Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Uuringud ja analüüsid

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 01.10.2018

Sellelt lehelt leiate töötukassa läbi viidud ning töötukassa poolt tellitud uuringud ja analüüsid.

 • Ülevaade tööotsingut toetavatel teenustel osalejatest ja nende edasisest käekäigust tööturul (Eesti Töötukassa analüüsiosakond, juuni 2017)
  Analüüsi eesmärk on anda ülevaade tööotsingut toetavate teenuste mahust, kättesaadavusest, teenusel osalenute profiilist ning hinnata, mis on saanud teenustel osalenutest pärast teenuste lõppemist. 
   
 • Vähenenud töövõimega töötute tööle rakendumise valdkonnad ja palk võrdluses teiste töötutega (Eesti Töötukassa analüüsiosakond, märts 2017)
  Analüüsi eesmärk on anda ülevaade, millistes valdkondades vähenenud töövõimega töötud tööle rakenduvad ja milline on nende palgatase rakendumisele järgnevatel kuudel. Tulemused esitatakse võrdluses teiste töötutega, et näha kas vähenenud töövõimega inimesed eristuvad eespool nimetatud näitajate poolest teistest tööle rakendunud töötutest.
   
 • Tööotsijate rahulolu töötukassa teenustega (Turu-uuringute AS, oktoober / november 2016)
  Küsitlust on tehtud alates 2010 aastast.Seekordses uringus osales 7657 tööotsijat.
   
 • Tööandjate rahulolu töötukassa teenustega (Turu-uuringute AS, oktoober / november 2016)
  Küsitlust on tehtud alates 2010. aastast.Seekordses uuringus osales 1232 tööandjat. 
   
 • Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadustega noorte siirdumine koolist tööle (Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2016)
  Juulis 2016 algab Eestis töövõimereform, mille eesmärk on muuta suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse ning aidata neil tööd leida ja hoida. Reformi käigus hakkab töötukassa osutama neile praegusega võrreldes tunduvalt suuremas mahus tööturuteenuseid, et toetada neid tööotsin­gu­tel ja tööle asumisel. Et igakülgselt abistada ja toetada terviseseisundist või puudest tingitud eri­vajadustega noori töö leidmisel, tööle asumisel ja tööl käimisel, oli vaja välja selgitada, millised on praegu peamised takistused nende koolist tööle siirdumisel, ning töötada välja lahendused takistuste ületamiseks.
   
 • Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega noorte koolilõpetajate siirdumine tööturule (Eesti Töötukassa, 2016)
  Käesolev töö on täienduseks Praxise raportile "Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadustega noorte siirdumine koolist tööle", andes statistilise ülevaate erivajadusega noorte liikumisest tööturule, kasutades selleks Statistikaameti uuringu „Edukus tööturul“ andmeid. Eesmärgiks on saada ülevaade puude ja/või töövõimekaoga kutse- ja kõrgkooli lõpetajate seisundist tööturul ja nende töötasust ning võrrelda tulemusi teiste noortega.
   
 • Tööotsijate rahulolu töötukassa teenustega (Turu-uuringute AS, detsember 2015)
  „Tööotsijate rahulolu Töötukassa teenustega“ on küsitlus, mida on läbi viidud igal aastal alates 2010. aastast. Käesolev uuring on kuues. Uuringus osales 7039 töötukassas töötuna arvel olevat inimest. 

   
 • Tööandjate rahulolu töötukassa teenustega (Turu-uuringute AS, detsember 2015)
  „Tööandjate rahulolu Töötukassa teenustega“ on küsitlus, mida on läbi viidud igal aastal alates 2010. aastast. Käesolev uuring on kuues. Uuringus osales 1078 tööandjat. 
   
 • Koostööpartnerite rahulolu töötukassa teenustega (Faktum&Ariko, november 2015)
  Uuringu eesmärk oli välja selgitada 2015. aastal töötukassaga koostööd teinud ettevõtete ja organisatsioonide rahulolu koostöö erinevate aspektidega. Uuringus osales 241 koostööpartnerit. 

   
 • Ülevaade nõustamisteenuste osalejatest ja nende edasisest käekäigust tööturul (Eesti Töötukassa, september 2015)
  Analüüsi eesmärk on anda ülevaade nõustamisteenuste mahust, kättesaadavusest, teenusel osalenute profiilist ning vaadelda, mis on saanud teenustel osalenutest pärast teenuse lõppemist.

 

 • Tööotsijate rahulolu töötukassa teenustega (Faktum&Ariko, detsember 2014)
  Käesolevat uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast kord aastas. Seega on tegu järjekorras viienda uuringuga. Uuringu sihtrühmaks on Töötukassa tööotsijatest kliendid, kes on Töötukassas töötuna arvel ja külastasid uuringu perioodil Töötukassa bürood.

 

 • Tööandjate rahulolu töötukassa teenustega (Faktum&Ariko, detsember 2014)
  Käesolevat uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast kord aastas. Seega on tegu järjekorras viienda uuringuga.Uuringu sihtrühmaks on Töötukassa tööandjatest kliendid, kes on kasutanud jooksval aastal (2014) Töötukassa teenuseid.

 

 • Ettevõtluse alustamise toetuse mõjuanalüüs (Eesti Töötukassa, mai 2014)
  Käesoleva analüüsi eesmärgiks on välja selgitada, kas töötukassa makstaval ettevõtluse alustamise toetusel (EvAT) on olnud mõju toetuse saajate hilisemale käekäigule tööturul, kas toetuse maksmine on kulu-tulus meede töötute tööle aitamiseks ning kui elujõulised on toetuse abil loodud ettevõtted. Lisaks sisaldab analüüs ülevaadet toetuse taotlejate ja saajate taustast ning toetuse abil loodud ettevõtetest.

​Analüüsi saab lugeda ka inglise keeles: Impact analysis of the business start-up subsidy

 

 • Tööotsijate rahulolu töötukassaga (Faktum&Ariko, detsember 2013 – jaanuar 2014)
  Uuringu eesmärk oli välja selgitada tööotsijate rahulolu Töötukassa teeninduse, teenuste protsessi, klienditeeninduse kvaliteedi ja tulemuslikkusega, samuti rahulolu infotelefoni teenuse, kodulehe ning iseteenindusportaaliga.

 

 • Tööandjate rahulolu töötukassaga (Faktum&Ariko, detsember 2013 – jaanuar 2014)
  Uuringu eesmärk oli välja selgitada 2013. aastal töötukassa teenuseid kasutanud tööandjate rahulolu töötukassa teeninduse ja teenuste protsessi, klienditeeninduse kvaliteedi ja tulemuslikkusega, samuti rahulolu infotelefoni ning kodulehe / e-teenustega.

 

 • Koostööpartnerite rahulolu töötukassaga (Faktum&Ariko, detsember 2013 – jaanuar 2014)
  Uuringu eesmärk oli välja selgitada 2013. aastal töötukassaga koostööd teinud ettevõtete ja organisatsioonide rahulolu koostöö erinevate aspektidega. Osa küsimustiku sisust oli analoogne samalaadsete uuringutega töötute ja tööandjate seas, osa spetsiifiline. 

 

 

 • Tööpraktika mõjuanalüüs (Eesti Töötukassa, 2012)
  Analüüsi eesmärgiks on välja selgitada, kas töötukassa poolt pakutaval tööpraktika meetmel on olnud mõju teenusel osalejate hilisemale käekäigule tööturul. Täpsemalt otsitakse vastust järgnevatele küsimustele: 
 1. Kas tööpraktika suurendab meetmes osalejate tõenäosust tööle asuda?
 2. Kas tööpraktikal osalemine toob kaasa sissetulekute suurenemise?
 3. Milline on tööpraktika ja tööturukoolituse koosmõju meetmes osalejate hõivele ja sissetulekule?
 4. Kas töötutele tööpraktika osutamine on kulu-tulus meede ehk kas tööpraktikasse investeeritud raha toob tagasi tulu ühiskonnale ja valitsussektori eelarvele? 

Analüüsi saab lugeda ka inglise keeles: Impact evaluation of work practice

 

 1.  Milline on Eesti elanike huvi välismaal töötamise vastu ning millistel tingimustel ollakse valmis mujal riigis töötama? 
 2.  Milline on elanike kvalifikatsioon välismaal töötamiseks? 
 3.  Millised on takistused ja põhjused, miks ei soovita välismaal töötada? 
 4.  Millised on varasemad kogemused välismaal töötamisega? 
 5.  Milline on elanike teadlikkus Euroopa töövahendusvõrgustikust EURES? 

 

 • Tööturukoolituse mõjuanalüüs (Eesti Töötukassa, 2011)
  Analüüsi eesmärgiks on välja selgitada, kas 2009. ja 2010. aastal töötukassa poolt osutatud tööturukoolituse meetmel on olnud mõju koolitust saanute edasisele olukorrale  tööturul. Eelkõige uuritakse, kas koolitusel osalemine on suurendanud isikute sissetulekut palgast ja hõivet.

Analüüsi saab lugeda ka inglise keeles: Impact evaluation of labour market training

 

 • Välistöööjõu vajaduse analüüs (Turu-uuringute AS, 2011)
  Turu-uuringute AS viis töötukassa tellimusel aprillis 2011 läbi uuringu selgitamaks tööandjate huvi välistööjõu vastu.
Oli teile sellest lehest abi?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info@tootukassa.ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png