Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Koolituskaardi konkurss 2017

Prindi

Lisatud 01.10.2014 | Uuendatud 16.10.2017

Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa) kuulutab välja konkursi koolituskaardi koolitajate leidmiseks. Avalduse esitanud ja konkursi kvalifitseerimistingimustele vastav koolitaja tunnistatakse koolituskaardi koolitajaks töötukassa otsusel märgitud kuupäevast kuni 31.12.2020. 

Koolituskaardi eesmärgiks on pakkuda töötukassa kliendile täienduskoolitust, kus omandatakse või arendatakse ameti- või muid oskusi, mis on vajalikud isiku tööle rakendumiseks. Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Töötukassa võimaldab koolituskaardi alusel kuni aasta kestvat koolitust töötutele, koondamisteate saanud tööotsijatele ning vanaduspensioniealistele tööotsijatele, kes ei ole tööga hõivatud ning alates 01.05.2017 tööhõiveprogrammis 2017 - 2020 sätestatud töötajatele ja kinnipeetavatele tööotsijatele. Alates 01.01.2018 võimaldatakse töötajatele üksnes sellist koolitust, mille õppekavas on ette nähtud tunnistuse väljastamine haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud täienduskoolituse standardi kohaselt.

Vanaduspensioniealistele tööotsijatele, vähenenud töövõimega töötutele või koondamisteatega tööotsijatele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Töötukassa klient saab pärast töötukassaga koolitusvajaduse kokkuleppimist valida vastava valdkonna koolituse töötukassa poolt kvalifitseeritud koolitaja avatud turul pakutavate täienduskoolituste seast.

Töötukassaga koostöö aluseks on koolituskaardi koostöö põhimõtted, millega saate tutvuda siin: Koolituskaardi koostöö põhimõtted 2017.

Täiendavat teavet ja selgitusi annab kvalifitseerimiskonkursi läbiviimise eest vastutav töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakonna peaspetsialist Pille Heinla, tel 614 8608, e-post: pille.heinla@tootukassa.ee.

 

Eesti Töötukassa koolituskaardi konkursi koolitajate kvalifitseerimise tingimused

Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partneriks kvalifitseerub täiskasvanute koolituse seaduse alusel täienduskoolitust läbiviiv täienduskoolitusasutuse pidaja (eraõiguslik juriidiline isik, avalik-õiguslik juriidiline isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus või füüsiline isik), kui:

 1. ta on esitanud täienduskoolituse läbiviimiseks majandustegevusteate, mis kehtib, või tal on kehtiv tegevusluba valdkonnas, kus tal on seaduses sätestatud kohustus taotleda täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba. Majandustegevusteate kehtivust või tegevusloa olemasolu kontrollib töötukassa Eesti Hariduse Infosüsteemist;
 2. tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist ega pankrotimenetlust. Töötukassa kontrollib andmeid ametliku väljaande Ametlikud Teadaanded veebilehelt, e-äriregistrist;
 3. ta ei ole oluliselt rikkunud töötukassaga sõlmitud halduslepinguid või riigihanke teostamiseks sõlmitud hankelepinguid või töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtteid. Töötukassa kontrollib andmeid töötukassa infosüsteemidest;
 4. tal ei ole maksuvõlga, mis ületab kokku (kõikide maksude, maksete liikide ja intressi osas) 100 eurot. Maksuvõlaks ei loeta ajatatud maksuvõlga. Töötukassa kontrollib andmeid Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.
 5. ta on esitanud kirjaliku avalduse ja kinnitused, et:
  5.1.    tema suhtes ei esine asjaolusid, mis võivad põhjustada tema püsiva maksejõuetuse või tegevuse lõpetamise;
  5.2.    tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist ega pankrotimenetlust;
  5.3.    tema või tema seadusliku esindaja kohta ei ole kehtivaid karistusandmeid karistusregistris;
  5.4.    ta ei ole oluliselt rikkunud temaga sõlmitud halduslepinguid või riigihanke teostamiseks sõlmitud hankelepinguid või Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtteid;
  5.5.    ta ei ole oluliselt rikkunud täienduskoolitusasutuse pidajale kehtestatud majandustegevuse nõudeid ning tema tegevus täienduskoolitusasutuse pidajana vastab õigusaktidele sh on tagatud:
            5.5.1.    täienduskoolituse läbiviimine kooskõlas intellektuaalse omandi õigusega; 
            5.5.2.    täienduskoolituse läbiviimiseks täienduskoolitusasutuse pidaja õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajad;
            5.5.3.    täienduskoolituse läbiviimiseks ning õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks piisav õppekeskkond ning koolituse läbiviimiseks vajalikud vahendid;
            5.5.4.    täienduskoolituse läbiviimine nõuetele vastava õpiväljundipõhise täienduskoolituse õppekava alusel ning täienduskoolituse läbimise ja selles osalemise kohta nõuetekohaste dokumentide (tõend, tunnistus) väljastamine;
            5.5.5.    täienduskoolituse teabe avalikustamiseks vajalik veebileht, kus on avalikustatud täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud täienduskoolitusasutuse pidaja veebilehel avalikustamisele kuuluv teave, sh avaldatud koolituse toimumise aeg, koht ja aadress, õppemaksu suurus ja muud õpingutega kaasnevad kulud, sealhulgas õppevahendite kulud ja andmed õpiväljundite hindamise kohta;
            5.5.6.    tegevusloa või muu loa, kooskõlastuse, tunnustuse olemasolu, kui ta viib läbi täienduskoolitust, mille puhul on seaduses sätestatud kohustus taotleda vastava valdkonna täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või muud luba, kooskõlastust või saada tunnustus.
  5.6.    ta kohustub järgima Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtteid;
  5.7.    esitatud andmed on õiged ja ta on nõus väljastama Eesti Töötukassale viimase nõudmisel andmeid tõendavaid dokumente.

 

 

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png