Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa esindused

Nimi Osakond Ametikoht Kontaktid
Natalia Seppenen Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja czüzhäzdXmyymTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Bert Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja wmhmTzd0mNüJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Orikova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant czüzhäzdHNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Laar Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
juhtivkonsultant (tööandjad) uzüNäTdRzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Maakaar Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
osakonnajuhataja abi uzäNmd1zzÕzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Anelia Toptši Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) 5Tmhäzd8eyüqäJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Teder Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant umNqüäd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Keskla Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNO@dumqÕhzJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Udalova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
juhtivkarjäärispetsialist CäzTzdLDzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Kullerkupp Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1zNOmdu@hhmNÕ@yyJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Tsvek Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant uzNäTd8qjmÕJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Barch Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant RääTzd0zNUfJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Einstein Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1mNhmdväTqümäTJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Fjodorova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant 8züOzTzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
332 1737
Anneki Teelahk Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
osakonnajuhataja 5TTmÕäd8mmhzfÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kaidi Kriisa Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi uzäDäduNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Rybalova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja w@häzd7S3zhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Pekarskaja Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist wmhmTzdÄmÕzNqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Eero Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant uzüNäTdvmNeJüeeü@Õzqqzdmm
Erle Sepp Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist vNhmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Ruta Paesalu Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 7@üzdÄzmqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Liilia Lopatko Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja RäähäzdReyzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Borunova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant w@häzd0eN@TejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Sjomina Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja wmhmTzdXOegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Tomson Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant wzzTäÕzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Adamovitš Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi Hhkzd5DzgejäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Sjukkalova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant HhkzdXO@ÕÕzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Kütt Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi .NäTzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Ivko Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNkzNäüzd.jÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Roots Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi XjmühzTzd7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Merkulova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi wmhmTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Kuiva Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant 8ääTzdu@äjzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilja Tverdov Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant .hOzd8jmNDejJüeeü@Õzqqzdmm
332 1936
Tatiana Markova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant 8züäzTzd1zNÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Veimaer Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 5häTzdtmägzmNJüeeü@Õzqqzdmm
Heli-Triin Räis Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja omhäI8NääTd7zäqJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Renzer Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1mNhmd7mTxmNJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kanevskaja Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNäzduzTmjqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Vetik Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 8ääTzdtmüäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Pavel Gordijevski Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant ÄzjmhdÜeNDäOmjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
332 1826
Galina Pustoshnaya Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant ÜzhäTzdÄ@qüeqfTzSzJüeeü@Õzqqzdmm
332 1777
Merike Teelahk Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1mNäÕmd8mmhzfÕJüeeü@Õzqqzdmm
Dmitri Pajusov Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant CgäüNädÄzO@qejJüeeü@Õzqqzdmm
Ele Parik Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtivkarjäärispetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Carmen-Kitty Lelov Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Kaja Tõllimäe Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant uzOzd8ehhägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Kaisa Tomson Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II uzäqzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Age Kull Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultandi abi 5kmdu@hhJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Mets Pärnumaa
Pärnumaa osakond
osakonnajuhataja ÜmNhäd1müqJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Voosalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmdteeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Hindrek Jalast Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II oäTDNmÕdwzhzqüJüeeü@Õzqqzdmm
Monika Vahtra Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1eTäÕzdtzfüNzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Serva Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant 8ääTzdXmNjzJüeeü@Õzqqzdmm
Silvi Paara Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja XähjädÄzzNzJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Ojasalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant 1zämdHOzqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Siret Saar Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist XäNmüdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Maret Vaik Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtivkonsultant 1zNmüdtzäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Pulst Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtivkonsultant uzNäTdÄ@hqüJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Bäärs Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist 1zNkmd0zzNqJüeeü@Õzqqzdmm
Ardo Aasa Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5NDed5zqzJüeeü@Õzqqzdmm
Marten Aluste Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNümTd5h@qümJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Bezrodnova Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant Hhkzd0mxNeDTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Jamnes Pärnumaa
Pärnumaa osakond
tööandjate konsultant XäkNäDdwzgTmqJüeeü@Õzqqzdmm
447 9321
Mirje Lank Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I 1äNOmdRzTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Asta Tammet Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I 5qüzd8zggmüJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Miil Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II vjmd1äähJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Lepasaar Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@dRmyzqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Marit Vaet Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant 1zNäüdtzmüJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Sibrits Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II umNhädXä3NäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Kohv Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5TTäÕzduefjJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pilter Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist ÄäNmüdÄähümNJüeeü@Õzqqzdmm
Eneken Uudre Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant vTmÕmTdL@DNmJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Mitt Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I uShhäd1äüüJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Alev Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant omhOmd5hmjJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Viirsalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant 5müdtääNqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Hille Rao Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II oähhmd7zeJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Parts Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist uzüNäTdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Peerna Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja vjmhäTdÄmmNTzJüeeü@Õzqqzdmm
Merili Tasane Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Keit Saveljev Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant umäüdXzjmhOmjJüeeü@Õzqqzdmm
Haldi Rae Pärnumaa
Pärnumaa osakond
tööandjate konsultant ozhDäd7zmJüeeü@Õzqqzdmm
447 9311
Sirli Rebane Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I XäNhäd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
477 8206
Janne Kumm Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant wzTTmdu@ggJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Seppmann Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II umNhädXmyygzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri Haavandi Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjääriinfo spetsialist uzDNädozzjzTDäJüeeü@Õzqqzdmm
Kätlin Muru Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja uzühäTd1@N@Jüeeü@Õzqqzdmm
Silja Lilles-Sula Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja XähOzdRähhmqIX@hzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Kosenkranius Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjääriinfo spetsialist 7äüzdueqmTÕNzTä@qJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Lige Hiiumaa
Hiiumaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNhäTdRäkmJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Mänd Hiiumaa
Hiiumaa osakond
teenusekonsultant _hhmd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Tammeveski Hiiumaa
Hiiumaa osakond
osakonnajuhataja wzTzd8zggmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Taisi Telvik Hiiumaa
Hiiumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Ere Vaidla Hiiumaa
Hiiumaa osakond
juhtumikorraldaja II vNmdtzäDhzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille-Riin Persidskaja Hiiumaa
Hiiumaa osakond
karjäärinõustaja ÄähhmI7ääTdÄmNqäDqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Maar Hiiumaa
Hiiumaa osakond
juhtumikorraldaja I 7@üfd1zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Kaaber Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja 5TTmduzz3mNJüeeü@Õzqqzdmm
Ave Karu Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkarjäärispetsialist 5jmduzN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Marika Männik Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNäÕzd1zTTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Pedari Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist uShhädÄmDzNäJüeeü@Õzqqzdmm
Veera Ellermäe Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi tmmNzdvhhmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Gätlin Tätte Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant ÜzühäTd8züümJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Lippasaar Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Julia Nedorezova Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Ly Kubenko Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist RSdu@3mTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Hanna Ernits Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Jane Väli Tartumaa
Tartumaa osakond
osakonnajuhataja wzTmdtzhäJüeeü@Õzqqzdmm
Jane Gornischeff Tartumaa
Tartumaa osakond
Eures nõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Julia Prost Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Ingrid Ranniku Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant .TkNäDd7zTTäÕ@Jüeeü@Õzqqzdmm
Eve Tera Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant vjmd8mNzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Altosaar Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) uNäqümhd5hüeqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Koorep Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi wzTzdueeNmyJüeeü@Õzqqzdmm
Maris Koka Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant 1zNäqdueÕzJüeeü@Õzqqzdmm
737 7108
Valerija Strelovskaja Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja tzhmNäOzdXüNmhejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Mooni Ränkel Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant 1eeTäd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
Siret Saaremets Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist XäNmüdXzzNmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Airi Oru Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi 5äNädHN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Inger Klesment Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Mihkel Värton Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant 1äfÕmhdtzNüeTJüeeü@Õzqqzdmm
737 7107
Maarja Tsimmer Tartumaa
Tartumaa osakond
Eures nõustaja 1zzNOzd8qäggmNJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Gramberg Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja 5TTzdÜNzg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Heidi-Maarja Melts Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist omäDäI1zzNOzd1mhüqJüeeü@Õzqqzdmm
Helle Torm Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja omhhmd8eNgJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Ušanova Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Heinloo Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Kadri Pelisaar Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist uzDNädÄmhäqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Arus Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja RääTzd5N@qJüeeü@Õzqqzdmm
Olav Kersen Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja HhzjdumNqmTJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Tarraste Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja XäNOmd8zNNzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Erlika Kirsimäe Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja I vNhäÕzduäNqägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Pallon Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ää@dÄzhheTJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Ristla Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja I _hhmd7äqühzJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Vaik Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1zämdtzäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ülli Sinitamm Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II _hhädXäTäüzggJüeeü@Õzqqzdmm
Helerin Domnin Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist omhmNäTdCegTäTJüeeü@Õzqqzdmm
Inge Alamets Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant .Tkmd5hzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Torstenberg Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kersti Uustalu Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtivkonsultant umNqüädL@qüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Udras Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Kersti Aul Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist umNqüäd5@hJüeeü@Õzqqzdmm
Elle Sammel Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant vhhmdXzggmhJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Dreifeldt Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant 8NääTdCNmäZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Kuivaste Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant uShhädu@äjzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Jaanimägi Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Merike Kimber Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1mNäÕmduäg3mNJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Tooming Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@d8eegäTkJüeeü@Õzqqzdmm
Antonina Vorontsova Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Lelet Tilga Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II Rmhmüd8ähkzJüeeü@Õzqqzdmm
Kätlin Tael Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II uzühäTd8zmhJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Kraudok Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant XäNOmduNz@DeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Häli Etti Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II ozhädvüüäJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Lichtfeldt Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist 1zNOmdRäUfüZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Erapart Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant täÕüeNäzdvNzyzNüJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Moldau Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
osakonnajuhataja uNäqüäd1ehDz@Jüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Säbel Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Triin Pajo Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 8NääTdÄzOeJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Vilbre Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja .heTzdtäh3NmJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Kängsepp Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist umNhäduzTkqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Kütt Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Agnes Harjurand Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Marge Udras Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNkmdLDNzqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Ly Hanson Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja I 5TTmIRSdozTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Malm Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
töövahenduskonsultant uzOzd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Sirel Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
infospetsialist 1mNäÕmdXäNmhJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Brok Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
töövahenduskonsultant uzOzd0NeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Lumiste Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
tööandjate konsultant RääqdR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm
776 6877
Kärt Schasmin Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II uzNüdXUfzqgäTJüeeü@Õzqqzdmm
Kristine Malm Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Katrin Soopalu Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtivkonsultant uzüNäTdXeeyzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Reet Roosipõld Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
infospetsialist 7mmüd7eeqäyehDJüeeü@Õzqqzdmm
Küllike Roosipõld Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
teenusekonsultant uShhäÕmd7eeqäyehDJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Võsaste Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
osakonnajuhataja RääTzdteqzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Orr Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II umNqüädHNNJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri Lauringson Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
teenusekonsultant uzDNädRz@NäTkqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Alliksaar Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja 1zNkäüd5hhäÕqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Peterson Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 5TTmhädÄmümNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Hele Kull Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja omhmdu@hhJüeeü@Õzqqzdmm
Ele Andok Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja I vhmd5TDeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Elliko Konno Raplamaa
Raplamaa osakond
karjäärinõustaja vhhäÕedueTTeJüeeü@Õzqqzdmm
Viive Toomla Raplamaa
Raplamaa osakond
infospetsialist tääjmd8eeghzJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Tiigirand Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II Rääqd8ääkäNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Liia Ründal Raplamaa
Raplamaa osakond
teenusekonsultant Rääzd7STDzhJüeeü@Õzqqzdmm
Eili Herkel Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtivkonsultant vähädomNÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
Andrei Mitt Raplamaa
Raplamaa osakond
tööandjate konsultant 5TDNmäd1äüüJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Soosalu Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNhmdXeeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Pille Vavulski Raplamaa
Raplamaa osakond
teenusekonsultant Äähhmdtzj@hqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Urve Vaher Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant LNjmdtzfmNJüeeü@Õzqqzdmm
Liidi Kallaste Raplamaa
Raplamaa osakond
infospetsialist RääDäduzhhzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Monika Pavelson Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja I 1eTäÕzdÄzjmhqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Grõndžola Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II 8züOzTzdÜNeTDxehzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilvi Pere Raplamaa
Raplamaa osakond
osakonnajuhataja .hjädÄmNmJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Sork Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II XäkNäDdXeNÕJüeeü@Õzqqzdmm
Eli Sukles Raplamaa
Raplamaa osakond
karjääriinfo spetsialist vhädX@ÕhmqJüeeü@Õzqqzdmm
Aita-Lidia Antson Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant 5äüzIRäDäzd5TüqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Valgma Raplamaa
Raplamaa osakond
karjäärinõustaja umNhädtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Markelova Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant .NäTzd1zNÕmhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Juta Kallas Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi w@üzduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Toomla-Pähklemäe Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Siim Sarapuu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja XäägdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Merle Haug Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (tööandjad) 1mNhmdoz@kJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Kajak Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi uzüNäTduzOzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Malm Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi Rmmhäd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Kureniit Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi omhOmdu@NmTääüJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Sass Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 1zNädXzqqJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Apse Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 7ääTzd5yqmJüeeü@Õzqqzdmm
Elle Vaarmann Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja abi vhhmdtzzNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Klomann Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja asetäitja wzTzduhegzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Kanni Kondio Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Katriin Riks Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Liis Linnusaar Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Karmen Klee Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzNgmTduhmmJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Lillend Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzäNmdRähhmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Laos Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (tööandjad) tööleping ajutiselt peatatud
Helju Härmsalu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi omhO@dozNgqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Illinor Siebold Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant .hhäTeNdXäm3ehDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8640
Keidi Niitsoo Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi tööleping ajutiselt peatatud
Diana Melder Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant CäzTzd1mhDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Reet Suviste Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant 7mmüdX@jäqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8642
Külli Tell Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi uShhäd8mhhJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Juhkam Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant umNhädw@fÕzgJüeeü@Õzqqzdmm
Aili Rink Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 5ähäd7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Vahtramäe Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) 8ääTzdtzfüNzgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Kalmet Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant 5TTäÕzduzhgmüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8643
Kaia Nebieridze Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
Eures nõustaja uzäzdcm3ämNäDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Stokes Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant uNäqüädXüeÕmqJüeeü@Õzqqzdmm
614 7978
Eve Lümat Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi vjmdRSgzüJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Keis Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant .heTzdumäqJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Tallo Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uNäqümhd8zhheJüeeü@Õzqqzdmm
Ksenia Nikuradze Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uqmTäzdcäÕ@NzDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Remmel-Lilleberg Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzäNäd7mggmhIRähhm3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Larissa Anderson Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant RzNäqqzd5TDmNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Pakina Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant .NäTzdÄzÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8641
Inna Köönvere Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi .TTzdueeTjmNmJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Noormaa Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzüNäTdceeNgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Jänes Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi vjmhäTdwzTmqJüeeü@Õzqqzdmm
Hedi Niklus Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant omDädcäÕh@qJüeeü@Õzqqzdmm
Terje Kuusik Võrumaa
Antsla büroo
töövahenduskonsultant 8mNOmdu@@qäÕJüeeü@Õzqqzdmm
785 5494
Katrin Kalda Võrumaa
Antsla büroo
juhtumikorraldaja II uzüNäTduzhDzJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Hiielo Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant 5TTmdoäämheJüeeü@Õzqqzdmm
Jüri Nassar Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II wSNädczqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Pant Võrumaa
Võrumaa osakond
karjääriinfo spetsialist vjmhäTdÄzTüJüeeü@Õzqqzdmm
Esti Prükk Võrumaa
Võrumaa osakond
infospetsialist vqüädÄNSÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Laanesaar Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant ÄähhmdRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Mall Õun Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant 1zhhdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Velkmann Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant uShhädtmhÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Marve Kõiv Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtivkonsultant 1zNjmdueäjJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Kahre Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II ÄäNmüduzfNmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Kenk Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II uNäqüädumTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Kerge Võrumaa
Võrumaa osakond
osakonnajuhataja vTmdumNkmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Randla Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant uNäqüäd7zTDhzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina-Mai Meeliste Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääTzI1zäd1mmhäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Maili Lillmann Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zähädRähhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Lii Šmeiman Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I 5TTmIRäädXgmägzTJüeeü@Õzqqzdmm
Meelika Tamberg Võrumaa
Võrumaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1mmhäÕzd8zg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Oliver Olesk Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I HhäjmNdHhmqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Gea Meriste Võrumaa
Võrumaa osakond
infospetsialist Ümzd1mNäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Olesk Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja uNäqüädHhmqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Habe Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNäÕmdoz3mJüeeü@Õzqqzdmm
Anneliis Prants Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Kristi Toom Võrumaa
Võrumaa osakond
tööandjate konsultant uNäqüäd8eegJüeeü@Õzqqzdmm
786 8762
Mariliis Raidma Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNähääqd7zäDgzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Breidaks Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmd0NmäDzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Käsk Saaremaa
Saaremaa osakond
teenusekonsultant uzäNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ave Reimaa-Lepik Saaremaa
Saaremaa osakond
osakonnajuhataja 5jmd7mägzzIRmyäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Vaiksaar Saaremaa
Saaremaa osakond
töövahenduskonsultant uzNäTzdtzäÕqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Lillepärg Saaremaa
Saaremaa osakond
tööandjate konsultant 8NääT@dRähhmyzNkJüeeü@Õzqqzdmm
452 1888
Õnnela Räim Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II eTTmhzd7zägJüeeü@Õzqqzdmm
Kristiina Tänav Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Elge Suurem Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist vhkmdX@@NmgJüeeü@Õzqqzdmm
Leini Kaal Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja I RmäTäduzzhJüeeü@Õzqqzdmm
Eliis Paimre Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II vhääqdÄzägNmJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Putnik Saaremaa
Saaremaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Milena Kalamees Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja I 1ähmTzduzhzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Ursula Rahnik Saaremaa
Saaremaa osakond
karjäärinõustaja LNq@hzd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kariine Rifk Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Ilme Rattur Saaremaa
Saaremaa osakond
töövahenduskonsultant .hgmd7züü@NJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Kilumets Saaremaa
Saaremaa osakond
teenusekonsultant 8ää@duäh@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Maripuu Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist 1zNkmd1zNäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Ave Tuisk Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II 5jmd8@äqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Maris Paomees Saaremaa
Saaremaa osakond
karjäärinõustaja 1zNäqdÄzegmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Kuusk Läänemaa
Läänemaa osakond
töövahenduskonsultant 5TTmdu@@qÕJüeeü@Õzqqzdmm
Imbi Maar Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II .g3äd1zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Kullison Läänemaa
Läänemaa osakond
osakonnajuhataja vjmhäTdu@hhäqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Regina Triebstock Läänemaa
Läänemaa osakond
tööandjate konsultant 7mkäTzd8Näm3qüeUÕJüeeü@Õzqqzdmm
Hele Vilbas Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II omhmdtäh3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Raudkivi Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja I _hhmd7z@DÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Juhanson Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II 1mNäÕmdw@fzTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Helga Aavik Läänemaa
Läänemaa osakond
infospetsialist omhkzd5zjäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Vilvi Maiste Läänemaa
Läänemaa osakond
karjäärinõustaja tähjäd1zäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Milli Soosalu Läänemaa
Läänemaa osakond
infospetsialist 1ähhädXeeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Marika Viilma Läänemaa
Läänemaa osakond
teenusekonsultant 1zNäÕzdtäähgzJüeeü@Õzqqzdmm
Inga Bortnik Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja I .Tkzd0eNüTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Liivi Ollino Läänemaa
Läänemaa osakond
teenusekonsultant RääjädHhhäTeJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Ottenson Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtivkonsultant uzNäTdHüümTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Eli Sukles Läänemaa
Läänemaa osakond
karjääriinfo spetsialist vhädX@ÕhmqJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Karolin Läänemaa
Läänemaa osakond
karjäärinõustaja 8NääT@duzNehäTJüeeü@Õzqqzdmm
Heidi Liivlaid Läänemaa
Läänemaa osakond
karjääriinfo spetsialist omäDädRääjhzäDJüeeü@Õzqqzdmm
Heido Sinivee Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II omäDedXäTäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Teele Teppo Põlvamaa
Põlvamaa osakond
teenusekonsultant 8mmhmd8myyeJüeeü@Õzqqzdmm
Ulvi Kollom Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja I LhjäduehhegJüeeü@Õzqqzdmm
Merja Teever Põlvamaa
Põlvamaa osakond
tööandjate konsultant 1mNOzd8mmjmNJüeeü@Õzqqzdmm
Leonora Lees Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtivkonsultant RmeTeNzdRmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Helin Vals Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja I omhäTdtzhqJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Tarasov Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II XäNOmd8zNzqejJüeeü@Õzqqzdmm
Kirta Talgre Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II uäNüzd8zhkNmJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kullamaa Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II _hhmdu@hhzgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Laine Sild Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant RzäTmdXähDJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Kukk Põlvamaa
Põlvamaa osakond
infospetsialist 1zNäÕzdu@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Lutsar Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant XääNädR@üqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Heili Anniste Põlvamaa
Põlvamaa osakond
infospetsialist omähäd5TTäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Katri Mandel Põlvamaa
Põlvamaa osakond
osakonnajuhataja uzüNäd1zTDmhJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Raudsepp Põlvamaa
Põlvamaa osakond
teenusekonsultant 7ääTzd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Simberg Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjäärinõustaja vTmdXäg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Saarep Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II wzTzdXzzNmyJüeeü@Õzqqzdmm
Kristina Paluoja Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant uNäqüäTzdÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ingrid Lepasson Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist .TkNäDdRmyzqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Eha Raav Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjäärinõustaja vfzd7zzjJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Leitmaa Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjääriinfo spetsialist 8ääTzdRmäügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Merit Laan Viljandimaa
Viljandimaa osakond
osakonnajuhataja 1mNäüdRzzTJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Saul Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtivkonsultant omhOmdXz@hJüeeü@Õzqqzdmm
Ragne Urbas Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Sirkka Luks Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant XäNÕÕzdR@ÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Helle Villem Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II omhhmdtähhmgJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Hansson Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Margit Aab Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant 1zNkäüd5z3Jüeeü@Õzqqzdmm
Eve Asejev Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmd5qmOmjJüeeü@Õzqqzdmm
Kristina Saar Viljandimaa
Viljandimaa osakond
infospetsialist uNäqüäTzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Tammann Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja 7ääTzd8zggzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Maimu Anier Viljandimaa
Viljandimaa osakond
infospetsialist 1zäg@d5TämNJüeeü@Õzqqzdmm
Aire Pernits Viljandimaa
Viljandimaa osakond
teenusekonsultant 5äNmdÄmNTäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Luik Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 5TTmdR@äÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Gabriel Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääTzdÜz3NämhJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Must Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja I ÄäNmüd1@qüJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Tamberg Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant .TTzd8zg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Nugis Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 7zähädc@käqJüeeü@Õzqqzdmm
Maarit Niinepuu Viljandimaa
Viljandimaa osakond
tööandjate konsultant 1zzNäüdcääTmy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
435 0061
Ly Müürsepp Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjääriinfo spetsialist RSd1SSNqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Lea Palksaar Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II RmzdÄzhÕqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Lõhmus Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja uzüNäTdRefg@qJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Sillaots Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Kairi Tamre Viljandimaa
Viljandimaa osakond
teenusekonsultant uzäNäd8zgNmJüeeü@Õzqqzdmm
Relika Juhanson Järvamaa
Järvamaa osakond
töövahenduskonsultant 7mhäÕzdw@fzTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Prüssel Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja I 1zNmdÄNSqqmhJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Koemets Järvamaa
Järvamaa osakond
töövahenduskonsultant RSduemgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Sepp Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja I umNqüädXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Aava Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtivkonsultant 5TTäÕzd5zjzJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Tornik Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@d8eNTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Aluoja Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Eha Tasang Järvamaa
Järvamaa osakond
osakonnajuhataja vfzd8zqzTkJüeeü@Õzqqzdmm
Aleksandra Kazakova Järvamaa
Järvamaa osakond
tööandjate konsultant 5hmÕqzTDNzduzxzÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Joa Järvamaa
Järvamaa osakond
teenusekonsultant 1zNäÕzdwezJüeeü@Õzqqzdmm
Helgi Aun Järvamaa
Järvamaa osakond
infospetsialist omhkäd5@TJüeeü@Õzqqzdmm
Meedi Randver Järvamaa
Järvamaa osakond
teenusekonsultant 1mmDäd7zTDjmNJüeeü@Õzqqzdmm
Marin Lieberg Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtivkonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Tiiu Velk Järvamaa
Järvamaa osakond
infospetsialist 8ää@dtmhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Rooni Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II Rmmhäd7eeTäJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Šestakov Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNkäüdXmqüzÕejJüeeü@Õzqqzdmm
Pia Piirmets Järvamaa
Järvamaa osakond
karjäärinõustaja ÄäzdÄääNgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Eli Sukles Järvamaa
Järvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist vhädX@ÕhmqJüeeü@Õzqqzdmm
Lili Saksing Järvamaa
Järvamaa osakond
karjäärinõustaja RähädXzÕqäTkJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Rohi Järvamaa
Järvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 5TTäÕzd7efäJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Talviste Järvamaa
Järvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist XähOzd8zhjäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Lilia Jakobson Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Nele Raudsepp Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant cmhmd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Leinuste Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkonsultant uzNäTzdRmäT@qümJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Parts Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1mNhmdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Virro Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdtäNNeJüeeü@Õzqqzdmm
Anastasia Dvorkina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Talvi Pello Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 8zhjädÄmhheJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Kikkerpuu Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Anneli Lenk Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist 5TTmhädRmTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Alas Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II XähOzd5hzqJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ollerma Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1zNäTzdHhhmNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Elena Koldits Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
büroojuhataja vhmTzduehDäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Matjuhhova Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Pille Hännikäinen Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I ÄähhmdozTTäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Kolesnikova Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist tmNeTäÕzduehmqTäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Lahe Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 1zNO@dRzfmJüeeü@Õzqqzdmm
Laura Olek Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Helju Sibul-Seppä Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist omhO@dXä3@hIXmyyzJüeeü@Õzqqzdmm
Robert Rähn Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II 7e3mNüd7zfTJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Nazarov Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzdczxzNejJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Laidinen Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II XjmühzTzdRzäDäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lopatina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II czüzhOzdReyzüäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Olesja Suimets Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II HhmqOzdX@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Oder Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkonsultant uzNäTdHDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Enel Müür Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant vTmhd1SSNJüeeü@Õzqqzdmm
Reili Lukas Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 7mähädR@ÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
Mihhail Ridman Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1äffzähd7äDgzTJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Raev Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1mNhäTd7zmjJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Alonov Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II Äähhmd5heTejJüeeü@Õzqqzdmm
Ekaterina Vasina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist vÕzümNäTzdtzqäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri Akkerman Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant uzDNäd5ÕÕmNgzTJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Hannust Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 1mNäÕmdozTT@qüJüeeü@Õzqqzdmm
Heleene Kaljurand Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant omhmmTmduzhO@NzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Ragne Tiismaa Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist 7zkTmd8ääqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Konsberg Valgamaa
Valgamaa osakond
töövahenduskonsultant 7zähädueTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Mumm Valgamaa
Valgamaa osakond
tööandjate konsultant Äähhmd1@ggJüeeü@Õzqqzdmm
Jaana Butov Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Hilje Paris Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist oähOmdÄzNäqJüeeü@Õzqqzdmm
Irene Siht Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II .NmTmdXäfüJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Talja Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja uzüäd8zhOzJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Metsavas Valgamaa
Valgamaa osakond
osakonnajuhataja 1mNäÕmd1müqzjzqJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Saar Valgamaa
Valgamaa osakond
teenusekonsultant tmNeTäÕzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Endla Kiirop Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I vTDhzduääNeyJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Kallas Valgamaa
Valgamaa osakond
teenusekonsultant uNäqümhduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Kõomägi Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I 8ääTzdueegzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Thea Aasma Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtivkonsultant 8fmzd5zqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Tõldsepp Valgamaa
Valgamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1mNäÕmd8ehDqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Trofer Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Liivika Liiv-Kaldmaa Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II RääjäÕzdRääjIuzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Külaots Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Svetlana Korobova Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I XjmühzTzdueNe3ejzJüeeü@Õzqqzdmm
Fredy Lumi Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II iNmDSdR@gäJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Grinko Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II XjmühzTzdÜNäTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Egne Kont Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II vkTmdueTüJüeeü@Õzqqzdmm
Udo Reinsalu Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II LDed7mäTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Akimova Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja .heTzd5ÕägejzJüeeü@Õzqqzdmm
Koidu Sammalpärg Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist ueäD@dXzggzhyzNkJüeeü@Õzqqzdmm
Tuuli Mekk Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja 8@@häd1mÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ingrid Püvi Valgamaa
Valgamaa osakond
töövahenduskonsultant .TkNäDdÄSjäJüeeü@Õzqqzdmm
Marian Orav Valgamaa
Valgamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1zNäzTdHNzjJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Tamm Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
juhtumikorraldaja II Rääqd8zggõJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kaljuvee Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
töövahenduskonsultant 5T@duzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm
Gertu Sillavee Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
juhtumikorraldaja I ÜmNü@dXähhzjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Vihermäe Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
büroojuhataja 1zNäÕzdtäfmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Jane Kurbas Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II wzTmdu@N3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Anniki Paulus Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtivkonsultant 5TTäÕädÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Rickberg Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
infospetsialist vDzd7äUÕ3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Pavelts Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant 1zNmdÄzjmhüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Revizor Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wmÕzümNäTzd7mjäxeNJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Sepp Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist XäNOmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Machrafi Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II 1zNkäüd1zUfNzZäJüeeü@Õzqqzdmm
Elina Apsolon Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant vhäTzd5yqeheTJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Veljend Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II _hhmdtmhOmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Köster Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
infospetsialist 1zNäÕzdueqümNJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Nepomnjuštšaja Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II wzTäÕzdcmyegTO@qüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Ainumäe Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II vjmd5äT@gzmJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Kokareva Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdueÕzNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Urgas Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Helina Kruberg Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
infospetsialist omhäTzduN@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Karelsohn Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II HhkzduzNmhqefTJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Dushkevich Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Eda Laumets Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II vDzdRz@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Liivand Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 5T@dRääjzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Katkosild Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II umNqüäduzüÕeqähDJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Perlin Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wzTTmdÄmNhäTJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Tinnuri Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II täÕüeNäzd8äTT@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Moonika Tõnisson Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1eeTäÕzd8eTäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Ojanurme Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Ülle Niib Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I _hhmdcää3Jüeeü@Õzqqzdmm
Irena Rõmmel Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Diana Loit Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I CäzTzdReäüJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Koroljova Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1zämdueNehOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Viljar Harkmann Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I tähOzNdozNÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Rael Laager Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Kaire-Marlene Kalk Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I uzäNmI1zNhmTmduzhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Tarve Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant XzTDNzd8zNjmJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Kübar Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1zNO@duS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Victoria Vatko Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant täUüeNäzdtzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Onksion Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II uNäqüzdHTÕqäeTJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Roosmaa Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant umNhäd7eeqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Astrid Rohtmets Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant 5qüNäDd7efügmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kristo Roots Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtivkonsultant uNäqüed7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Vahur Vares Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant tzf@NdtzNmqJüeeü@Õzqqzdmm
Piibe Pajumägi Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist Äää3mdÄzO@gzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Raudvee Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 1zNäÕzd7z@DjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Kask Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
büroojuhataja .TTzduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Soots Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I wzTäÕzdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tšernjavski Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 7äüzd8qmNTOzjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Madisson Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtivkonsultant uzüäd1zDäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pihkanen Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II ÄäNmüdÄäfÕzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Ressar Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtivkonsultant 8NääTd7mqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Aigi Hanimägi Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 5äkädozTägzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Averjanov Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 5TTzd5jmNOzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kuzmina Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäzdu@xgäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Valg Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
infospetsialist _hhmdtzhkJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Gross Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 7ääTzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lauton Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II _hhmdRz@üeTJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Žinkovskaja Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNkzNäüzdbäTÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Leili Uusmees-Ivanov Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant RmähädL@qgmmqI.jzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Kulma Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant täÕüeNäzdu@hgzJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kallasmaa Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I wzTTmduzhhzqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Tiigivee Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 8NääTd8ääkäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Aime Kärgets Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
infospetsialist 5ägmduzNkmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Harkmann-Starikova Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant HhkzdozNÕgzTTIXüzNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Paavo Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant wzzTäÕzdÄzzjeJüeeü@Õzqqzdmm
Helena Raid Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant omhmTzd7zäDJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Hiller Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TTäÕzdoähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Boitsova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TTzd0eäüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Alla Siirak Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5hhzdXääNzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Juhanson Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Grušina Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzdÜN@qäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Rozenberg Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 5TTzd7exmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lindam Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant uNäqüädRäTDzgJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Tuulik Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzd8@@häÕJüeeü@Õzqqzdmm
Mona-Marie Vaserik Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Linda Algmaa Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant RäTDzd5hkgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lizarjova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II czüzhOzdRäxzNOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liina Väkram Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtivkonsultant 5TTzIRääTzdtzÕNzgJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kippar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5T@duäyyzNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kalme Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
infospetsialist _hhmduzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Trei Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
büroojuhataja 5müd8NmäJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Gluškova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant czDmxDzdÜh@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Liisi Vibu Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I Rääqädtä3@Jüeeü@Õzqqzdmm
Anita Saar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TäüzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Egon Janter Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
infospetsialist vkeTdwzTümNJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Kääramees Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II XähOzduzzNzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Violetta Jääger Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant täehmüüzdwzzkmNJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Ilo Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Rita Tegova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist 7äüzd8mkejzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pastuškova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant HhkzdÄzqü@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ellen Müürsepp Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I vhhmTd1SSNqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Belous Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant täÕüeNäzd0mhe@qJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kübar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzduS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Kravtsova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant HhkzduNzjüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Rästas Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant wzTTmd7zqüzqJüeeü@Õzqqzdmm
Ion Braga Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I .eTd0NzkzJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Puussaar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I 7ääTzdÄ@@qqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Maive Vihtmaa Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
infospetsialist 1zäjmdtäfügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Gerlin Laine Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtivkonsultant ÜmNhäTdRzäTmJüeeü@Õzqqzdmm
Viive Kupits Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I tääjmdu@yäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Valentina Klementjeva Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tzhmTüäTzduhmgmTüOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Pereskoka Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II wmÕzümNäTzdÄmNmqÕeÕzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Kalašnikova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 5TTzduzhzqTäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Helika Mäeots Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant omhäÕzd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Silde Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II wmÕzümNäTzdXähDmJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Fomina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Tatjana Kazeko Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzduzxmÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Alli Pertel Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
büroojuhataja 5hhädÄmNümhJüeeü@Õzqqzdmm
Egle Petker Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II vkhmdÄmüÕmNJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Metsar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II Äähhmd1müqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Razvarova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II Hhkzd7zxjzNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Ly Teder Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 5TTmIRSd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Laar-Šelapugina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
büroojuhataja tööleping ajutiselt peatatud
Antonina Safronova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist 5TüeTäTzdXzZNeTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Eva Kallikorm Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist vjzduzhhäÕeNgJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Sepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant vjmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Domnina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzdCegTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Teesi Mooses-Kriisa Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist 8mmqäd1eeqmqIuNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Irena Siverin Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Olga Raudsepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant Hhkzd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Potapova-Taar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant 5hOeTzdÄeüzyejzI8zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Unuks Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäÕzdLT@ÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Merileet-Kalle Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant vjmd1mNähmmüIuzhhmJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Romanova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant czDmxDzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Usynina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I .NäTzdLqSTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Urve Vohta Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant LNjmdtefüzJüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Drozdova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Maie Vaino Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zämdtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm
Malle Peterson Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zhhmdÄmümNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Merit Kaljus Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 1mNäüduzhO@qJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Kaljusaar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant 1zNäTzduzhO@qzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Heistonen Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I täÕüeNäzdomäqüeTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Pospelova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 5TzqüzqqäzdÄeqymhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Hälis Vilk Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II ozhäqdtähÕJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Maikova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II czüzhOzd1zäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Välja Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II vTmdtzhOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilja Tverdov Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
tööandjate konsultant .hOzd8jmNDejJüeeü@Õzqqzdmm
332 1936
Irina Kütt Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi .NäTzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Ivko Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1zNkzNäüzd.jÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Kuiva Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant 8ääTzdu@äjzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatiana Markova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant 8züäzTzd1zNÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Heli-Triin Räis Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja omhäI8NääTd7zäqJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Renzer Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjääriinfo spetsialist 1mNhmd7mTxmNJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Teelahk Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1mNäÕmd8mmhzfÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Teder Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant umNqüäd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Keskla Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1zNO@dumqÕhzJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Kullerkupp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 1zNOmdu@hhmNÕ@yyJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Einstein Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 1mNhmdväTqümäTJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Fjodorova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
tööandjate konsultant 8züOzTzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
332 1737
Kaidi Kriisa Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi uzäDäduNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Rybalova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja w@häzd7S3zhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Eero Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant uzüNäTdvmNeJüeeü@Õzqqzdmm
Erle Sepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjääriinfo spetsialist vNhmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Ruta Paesalu Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 7@üzdÄzmqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Dmitri Pajusov Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant CgäüNädÄzO@qejJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Pivneva Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 5TTzdÄäjTmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Rebane Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uShhäd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Vallimets Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzdtzhhägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Luts Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 8ääzdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm
Irja Laur Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I .NOzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm
Janno Eskor Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant wzTTedvqÕeNJüeeü@Õzqqzdmm
Katre Nüüd Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uzüNmdc@@DJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ets Tartumaa
Kvartali büroo
juhtivkonsultant 1zNäTzdvüqJüeeü@Õzqqzdmm
Aira Lutsar Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 5äNzdR@üqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Maarja Grünberg-Prušinski Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Eveli Kiis Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant vjmhäduääqJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Räisa Tartumaa
Kvartali büroo
infospetsialist umNhäd7zäqzJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Monvelt Tartumaa
Kvartali büroo
büroojuhataja 7zähäd1eTjmhüJüeeü@Õzqqzdmm
Vivian Aun Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I täjäzTd5@TJüeeü@Õzqqzdmm
Kerttu Abel Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II umNüü@d53mhJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Lauri Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II omhmTdRz@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Normak Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uNäqüzdceNgzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kaido Ladva Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I uzäDedRzDjzJüeeü@Õzqqzdmm
Mihkel Kruusmaa Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 1äfÕmhduN@@qgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Riin Ojalo Tartumaa
Kvartali büroo
infospetsialist 7ääTdHOzheJüeeü@Õzqqzdmm
Liia Kerov Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II RääzdumNejJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Krõlova Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzduNehejzJüeeü@Õzqqzdmm
Annely Kisar Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant 5TTmhSduäqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Undrits Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 7äüzdLTDNäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Leikmaa Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II omhmTdRmäÕgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Ljudmilla Tkatšenko Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant RO@Dgähhzd8ÕzüqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Ljudmila Lipskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II RO@DgähzdRäyqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Sheverda Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I czDmxDzdXfmjmNDzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Jaakson Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist 7äüzdwzzÕqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Sergei Gavrilov Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XmNkmädÜzjNähejJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Danilova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzdCzTähejzJüeeü@Õzqqzdmm
Aino Nikonova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Tatjana Mironenkova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 8züOzTzd1äNeTmTÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Aleksandra Lelkova Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Alevtina Feodorova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 5hmjüäTzdimeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ljubov Kiritšenko Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist RO@3ejduäNäüqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Istomina Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmÕzümNäTzd.qüegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Antonina Fjodorova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 5TüeTäTzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Roos Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzd7eeqJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Kokoreva Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist .NäTzdueÕeNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Jamskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II HhkzdwzgqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Kantemirova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtivkonsultant w@häzduzTümgäNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Mustonen Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzd1@qüeTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Sofja Horn Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XeZOzdoeNTJüeeü@Õzqqzdmm
Sofja Vinogradova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XeZOzdtäTekNzDejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ksenia Tukkia Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Natalja Ivanova Ida-Virumaa
Narva büroo
Eures nõustaja czüzhOzd.jzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Rumjantseva Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant XjmühzTzd7@gOzTüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Smirnova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II w@häzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Mohhova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzd1effejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Bondareva Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Moskaljuk Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzd1eqÕzhO@ÕJüeeü@Õzqqzdmm
Inga Pilder Ida-Virumaa
Narva büroo
büroojuhataja .TkzdÄähDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Vinokurova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzdtäTeÕ@NejzJüeeü@Õzqqzdmm
Stanislav Orlov Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I XüzTäqhzjdHNhejJüeeü@Õzqqzdmm
Yulia Reka Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant _@häzd7mÕzJüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Soima Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtivkonsultant HÕqzTzdXeägzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Loginova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant XjmühzTzdRekäTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Polina Merkulova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant ÄehäTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marianna Potjomkina Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzTTzdÄeüOegÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Katri Nüganen Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II uzüNädcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Katerina Muru Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II uzümNäTzd1@N@Jüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Žigalova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdbäkzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Seppenen Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja czüzhäzdXmyymTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Sjukkalova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant HhkzdXO@ÕÕzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Roots Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi XjmühzTzd7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Merkulova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi wmhmTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kanevskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja 1zNäzduzTmjqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Pavel Gordijevski Ida-Virumaa
Narva büroo
tööandjate konsultant ÄzjmhdÜeNDäOmjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
332 1826
Galina Pustoshnaya Ida-Virumaa
Narva büroo
tööandjate konsultant ÜzhäTzdÄ@qüeqfTzSzJüeeü@Õzqqzdmm
332 1777
Olga Adamovitš Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi Hhkzd5DzgejäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Liilia Lopatko Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja RäähäzdReyzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Borunova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant w@häzd0eN@TejzJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Tsvek Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant uzNäTd8qjmÕJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Orikova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant czüzhäzdHNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Barch Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant RääTzd0zNUfJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Bert Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja wmhmTzd0mNüJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Pekarskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
karjääriinfo spetsialist wmhmTzdÄmÕzNqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Heli Linde Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja II omhädRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm
Helina Geide Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
infospetsialist omhäTzdÜmäDmJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Urbala Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
töövahenduskonsultant 1zNäÕzdLN3zhzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaie Keba Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja I uzämdum3zJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Nikiforova Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäTzdcäÕäZeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Kavald Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant uzäNäduzjzhDJüeeü@Õzqqzdmm
Maarika Allas Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I 1zzNäÕzd5hhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Talli Tartumaa
Vaksali büroo
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Ursula Gross Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant LNq@hzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Türna Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II CäzTzd8SNTzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristin Krünvald Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II uNäqüäTduNSTjzhDJüeeü@Õzqqzdmm
Genadi Dalke Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I ÜmTzDädCzhÕmJüeeü@Õzqqzdmm
Birgit Perv Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Mari-Ann Repän Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäI5TTd7myzTJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Ahse Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II 5TTmhäd5fqmJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri-Liis Raud Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Indrek Rohtla Tartumaa
Vaksali büroo
büroojuhataja .TDNmÕd7efühzJüeeü@Õzqqzdmm
Ege Veidenberg Tartumaa
Vaksali büroo
juhtivkonsultant vkmdtmäDmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Lindmäe Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist .NäTzdRäTDgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Kaia Veltmann Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II uzäzdtmhügzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Maila Viirma Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I 1zähzdtääNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Daniel Pikk Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I CzTämhdÄäÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Relika Sumero Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist 7mhäÕzdX@gmNeJüeeü@Õzqqzdmm
Ilme Saks Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant .hgmdXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Sagaja Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II ÜmNhädXzkzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Egeriin Heldus Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II vkmNääTdomhD@qJüeeü@Õzqqzdmm
Hetti Sepp Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II omüüädXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Meitern Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant 8NääTd1mäümNTJüeeü@Õzqqzdmm
Kertu Ird Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant umNü@d.NDJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Kalamees Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzduzhzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Metsis Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
töövahenduskonsultant uNäqümhd1müqäqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pihlak Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
büroojuhataja HhkzdÄäfhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Heli Bobkova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
infospetsialist omhäd0e3ÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Männi Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja I 1mNäÕmd1zTTäJüeeü@Õzqqzdmm
Žanna Sõskova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II bzTTzdXeqÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Tungal Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II 5TTmhäd8@TkzhJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Veimaer Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
karjäärinõustaja 5häTzdtmägzmNJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Tomson Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
teenusekonsultant wzzTäÕzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Vetik Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
teenusekonsultandi abi 8ääTzdtmüäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Üksvärav Valgamaa
Tõrva büroo
töövahenduskonsultant 5TTmd_ÕqjzNzjJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Brok
Põltsamaa büroo
töövahenduskonsultant uzOzd0NeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Orr
Põltsamaa büroo
juhtumikorraldaja II umNqüädHNNJüeeü@Õzqqzdmm
Sirli Rebane
Lihula büroo
juhtumikorraldaja I XäNhäd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
477 8206
Jelena Gorbatševa
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Sigrid Kruus
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja XäkNäDduN@@qJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Romanov
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja XäNOmd7egzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Stahl
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Mari Lassmann
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Reelika Paju
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Triinu Artma
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Liis Süsmalainen
Karjäärikeskus
karjäärikeskuse juht RääqdXSqgzhzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Talviki Rumberg
Karjäärikeskus
juhtivkarjäärispetsialist 8zhjäÕäd7@g3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Ainsalu
Karjäärikeskus
juhtivkarjäärispetsialist uNäqümhd5äTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Everest
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist 5TzqüzqqäzdvjmNmqüJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Rooks
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja Äähhmd7eeÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Anete Rätsep
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist 5Tmümd7züqmyJüeeü@Õzqqzdmm
Argo Bachfeldt
Karjäärikeskus
juhtivkarjäärispetsialist 5Nked0zUfZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Torm-Vainov
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist .heTzd8eNgItzäTejJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Niit
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist uNäqüzdcääüJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Romanova
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist Hhkzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Aava
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist 1mNäÕmd5zjzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Ditman
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist 5TTzdCäügzTJüeeü@Õzqqzdmm
Angela Rebas
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist 5Tkmhzd7m3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Palusoo
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja ÄäNmüdÄzh@qeeJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Simral
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja ÄähhmdXägNzhJüeeü@Õzqqzdmm
Astra Rihma
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 5qüNzd7äfgzJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Parts
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 8NääTdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Malõgina
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Nelli Hoffart
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja cmhhädoeZZzNüJüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Pustenko
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja HÕqzTzdÄ@qümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Lemme-Getter Bogatkin
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja RmggmIÜmüümNd0ekzüÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Pesti
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja ÄähhmdÄmqüäJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liisa Tiisma
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 5TTzIRääqzd8ääqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kants
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja wzTTmduzTüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kaia Petser
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja uzäzdÄmüqmNJüeeü@Õzqqzdmm
Galina Jarotskaja
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja ÜzhäTzdwzNeüqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Aili Sakkeus
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 5ähädXzÕÕm@qJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Pedaste
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 1zNOmdÄmDzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Soboleva
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja HhkzdXe3ehmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Klara Katariina Jõe
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja uShhädwemJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liisa Lepasepp
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 5TTzIRääqzdRmyzqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lipard
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja uNäqüädRäyzNDJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Ronk
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja .NäTzd7eTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Trampärk
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 8ääTzd8NzgyzNÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ailen Sullakatko
Karjäärikeskus
infospetsialist 5ähmTdX@hhzÕzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Julija Smirnova
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist w@häOzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Darja Sudelainen-Fedosov
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist CzNOzdX@DmhzäTmTIimDeqejJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Murre
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja XäNOmd1@NNmJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Koljajeva
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja .NäTzduehOzOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lõhmus
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja _hhmdRefg@qJüeeü@Õzqqzdmm

Keskkontor ja juhatus

Nimi Osakond Ametikoht Kontaktid
Reelika Leetmaa Juhatus juhatuse liige 7mmhäÕzdRmmügzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Erik Aas Juhatus juhatuse liige mNäÕdzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8542
Meelis Paavel Juhatus juhatuse esimees gmmhäqdyzzjmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Pille Liimal Juhatus juhatuse liige ÄähhmdRäägzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Helle Rebane Juhatus juhiabi fmhhmdNm3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Piia Kopli Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist ÄääzdueyhäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8277
Aire Sarapuu Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht 5äNmdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8244
Sirlis Sõmer-Kull Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond osakonnajuhataja XäNhäqdXegmNIu@hhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8511
Liis Udal Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) RääqdLDzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8270
Inna Vabamäe Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist .TTzdtz3zgzmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8241
Janeli Palits Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Tiina Tammik Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääTzd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Katre Runtal Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht uzüNmd7@TüzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 7492
Kersti Hansberg Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) umNqüädozTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8235
Aeri Salme Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 5mNädXzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8271
Aile Rahel Ausna Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond teenusejuht (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) 7zfmhd5@qTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8630
Tiina Muts Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht 8ääTzd1@üqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8238
Reine Hindrekus-Koppel Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 7mäTmdoäTDNmÕ@qIueyymhJüeeü@Õzqqzdmm
614 2839
Siiri Oro Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst XääNädHNeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8242
Janika Tikerperi Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise peaspetsialist (EL koordinatsioonireeglid) wzTäÕzd8äÕmNymNäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8289
Monika Aasa Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja 1eTäÕzd5zqzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8632
Hille Maas Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise metoodik oähhmd1zzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2858
Kalev Kuljus Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) uzhmjdu@hO@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 7490
Kertu Vaino Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (infosüsteemid) umNü@dtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8283
Kristel Tsuker Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uNäqümhd8q@ÕmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8538
Jelena Lemešenko Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist wmhmTzdRmgmqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8628
Tiia Jasjukevitš Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääzdwzqO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8236
Janne Liik Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) wzTTmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8230
Jevgeni Bugakin Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) wmjkmTäd0@kzÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8611
Silver Tigane Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist XähjmNd8äkzTmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8286
Liia Jõesaar Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist RääzdwemqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8510
Viktoria Lehtmets Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist täÕüeNäzdRmfügmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8284
Marit Õun Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 1zNäüdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Tommingas Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst Äähhmd8eggäTkzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2846
Kadri Kruusvee Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uzDNäduN@@qjmmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8292
Alvi Tellmann Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 5hjäd8mhhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8634
Moonika Viigimäe Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 1eeTäÕzdtääkägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Hanga Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõimet toetavate teenuste metoodik tööleping ajutiselt peatatud
Airi Nõmm Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 5äNädceggJüeeü@Õzqqzdmm
614 8243
Merike Merirand Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond teenusejuht (rehabilitatsioon ja kaitstud töö) 1mNäÕmd1mNäNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
6144 8631
Gerli Aas Nõunikud strateegiajuht kmNhädzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8503
Erko Vanatalu Nõunikud nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8535
Karolin Kõrreveski Nõunikud rahvusvahelise koostöö nõunik uzNehäTdueNNmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8625
Triin Kraavi Nõunikud kvaliteedijuht 8NääTduNzzjäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8633
Ago Lauri Nõunikud finantsnõunik 5kedRz@NäJüeeü@Õzqqzdmm
667 9724
Mari Väli Nõunikud teenuste infosüsteemi arendusnõunik 1zNädtzhäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8584
Siiri Koplimaa Nõunikud siseauditi juht XääNädueyhägzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 2838
Kristjan Paas Nõunikud siseaudiitor uNäqüOzTdÄzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2852
Heli Horn Nõunikud tööturuteenuste kvaliteedi peaspetsialist omhädoeNTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8647
Katrin Uuetalu Nõunikud andmekaitse spetsialist uzüNäTdL@müzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 7993
Jekaterina Kalinitševa Kommunikatsiooniosakond kommunikatsiooninõunik (venekeelne kommunikatsioon) wmÕzümNäTzduzhäTäüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8626
Annika Koppel Kommunikatsiooniosakond kommunikatsioonijuht 5TTäÕzdueyymhJüeeü@Õzqqzdmm
5335 9153
Sander Nõmmik Kommunikatsiooniosakond turunduse peaspetsialist XzTDmNdceggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Lauri Kool Kommunikatsiooniosakond kommunikatsiooni peaspetsialist Rz@NädueehJüeeü@Õzqqzdmm
614 2859, 527 7574
Heli Noorkõiv Raamatupidamis- ja finantsosakond osakonnajuhataja fmhädTeeNÕeäjJüeeü@Õzqqzdmm
614 8577
Janika Jürgenson Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja wzTäÕzdwSNkmTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8594
Hele Margus Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Lea Elias Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja RmzdvhäzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8595
Tiiu Läänesaar Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 8ää@dRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8574
Imbi Liivrand Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja .g3ädRääjNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8580
Vilma Mand Raamatupidamis- ja finantsosakond finantsjuht tähgzd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8589
Piret Lilienthal Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja ÄäNmüdRähämTüfzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8275
Aimi Kalvist Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5ägäduzhjäqüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8588
Siiri Saks Raamatupidamis- ja finantsosakond eelarve peaspetsialist XääNädXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8581
Merilin Soodla Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1mNähäTdXeeDhzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8592
Karin Karotam Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja uzNäTduzNeüzgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8579
Aili Linnas Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja (palgaarvestaja) 5ähädRäTTzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8583
Eve Kullo Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja vjmdu@hheJüeeü@Õzqqzdmm
614 8276
Anu Lumiste Raamatupidamis- ja finantsosakond osakonnajuhataja asetäitja 5T@dR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8578
Lii Praakli Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja RäädÄNzzÕhäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8597
Marika Kuimets Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zNäÕzdu@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8587
Maie Valdmees Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zämdtzhDgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8586
Tamara Kosinskaja Raamatupidamis- ja finantsosakond vanemraamatupidaja 8zgzNzdueqäTqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8582
Galina Tuum Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja ÜzhäTzd8@@gJüeeü@Õzqqzdmm
614 8573
Inna Sillaots Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja .TTzdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2851
Alesja Aleksejeva Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5hmqOzd5hmÕqmOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8585
Maris Matikainen Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zNäqd1züäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
614 2842
Tiiu Nikland-Mäe Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 8ää@dcäÕhzTDI1zmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8593
Sigrid Krum Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja XäkNäDduN@gJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Ööpik Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zNäÕzdHeyäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 2842
Ira Songisepp Juriidiline osakond osakonnajuhataja äNzdqeTkäqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8520
Kaire Liiv Juriidiline osakond jurist uzäNmdRääjJüeeü@Õzqqzdmm
614 8575
Marko Siil Juriidiline osakond jurist 1zNÕedXäähJüeeü@Õzqqzdmm
614 8525
Piret Mäeots Juriidiline osakond jurist ÄäNmüd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8524
Irina Borozdina Juriidiline osakond osakonnajuhataja asetäitja .NäTzd0eNexDäTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8644
Liis Tamm Juriidiline osakond jurist Rääqd8zggJüeeü@Õzqqzdmm
614 8523
Liisi Holmberg Juriidiline osakond jurist Rääqädoehg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8249
Agnes Aadel Juriidiline osakond jurist 5kTmqd5zDmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8285
Marge Mägi Juriidiline osakond jurist 1zNkmd1zkäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8534
Raido Rink Juriidiline osakond jurist 7zäDed7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8522
Külli Heinmäe Juriidiline osakond jurist uShhädomäTgzmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8521
Triin Tamm Juriidiline osakond jurist tööleping ajutiselt peatatud
Mari-Ann Midt Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNäI5TTd1äDüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8542
Gertrud Ragun Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist ÜmNüN@Dd7zk@TJüeeü@Õzqqzdmm
614 2845
Tarmo Peeduli Haldusosakond osakonnajuhataja 8zNgedÄmmD@häJüeeü@Õzqqzdmm
614 8513
Ille Õunap Haldusosakond arhivaar .hhmdH@TzyJüeeü@Õzqqzdmm
5307 8418
Maarika Nüganen Haldusosakond dokumendihalduse juht 1zzNäÕzdcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8541
Raivo Terras Haldusosakond haldusspetsialist 7zäjed8mNNzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8649
Ivo Rannaste Haldusosakond haldusspetsialist .jed7zTTzqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8512
Marge Jõesalu Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNkmdwemqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8549
Ülle Ots Haldusosakond haldusspetsialist (üritused, trükised, tõlked) _hhmdHüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8536
Marianna Bulatov Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNäzTTzd0@hzüejJüeeü@Õzqqzdmm
614 8598
Greete Poom Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist ÜNmmümdÄeegJüeeü@Õzqqzdmm
614 8576
Kadi Hiir Haldusosakond töökeskkonnaspetsialist uzDädoääNJüeeü@Õzqqzdmm
5383 0069
Kätlin Kadak Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist uzühäTduzDzÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8598
Rene Pillesson Hankeosakond osakonnajuhataja 7mTmdÄähhmqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8528
Elina Lillemets Hankeosakond hankejuht vhäTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8529
Maarja Suurkask Hankeosakond hangete peaspetsialist 1zzNOzdX@@NÕzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8532
Maiu Lomp Hankeosakond hangete peaspetsialist 1zä@dRegyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8281
Kristi Vahur Hankeosakond hankespetsialist uNäqüädtzf@NJüeeü@Õzqqzdmm
614 8527
Karin Tiidemaa Hankeosakond hankespetsialist uzNäTd8ääDmgzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8280
Helina Remmik Hankeosakond hangete peaspetsialist omhäTzd7mggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8533
Kristiina Palm Personaliosakond personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8637
Küllike Oja Personaliosakond personali peaspetsialist (värbamine ja kompetentsid) uShhäÕmdHOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 7491
Tiina Kaasik Personaliosakond personaliarvestuse peaspetsialist 8ääTzduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8540
Terje Luts Personaliosakond koolitusspetsialist 8mNOmdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8539
Kersti Arula Personaliosakond personali peaspetsialist umNqüäd5N@hzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8274
Mariliis Saat Personaliosakond koolitusjuht tööleping ajutiselt peatatud
Kerstin Piik Personaliosakond personali arendusjuht umNqüäTdÄääÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 7489
Karin Kallas Personaliosakond koolituse peaspetsialist uzNäTduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8623
Karen Oja Personaliosakond koolitusjuht uzNmTdHOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8539
Liia Ringo Personaliosakond sisekommunikatsiooni peaspetsialist Rääzd7äTkeJüeeü@Õzqqzdmm
614 7383
Liivi Käär Infosüsteemide osakond infosüsteemide vanemanalüütik RääjäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8516
Indrek Mõttus Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht .TDNmÕd1eüü@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8515
Reet Tuberg Infosüsteemide osakond infosüsteemide peaspetsialist 7mmüd8@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8282
Andres Hinno Infosüsteemide osakond kohtvõrgu peaadministraator 5TDNmqdoäTTeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8519
Jüri Kask Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik wSNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8596
Anna-Liisa Lukk Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht 5TTzIRääqzdR@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8610
Erki Toming Infosüsteemide osakond süsteemiadministraator vNÕäd8egäTkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8648
Oliver Närep Infosüsteemide osakond osakonnajuhataja HhäjmNdczNmyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8514
Hermo Nagel Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht omNgedczkmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8517
Janne Kuklase Infosüsteemide osakond infosüsteemide turbejuht wzTTmdu@ÕhzqmJüeeü@Õzqqzdmm
634 8046
Kairit Siht Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik uzäNäüdXäfüJüeeü@Õzqqzdmm
614 7380
Lauri Sinisaar Infosüsteemide osakond infrastruktuuri tehnilise toe juht Rz@NädXäTäqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 7384
Heido Mustkivi Infosüsteemide osakond töövõtuleping omäDed1@qüÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
634 8048
Hannes Lepp Infosüsteemide osakond infosüsteemide arhitekt ozTTmqdRmyyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8273
Marika Kaldre Hüvitiste osakond osakonnajuhataja 1zNäÕzduzhDNmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8553
Ardo Rosin Hüvitiste osakond osakonnajuhataja asetäitja 5NDed7eqäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8572
Kairin Ainsar Hüvitiste osakond tagasinõuete juht uzäNäTd5äTqzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8560
Annika Mölder Hüvitiste osakond spetsialist (tagasinõuded) 5TTäÕzd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8565
Helge Riitsaar Hüvitiste osakond spetsialist (tagasinõuded) omhkmd7ääüqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8561
Regina Karumaa Hüvitiste osakond spetsialist (töötushüvitised) tööleping ajutiselt peatatud
Henri Hamburg Hüvitiste osakond spetsialist (töötuskindlustushüvitis) omTNädozg3@NkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8558
Vadim Djomin Hüvitiste osakond töötuskindlustushüvitise juht tzDägdCOegäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8557
Kristiina Külmallik Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uNäqüääTzduShgzhhäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8569
Irina Valtri Hüvitiste osakond spetsialist (töötutoetus) .NäTzdtzhüNäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8562
Andra Rohilaid Hüvitiste osakond koondamishüvitise juht 5TDNzd7efähzäDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8234
Katrin Pops Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTdÄeyqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8570
Kristiina Kuusmaa-Lepisto Hüvitiste osakond töötutoetuse juht uNäqüääTzdu@@qgzzIRmyäqüeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8563
Kaija Helinurm Hüvitiste osakond spetsialist (koondamishüvitis) uzäOzdomhäT@NgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8559
Vladlen Zolkin Hüvitiste osakond EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglite juht thzDhmTdbehÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8567
Carmen Rannus Hüvitiste osakond spetsialist (töötutoetus) ÖzNgmTd7zTT@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8564
Doris Saar Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) CeNäqdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8571
Liis Enden Hüvitiste osakond spetsialist (maksejõuetushüvitis) RääqdvTDmTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8554
Ene Arro Hüvitiste osakond spetsialist (töötuskindlustushüvitis) vTmd5NNeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8556
Hainer Krenštrauch Töövõimetoetuse osakond töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglite juht ozäTmNduNmTqüNz@UfJüeeü@Õzqqzdmm
614 8293
Tiina Praakle Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 8ääTzdÄNzzÕhmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8246
Liivika Salla Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) RääjäÕzdXzhhzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8272
Kaidi Murro Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) uzäDäd1@NNeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8296
Julia Tatarinova Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) w@häzd8züzNäTejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8294
Reet Raud Töövõimetoetuse osakond töövõimetoetuse juht 7mmüd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm
614 8247
Marina Jefrosinina Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzdwmZNeqäTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 7991
Reet Roosimaa Töövõimetoetuse osakond spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 7mmüd7eeqägzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8295
Mari Käär Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 1zNäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2841
Ingrid Külviste Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) .TkNäDduShjäqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8240
Tatjana Strelkovskaja Töövõimetoetuse osakond spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 8züOzTzdXüNmhÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8239
Ede Kapstas Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) vDmduzyqüzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 7992
Liina Lillemets Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) RääTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8245
Ahti Murd Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 5füäd1@NDJüeeü@Õzqqzdmm
614 2843
Heli Derrik Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) omhädCmNNäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 2844
Olga Tjutneva Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) Hhkzd8O@üTmjzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8555
Anneli Sinilaid Töövõimetoetuse osakond sotsiaalmaksu soodustuste juht 5TTmhädXäTähzäDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8248
Teele Luhavee Analüüsiosakond vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) 8mmhmdR@fzjmmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8508
Liis Tammik Analüüsiosakond osakonnajuhataja asetäitja tööleping ajutiselt peatatud
Angela Poolakese Analüüsiosakond vanemanalüütik 5TkmhzdÄeehzÕmqmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8547
Mare Loos Analüüsiosakond vanemanalüütik 1zNmdReeqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8237
Kristi Villsaar Analüüsiosakond osakonnajuhataja asetäitja uNäqüädtähhqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8509
Margit Paulus Analüüsiosakond osakonnajuhataja 1zNkäüdÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8504
Kätlin Ehvert Analüüsiosakond analüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uzühäTdvfjmNüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8507
Leila Iir Analüüsiosakond spetsialist Rmähzd.äNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8297
Pille Liik Analüüsiosakond vanemanalüütik ÄähhmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 7990
Merle Hunt Analüüsiosakond analüütik 1mNhmdo@TüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8506
Johanna Mäekivi Analüüsiosakond spetsialist wefzTTzd1zmÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8232
Anastassia Medkova Analüüsiosakond analüütik 5Tzqüzqqäzd1mDÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8232
Kerli Kaljuvee Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) umNhäduzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8544
Sirle Rahu Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XäNhmd7zf@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8548
Elmira Škodenko Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhgäNzdXÕeDmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8550
Indrek Kaiv Ettevõtlustoetuse osakond osakonnajuhataja .TDNmÕduzäjJüeeü@Õzqqzdmm
614 8543
Helena Ränkel Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) omhmTzd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8591
Sille Kangur Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XähhmduzTk@NJüeeü@Õzqqzdmm
614 8546
Julia Eigird Ettevõtlustoetuse osakond osakonnajuhataja asetäitja w@häzdväkäNDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8551
Triin Norre Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) 8NääTdceNNmJüeeü@Õzqqzdmm
614 2836
Kärt Kibus Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) uzNüduä3@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8545
Tom Rüütel Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) 8egd7SSümhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8645
Veronika Pillesaar Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) tmNeTäÕzdÄähhmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2833
Kätrin Koso Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) uzüNäTdueqeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8624
Ragnar Linde Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) 7zkTzNdRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm
614 2857
Karin Hage Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Kati Kadakas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) uzüäduzDzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8616
Tiiu Vilms Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 8ää@dtähgqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8622
Domnika Tamm Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (töövalmiduse toetamine) CegTäÕzd8zggJüeeü@Õzqqzdmm
614 8621
Elo Paluoja Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhedÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8287
Marta Traks Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (Eures) 1zNüzd8NzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8603
Marina Radik Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (töökeskne nõustamine) 1zNäTzd7zDäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8609
Kadi Roosipuu Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja uzDäd7eeqäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 2832
Jaanika Kraus Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja wzzTäÕzduNz@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8639
Inga Rebane Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja .Tkzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
326 0353
Katrin Liivamets Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond osakonnajuhataja uzüNäTdRääjzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8599
Kairi Rappu Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) uzäNäd7zyy@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 2837
Krislin Padjus Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja uNäqhäTdÄzDO@qJüeeü@Õzqqzdmm
737 7220
Külliki Bode Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (tööandjate teavitamine ja nõustamine) uShhäÕäd0eDmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8629
Livia Laas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (tööandjate teenused) RäjäzdRzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8612
Raja Kerko Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Jaanus Valdmaa Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (Eures) wzzT@qdtzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8604
Anu Harjo Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja 5T@dozNOeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8298
Riina Haljasoks Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Monika Toiger Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (Eures) 1eTäÕzd8eäkmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2849
Katariina Varendi Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) uzüzNääTzdtzNmTDäJüeeü@Õzqqzdmm
5194 8809
Kristo Ringas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) uNäqüed7äTkzqJüeeü@Õzqqzdmm
5196 2228
Elerin Sagar Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2834
Maria Palts Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) 1zNäzdÄzhüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8614
Liis Seeme Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond noortegarantii juht RääqdXmmgmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8606
Ljudmila Kondrashova Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (koondamistele reageerimine) RO@DgähzdueTDNzqfejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8615
Piret Valgma Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄäNmüdtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm
614 2850
Kerstin Holland Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond osakonnajuhataja umNqüäTdoehhzTDJüeeü@Õzqqzdmm
614 2848
Karin Andre Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja uzNäTd5TDNmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8605
Riina Kurg Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond teenusejuht (koolitustoetus ja koondamistele reageerimine) 7ääTzdu@NkJüeeü@Õzqqzdmm
614 2830
Kaia Savisto Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (koondamistele reageerimine) uzäzdXzjäqüeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8613
Jevgenia Smirnova Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond teenusejuht (tööturukoolitus) wmjkmTäzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8607
Evelin Miller Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) vjmhäTd1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8278
Teele Okas Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) tööleping ajutiselt peatatud
Pille Heinla Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄähhmdomäThzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8608
Natalia Ignatenko Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) czüzhäzd.kTzümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
614 2835
Lana Randaru Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond karjääriteenuste metoodik RzTzd7zTDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8601
Külli Post Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) uShhädÄeqüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8602
Marja Saarma Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjäärispetsialistide väljaõpe) 1zNOzdXzzNgzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8602
Kadri Daljajev Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriteenused) tööleping ajutiselt peatatud
Heddi Jaeski Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) omDDädwzmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8635
Berit Vogt Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond noortegarantii juht tööleping ajutiselt peatatud
Liis Josua Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Margit Paakspuu Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) 1zNkäüdÄzzÕqy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8627
Marja-Liisa Vaiksalu Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriteenuste veebi arendus) 1zNOzIRääqzdtzäÕqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Kristina Orion Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond teenusejuht (karjääriteenused) uNäqüäTzdHNäeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ave Vilu Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjäärinõustmine) 5jmdtäh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Evelyn Lomp Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) tööleping ajutiselt peatatud
Teele Traumann Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) 8mmhmd8Nz@gzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Lindermann Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjäärinõustmine) XzTDNzdRäTDmNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Voronina-Lisovik Teenindusosakond vaneminfospetsialist CäzTzdteNeTäTzIRäqejäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kert Jõeleht Teenindusosakond infospetsialist umNüdwemhmfüJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Lombiots Teenindusosakond infospetsialist (veebivestlus) XäNOmdReg3äeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Vjugin Teenindusosakond infospetsialist .TTzdtO@käTJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Põldmaa Teenindusosakond infospetsialist .heTzdÄehDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve-Elisabeth Rahnik Teenindusosakond infospetsialist vjmIvhäqz3müfd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Nansi Kartanas Teenindusosakond infospetsialist czTqäduzNüzTzqJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Laur Teenindusosakond teenindusjuht tmNeTäÕzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm
614 8526
Anneli Alesmaa Teenindusosakond infospetsialist 5TTmhäd5hmqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Heija-Liis Ristikivi Teenindusosakond e-teeninduse peaspetsialist omäOzIRääqd7äqüäÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm

Nõukogu

Nimi Osakond Ametikoht Kontaktid
Riina Sikkut Nõukogu nõukogu liige ümNjäqmOzüeegäTäqümNJqgdmm
Toomas Tamsar Nõukogu nõukogu esimees 8eegzqd8zgqzNJmgyheSmNqdmm
Ago Tuuling Nõukogu nõukogu liige 5ked8@@häTkJmÕzhdmm
Peep Peterson Nõukogu nõukogu liige ÄmmydÄmümNqeTJmzÕhdmm
Tõnis Rüütel Nõukogu nõukogu liige mfÕhJmfÕhdmm
Veiko Tali Nõukogu nõukogu liige tmäÕed8zhäJZäTdmm

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info@tootukassa.ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, last Friday of the month 8.30-12.30)

logo_eures01.png