Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Tööandja tegevus kollektiivsel koondamisel

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 28.12.2020

Kui te olete koondav tööandja, kes ütleb töölepingud üles kollektiivselt, on teie tegutsemise järjekord töötukassa jaoks järgmine.

1. Te teavitate ja konsulteerite usaldusisikut või tema puudumisel töötajaid kavandatavast töölepingute kollektiivsest ülesütlemisest ning esitate andmed töötukassale. Andmed saate esitada:

 • meie e-töötukassa kaudu, klikates järgneval lingil: esita teade e-töötukassas (Ettevõtte teavitused töötukassale, e-töötukassasse tuleb logida tööandja rollis);
 • saates täidetud vormi "Teade 1" (vt paremal "Vormid ja dokumendid") e-postiga: koondamine [ä] tootukassa [dot] ee;
 • saates täidetud vormi "Teade 1" (vt paremal "Vormid ja dokumendid") postiga: Lasnamäe 2, 11412 Tallinn.

Konsulteerimise eesmärk on jõuda kokkuleppele kavandatava ülesütlemise ärahoidmises või koondatavate arvu vähendamises ning koondamise tagajärgede leevendamises, sealhulgas koondatavate töötajate tööotsingutele või ümberõppele kaasaaitamises. Töötajate informeerimine ja konsulteerimine peab algama kohe, kui tööandjal on põhjust eeldada, et tegemist on töölepingute kollektiivse ülesütlemisega. 

Usaldusisikule või tema puudumisel kõigile töötajatele peate kirjalikult esitama vähemalt järgmised andmed:

 • kollektiivse ülesütlemise põhjused;
 • töötajate arv ja ametinimetused tööandja juures;
 • nende töötajate arv ja ametinimetused, kellega tööleping kavandatakse üles öelda, ning valikukriteeriumid;
 • ajavahemik, mille jooksul on kavas töölepingud üles öelda;
 • töötajatele seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud hüvitistele lisaks makstava hüvitise arvutamise viis.


Usaldusisikul või tema puudumisel töötajatel on õigus esitada kirjalik arvamus või teha ettepanek tööandjalt saadud teabe kohta või teatada soovist alustada konsulteerimist 15 kalendripäeva jooksul teabe kättesaamisest arvates.  


2. Pärast konsulteerimist ning ülesütlemisvajaduse ja –ulatuse ning võimalike tegevuste täpsustamist teavitate teist korda töötukassat. 

Andmed saate esitada:

 • meie e-töötukassa kaudu, klikates järgneval lingil: esita teade e-töötukassas (Ettevõtte teavitused töötukassale, e-töötukassasse tuleb logida tööandja rollis);
 • saates täidetud vormi "Teade 2" (vt paremal "Vormid ja dokumendid") e-postiga: koondamine [ä] tootukassa [dot] ee;
 • saates täidetud vormi "Teade 2" (vt paremal "Vormid ja dokumendid") postiga: Lasnamäe 2, 11412 Tallinn. 


Teise teatega esitate täpsustatud andmed ning andmed konsulteerimise kohta.

3. Te annate koondatavatele töötajatele ülesütlemisavaldused. 

Ülesütlemisavaldused võib kätte anda pärast konsulteerimist ja Eesti Töötukassa teistkordset teavitamist vastavalt töölepingu seaduse § 102 lõikes 1 sätestatule. Töölepingud võib lõpetada ülesütlemisest etteteatamise tähtaja möödumisel, kuid mitte varem kui 30 kalendripäeva möödumisel Eesti Töötukassa teistkordsest teavitamisest. Töötajale töölepingu ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg sõltub tema tööstaažist.

Kui töötajal on selle tööandja juures tööstaaži:

 • alla 5 aasta, on etteteatamistähtaeg vähemalt 30 päeva;
 • 5-10 aastat, on etteteatamistähtaeg vähemalt 60 päeva; 
 • vähemalt 10 aastat, on etteteatamistähtaeg 90 kalendripäeva.

Kui tööandja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui seaduses on ette nähtud, on töötajal õigus saada vähem etteteatatud aja eest hüvitist.


4. Kui töötajal on teie juures tööstaaži vähemalt 5 aastat, peate esitama töötukassale avalduse koondamise korral makstava kindlustushüvitise taotlemiseks viie kalendripäeva jooksul töösuhte lõppemisest arvates.

Töötukassast on koondamise korral makstavat kindlustushüvitist  õigus saada töötajal, kelle töö- või teenistussuhe tööandja juures on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu.

Hüvitise suurus sõltub töötaja tööstaažist koondava tööandja juures:

 • kui tööstaaži on alla 5 aasta, maksab tööandja koondamishüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses;
 • kui tööstaaži on 5-10 aastat, maksab tööandja hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses ja töötukassa samuti ühe kuu keskmise töötasu ulatuses;
 • kui tööstaaži on üle 10 aasta, maksab tööandja hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses ja töötukassa kahe kuu keskmise töötasu ulatuses.

 

Hüvitist saate taotleda teile sobival viisil:

 • esitate avalduse e-töötukassas: esita avaldus e-töötukassas
 • täidate avalduse, allkirjastate selle digitaalselt ja saadate e-postiga koondamishuvitised [ä] tootukassa [dot] ee
 • täidate avalduse, prindite selle välja ja viite lähimasse töötukassa esindusse või saadate postiga aadressil: Lasnamäe 2, Tallinn 11412, Eesti Töötukassa. 
Oli teile sellest lehest abi?


Kas teadsite, et ...

kollektiivse koondamise teate peate töötukassale esitama kaks korda: esimest korda siis, kui kollektiivset ülesütlemist kavandate ning teist korda pärast seda, kui olete usaldusisikute / töötajatega konsulteerinud ning ülesütlemisvajaduse, -ulatuse ja tegevused täpsustanud. 

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)