Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Oskustega töötajad töötukassa toetusega

Prindi

Lisatud 12.06.2017 | Uuendatud 15.08.2018

Margit Paulus, töötust ennetavate meetmete nõunik

Sobivate oskustega tööjõu puudumine valmistab tööandjatele järjest rohkem peavalu. Olukorra leevendamiseks pakub töötukassa  sellest kevadest  tööandjatele koolitustoetust nii töötajate värbamiseks kui ka  töötajate koolitamiseks muutuste olukorras. 

Töötukassa toetab põhjalikumat väljaõpet, mille puhul tööandjal tuleb töötajat koolitada vähemalt 80 akadeemilise tunni ulatuses. Koolitused peavad toimuma ühe aasta jooksul. Samuti saab töötukassa kompenseerida palgakulu koolitusel osaletud aja eest (tunnitöötasu alammääras) ning hüvitada koolitusel osalemisega seotud sõidukulud. Ühe töötaja kohta maksame üldjuhul kuni 50% koolitusega seotud kuludest, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot. Üle 50-aastaste, erialase hariduseta, vähese eesti keele oskuse või terviseprobleemidega töötajate koolitamiseks saame toetust maksta suuremas määras ja summas. 

Ettevõte värbab uut tööjõudu

Töötukassa toetab töötajate värbamist ametitesse, mis lähiaastatel on kasvava tähtsusega ning kus sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Koolitustoetust saavad taotleda tööandjad, kes on sellistesse ametitesse töötukassa kaudu töötajaid otsinud, kuid pole sobivate oskustega kandidaate leidnud. Näiteks, kui olete otsinud töötukassa kaudu puitkonstruktsioonide projekteerijaid, hooldustöötajaid või tarkvaraarendajaid, kuid ei ole siiani vajaliku ettevalmistusega kandidaate leidnud, saab töötukassa aidata teil töötajaid koolitustoetuse abil ette valmistada.

Esialgu toetab Töötukassa töötajate värbamist kindlatesse ametitesse info- ja kommunikatsiooni­tehnoloogia, metsanduse ja puidutööstuse, metalli- ja masinatööstuse,  keemia-, kummi-, plasti ja ehitusmaterjalide tööstuse, energeetika ja kaevandamise, arvestusala, sotsiaaltöö ning tervishoiu valdkondades. Toetatavad ametid oleme valinud välja valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute põhjal (nn OSKA uuringud), mida teostab Kutsekoda ning nende loetelu leiate töötukassa portaalist. Toetatavate ametite valik laieneb koos järgmiste OSKA uuringute valmimisega.

Töötajate otsimiseks tuleb tööandjal avaldada tööpakkumine töötukassa portaalis, sobivate kandidaatide CV-dega saavad tööandjad tutvuda ise e-töötukassas. Kui tööandja töötukassa kandidaatide seast sobivaid töötajaid ei leia, võib ta leida töötajad ka muul viisil ning nende koolitamiseks toetust taotleda. Koolitustoetuse saamiseks tuleb töötajaga sõlmida vähemalt kuuekuuline tööleping.

Milline on muutuste olukord?

Muutuste olukorras toetab töötukassa ettevõtteid, kes on panustanud töötuskindlustussüsteemi. Kui ettevõttes toimuvad olulised muudatused – võetakse kasutusele uus tehnoloogia või tehakse majandustegevuses suuremaid ümberkorraldusi - ning sellega seoses vajavad töötajad pikemaid koolitusi, saab ettevõte töötukassalt koolitustoetust küsida. Näiteks vahetab ettevõte välja tootmisliini või sulgeb mõne üksuse ning soovib seetõttu töötajad ümber koolitada töötamiseks uues valdkonnas. Koolitustoetust võib saada ka siis, kui töötajaid tuleb koolitada uute kvalifikatsiooninõuetega vastavusse viimiseks. Näiteks hooldustöötajana töötamiseks peab alates 2020.aastast olema läbitud vastav tasemeõppe või täienduskoolituse õppekava või omandatud hooldustöötaja kutse. Sel juhul saab töötukassa pakkuda tööandjale hooldustöötajate koolitamiseks koolitustoetust.

Väiksematest muudatustest või ettevõtte igapäevase töö ümberkorraldamisest tingitud koolitusi töötukassa koolitustoetusega siiski ei toeta. Näiteks kui varem on raamatupidamisteenust sisse ostetud ja nüüd hakkaks sellega tegema  üks töötajatest, siis tema väljaõpetamiseks koolitustoetust töötukassa pakkuda ei saa. Samuti näiteks juhul  kui tööandja tahab saata töötaja C-kategooria autojuhi koolitusele, et ta saaks  veoautojuhte puhkuste ajal asendada, tuleb ka selle koolituse eest ettevõttel endal maksta. Samuti ei saa töötukassa pakkuda koolitustoetust tavapärasteks kvalifikatsiooni omandamiseks või uuendamiseks vajalikeks koolitusteks - näitena saab siin tuua iga viie aasta tagant uuendamist vajava elektriku pädevustunnistuse või turvatöötaja kvalifikatsiooni saamiseks vajaliku põhiõppe ning kvalifikatsiooni säilitamiseks nõutava iga-aastase vähemalt 16-tunnine täienduskoolituse – niisuguseid koolitusi me koolitustoetustega toetada ei saa.

Töötajaga, kelle koolitamiseks toetust taotletakse, tuleb sõlmida tööleping, mis kehtib pärast taotluse esitamist veel vähemalt kuus kuud.

Mida tööandja peab tegema?

Koolitustoetuse taotlemiseks tuleb esitada töötukassale avaldus, milles on vaja välja tuua toetuse taotlemise põhjus, valitud koolituse andmed ning töötajate andmed, kelle koolitamiseks toetust taotletakse. Avaldusele tuleb lisada ka koolituse õppekava ja see tuleb esitada enne koolituse algust. Kui esitate avalduse toetuse saamiseks muutuste olukorras, on oluline selgelt ja põhjalikult välja tuua, millised muutused ettevõttes toimuvad ning kuidas need tingivad konkreetsete töötajate koolitusvajaduse. Toetuse saamiseks värbamise olukorras tuleb avaldusel kirjeldada, kuidas on koolitust vajavad töötajad leitud.

Otsuse toetuse määramise kohta teeb avalduses esitatud info põhjal koolitustoetuse hindamiskomisjon. Kui avaldusel toodud info ei ole otsuse tegemiseks piisav, võetakse tööandjaga täiendavalt ühendust. Komisjon võib otsuse tegemiseks konsulteerida ka väliste ekspertidega, kes aitavad anda hinnangut näiteks ettevõttes toimunud muutustest tuleneva koolitusvajaduse kohta, koolituse sisule ja mahule vms.

Positiivse otsuse korral makstakse koolitustoetust kuluaruande alusel, millele tuleb lisada koolitusega seotud kulude kuludokumendid.

Täpsemat infot tööandja koolitustoetuse tingimuste ja taotlemise kohta leiate töötukassa portaalist

Oli teile sellest lehest abi?


 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)