Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötaja koolituskulude hüvitamine

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 05.11.2021

Tööandja saab taotleda „Minu esimene töökoht“ palgatoetusega tööle rakendunud noore tööalaste koolituste kulude hüvitamist või „Piirkondliku töökoha loomise toetuse“ teenusega tööle rakendunud töötaja koolituse kulude hüvitamist. 

Kulud hüvitatakse 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööle asumisest. Tähtajaliselt tööle asumisel hüvitatakse kulud töösuhte tähtaja jooksul, kuid mitte kauem kui kahe aasta jooksul tööle asumisest.

Töötaja koolituskulude hüvitamise taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos töölepingu koopiaga.

Tööalase koolituse kulu ei hüvitata, kui tööandja ja koolitaja on seotud isikud järgmiselt:

  • tööandjaks oleva juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liige või isik, kellele kuulub vähemalt 50% tööandjaks olevast juriidilisest isikust, on koolitava juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liige või talle kuulub vähemalt 50% koolitavast juriidilisest isikust või ta on ise koolitaja füüsilisest isikust ettevõtjana või tööandjaga sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või
  • tööandjaks oleva juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liige või isik, kellele kuulub vähemalt 50% tööandjaks olevast juriidilisest isikust, on koolituse lektor, õppejõud, juhendaja või muus taolises rollis või
  • koolitava juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liige või isik, kellele kuulub vähemalt 50% koolitava juriidilise isiku osadest või aktsiakapitalist või isik, kes on ise koolitaja füüsilisest isikust ettevõtjana või tööandjaga sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel, on tööandjaks oleva juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liikme või vähemalt 50% omaniku abikaasa, vanem või laps või neid seob ühine majapidamine.

Lisaks saame hüvitada kulu kui Minu esimese töökoha teenuses on töötaja tööle asunud palgatoetuse halduslepinguga, mis on sõlmitud kuni 31.12.2021 ning koolituste eest, mille periood kestab kuni 31.12.2022.

NB!. Alates 01.01.2022 "Minu esimene töökoht“ teenuses koolituse hüvitamise uuest võimalusest teavitame kodulehe vahendusel.

Piirkondliku töökoha loomise toetuse puhul hüvitame koolituste eest, mille periood kestab kuni 31.12.2023.

Avalduse saate esitada:

  • e-postiga või
  • paberkandjal töötukassa maakondlikku osakonda.

​Avaldus peab olema allkirjastatud, sh e-postiga esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.  Avaldus tuleb esitada töötukassa maakondliku osakonda, kus teie ettevõte tegutseb. E-postiga saatke avaldus maakondliku osakonna üldisele e-posti aadressile (näiteks kui teie ettevõte tegutseb Ida-Virumaal, siis idaviru [ä] tootukassa [dot] ee). Avalduse allkirjastaja peab olema juhatuse liige või volitatud isik. Volitatud isiku puhul tuleb avaldusele lisada volikiri (ei pea olema notariaalne). Siit leiate kõigi töötukassa esinduste kontaktid.  

Palume avalduse esitada vähemalt 7 tööpäeva enne planeeritava koolituse algust. Koolituskulude hüvitamine otsustatakse 7 tööpäeva jooksul nõuetekohase avalduse ja dokumentide esitamisest. Kulude hüvitamise kohta väljastab töötukassa tööandjale kinnituskirja ja keeldumise puhul vastava otsuse.

Kui koolitus algab enne  töötukassa otsuse tegemist, ei ole töötukassal õigust koolituse kulusid hüvitada. 

Töötukassa hüvitab üksnes täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) nimetatud täienduskoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidava täienduskoolituse kulud. Täienduskoolitusasutuse pidaja on koolitaja, kes on taotlenud täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või esitanud majandustegevusteate.  Andmed täienduskoolitusasutuste pidajate tegevuslubade ja majandustegevusteadete kohta avaldatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) riiklikus registris www.ehis.ee. Kui koolitaja ei ole täienduskoolitusasutuse pidaja, ei saa töötukassa koolituse kulusid hüvitada.

Koolituse kulud hüvitame tööandjale arve, arve tasumist tõendava dokumendi ja töötaja täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia esitamisel. Koolituse arve peab olema väljastatud tööandja nimele ning sellel peab kajastuma koolitusel osalenud töötaja nimi ja koolituse toimumise periood. Koolituse läbimist tõendava dokumendina aktsepteerime täienduskoolitusasutuse pidaja väljastatud ja täienduskoolituse standardile vastavat tõendit või tunnistust.

Töötaja koolituskulude hüvitamine on riigiabi, täpsemalt vähese tähtsusega abi. Riigiabi kohta leiate rohkem infot rahandusministeeriumi kodulehelt: riigiabist rahandusministeeriumi kodulehel.  

Täiendavat teavet saate töötukassa tööandjate konsultantidelt, kelle kontaktid leiate järgnevalt lingilt: tööandjate konsultantide kontaktid

„Minu esimese töökoha“ teenust ja Piirkondliku töökoha loomise teenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel. Alates 01.01.2022 kaasrahastatakse Piirkondliku töökoha loomise teenust Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames tervise- ja tööministri 05.07.2021 käskkirja nr 78 "Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks" alusel.

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)