Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa koostööpartnerid

Prindi

Lisatud 03.04.2014 | Uuendatud 17.01.2022

 

Koostööpartnerid Tallinnas ja Harjumaal

 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus: ürituste korraldamine, projektide läbiviimine. Registreerimine ja lisainfo: 640 9173, enut [ä] enut [dot] ee
   
 • Tallinna Keskraamatukogu: lasteürituste läbiviimine, raamatukoguteenuste info jagamine, kodulehe ideede genereerimisel ja teostamisel, raamatute väljapanek, parandamine jne. Registreerimine ja lisainfo: http://keskraamatukogu.ee/tulge-vabatahtlikuks/registreerimine/ (märkida lisanfo lahtrisse märksõna "Töötukassa"). 
   
 • Harju Maakonnaraamatukogu (Keila raamatukogu) Vabatahtlik saab kaasa aidata ja abistada teavikute ümber kodeerimisel, kogude korrastamisel avakogus, raamatute parandamisel; ürituste läbiviimise abitegevustes (ruumi ettevalmistamine, abistamine näituste üles panemisel jm); lastele tehtavate ürituste abitegevustes (ettelugemine, käelise tegevuse juhendamine jm). Registreerimine ja lisainfo: rutt [ä] hcl [dot] ee   6755 732,  varje [ä] hcl [dot] ee  6755 730 
   
 • Harku valla Raamatukogud. Raamatukogutöö põhitegevuse toetamine; turundustegevustele kaasaaitamine online-kanalites (Facebook, Instagram jmt); sündmuste korraldamisele kaasaaitamine.
  Registreerimine ja lisainfo:
  Vääna raamatukogu - 5551 7510, vaanark [ä] libharku [dot] ee
  Tabasalu raamatukogu - 5596 6533, tabasalurk [ä] libharku [dot] ee
  Harku raamatukogu - 5858 7687, harkurk [ä] libharku [dot] ee
   
 • Eesti Hoiuraamatukogu Kirjanduse paigutamine, kogude korrastamine, mittekõlbulike trükiste ettevalmistamine taaskasutuseks jäätmekäitluses jne. Registreerimine ja lisainfo: kai [dot] lugus [ä] hoiuraamatukogu [dot] ee
   
 • Eesti Vabaharidusliit: võrgustiku kommunikatsiooni toimimisega seotud tegevustes osalemine, küsitluste-uurimuste läbiviimises osalemine, sündmuste korraldamise meeskonnas osalemine, projektitöö elementidega tutvumine ja projektide tegevustes osalemine, koosolekute ja seminaride korraldajate abistamine, koolituste korraldajate assisteerimine, kontori abistamine igapäevastes tegevustes. Registreerimine ja lisainfo: 5667 7471 janne [ä] vabaharidus [dot] eeevhl [ä] vabaharidus [dot] ee (​)
   
 • Eesti Lastevanemate Liit: jaotusmaterjalide ettevalmistamine (lihtsam kujundus ja printimine) ning nende ja teiste (trükitud) materjalide jagamine kaubanduskeskustes ning suurematel sündmustel vastavalt kokkuleppele keskuse operaatori või sündmuse korraldajaga. Jaotus- ning koolitusmaterjalide koostamise ning lastevanematele suunatud koolituste läbiviimisel abistamine.  Registreerimine ja lisainfo: aivar [ä] haller [dot] eeevhl [ä] vabaharidus [dot] ee (​)
   
 • MTÜ Kasside Turvakodu: kassidele söögi-joogi lisamine, ruumide korrastamine; kassidega mängimine ja nende sotsialiseerimine. Registreerimine ja lisainfo: 5345 3271, kristiina [dot] stolbova [ä] gmail [dot] com
   
 • EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus : Tallinna ja Harjumaa koguduste ürituste korraldamisel abistamine ja projektides osalemine. Registreerimine ja lisainfo: 502 0857, avo [dot] uprus [ä] eelk [dot] ee
   
 • Meie Kool MTÜ (Mäepealse Erakool): olla lastele abiks tundides erinevate ülesannete  sooritamisel;  olla abiks õpilastega koolist väljas liikumisel;  jälgida lapsi vahetundides;  anda oma panus laste vaba aja sisustamisse peale tunde;  kogeda toredaid hetki töös lastega;  töötada vahvate kolleegidega; aidata kaasa kooli oma näo kujundamisel. Vajalik tervisetõend. Registreerimine ja lisainfo: 520 2123, direktor [ä] maepealse [dot] ee 
   
 • Mittetulundusühing Vivere kool Vivere kool on vene õppekeelega kool. Tegevused vabatahtlikule: kooli meeskonna abistamine laste ürituste, töötubade korraldamisel ja läbiviimisel; abistamine noorsootöö ja II kooliastme õpilaste vaba aja sisustamisel (nt vestlustoad, külastuskäigud jm); abistamine sotsiaalmeedia kanalite arendamisel ja haldamisel. Vajalik vene keele oskus ja tervisetõend. Registreerimine ja lisainfo: 56619546, julia [dot] stolberova [ä] viverekool [dot] ee
   
 • Rahvusarhiiv: võimalus tutvuda lähemalt suure mäluasutuse tegemistega ja laiendada silmaringi, aidata kaasa parema avaliku teenuse pakkumisele, saada oskusi ja -kogemusi arhiivitöös, kasvatada tööalaseid kontakte. Registreerimine ja lisainfo: kristi [dot] ots [ä] ra [dot] ee, vajadusel 738 7511
   
 • HIV-Positiivsete Võrgustik: tervisliku eluviisi propageerimise ürituste korraldamisel ja läbiviimisel abistamine; osalemine erinevates heategevuslikes projektides; kogukonna edendamine, riskirühmadesse kuuluvate inimeste abistamine; reklaamvoldikute jagamine; dokumentide ja tekstide koostamine; abivajajate tarbeks toidu- ja riideabipakkide kokkupanemine. Registreerimine ja lisainfo: 53317025 jelena [dot] antonova [ä] ehpv [dot] ee
   
 • Noortevahetuse Arengu Ühing Estyes: rahvusvaheline noorsootöö, tõlketööde tegemine, veebilehe arendamine, ürituste ja laagrite korraldamisel abistamine, mentorlus, andmebaaside haldamine, kommunikatsioon, turundamine, projektijuhi abistamine, pressiteadete / artiklite väljastamine, töö nii kohalike kui rahvusvaheliste sihtgruppidega, keeletoimetamine, giiditöö, voldikute jms kujundamine, info jagamine, sekretär-assistendi ülesanded, juriidlised küsimused. Registreerimine ja lisainfo: 601 3098, estyes [ä] estyes [dot] ee
   
 • Põhja-Eesti Pimedate Ühing Abistamine erinevate ürituste, tegevusringide ja töötubade ettevalmistusel ja läbiviimisel; abistamine annetus- või teavituskampaaniate korraldamisel; kaltsuvaiba materjali ettevalmistamisel kanga lõikamine; abistamine nägemispuudega inimese saatmisel; abistamine toodete turustamisel (toodete pakkimine). Registreerimine ja lisainfo: 5880 0962, helen [ä] ppy [dot] ee
   
 • Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing: ühingu liikmete abistamine; veebilehe arendamine ja haldamine; graafiline disain; veebilehe ja sotsiaalvõrgustike toimetamine; turundamine; tõlkimine; projektide kirjutamisel abistamine; statistiliste andmete analüüsimine. Registreerimine ja lisainfo: 5568 9895, jelena [dot] thpnu [ä] epnu [dot] ee
   
 • Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu (Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus): dokumentide ja fotode skänneerimine, museaalide kirjeldamine, korrastamine ja pildistamine, töö andmebaasiga, raamatukogu korrastamine; ekspositsiooni tutvustamine külastajatele; näituste ülespanek; ürituste korraldamise assisteerimine (ruumide ettevalmistamine, inimeste juhendamine); info levitamine sotsiaalmeedias, materjalide tõlkimine. Registreerimine ja lisainfo: 668 0250, info [ä] vabamu [dot] ee
   
 • Toidupank (SA Eesti-Hollandi Heategevusfondtoiduainete sorteerimine, toidukastide komplekteerimine ja nende laadimine autosse; osalemine toidukogumise kampaaniates erinevates kaubanduskeskustes. Samuti on oodatud nn professionaalsed vabatahtlikud, kes soovivad panustada muudes töölõikudes: IT, projektid, ürituste korraldamine jms. Registreerimine ja lisainfo: 5683 9344, tallinn [ä] toidupank [dot] ee.
   
 • Anija Valla Kultuurikeskus: vabatahtlik saab kaasa aidata sündmuste korraldamisel (ülevallalised sündmused, maakondlikud sündmused, rahvamajade sündmused; koolitused, ümarlauad, jne), info ja teabelevitamise ning muude tegevuste abistamises. Vabatahtlik töö toimub Kehra Rahvamajas (Kreutzwaldi 2, Kehra), Alavere Rahvamajas (Alavere küla) ja Voose Rahvamajas (Voose küla). Vabatahtlik peab valdama eesti keelt. Lisainfo: tel 608 4440, 5158124, kultuurikeksus [ä] anija [dot] ee
 • Eesti Punase Risti Taaskasutuskeskus Vabatahtlik saab kaasa aidata ja abistada taaskasutuskaupluse Punane Ristik tegevuses: annetatud kauba sorteerimine, müügiks ettevalmistamine (rõivaste aurutamine, nõude pesemine), kaupade väljapanemine ja müügisaali korrastamine. Registreerimine ja lisainfo: kaupluse juhataja/projektijuht tel. 58845300; e-mail kristi [dot] kristall [ä] redcross [dot] ee https://www.facebook.com/punaneristik/

 • EEKBL- Valduste Osaühing (Sõbralt Sõbrale): Kauba sorteerimine, kaubasaali korrastus, hinnastamine. Registreerimine ja lisainfo: 53450603, kaspar [ä] sobraltsobrale [dot] ee
   
 • EVEA Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon: Eesti ainus väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärgiks on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet. Vabatahtlik saab tegeleda erinevates valdkondades, sh juhtkonna assisteerimisega, ürituste korraldamise abistamisel, erinevate andmebaaside korrastamisega (sh liikmete info) ja muude administratiivsete tegevustega. Samuti on oodatud vabatahtlikud, kes on valmis propageerima EVEAga liitumise võimalusi, n-ö müük ja turundus jne. Kontakt: evea [ä] evea [dot] ee. Koduleht: https://evea.ee/; Facebook: https://www.facebook.com/evea.ee/
   
 • Helpific MTÜ: vabatahtlik saab olla abiks organisatoorsete, administratiivsete ja/või põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks, sh graafiline disain, tõlkimine, turundamine, klienditeenindus, projektikirjutamine- ja juhtimine, müügitöö, andmete analüüsimine, tekstide kirjutamine ja toimetamine, infopäevade korraldamine. Kontakt: 5646 9778, info [ä] helpific [dot] com
   
 • Teine Tants MTÜ: Kanuti Gildi SAAL on sõltumatu esinemispaik ja production house Tallinna Vanalinnas. See on koht kaasaegsele ja progresiivsele tantsule, muusikale, uuele meediale ja muule elusale kunstile. Vabatahtlik saab abiks olla peamiselt järgnevas: administratiivsed tööd, etenduste piletite kohapeal müümine, kontrollimine; etenduste plakatite ja vihikute levitamine linnas; etenduste abistamine laval ja lava taga; teatrifestivalide korraldusabi; teatrifestivalidel väliskülaliste võõrustamine. Registreerimine ja lisainfo: tel 5564 7931, maarja [ä] saal [dot] ee
   
 • Eesti Mälu Instituut. Kommunismiohvrite andmebaasi täiendamine, erinevatest arhiivimaterjalidest olulise informatsiooni selekteerimine ja arvutisse sisestamine; abistamine Patarei vangla muuseumi töös (perioodil mai kuni september). Registreerimine ja lisainfo: meelis [dot] maripuu [ä] mnemosyne [dot] ee.
   
 • Sihtasutus Avatud Kool. Õppetöös õpetajate toetamine, väljasõitude ja õppekäikude saatmine, lastega tegelemine tunnivälisel ajal ning administratiivsed tegevused. Vajalik tervisetõend. Kontakt: maris [dot] pajula [ä] avatudkool [dot] ee, +372 5568 5989.
   
 • MTÜ Sportlik Eesti  - vabatahtlik saab kaasa aidata triatloni korraldamisel (võistluskeskuse ettevalmistused ja ehitus; võistluse sekretariaat; võistlusradade joogipunktid ja julgestus jmt).  Registreerimine ja lisainfo: vabatahtlik [ä] trismile [dot] ee
   
 • SA Eesti Ajaloomuuseum. Tegevused vabatahtlikule: ajaloo, filmi, muusika, teatri ainevaldkonna kultuuripärandi vahendamine ja kättesaadavaks tegemine avalikkusele; andmete täiendamine muuseumide infosüsteemis MuIS; kultuuripärandi korrastus- ja transporditööd; arhiivdokumentide korrastamine ja registri koostamine; SA Eesti Ajaloomuuseumi korraldatud festivalide ja teiste avalike sündmuste tehniline teenindamine või muud kokkulepitud ülesanded. Kontakt: margit [dot] fuentes [ä] ajaloomuuseum [dot] ee
   
 • Eesti Vabaõhumuuseum: erinevatel muuseumitöödel ning ürituste läbiviimisel kaasaaitamine. Registreerimine ja lisainfo: personal [ä] evm [dot] ee
 • Päästearmee Eestis. Vähekindlustatud inimestele mõeldud toidu- ja tööstuskaupade sorteerimine ja jagamine. Registreerimine ja lisainfo: admin [ä] paastearmee [dot] ee Lootusemaja elavlootus [ä] paastearmee [dot] ee


Koostööpartnerid Tartumaal

 • Tartu Kunstimuuseum - andmete sisestamine muuseumide infosüsteemi (Muis); töö raamatukogus andmete sisestajana raamatukogude infosüsteemi (Urram); hariduskeskuse töö - töö laste ja noortega kunstitundide läbiviimisel; heakorratööd. Kontaktisik Jaanika Kuznetsova, tel: 58817810, e-post: Jaanika [dot] Kuznetsova [ä] tartmus [dot] ee.
   
 • Eesti Rahva Muuseum – vabatahtliku töö sihtrühm on kultuurihuvilised registreeritudtöötud, kes tunnustavad ERMi väärtusi ja eesmärke ning soovivad tegutseda kultuurivaldkonnas. Vabatahtliku töö sisuks on ürituste, näituste või ERMi kogudega seotud tegevused. Kontaktisik Sirle Puusepp, tel: 7363041, e-post: sirle [dot] puusepp [ä] erm [dot] ee.
   
 • Tartu Laste Turvakodu - kasvataja abistamine laste vaba aja sisustamisel (käsitöö tegemine, mängude mängimine, õues jalutamas käimine) ja ürituste korraldamisel, laste koolitööde tegemisel abistamine; majapidamis- ja koristustööd, vajadusel õmblemis- ja aiatööd.  Kontaktisik Piret Värno, tel: 53436827, e-post: piret [dot] varno [ä] raad [dot] tartu [dot] ee.
   
 • MTÜ Iseseisev Elu (Toidupank) - annetatud toiduainete komplekteerimine, kandmine, transportimisel abistamine, samuti abistamine koristustöödel; kampaaniate ja ürituste raames korraldajate abistamine.  Kontaktisik Eve Leppik, tel: 56653873, e-post: tartu [ä] toidupank [dot] ee.
   
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Maarja Kogudus - koguduse juures ürituste korraldamine, projektitaotluste koostamine, heakorratööd. Kontaktisik Lea Saar, tel: 5218589, e-post: tartu [dot] maarja [ä] eelk [dot] ee.
   
 • Ihaste Tallid OÜ -  lihtsamad tallitööd, heakorrastus territooriumil. Kontaktisik Siim Nõmmoja, tel: 5036102, e-post: info [ä] ihastetall [dot] ee
   
 • Tartu Noorsootöö Keskus - lihtsamad heakorratööd, lihtsamad ruumide korrastustööd, noorsootöötaja abistamine tegevuste läbiviimisel. Kontaktisik Mariliis Maremäe, tel: 5303 3606, e-post: mariliis [dot] maremae [ä] raad [dot] tartu [dot] ee.
   
 • SA Tartu Rahvaülikool - andmete sisestamine, korrastamine, kursuste korraldamise assisteerimine – kooli tutvustamine kursuste alguses, sissejuhatamisel, klientide ja lektoritega suhtlemine, reklaami- ja teavitustegevus, koolitusinfo jagamine ning kursuslaste registreerimine, kursuste info levitamine venekeelsele kogukonnale Tartus, uute kursuste ideede genereerimine, tagasiside küsitlused; kunstikursuste (tarbekunst, kujutav kunst, lilleseade) ettevalmistamisel abitööde teostamine. Kontaktisik Maire Breede, tel: 7427742, e-post: maire [ä] rahvaylikool [dot] ee.
   
 • MTÜ Tartu Maheaed - hooajal umbrohu niitmine ja koristamine jäätmaalt; köögiviljade rohimine maheaia ühispeenardel ja teised hooajatööd Tartu Maheaias. Kontaktisik Avo Rosenvald, tel: 56619741, e-post: rosenvald [dot] avo [ä] gmail [dot] com.
   
 • Eesti Kirjandusmuuseum - andmete sisestamine andmebaasi, andmete analüüs, töö tabelite ja tekstifailidega; klambrite eemaldamine trükistest, poognate õmblemine, lihtsamad paberi parandustööd; vabatahtlikult eeldatakse kõrgharidust ja head arvuti kasutamise oskust. Kontaktisik Krista Ojasaar: tel 58580190, e-post krista [ä] kirmus [dot] ee.
   
 • SA Eesti Agrenska Fond - puuetega inimeste abistamine – tugiisiku töö lastelaagrites ja tööharjutuskeskuses, pereprogrammides ning ekskursioonidel; erivajadustega inimeste huvi- jm (Tammistu Perekeskuse) ürituste korraldamisel osalemine; samuti Tammistu Perekeskuse abitöödes osalemine (aiatööd, pargitööd, koristustööd, õppeköögi abitööd). Kontaktisik Tiina Stelmach, tel: 53620855, e-post: agrenska [ä] agrenska [dot] ee.
   
 • Eesti Vabaharidusliit – vastavalt oma huvidele ja eelistustele saab vabatahtlik tutvuda ja osaleda avalikes huvides töötava vabaühenduse igapäevastes tegevustes: võrgustiku kommunikatsiooni toimimisega seotud tegevustes osalemine, küsitlusteuurimuste läbiviimises osalemine, sündmuste korraldamise meeskonnas osalemine, projektitöö elementidega tutvumine ja projektide tegevustes osalemine, koosolekute ja seminaride korraldajate abistamine, koolituste korraldajate assisteerimine, kontori abistamine igapäevastes tegevustes. Kontaktisik Janne Pärlin, tel: 56677471, e-post: janne [ä] vabaharidus [dot] ee
   
 • AS Hoolekandeteenused – psüühilise erivajadusega täiskasvanud klientide abistamine igapäevaelu toimingute tegemisel koos tegevusjuhendajaga (koristamine, toidu valmistamine, enda riietamine, huvitegevused, töötegevused, õueskäik jne). NB! Töötul peab olema tervisetõend. Kontaktisikud Imbi Rego, tel: 5139980, e-post: imbi [dot] rego [ä] hoolekandeteenused [dot] ee Moonika Rudenko, tel: 5197 9046, e-post: moonika [dot] rudenko [ä] hoolekandeteenused [dot] ee Kiiri Lattik, tel: 58550733, e-post: kiiri [dot] lattik [ä] hoolekandeteenused [dot] ee.
   
 • Päästearmee Eestis – vähekindlustatud inimestele mõeldud toidu- ja tööstuskaupade sorteerimine ja jagamine, abistamine Eesti Toidupanga kampaaniate korraldamisel ning läbiviimisel, reklaamvoldikute jagamine. NB! Kui vabatahtlik tegevus toimub ladudes, kus puudub küte, siis saab seda tegevust teha vaid soojal ajal. NB! toidu käitlemisega seotud tegevuste puhul kontrollida, kas on vajalik tervisetõend. Kontaktisik Alexey Burunov, tel: 53060553, e-post: aleksey [dot] burunov [ä] paastearmee [dot] ee.
   
 • Rahvusarhiiv - arhiiviainese korrastamine, ettevalmistamine digiteerimiseks ja/või ümberpaigutamiseks, digiteerimine, samuti arhiiviainese kirjeldamine andmebaasides. Kontaktisik Kristi Ots, tel: 7387 511, e-post: Kristi [dot] Ots [ä] ra [dot] ee.
   
 • EEKBL - Valduste Osaühing (Sõbralt Sõbrale kauplused) – annetatud kauba sorteerimine ja hindamine, kauba paigutamine müügisaalis, klienditeenindus ja müügiprotsessis osalemine. Kontaktisik Kaspar Nummert, tel: 53450603, e-post: kaspar [ä] sobraltsobrale [dot] ee.
   
 • Laulustudio Fa-Diees - töö arvutiga, dokumentide korrastamine. Kontaktisik Ingrid Otti, tel: 5279624, e-post: ingrid [dot] otti [ä] gmail [dot] com
   
 • Tartu Majaomanike Ühing - korduvkasutuskeskuse juhataja juhtnööride järgi keskusse toodud kraami riiulitele ja laopinnale paigutamine ja muu sarnane tegevus (lauanõude puhul näiteks ka nende tolmust puhastamine). Kontaktisikud Margus Hanson, tel: 5037229, e-post: hansonmargus [ä] gmail [dot] com ja Veera Sirg, tel: 5536111, e-post: veerasirg [ä] hot [dot] ee.
   
 • MTÜ Rahvusvaheline Maja - Köömen kohvikus vabatahtliku töö tegemine reedeti umbes 3 tundi. Tegevuseks on kokkade abistamine, klientidega suhtlemine, Liibanoni kultuuri ja toitude tutvustamine vastavalt eesti keele tasemele, töötubade läbiviimine ja muud seotud tegevused. Nõutav on tervisetõendi olemasolu. Kontaktisik Dan Prits: tel 56950099, e-post dan [ä] internationalhouse [dot] ee
 • MTÜ Eesti Rahvapärimuse Kool - Pärimuslike tegevustega seonduvalt andmete, käsikirjade sisestamine, turundustöös andmehulkade otsimine, tegevuste korraldustele, läbiviimistele kaasaaitamine, uute ideede, mõtete väljapakkumine, vastavalt vajadusele programmides, kursustel osalemine või kaasaaitamine nende läbiviimiseks. Kontaktisik Terje Puistaja, tel: 56492650, e-post: terje [dot] parimuskool [ä] gmail [dot] com

 • Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu - raamatute korrastamine ja parandamine, abi inventuuri tegemisel, jooksvad abitööd. Kontaktisik: Ewa Roots: tel 7361399, e-post ewa [dot] roots [ä] luts [dot] ee

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)