Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Piirkondlik töökoha loomise toetus

Prindi

Lisatud 18.12.2018 | Uuendatud 14.07.2021

Piirkondliku töökoha loomise toetuse eesmärk on soodustada töökohtade loomist ja töötute tööle rakendamist suure tööpuudusega piirkondades.

Toetust makstakse tööandjale, kelle juures asub kahe järjestikuse kalendrikuu jooksul tööle vähemalt 5 töötut, kes

  • on töötuna arvele võetud Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas ning
  • ei ole viimase 6 kuu jooksul olnud hõivatud või on kokku vähem kui 30 päeva olnud ajutiselt hõivatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punktides 3–5 ühe nimetatud tegevusega

või

(allolev soodustingimus puudutab ainult endiseid põlevkivisektori töötajaid)

  • on töötuna arvele võetud Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas ning
  • oli enne töötuna arvele võtmist hõivatud TTTS § 6 lõike 5 punktis 3, 4 või 41 nimetatud tegevusega Ida-Viru maakonnas tegutsevas ettevõttes, mis omab kehtivat põlevkivi kaevandamise luba, või sellega samasse kontserni kuuluvas põlevkivi töötlevas või tootmisseadmete remondi ja hooldusega tegelevas ettevõttes (eelkõige Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Osaühing VKG Kaevandused, VKG OIL AS, OÜ VIRU RMT, Enefit Kaevandused AS, Enefit Energiatootmine AS Enefit Solutions AS, KKT Oil OÜ, VKG Energia OÜ).Sihtrühma kuuluvaid töötuid ei saa toetuse soodustingimusega värvata eelnimetatud kirjeldusele vastavatesse ettevõtetesse.

Näide 1: Inimene töötas põlevkivisektori ettevõttes ja on võetud töötuna arvele Ida-Viru maakonnas. Nüüd soovitakse teda tööle võtta elektroonikatööstuse ettevõttesse Põlva maakonda. Saab piirkondliku töökohaloomise toetusega tööle võtta põlevkivitöötajaid puudutaval soodustingimusel.

Näide 2: Inimene töötas põlevkivisektori ettevõttes, oli vahepeal töötuna arvel Ida-Viru maakonnas. Seejärel läks ta kaheks kuuks tööle põllumajanduse ettevõttesse ja tuli pärast seda uuesti arvele töötukassasse Ida-Viru maakonda. Isik enam ei sobi (põlevkivitöötajaid puudutaval soodustingimusel) piirkondliku töökoha loomise toetuseks, kuna ei töötanud enne töötuna arvelolekut enam põlevkivisektoris.

Toetusega saab tööle võtta ka registreeritud töötu, kes õpib täiskoormusega õppes või kutseõppes statsionaarses õppevormis, sealhulgas akadeemilisel puhkusel viibija.

Toetust makstakse, kui

  • töökoht asub Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas ning
  • töökohal makstava töötasu suurus kalendrikuus on vähemalt 1,5-kordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär, mis kehtis isiku toetusega tööle asumise ajal.

Pärast 5 töötu tööle võtmist makstakse toetust ka iga täiendavalt tööle rakendatud töötu eest, kes vastab toetuse saamise tingimustele.

Piirkondlikku töökoha loomise toetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik.

Piirkondlikku töökoha loomise toetust makstakse, kui tööandja sõlmib töötuga tähtajatu või vähemalt 6-kuulise tähtajaga töölepingu. Tööandjale hüvitatakse toetuse maksmisega osaliselt töötaja palgakulud. Palgakulud hüvitame mitte rohkem kui 12 kuu eest (tähtajalise lepingu puhul pool töölepingu kestusest aga mitte kauem kui 12 kuu eest)  ja 50% töötaja ühe kuu töötasust (mitte rohkem kui kahekordne alampalk).

Toetuse avaldusel olev eeldatav kuutasu (bruto) on palgatoetuse korral siduv ja toetust makstakse sellest summast 50%. Kui on võimalik, et palk palgatoetuse perioodi jooksul näiteks peale katseaega muutub, soovitame panna eeldatava kuutasu reale maksimaalse võimaliku tasu.

Toetust ei maksta isiku eest, kellega toetust taotlev tööandja on viimase 12 kuu jooksul töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 89 alusel või kelle tööle rakendamiseks makstakse palgatoetust teiste teenuste raames.

Et soodustada töötaja oskuste arendamist ning suurendada tema konkurentsivõimet tööturul, hüvitame tööandjale töötaja tööalase koolituse kulu kuni 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest.  

Piirkondliku töökoha loomise toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 "Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" ja alates 01.01.2022 tervise- ja tööministri 05.07.2021 käskkirja nr 78 " Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks" alusel kuni 31.12.2023.

Oli teile sellest lehest abi?


Töötaja koolituskulude hüvitamine

Tööandja saab taotleda „Minu esimene töökoht“ palgatoetusega tööle rakendunud noore tööalaste koolituste kulude hüvitamist või „Piirkondliku töökoha loomise toetuse“ teenusega tööle rakendunud töötaja koolituse kulude hüvitamist. 

Kulud hüvitatakse 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööle asumisest. Tähtajaliselt tööle asumisel hüvitatakse kulud töösuhte tähtaja jooksul, kuid mitte kauem kui kahe aasta jooksul tööle asumisest.

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)