Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötuskindlustushüvitis

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 31.12.2020

Teil on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui:

 • olete töötuna arvele võetud;
 • olete esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse;
 • teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži;
 • te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel (välja arvatud töölepingu seaduse § 37 lg 5, § 91 lg 2 ja § 107 lg 2 nimetatud juhtudel), kokkuleppel tööandjaga (töölepingu seaduse § 79) või enda süülise käitumise tõttu (töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3-8, avaliku teenistuse seaduse § 94).

Näiteks on teil õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui:

 • teid koondati;
 • asutus likvideeriti;
 • tööleping lõppes katseajal;
 • tööandja ütles töölepingu üles töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu;
 • teie tähtajaline tööleping lõppes;
 • teie võlaõiguslik leping (nt töövõtuleping) lõppes jms.

Õigust töötuskindlustushüvitisele ei teki tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 42 nimetatud ajutise töötamise alusel töötuna arveloleku ajal (tööamps). Täpsemalt saate töötuna arveloleku ajal ajutise töötamise kohta lugeda SIIT

Teil ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele, kui olete jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud vanaduspensioniikka või kui teile on määratud sama seaduse alusel ennetähtaegne või paindlik vanaduspension.

Alloleval aknal klõpsates käivitub video, mis juhendab, kuidas esitada töötuskindlustushüvitise avaldust e-töötukassas. 

 

Töötuskindlustusstaaži arvestamine

Tekkepõhiselt arvestatakse töötuskindlustusstaaži perioodide eest, millal saite:

 • tasu töölepingu alusel,
 • tasu avalikus teenistuses olemise eest,
 • tasu riiklikuks lepitajaks, valla- või linnavalitsuse liikmeks, osavalla- või linnaosavanemaks olemise eest,
 • abikaasatasu avaliku teenistuse seaduse § 46 ja välisteenistuse seaduse § 67 alusel.

Näide: Teil on töötamise registrisse kantud töötamine töölepingu alusel perioodil 10.07.2020 kuni 10.12.2020. Teil on kokku kuus kuud kindlustusstaaži.

Hüvitise taotlemine ja määramine

Töötuskindlustushüvitise avalduse saate esitada e-töötukassa kaudu, endale sobivas töötukassa osakonnas või telefoni teel.

Telefoni teel võetakse avaldus vastu eelkõige siis, kui te ei saa esitada avaldust e-töötukassa kaudu ning avalduse esitamine töötukassa osakonnas ei ole võimalik.

Töötuskindlustushüvitise taotlemisel e-töötukassa kaudu tuleb teil täita elektroonselt avaldused töötuna arvelevõtmiseks ja töötuskindlustushüvitise taotlemiseks. 

Hüvitise maksmise periood

Töötuskindlustusstaaži arvestatakse kuudes ja aastates. Iga 12 kuud kindlustusstaaži arvestatakse ühe kindlustusstaaži aastana.

Kui teie kindlustusstaaž on:

 • lühem kui 5 aastat, määrab töötukassa teile hüvitise 180 kalendripäevaks;
 • 5 kuni 10 aastat, määrab töötukassa teile hüvitise 270 kalendripäevaks;
 • 10 aastat või enam, määrab töötukassa teile hüvitise 360 kalendripäevaks.

Ühe kalendrikuu eest arvestatakse üks kuu kindlustusstaaži sõltumata selle tekkimise alustest.

Hüvitise maksmine

Töötukassa hakkab teile hüvitist arvestama alates kaheksandast päevast pärast avalduse ja sellele lisatud dokumentide töötukassale esitamist (kuid mitte varem, kui kaheksandast päevast teie töötuna arvelevõtmise päevast arvates). 

Hüvitise korduv taotlemine

Kui teile määratud töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse enne perioodi lõppu (näiteks lähete tööle), tekib teil õigus hüvitise kasutamata osale juhul, kui: 

Euroopa Liit ja töötuskindlustus

Kui te olete ühe Euroopa Liidu liikmesriigi alaline elanik ja töötate teises liikmesriigis ning käite oma elukohariigis harvem kui kord nädalas (st. te ei kvalifitseeru piiriala töötajaks), on teil töötuks jäädes kaks võimalust:

Töötuskindlustushüvitis laevapere liikmetele

Alates 01.07.2020 laiendatakse töötuskindlustusega hõlmatud isikute ringi töötajatega, kes on Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi lippu kandva tulumaksuseaduse § 13 lg 5 või 6 nimetatud laeva laevapere liige, kui ta on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või nendes riikides seaduslikult elav isik või isik, kellele kohaldatakse Eesti Vabariigi sõlmitud välislepingut, mis käsitleb töötushüvitisi.

Töötuskindlustushüvitis välisriigis tööd otsides

Töötuskindlustushüvitist saav töötu võib minna teise liikmesriiki (lisaks liikmesriikidele ka Norra, Island, Liechenstein ja Šveits) tööd otsima ilma hüvitist kaotamata. Vastav taotlus tuleb esitada töötukassale enne Eestist lahkumist.

Hüvitist makstakse teile kolme kuu (erandjuhtudel kuue kuu) vältel edasi, kui

Mõisted
Kindlustatu

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)