Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Abi erivajadusega inimestele ja nende tööandjale

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 28.12.2017

Kui soovite leida tööd ja töötada, kuid vajate selleks puude või pikaajalise tervisehäire tõttu abi, saab töötukassa just teile mõeldud teenustega abiks olla.

Pakume teile järgmisi teenuseid:   

 • abistamine tööintervjuul;
 • tööruumide ja -vahendite kohandamine;
 • tööks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine;
 • tugiisikuga töötamine;
 • kaitstud töö; 
 • kogemusnõustamine;
 • tööalane rehabilitatsioon;
 • tööandja nõustamine ja koolitamine;
 • tööandjale tööturukoolituse hüvitamine.

Loomulikult saate kasutada ka kõiki teisi meie teenuseid: töövahendus, nõustamine tööotsingutel, tööpraktika, koolitus jt. Selle, millised teenused teid kõige paremini aitaksid, aitab välja selgitada teie konsultant töötukassas. 

Aitame töövestlusel tööandjaga suhelda 

Kui vajate tööandjaga töövestlusel suhtlemisel abi (näiteks suhtlete viipekeeles, mida tööandja ei valda), korraldab töötukassa juhtumikorraldaja teie abistamise.

Abi võib vaja olla näiteks kuulmis- või kõnepuude, aga ka muude suhtlemistakistuste puhul. Abistaja võib olla erialaspetsialist, töötukassa töötaja või vabatahtlik.

Tööintervjuul abistamise teenust osutame vähenenud töövõimega töötule ja õppivale või koondamisteatega tööotsijale.
 

Hüvitame tööruumide ja -vahendite kohandamise kulud

Kui olete puude või vähenenud töövõimega ja ei saa selle tõttu asuda tööle või teha oma tänast tööd ettenähtud tööruumides ja -vahenditega, aitame kohandada töökoha ja -vahendid teile ligipääsetavaks ja kasutatavaks. Kohandada saab ka kodus asuvat töökohta.

Tööruumide ja -vahendite kohandamise kulu hüvitamise avalduse esitab töötukassale tööandja. Töötukassa selgitab välja sobiva lahenduse.

Olenevalt juhtumist ja lähtuvalt kohanduse mõistlikust maksumusest on võimalik kohandamise kulud tööandjale hüvitada

 • kuni 75%, kui te juba töötate (olete hõivatud tööturuteenuste ja toetuste seaduse § 6 lg 5 punktides 3-51 nimetatud tegevustega);
 • kuni 100% teie töölepinguga tööle või teenistusse võtmisel, kui olete eelnevalt töötuna arvel, koondamisteate saanud või õppiv või vanaduspensioniealine tööotsija.

Kohanduse kulud hüvitatakse teie tööandjale, kui töötaja töösuhe on tähtajatu või tähtajaga vähemalt kolm aastat. Hüvitist saab taotleda üks kord kolme aasta jooksul ühe töötaja kohta.
 

Anname tasuta kasutada töötamiseks vajaliku abivahendi 

Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on teie puude või vähenenud töövõime tõttu takistatud, anname teile töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada.

Töötukassa juhtumikorraldaja hindab abivahendi kasutamise vajadust tööülesannete täitmisel ja selgitab välja sobiva abivahendi.

Töötamiseks vajaliku abivahendi saate enda kasutusse kuni oma töösuhte lõpuni, aga esialgu mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. Abivahendi kasutamise lepingut saab pikendada, kui abivahend on teile tööülesannete täitmisel jätkuvalt vajalik.

Abivahendi, mida vajate nii tööülesannete täitmisel kui igapäevaelus, saate taotleda Sotsiaalkindlustusametist.
 

Kui vajate tööle asumisel rohkem abi ja juhendamist, pakume teile tugiisiku abi 

Tugiisik aitab teil töökoha ja -ülesannetega kohaneda ja toime tulla. Ta juhendab ja abistab, kui teil on raskusi tööleasumisel, töökollektiivi sisseelamisel, tööülesannete mõistmisel või omandamisel.

Tugiisikuga töötamise teenust taotleb töötukassalt tööandja ning koos teiega leitakse sobiv tugiisik.

Teenust osutame vähenenud töövõimega töötule või töötavale inimesele ja koondamisteate saanud või õppivale tööotsijale, ning sotsiaalse erivajadusega, sõltuvusprobleemiga või pikaajalisele töötule.

Kui teie töö- või teenistussuhe on tähtajatu, saate tugiisikuga töötamise teenust kasutada kuni 1000 tunni vältel ühe aasta jooksul. Tähtajaline töösuhe peab tugiisikuga töötamise teenuse kasutamiseks kestma vähemalt kuus kuud. Kui vajate töötamisel vähenenud töövõime tõttu tugiisiku juhendamist ka pärast aasta möödumist, saab teenus jätkuda kuni veerandi ulatuses teie tööajast ühes kuus.

Tugiisikuks võib olla teie kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta. Töötukassa maksab tugiisikuga töötamise teenuse osutajale tasu (praegu 2.78 eurot tunnis).


Töötamisel esinevate puudest või terviseseisundist tingitud takistuste kõrvaldamise võimaluste väljaselgitamiseks võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Kontaktid leiate siit: töötukassa esinduste kontaktid.

 

Vanaduspensioniealistele tööotsijatele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“  alusel​.  

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.
 

Nõustame ja koolitame tööandjaid erivajadustega inimeste värbamisel ja töötamisel

Kui teie praegune või tulevane tööandja soovib täiendavaid teadmisi erivajadustega inimeste värbamisest ja töötamise toetamisest, pakume vastavalt tööandja vajadusele sellekohast nõustamist või koolitust. Lähem info järgneval viitel: tööandjate nõustamine ja koolitamine

 

Hüvitame tööandjale ümber- või täiendõppe kulud

Kui te ei ole pikka aega oma tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu toime tulnud ning tööandja on valmis teile pärast ümber- või täiendusõppe läbimist teist tööd pakkuma, hüvitab töötukassa tagantjärele 50% ulatuses (kuid mitte rohkem, kui 1250 eurot) tööandjale teie koolituse kulud.

 

 


 

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png