö, abistamine mälestiste inspekteerimisel. Registreerimine ja lisainfo: Merlin Peever tel. 6403050, Merlin [dot] Peever [ä] muinsuskaitseamet [dot] ee
   
 • Eesti Lastevanemate Liit. Jaotus- ja koolitusmaterjalide ettevalmistamisel abistamine ning materjalide jagamine kaubanduskeskustes ning suurematel sündmustel vastavalt kokkuleppele keskuse operaatori või sündmuse korraldajaga. Registreerimine ja lisainfo: Aivar Haller 5162211, aivar [dot] haller [ä] laps [dot] ee.
   
 • Varjupaikade mittetulundusühing. Koerte ja kassidega tegelemine, abistamine nende söötmisel, aedikute puhastamisel, hooldamisel (kammimine, pesemine). Loomade pildistamine, filmimine ja informatsiooni jagamine sotsiaalmeedias. Registreerimine ja lisainfo: tallinn [ä] varjupaik [dot] ee.
   
 • Päästearmee Eestis. Vähekindlustatud inimestele mõeldud toidu- ja tööstuskaupade sorteerimine ja jagamine. Registreerimine ja lisainfo: Tallinna Kopli korpus Kopli [ä] paastearmee [dot] ee, Lootusemaja elavlootus [ä] gmail [dot] com.


Koostööpartnerid Tartumaal

 • Laulustuudio Fa-Diees
 • Tartu Kunstimuuseum
 • Eesti Rahva Muuseum
 • Tartu Laste Turvakodu
 • Mittetulundusühing Iseseisev Elu
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Maarja Kogudus
 • MTÜ Sporditeenindus
 • Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
 • Sihtasutus Eesti Agrenska Fond
 • Eesti Kirjandusmuuseum
 • Sihtasutus Tartu Rahvaülikool
 • Mittetulundusühing Tartu Maheaed
 • Tartu Noorsootöö Keskus
 • MTÜ Majakas (Elav Tartu Liikumine)
 • Tartu Majaomanike Ühing


Koostööpartnerid Lääne-Virumaal

 • MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus
 • EELK Rakvere Kolmainu Kogudus
 • MTÜ Rakvere Diakooniakeskus


Koostööpartnerid Jõgevamaal

 • Põltsamaa Kunstiselts. Sisu: abistamine näituste korraldamisel ja tutvustamisel turistidele, töötubade läbiviimisel, abistamine assistendina laste kunstitundides. Kontaktisik Ethel Hakkaja 5192 5845
 • SA Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar“. Sisu: sotsiaalkeskuse elanike vaba aja tegevuste läbiviimine, nende abistamine igapäevatoimingute tegemisel. Kontaktisik Heli Raevald, tel 776 2871
 • Põltsamaa Vallavalitsus. Sisu: Põltsamaa Päevakeskuses toimuvate erinevate õpitubade läbi viimine. Kontaktisik perenaine Anne Kurvits, tel 5860 3580, anne [ä] poltsamaa [dot] ee
 • MTÜ Vooremaa TUGI. Sisu: annetatud toiduainete komplekteerimine, kandmine, transportimisel abistamine, samuti abistamine koristustöödel; kampaaniate ja ürituste raames korraldajate abistamine. Kontaktisik Janar Hannolainen, tel 517 0314, Rein Kaste tel 5557 4444, 772 1473
 • Sihtasutus Põltsamaa Tervis. Sisu: hooldekeskuse klientide abistamine igapäevaelu toimingute juhendamisel, klientidega suhtlemisel ja vaba aja sisustamisel. Kontaktisik Merle Mölder, tel 7751 203, merle [dot] molder [ä] poltsamaa [dot] ee
 • Noorteühendus JUVENTUS. Sisu: erinevate töötubade läbiviimine, ürituste korraldamisel abistamine,  huvipõhiste gruppide juhendamine, suhtlemine, toetamine, jõustamine. Kontaktisik Heidi Paabort, tel 58091010, tel 55948261. 
   
Oli teile sellest lehest abi?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)