Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötasu toetuse korduma kippuvad küsimused

Prindi

Lisatud 11.01.2021 | Uuendatud 22.01.2021

 

 

Tingimused ettevõtjale

Millised ettevõtjad saavad taotleda töötasu toetust?

Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale

▪ kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris

▪ kelle tegevus oli 28.12.2020 kuni 17.01.2021 märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu  

▪ kelle töötajate töökoha asukoht on töötamise registri andmetel 22.12.2020.a seisuga Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas.

NB! Töötasu toetust ei maksta ettevõtjale, kes on perioodi eest 28.12.2020 kuni 17.01.2021 kehtivate piirangutega seoses saanud toetust COVID-19 haiguse tõkestamiseks seatud  piirangute toetusmeetme raames  Kultuuriministeeriumilt või Haridus- ja Teadusministeeriumilt.

Kas ettevõtjal on õigus töötasu toetusele sõltumata tegevusalast?

Töötasu toetust makstakse ettevõtjatele (k.a FIE), kelle põhitegevusala on 22. detsembri 2020. a seisuga määratletud vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile järgmiselt:

  • jaos I „Majutus ja toitlustus“ koodidega 55–56;
  • jaos J „Info ja side“ koodiga 5914 ja 59141;
  • jaos N „Haldus- ja abitegevused“ koodidega 7990, 79901,  8230 ja 82301;
  • jaos P „Haridus“ koodidega 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529,  8559, 85591, 85592 ja 85599;
  • jaos Q „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne“ koodiga 86905;
  • jaos R „Kunst, meelelahutus ja vaba aeg“ koodidega 9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 ja  93299  või
  • jaos S „Muud teenindavad tegevused“ koodiga 96041.

Kas füüsilisest isikust ettevõtja saab töötasu toetust taotleda ka iseendale?

Jah, füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) saab taotleda töötasu toetust nii oma töötajatele kui iseendale. FIE saab toetust taotleda iseendale, kui tema registrijärgne asukoha aadress on 22. detsembri 2020. a seisuga Harju maakonnas või Ida- Viru maakonnas. FIE tegevus ei tohi olla 22. detsembri 2020. a seisuga peatatud ega hooajaline tegevus lõppenud. Toetuse saamiseks peab olema 22. detsembri 2020. a seisuga esitatud ettevõtlustulu deklaratsioon 2019. aasta kohta.

Kas toetust saavad taotleda ka väikeettevõtted?

Toetuse õigus ei sõltu ettevõtte suurusest. Toetust saavad taotleda ka väikeettevõtted, kes vastavad töötasu toetuse saamise tingimustele.

Kas maksuvõlg takistab töötasu toetuse saamist?

Töötasu toetust makstakse ainult juhul, kui ettevõtjal ei ole 1. augusti 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlga või need on 22. detsembri 2020. a seisuga tasutud või ajatatud ning ettevõtja peab olema täitnud 22. detsembri 2020. a seisuga maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse. Samuti ei tohi olla ettevõtja suhtes algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

Kas töötasu toetust saab taotleda teises Euroopa Liidu riigis registreeritud ettevõte, mille tegevus toimub Eestis?

Töötasu toetust makstakse Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale, kes vastab töötasu toetuse saamise tingimustele.

Milliste riigiabi reeglitega peab ettevõtja töötasu toetust taotledes arvestama?

Töötasu toetus on vähese tähtsusega abi (VTA), mida võib ettevõtjale anda kuni 200 000 eurot kolme majandusaasta jooksul (töötasu toetuse puhul arvestatakse aastaid 2019-2021). Kui ettevõtja on juba vähese tähtsusega abi saanud piirmäära ulatuses, on juhul, kui Euroopa Komisjon annab loa riigiabi andmiseks riigiabina Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 4.04.2020, lk 1–9; ELT C 164, 13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 2.07.2020, lk 3–8; ELT C 340 I, 13.10.2020, lk 1–10 edaspidi COVID-19 raamistik) kohaselt. Riigiabina toetuse saamise võimalus tekib pärast Euroopa Komisjoni poolt vastava loa väljastamist. Riigiabi loa alusel võib kriisiabi toetusi kokku anda kuni 800 000 eurot ettevõtja kohta, st arvesse võetakse ka varem COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antud abi.

Juba varem saadud VTA kontrollimisel võetakse arvesse mitte üksnes taotlejale antud VTA, vaid kogu kontsernile antud VTA, samuti arvestatakse ettevõtjate ühinemise ja teatud tingimustel ka jagunemise eelselt antud VTA-d.

Riigiabi kohta rohkem infot Rahandusministeeriumi kodulehel

Kas töötasu toetust makstakse ettevõtjale ka võlaõigusliku lepinguga (käsundus- või töövõtulepingu) töötava inimese eest?

Ei. Töötasu toetust makstakse ettevõtjale vaid töölepinguga töötajate palgakulu hüvitamiseks.

Kas töötasu toetust makstakse ettevõtjale ka töötaja eest, kes oli terve novembrikuu  haiguslehel ja sai sel kuul ainult haigushüvitist?

Ei. Juhul, kui töötaja oli terve novembrikuu haiguslehel ja sai sel kuul ainult haigushüvitist, siis tema eest ettevõtjale töötasu toetust ei maksta, kuna haigushüvitis ei ole sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulek. Töötasu toetuse suurus leitakse 22. detsembri 2020. a seisuga 2020. aasta novembri kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsiooni vormil TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete alusel.

Kui töötaja oli novembris veel lapsehoolduspuhkusel, kuid naases tööle detsembris, kas tema eest makstakse ettevõtjale töötasu toetust?

Ei. Juhul, kui töötaja oli terve novembrikuu lapsehoolduspuhkusel ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid sellelt tööandjalt ei saanud, siis töötasu toetust tema eest ei maksta.

 

Töötasu toetuse suurus

Kui suur on töötasu toetus?

Ettevõtjale makstakse ühekordse toetusena tema töötajate 2020. aasta novembri palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. Toetuse suurus arvutatakse 22. detsembri 2020. a seisuga 2020. aasta novembri kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsiooni vormil TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete alusel. Sellele lisanduvad samal deklaratsioonil deklareeritud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse.

NB! Deklaratsiooni parandusi, mille ettevõtja on teinud pärast 22. detsembrit 2020. a, toetuse suuruse arvutamisel arvesse ei võeta.

Kui suur on töötasu toetuse suurus füüsilisest isikust ettevõtjale?

Toetuse suurus füüsilisest isikust ettevõtjale on 584 eurot, mis on töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel 2020. aastaks kehtestatud töötasu alammäär.

 

Toetuse taotlemine ja välja maksmine

Kuidas käib töötasu toetuse taotlemine ja millal saab taotlusi esitada?  

Taotlusi saab esitada 1.02.2021 kuni  28.02.2021. Töötasu toetuse avalduse saab esitada ainult e-töötukassas. Ettevõtte juhatuse liikmel on e-töötukassas võimalus volitada avaldust esitama ka B-kaardile mitte kantud isikuid.  

Millal ettevõtja raha kätte saab?

Töötukassa käsitleb taotlusi võimalikult kiiresti. Väljamakse tehakse kohe, kui ettevõtja esitatud nõuetekohane taotlus on läbi vaadatud ja otsus toetuse maksmise kohta tehtud. Alustame väljamakseid hiljemalt 14.02.2021.

NB! Toetus makstakse ettevõtjale, mitte töötajatele.

 

Toetuse tagasi maksmine

Millal peab ettevõtja toetuse tagasi maksma?

Ettevõtja tagastab töötasu toetuse täies ulatuses selle töötaja kohta, kelle töösuhe lõpetati perioodil 28. detsember 2020. a kuni 16. veebruar 2021. a koondamise tõttu töölepingu seaduse § 89 või § 90 alusel.

Füüsilisest isikust ettevõtja peab töötasu toetuse täies ulatuses tagasi maksma, kui ta peatas või lõpetas oma tegevuse perioodil 28. detsember 2020. a kuni 16. veebruar 2021. a.

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)