Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötaja koolituskulude hüvitamine

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 04.04.2017

Tööandja saab taotleda töötaja ümber- või täiendõppe kulude hüvitamist, kui:

  • töötaja ei ole  puude või terviseseisundi tõttu pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ja ei saa seetõttu oma senisel ametikohal jätkata, kuid tööandja pakub talle ümber- või täiendõppe läbimise korral teist tööd;
  • töötaja oli enne tööle asumist töötuna arvel järjest vähemalt 12 kuud ja selgub, et töötaja vajab tööülesannete täitmiseks tööalaste teadmiste ja oskuste täiendamist. Kulu võib tööandjale hüvitada töötaja tööleasumisele järgneva aasta jooksul. 

Töötaja tööalaste koolituste kulud hüvitatakse tööandjale 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot (koos käibemaksuga).

„Minu esimese töökoha“ palgatoetusega tööle rakendunud noore puhul saab tööandja taotleda noore tööalaste koolituste kulude hüvitamist 100% ulatuses kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest. Koolituskulu hüvitatakse kuni 2500 eurot. 

 Koolitus, mille kulude hüvitamist taotletakse võib kesta kuni ühe aasta. 

Töötaja koolituskulude hüvitamise taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos töölepingu koopiaga. Terviseseisundist tuleneva ümber- või täiendõppe vajaduse puhul tuleb lisaks esitada puude või terviseseisundi tõend (nt töövõimetusleht), mis tõendab töötaja tervislikku seisundit. Avalduses põhjendab tööandja, et töötaja puude või tervisliku seisundi tõttu ei ole ta pikka aega tulnud toime oma tööülesannete täitmisega ega saa seetõttu senist tööd jätkata ning töötaja ümberõpe on seotud talle võimaldatava teise töö ülesannetega.

Avalduse saate esitada:

  • e-postiga või
  • paberkandjal töötukassa maakondlikku osakonda.

​Avaldus peab olema allkirjastatud, sh e-postiga esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.  Avaldus tuleb esitada töötukassa maakondliku osakonda, kus teie ettevõte tegutseb. E-postiga saatke avaldus maakondliku osakonna üldisele e-posti aadressile (näiteks kui teie ettevõte tegutseb Ida-Virumaal, siis idaviru@tootukassa.ee). Avalduse allkirjastaja peab olema juhatuse liige või volitatud isik. Volitatud isiku puhul tuleb avaldusele lisada volikiri (ei pea olema notariaalne). Siit leiate kõigi töötukassa esinduste kontaktid.  

Palume avalduse esitada vähemalt 7 tööpäeva enne planeeritava koolituse algust. Koolituskulude hüvitamine otsustatakse 7 tööpäeva jooksul nõuetekohase avalduse ja dokumentide esitamisest. Kulude hüvitamise kohta väljastab töötukassa tööandjale kinnituskirja ja keeldumise puhul vastava otsuse.

Kui koolitus algab enne  töötukassa otsuse tegemist, ei ole töötukassal õigust koolituse kulusid hüvitada. 

Töötukassa hüvitab üksnes täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) nimetatud täienduskoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidava täienduskoolituse kulud. Täienduskoolitusasutuse pidaja on koolitaja, kes on taotlenud täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või esitanud majandustegevusteate.  

Koolituse kulud hüvitame tööandjale arve, arve tasumist tõendava dokumendi ja töötaja täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia esitamisel. Koolituse arve peab olema väljastatud tööandja nimele ning sellel peab kajastuma koolitusel osalenud töötaja nimi ja koolituse toimumise periood. Koolituse läbimist tõendava dokumendina aktsepteerime täienduskoolitusasutuse pidaja väljastatud ja täienduskoolituse standardile vastavat tõendit või tunnistust.

Kui tööalasel koolitusel osalevad vähenenud töövõimega töötajad, kes vajavad koolitusel osalemiseks puudest või terviseseisundist tulenevalt täiendavat abi, siis saab töötukassa need lisakulud (nt viipekeeletõlgi kulu) tööandjale vajaduspõhiselt hüvitada. Koolitusega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks esitab tööandja töötukassale enne koolituse toimumist avalduse. Lisakulude hüvitamise otsustab komisjon. Tööandjale saadetakse kirjalik otsus kulude hüvitamise või mittehüvitamise kohta. 

Töötaja koolituskulude hüvitamine on riigiabi, täpsemalt vähese tähtsusega abi. Riigiabi kohta leiate rohkem infot rahandusministeeriumi kodulehelt: riigiabist rahandusministeeriumi kodulehel.  

Täiendavat teavet saate töötukassa tööandjate konsultantidelt, kelle kontaktid leiate järgnevalt lingilt: tööandjate konsultantide kontaktid

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) programmi raames saab tööandja taotleda koolituskulu hüvitamist ja kvalifikatsiooni saamise toetust. Hüvitamist saab taotleda töötaja eest, kelle tööleping on ajavahemikul 01.08.2015-1.05.2016 ülesöeldud koondamise tõttu või kelle tööandja on teavitanud Eesti Töötukassat töölepingu kollektiivsest ülesütlemisest ning kelle töötamise asukoht oli Ida-Virumaal järgmistes äriühingutes: AS Eesti Energia, AS Nitrofert ja AS Viru Keemia Grupp ning nende tütarettevõtted. Kulud hüvitatakse koolituse eest, mis toimub perioodil 01.07.2016 kuni 30.06.2018.   

„Minu esimese töökoha“ teenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel. 

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Oli teile sellest lehest abi?


Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele  Jõuate uue eakuse rahvakogu veebilehele  Bännerile klõpsates jõuate Noor Meister veebilehele  Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png