Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Koondamishüvitis

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 31.12.2018


Kellel on õigus koondamishüvitisele?

Kindlustushüvitist koondamise korral (edaspidi koondamishüvitis) makstakse töötajale või ametnikule, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja

  • kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või
  • kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja vähendas töötasu töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel või
  • kelle teenistussuhe on lõpetatud avaliku teenistuse seaduse § 90 alusel.

Koondamishüvitisele on õigus ka vanaduspensionäridel. 


Koondamishüvitise taotlemine

Koondamishüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassale avalduse viie kalendripäeva jooksul töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates. Tööandjal on õigus taotleda eelnimetatud tähtaja ennistamist, kui avaldus on jäänud tähtaegselt esitamata. Juhul, kui tööandja ei ole avaldust kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral tähtaegselt esitanud, on töötukassale avalduse esitamise õigus ka töötajal või ametnikul.

Avaldusse on kohutuslik märkida alljärgnevad andmed:

1) tööandja nimi, isiku- või registrikood ja aadress või e-posti aadress;
2) töötaja või ametniku nimi, isikukood ja aadress või e-posti aadress ning pangakonto number;
3) töötaja või ametniku töö- või teenistussuhte alguse kuupäev;
4) ametniku kogu teenistusstaaži pikkus.

Kui avaldusel märgitud tööandja esindaja ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht, palume avaldusele lisada ka volituse.

Vajadusel võib töötukassa paluda esitada dokumente avaldusel märgitud andmete tõendamiseks. 

Hüvitist saate taotleda teile sobival viisil:

  • esitate avalduse e-töötukassas
  • täidate avalduse, allkirjastate selle digitaalselt ja saadate e-postiga koondamishuvitised [ä] tootukassa [dot] ee
  • täidate avalduse, prindite selle välja ja viite lähimasse töötukassa esindusse või saadate postiga aadressil: Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti Töötukassa. 


Hüvitise suurus 

Koondamishüvitise suurus oleneb töötaja viimase töösuhte või ametniku teenistussuhte kestusest. Kui töösuhe või teenistusstaaž on kestnud:

  • viis kuni kümme aastat - hüvitist makstakse ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses;
  • üle kümne aasta - hüvitist makstakse kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.


Hüvitise suurus arvutatakse töötaja või ametniku üheksa kuu keskmisest ühe kalendripäeva töötasust või palgast töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel. Arvesse lähevad viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Nende üheksa kuu tasude summa jagatakse 270ga ning tulemusena saadakse ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, mil töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on töötajale või avalikule teenistujale välja makstud tasusid.


Koondamishüvitise määramine ja maksmine 

Töötukassa vaatab koondamishüvitise avalduse läbi ja teeb otsuse kahe nädala jooksul avalduse ja dokumentide vastuvõtmise päevast arvates. 

Mõjuval põhjusel võib töötukassa avalduse läbivaatamise tähtaega kahe nädala võrra pikendada. Tähtaja pikendamisest ja selle põhjustest teatame kohe ka tööandjale ja töötajale või ametnikule.

Kui otsus koondamishüvitise määramise kohta on tehtud, saadame selle nii tööandjale kui töötajale või ametnikule elektrooniliselt või lihtkirjaga viie kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Otsuse saatmise viisi saate valida avaldust esitades.

Koondamishüvitis makstakse hiljemalt viiendal kalendripäeval arvates otsuse tegemisest töötaja või ametniku pangakontole.

 

 

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)