Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Toetused ja hüvitised

Prindi

Lisatud 24.05.2013 | Uuendatud 28.12.2017

Töötuskindlustushüvitis

Teil on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui:

  • olete töötuna arvele võetud;
  • olete esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse;
  • teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži;
  • te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel (välja arvatud töölepingu seaduse § 37 lg 5, § 91 lg 2 ja § 107 lg 2 nimetatud juhtudel), kokkuleppel tööandjaga (töölepingu seaduse § 79) või enda süülise käitumise tõttu (töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3-8, avaliku teenistuse seaduse § 94).

Koondamishüvitis

Kindlustushüvitist koondamise korral (edaspidi koondamishüvitis) makstakse töötajale, kelle töösuhe selle tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat või ametnikule, kelle teenistusstaaž on vähemalt viis aastat ja

  • kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või
  • kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja vähendas töötasu töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel või
  • kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 90 alusel.

Pankrotihüvitis

Pankrotihüvitise (tööandja maksejõuetuse hüvitise) eesmärk on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses.

Töövõimetoetus

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimet ja maksab töövõimetoetust ainult töötukassa. Kui teile on määratud püsiv töövõimetus korduvhindamise tähtajaga 2017. aastal või hiljem, tuleb teil töötukassasse pöörduda, kui korduvhindamise tähtaeg hakkab kätte jõudma. Töötukassa hindab uute reeglite järgi töövõimet ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust. Lähemalt saate töövõimetoetusest ja selle maksmise tingimustest lugeda järgmiselt viitelt: töövõimetoetus

Töötasu hüvitis

Töötasu hüvitist maksti perioodil märst-juuni 2020 töötajale, kelle tööandja tegevus oli erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagas töötajatele sissetuleku ning aitas tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Töötasu hüvitis märtsi, aprilli ja mai eest

Hüvitist maksti, kui tööandja oli olukorras, mis vastas vähemalt kahele tingimusele kolmest:

Ettevõtluse alustamise toetus

Ettevõtluse alustamise toetus (EVAT) on rahaline abi, mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. 

Ettevõtluse alustamise toetuse puhul on tegemist tööturuteenusega.

Informatsioon EVATi kohta on toodud Teenuste all SIIN (Avaleht / Teenused / Ettevõtluse alustamise toetus

Palgatoetus

Palgatoetus on tööandjale töötu töölerakendamiseks makstav toetus, mille eesmärk on toetada pikaajalise töötu, noore, vähenenud töövõimega, rahvusvahelise kaitse saaja või vanglast vabanenud inimese töölesaamist. 

Põllumajanduse palgatoetus

Põllumajanduse palgatoetuse eesmärk on soodustada töötute tööle rakendamist marjakasvatuse valdkonnas.

Palgatoetust võib taotleda tööandja (sõltumata juriidilisest vormist), kes tegutseb marjakasvatuse valdkonnas.

Põllumajanduse palgatoetust makstakse, kui tööandja võtab või võttis mitte varem kui 01.06.2020 marjakasvatuse valdkonnas tööle inimese, kes on või oli enne tööle asumist:

Alaealise töötamise toetus

Alates 01.01.2018 saavad tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, taotleda Eesti Töötukassalt alaealise töötamise toetust. Toetuse eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada nende tööharjumuse ja -kogemuse saamist.

Töötaja koolituskulude hüvitamine

Tööandja saab taotleda „Minu esimene töökoht“ palgatoetusega tööle rakendunud noore ning „Piirkondliku töökoha loomise toetuse“ raames rakendunud töötaja tööalaste koolituste kulude hüvitamist. Kulud hüvitatakse sel juhul 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest.  

Koolitus, mille kulude hüvitamist taotletakse võib kesta kuni ühe aasta. 

Stipendium

Kui olete registreeritud töötu ning osalete töötukassa teenustel, on teil mõnel juhul õigus saada stipendiumi.

Ravikindlustus

Töötuna registreeritud inimesed on ravikindlustatud alates 31. arveloleku päevast. Töötuna arvelevõetud inimesel tekib ravikindlustus, kui tema elukoht on registreeritud Eestis, välja arvatud kui elukoht on ainult linnaosana määratletud.

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)