Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Koondamishüvitis

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 12.12.2016


Kellel on õigus koondamishüvitisele?

Kindlustushüvitist koondamise korral (edaspidi koondamishüvitis) makstakse töötajale või ametnikule, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja

 • kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või
 • kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja vähendas töötasu töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel või
 • kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 90 alusel.
   

Kuni 2018. aasta 1. aprillini on õigus saada koondamishüvitist ka töötajal, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • temaga on sõlmitud avaliku teenistuse seaduse alusel soodustingimustega tööleping, mis lõpeb enne 01.04.2018;
 • tema tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või ta on ise töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel;
 • tema soodustingimustega töölepingute kestus ja teenistusstaaž kokku on vähemalt viis aastat.

Kui ametnik soodustingimustel töölepingu sõlmimisest keeldub ning ta vabastatakse teenistusest avaliku teenistuse seaduse § 109 lg 3 alusel, siis koondamishüvitist talle ei maksta.

Koondamishüvitisele on õigus ka vanaduspensionäridel. 


Koondamishüvitise taotlemine

Koondamishüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassale avalduse viie kalendripäeva jooksul töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates. Avaldus loetakse vastuvõetuks päevast, mil see koos teiste nõutud dokumentidega töötukassasse jõuab. Juhul, kui tööandja ei ole tähtaega järginud, on tal õigus taotleda mõjuval põhjusel avalduse esitamise tähtaja ennistamist.

Kui avaldusel märgitud tööandja esindaja ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht, tuleb avaldusele lisada ka volitus.

Vajadusel võib töötukassa paluda esitada kinnitatud koopiad avaldusel märgitud andmeid tõendavatest dokumentidest.

Hüvitist saate taotleda teile sobival viisil:

 • esitate avalduse töötukassa iseteeninduses
 • täidate avalduse, allkirjastate selle digitaalselt ja saadate e-postiga koondamishuvitised@tootukassa.ee
 • täidate avalduse, prindite selle välja ja viite lähimasse töötukassa esindusse või saadate postiga aadressil: Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti Töötukassa. 


Hüvitise suurus 

Koondamishüvitise suurus oleneb töötaja viimase töösuhte või ametniku teenistussuhte kestusest. Kui töösuhe või teenistusstaaž on kestnud:

 • viis kuni kümme aastat - hüvitist makstakse ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses;
 • üle kümne aasta - hüvitist makstakse kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.


Hüvitise suurus arvutatakse töötaja või ametniku üheksa kuu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust või palgast töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel. Arvesse lähevad viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Nende üheksa kuu tasude summa jagatakse 270ga ning tulemusena saadakse ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, mil töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on töötajale või avalikule teenistujale välja makstud tasusid.


Koondamishüvitise määramine ja maksmine 

Töötukassa vaatab tööandja avalduse läbi ja teeb koondamishüvitise määramise otsuse kahe nädala jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates. Mõjuval põhjusel võib töötukassa avalduse läbivaatamise tähtaega kahe nädala võrra pikendada. Tähtaja pikendamisest ja selle põhjustest teatame kohe ka tööandjale ja töötajale või avalikule teenistujale.

Kui otsus koondamishüvitise määramise kohta on tehtud, saadame selle nii tööandjale kui töötajale või ametnikule lihtkirjaga või elektrooniliselt viie kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Otsuse saatmise viisi saate valida avaldust esitades.

Koondamishüvitis makstakse hiljemalt viiendal kalendripäeval arvates otsuse tegemisest töötaja või ametniku pangakontole.
 

 

Oli teile sellest lehest abi?


Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele  Bännerile klikates jõuate minukarjäär.ee lehele, kust saate lugeda erinevatest võimalustest oma karjääri muutmiseks või edendamiseks  Bännerile klõpsates jõuate Noor Meister veebilehele  Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png