Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Abi erivajadusega inimese tööle võtmisel

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 15.01.2018

Kui võtate tööle või teie juures juba töötab puude või vähenenud töövõimega inimene, pakume teile mitmeid toetavaid ja töötajat abistavaid teenuseid. 

Aitame suhelda tööle kandideerijaga

Kui teile tööle kandideeriv inimene vajab puude või pikaajalise tervisehäire tõttu teiega suhtlemisel abi (näiteks suhtleb viipekeeles, mida te ei valda), abistab teda töötukassa juhtumikorraldaja, kes vajadusel korraldab asjakohase teenuse osutamise (nt viipekeele tõlketeenus).

Tööintervjuul abistamise teenust osutame vähenenud töövõimega töötule ja õppivale või koondamisteatega tööotsijale.

Kohandame tööruumid ja -vahendid

Kui teie juures töötab või asub tööle inimene, kes ei saa puude või vähenenud töövõime tõttu teha oma tööd ettenähtud tööruumides ja -vahenditega, aitame muuta töökeskkonna ja -vahendid talle ligipääsetavaks ja kasutatavaks. Kohandada on võimalik ka kodus asuvat töökohta.

Tööruumide ja -vahendite kohandamise kulu hüvitamise avalduse esitab töötukassale tööandja. Töötukassa aitab välja selgitada sobiva lahenduse.

Kui teie juures juba töötab (on hõivatud tööturuteenuste ja toetuste seaduse § 6 lg 5 punktides 3-51 nimetatud tegevustega) vähenenud töövõimega inimene, hüvitame kohanduse mõistlikust maksumusest kuni 75%.

Kui teie juurde on töölepinguga tööle või teenistusse asumas puude või vähenenud töövõimega inimene (kes on eelnevalt töötuna arvel, koondamisteatega või õppiv või vanaduspensioniealine tööotsija), hüvitame kuni 100% kohanduse mõistlikust maksumusest.

Kohanduse kulud hüvitatakse, kui töötaja töösuhe on tähtajatu või tähtajaga vähemalt kolm aastat. Hüvitist saate ühe töötaja kohta taotleda üks kord kolme aasta jooksul. 


Anname töötajale tasuta kasutada töötamiseks vajaliku abivahendi

Kui töötaja vajab tööülesannete täitmiseks puude või vähenenud töövõime tõttu abivahendit, anname selle talle tasuta kasutada. Abivahendit saab kasutada töösuhte ajal, kuid mitte kauem kui kolm aastat järjest. Vajadusel pikendame pärast kolme aasta möödumist abivahendi kasutamise aega.

Töötamiseks vajaliku abivahendi vajaduse väljaselgitamiseks ja kasutada saamiseks palume töötajal ühendust võtta talle sobiva töötukassa esindusega ja leppida kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Kontaktid leiate siit: töötukassa esinduste kontaktid.


Tasume tugiisiku töö eest

Kui teie töötaja vajab tööleasumisel, töökollektiivi sisseelamisel, tööülesannete mõistmisel või omandamisel tavapärasest rohkem abi ja juhendamist, saate tema abistamiseks taotleda töötukassalt tugiisikuga töötamise teenust. Tugiisik ei täida tööülesandeid töötaja eest.

Tugiisikuga töötamise teenust osutame vähenenud töövõimega töötule või töötavale inimesele ja koondamisteate saanud või õppivale tööotsijale, ning sotsiaalse erivajadusega, sõltuvusprobleemiga või pikaajalisele töötule.

Tähtajatu töö- või teenistussuhte korral saab tugiisikuga töötamise teenust kasutada kuni 1000 tunni vältel ühe aasta jooksul. Tähtajaline töösuhe peab teenuse kasutamiseks kestma vähemalt kuus kuud. Lühema kui 12-kuulise töölepingu puhul vähendatakse teenusetundide suurimat võimalikku arvu järgmist valemit kasutades: 1000/12 x tähtajalise lepingu kestus kuudes.

Kui vähenenud töövõimega töötaja vajab töötamisel tugiisiku juhendamist ka pärast aasta möödumist, saab teenus jätkuda kuni veerandi ulatuses tema tööajast ühes kuus.

Tugiisikuks võib olla kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta. Töötukassa maksab tugiisikuga töötamise teenuse osutajale tasu (praegu 2.78 eurot tunnis).


Hüvitame ümber- või täiendõppe kulud

Kui teie töötaja ei tule oma tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu toime ning olete valmis pakkuma talle pärast ümber- või täiendõppe läbimist teist tööd, hüvitame teile tagantjärele koolituse kulud 50% ulatuses (kuid mitte rohkem, kui 1250 eurot). 

Vanaduspensioniealistele tööotsijatele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“  alusel​.  

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Oli teile sellest lehest abi?


Tööandjate nõustamine ja teavitamine

Nõustame ja koolitame tööandjaid, kellel on valmisolek tööle võtta või kes on juba tööle võtnud puudega või erivajadustega inimesi, kuid vajavad teadmisi ja nõuandeid, kuidas neid toetada. 

Sotsiaalmaksu hüvitamine vähenenud töövõimega inimese eest

1. juulil 2016 muutus vähenenud töövõimega töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu hüvitamise kord. Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja (töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus) saab sotsiaalmaksu soodustust taotleda Eesti Töötukassalt. 

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png