Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töövõimetoetuse suurus ja üleminekuaeg

Prindi

Lisatud 19.04.2016 | Uuendatud 29.03.2021

Alates 01.04.2021 on töövõimetoetuse kehtiv päevamäär 15,13 eurot, millest ühe kalendripäeva toetus on:

  • osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (8,6241 eurot päevas, keskmiselt 258,72 eurot kuus);
  • puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (15,13 eurot päevas, keskmiselt 453,90 eurot kuus).

Kui sotsiaalkindlustusamet on määranud teile töövõimekaotuse vähemalt kaheks aastaks, siis kehtib teile alates 2017. aastast vanast süsteemist uude üle tulles erand. Kui teile varem makstud töövõimetuspension oli kehtivast töövõimetoetuse määrast suurem, siis makstakse teile töövõimetoetust sama palju, kui varem saite töövõimetuspensioni. Seda jätkatakse seni, kuni töövõimetoetus muutub indekseerimise tulemusena suuremaks kui teie varasem töövõimetuspension. Oluline on, et pöörduksite korduvhindamisele Eesti Töötukassasse hiljemalt töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtajal (ekspertiisiotsuses märgitud kuupäevade vahemikus).

Kui esitate töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotluse püsiva töövõimetuse kehtivuse ajal, on teil õigus töövõimetoetust saada alates päevast, mil lõppes teile töövõimetuspensioni  maksmine. Kuna erinevalt töövõimetuspensionist makstakse töövõimetoetust mitte ette, vaid eelneva kuu eest tagantjärele, siis tehakse teile töövõimetoetuse ettemakse ja teie sissetulek ei katke uude süsteemi üleminekul. 

Kui esitate taotluse liiga vara (rohkem, kui kuu aega enne korduvekspertiisi tähtaega) ja töötukassa hindab teid töövõimeliseks, siis ei ole teil otsusele järgnevast kuust püsivat töövõimetust ja te ei saa töövõimetuspensioni. Kui teie töövõime hinnatakse osaliseks või puuduvaks, hakkate saama töövõimetoetust. 

Näiteks kui teie korduvekspertiisi tähtaeg on 5.-20. märts, on sotsiaalkindlustusamet määranud teile püsiva töövõimetuse ja töövõimetuspensioni aprilli lõpuni. Kui te esitate töövõime hindamise taotluse 5. jaanuaril (ehk kaks kuud ettenähtud ajast varem), töötukassa jõuab otsuse teha jaanuaris ning teid hinnatakse töövõimeliseks, siis  ei ole teil 1. veebruarist alates püsivat töövõimetust ja te ei saa veebruari, märtsi ja aprilli eest enam töövõimetuspensioni. Kui teie töövõime hinnatakse osaliseks või puuduvaks ja te olete töövõimetoetuse taotluse esitanud koos töövõime hindamise taotlusega, hakatakse teile arvestama töövõimetoetust alates taotluse esitamise päevast ehk 1. veebruarist. 

Kui teie sissetulek töövõimetoetuse arvestamise kuule eelnenud kalendrikuul ületab 90-kordset kehtivat päevamäära, arvutatakse toetuse suurus ümber, vähendades toetust töövõimetoetuse maksmise kuu eest summa võrra, mis on pool teie sissetuleku ja 90-kordse päevamäära vahest.

Näiteks kui teie sissetulek oli töövõimetoetuse arvestamise kuule eelnenud kuul 1500 eurot ja maksmisele kuuluv töövõimetoetuse summa oli 258,72 eurot, arvutatakse teie töövõimetoetus ümber järgmise valemi alusel: 1500 (sissetulek) – 1361,70 (90-kordne päevamäär) = 138,30 eurot (sissetuleku ja 90-kordse päevamäära vahe). 138,30 : 2 = 69,15 eurot. 258,72 (töövõimetoetuse summa) - 69,15 (pool sissetuleku ja 90-kordse päevamäära vahest) = 189,57 eurot. Teile makstakse töövõimetoetust summas 189,57 eurot.

Lähtudes eeltoodust töövõimetoetust käesoleva kuu eest ei maksta, kui kehtiva päevamäära korral teie eelneva kuu sissetulek ületab 1879,15 eurot osalise töövõime ja 2269,50 eurot puuduva töövõime korral. Kui järgnevatel kuudel on teie sissetulek madalam, jätkatakse töövõimetoetuse maksmist automaatselt. Arvestatakse brutosissetulekuid ja sissetulekutena lähevad arvesse töötasu, töötuskindlustushüvitis, vanemahüvitis, ajutise töövõimetuse hüvitis, tööandja makstav haigushüvitis ja summa, millelt makstakse maksu ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel.

Kui te tõendate töötukassale, et:

  • teile on makstud tasu või hüvitist ettenähtud kalendrikuust erineval ajal, loetakse tasu või hüvitis väljamakstuks kalendrikuul, millal maksja oleks pidanud selle tegelikult välja maksma;
  • teie sissetulek töövõimetoetuse arvestamise kuule eelnenud kalendrikuus ületas 90-kordset kehtivat päevamäära seetõttu, et teile on makstud puhkusetasu, tööandja makstavat haigushüvitist või ajutise töövõimetuse hüvitist, loetakse sissetulek saaduks kalendrikuul, millal oleks teile välja makstud töötasu, kui nimetatud asjaolusid ei oleks esinenud;
  • te osutasite teenust pikema kui ühekuulise võlaõigusliku lepingu alusel ja teile on tasu välja makstud lepingu kestusest vähemate kuude eest, võib töötukassa väljamakstud tasude summa jagada lepingu kestuse kalendrikuude arvuga.

Töövõimetoetuse oletatavat suurust aitab arvutada Sotsiaalministeeriumi loodud kalkulaator: töövõimetoetuse kalkulaator. Kalkulaatori abil saadud tulemusel on informatiivne tähendus. Töövõimetoetuse määrab töövõime hindamise tulemuste põhjal Eesti Töötukassa.

Kui teile määratakse töövõimetoetus perioodi eest, mille eest teile maksti töötutoetust, vähendatakse sama perioodi eest makstavat töövõimetoetust töötutoetuse summa võrra. Töövõimetoetust vähendatakse ka välisriigist samal eesmärgil makstava toetuse, pensioni või muu rahalise hüvitise võrra.

Oli teile sellest lehest abi?


Kas teadsite, et ...

Päevamäärad alates 01.04.2021*

  • osalise töövõime korral: 8,6241 €
  • puuduva töövõime korral: 15,13 €

*Säilitatud töövõimetuspensioni määra ei indekseerita enne kui töövõimetoetus muutub indekseerimise tulemusena suuremaks kui säilitatud töövõimetuspensioni määr.

Töövõimetoetus kuulub vähendamisele kui sissetulek toetuse kuule eelnenud kuul ületab: 1361,70 €

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)