Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa esindused

Nimi Osakond Ametikoht E-post Telefon
Kaire Maakaar Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
osakonnajuhataja abi uzäNmd1zzÕzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Anneki Teelahk Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
osakonnajuhataja 5TTmÕäd8mmhzfÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ele Linder Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) vhmdRäTDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Carmen-Kitty Lelov Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Maige Reidla Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1zäkmd7mäDhzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Tõllimäe Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant uzOzd8ehhägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Kaisa Tomson Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II uzäqzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Age Kull Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Evelyn Sillaots Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II vjmhSTdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Mets Pärnumaa
Pärnumaa osakond
osakonnajuhataja ÜmNhäd1müqJüeeü@Õzqqzdmm
Kätrin Koso Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant uzüNäTdueqeJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Voosalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmdteeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Hindrek Jalast Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II oäTDNmÕdwzhzqüJüeeü@Õzqqzdmm
Monika Vahtra Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1eTäÕzdtzfüNzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Serva Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant 8ääTzdXmNjzJüeeü@Õzqqzdmm
Silvi Paara Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja XähjädÄzzNzJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Ojasalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1zämdHOzqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Siret Saar Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist XäNmüdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Maret Vaik Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtivkonsultant 1zNmüdtzäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Pulst Pärnumaa
Pärnumaa osakond
tööandjate konsultant uzNäTdÄ@hqüJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Bäärs Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist 1zNkmd0zzNqJüeeü@Õzqqzdmm
Ardo Aasa Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5NDed5zqzJüeeü@Õzqqzdmm
Marten Aluste Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNümTd5h@qümJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Bezrodnova Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant Hhkzd0mxNeDTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Jamnes Pärnumaa
Pärnumaa osakond
tööandjate konsultant XäkNäDdwzgTmqJüeeü@Õzqqzdmm
Mirje Lank Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I 1äNOmdRzTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Asta Tammet Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant 5qüzd8zggmüJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Miil Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II vjmd1äähJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Lepasaar Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@dRmyzqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Marit Vaet Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant 1zNäüdtzmüJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Sibrits Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II umNhädXä3NäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Kohv Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5TTäÕzduefjJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pilter Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist ÄäNmüdÄähümNJüeeü@Õzqqzdmm
Eneken Uudre Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant vTmÕmTdL@DNmJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Mitt Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I uShhäd1äüüJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Alev Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant omhOmd5hmjJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Viirsalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant 5müdtääNqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Hille Rao Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II oähhmd7zeJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Parts Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist uzüNäTdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Peerna Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmhäTdÄmmNTzJüeeü@Õzqqzdmm
Merili Tasane Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) 1mNähäd8zqzTmJüeeü@Õzqqzdmm
Keit Saveljev Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant umäüdXzjmhOmjJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Lige Hiiumaa
Hiiumaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNhäTdRäkmJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Mänd Hiiumaa
Hiiumaa osakond
teenusekonsultant _hhmd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Tammeveski Hiiumaa
Hiiumaa osakond
osakonnajuhataja wzTzd8zggmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Taisi Telvik Hiiumaa
Hiiumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Ere Vaidla Hiiumaa
Hiiumaa osakond
juhtumikorraldaja II vNmdtzäDhzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille-Riin Persidskaja Hiiumaa
Hiiumaa osakond
karjäärinõustaja ÄähhmI7ääTdÄmNqäDqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Maar Hiiumaa
Hiiumaa osakond
juhtumikorraldaja I 7@üfd1zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Kaaber Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 5TTmduzz3mNJüeeü@Õzqqzdmm
Ave Karu Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 5jmduzN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Kavald Tartumaa
Tartumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Veera Ellermäe Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi tmmNzdvhhmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Gätlin Tätte Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant ÜzühäTd8züümJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Lippasaar Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Julia Nedorezova Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Hanna Ernits Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Jane Väli Tartumaa
Tartumaa osakond
osakonnajuhataja wzTmdtzhäJüeeü@Õzqqzdmm
Jane Gornischeff Tartumaa
Tartumaa osakond
Eures nõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Julia Prost Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Ingrid Tamman Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant .TkNäDd8zggzTJüeeü@Õzqqzdmm
Ragnar Linde Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant 7zkTzNdRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Tera Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant vjmd8mNzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Altosaar Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) uNäqümhd5hüeqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Koorep Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi wzTzdueeNmyJüeeü@Õzqqzdmm
Maris Koka Tartumaa
Tartumaa osakond
Eures nõustaja 1zNäqdueÕzJüeeü@Õzqqzdmm
Mooni Ränkel Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant 1eeTäd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
Airi Oru Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi 5äNädHN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Inger Klesment Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) .TkmNduhmqgmTüJüeeü@Õzqqzdmm
Erlika Kirsimäe Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja I vNhäÕzduäNqägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Pallon Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ää@dÄzhheTJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Ristla Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja I _hhmd7äqühzJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Vaik Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant 1zämdtzäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Jalakas Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 8ääzdwzhzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
Ülli Sinitamm Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist _hhädXäTäüzggJüeeü@Õzqqzdmm
Helerin Domnin Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kai Puhasmets Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
osakonnajuhataja uzädÄ@fzqgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Inge Alamets Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant .Tkmd5hzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Torstenberg Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kersti Uustalu Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtivkonsultant umNqüädL@qüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Udras Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant ÕNäqüäd@DNzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Aul Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) umNqüäd5@hJüeeü@Õzqqzdmm
Elle Sammel Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant vhhmdXzggmhJüeeü@Õzqqzdmm
Kertu Roov Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II umNü@d7eejJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Dreifeldt Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant 8NääTdCNmäZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Kuivaste Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant uShhädu@äjzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Jaanimägi Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Merike Kimber Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 1mNäÕmduäg3mNJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Tooming Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@d8eegäTkJüeeü@Õzqqzdmm
Antonina Vorontsova Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
tööandjate konsultant 5TüeTäTzdteNeTüqejzJüeeü@Õzqqzdmm 3260352
Lelet Tilga Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II Rmhmüd8ähkzJüeeü@Õzqqzdmm
Kätlin Tael Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist uzühäTd8zmhJüeeü@Õzqqzdmm
Tarmo Loose Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist 8zNgedReeqmJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Kütt Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Agnes Harjurand Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II 5kTmqdozNO@NzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Udras Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNkmdLDNzqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Ly Hanson Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja I 5TTmIRSdozTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Malm Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
töövahenduskonsultant uzOzd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Sirel Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
infospetsialist 1mNäÕmdXäNmhJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Brok Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
töövahenduskonsultant uzOzd0NeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Maarja-Liisa Mekšun Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 1zzNOzIRääqzd1mÕq@TJüeeü@Õzqqzdmm 7766867
Kärt Schasmin Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II uzNüdXUfzqgäTJüeeü@Õzqqzdmm
Kristine Malm Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Katrin Soopalu Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtivkonsultant uzüNäTdXeeyzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Reet Roosipõld Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
infospetsialist 7mmüd7eeqäyehDJüeeü@Õzqqzdmm
Küllike Roosipõld Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
teenusekonsultant uShhäÕmd7eeqäyehDJüeeü@Õzqqzdmm
Maiu Veltbach Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
tööandjate konsultant 1zä@dtmhü3zUfJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Võsaste Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
osakonnajuhataja RääTzdteqzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Orr Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
töövahenduskonsultant umNqüädHNNJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri Lauringson Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
teenusekonsultant uzDNädRz@NäTkqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Maarja Pavlihhina Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja 1zzNOzdÄzjhäffäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Ele Andok Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja I vhmd5TDeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Lenk Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant 5TTmhädRmTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Elliko Konno Raplamaa
Raplamaa osakond
karjäärinõustaja vhhäÕedueTTeJüeeü@Õzqqzdmm
Viive Toomla Raplamaa
Raplamaa osakond
infospetsialist tääjmd8eeghzJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Tiigirand Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II Rääqd8ääkäNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Viires Raplamaa
Raplamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 5TTmhädtääNmqJüeeü@Õzqqzdmm
Liia Ründal Raplamaa
Raplamaa osakond
teenusekonsultant Rääzd7STDzhJüeeü@Õzqqzdmm
Eili Herkel Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtivkonsultant vähädomNÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
Andrei Mitt Raplamaa
Raplamaa osakond
tööandjate konsultant 5TDNmäd1äüüJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Soosalu Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNhmdXeeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Pille Vavulski Raplamaa
Raplamaa osakond
teenusekonsultant Äähhmdtzj@hqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Urve Vaher Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant LNjmdtzfmNJüeeü@Õzqqzdmm
Liidi Kallaste Raplamaa
Raplamaa osakond
infospetsialist RääDäduzhhzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Monika Pavelson Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja I 1eTäÕzdÄzjmhqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Grõndžola Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II 8züOzTzdÜNeTDxehzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilvi Pere Raplamaa
Raplamaa osakond
osakonnajuhataja .hjädÄmNmJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Sork Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II XäkNäDdXeNÕJüeeü@Õzqqzdmm
Eli Sukles Raplamaa
Raplamaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) vhädX@ÕhmqJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Markelova Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant .NäTzd1zNÕmhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Juta Kallas Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi w@üzduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Toomla-Pähklemäe Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Siim Sarapuu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja XäägdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Marit Hõbemägi Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 1zNäüdoe3mgzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Haug Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (tööandjad) 1mNhmdoz@kJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Kajak Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi uzüNäTduzOzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Malm Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi Rmmhäd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Kureniit Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi omhOmdu@NmTääüJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Sass Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 1zNädXzqqJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Apse Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) 7ääTzd5yqmJüeeü@Õzqqzdmm
Elle Vaarmann Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja abi vhhmdtzzNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Kanni Kondio Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzTTädueTDäeJüeeü@Õzqqzdmm
Katriin Kukk Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Marilin Sillak Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 1zNähäTdXähhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Linnusaar Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant RääqdRäTT@qzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Irena Oja Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant .NmTzdHOzJüeeü@Õzqqzdmm
Karmen Klee Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzNgmTduhmmJüeeü@Õzqqzdmm
Kaisa Bahmatšev Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzäqzd0zfgzüqmjJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Liik Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant wzTTmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Lillend Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzäNmdRähhmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Laos Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (tööandjad) tööleping ajutiselt peatatud
Helju Härmsalu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi omhO@dozNgqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Illinor Siebold Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant .hhäTeNdXäm3ehDJüeeü@Õzqqzdmm
Keidi Niitsoo Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi umäDädcääüqeeJüeeü@Õzqqzdmm
Elerin Sagar Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm
Eliis Ermel Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant vhääqdvNgmhJüeeü@Õzqqzdmm
Reet Suviste Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant 7mmüdX@jäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Tell Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi uShhäd8mhhJüeeü@Õzqqzdmm
Pavel Batšu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant Äzjmhd0züq@Jüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Kriibi Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant umNhäduNää3äJüeeü@Õzqqzdmm
Aili Rink Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 5ähäd7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Vahtramäe Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 8ääTzdtzfüNzgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Kätlin Alamets Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant uzühäTd5hzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6147978
Annika Kalmet Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant 5TTäÕzduzhgmüJüeeü@Õzqqzdmm 6148643
Terje Kuusik Võrumaa
Antsla büroo
töövahenduskonsultant 8mNOmdu@@qäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Kalda Võrumaa
Antsla büroo
juhtumikorraldaja II uzüNäTduzhDzJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Hiielo Võrumaa
Võrumaa osakond
tööandjate konsultant 5TTmdoäämheJüeeü@Õzqqzdmm
Jüri Nassar Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II wSNädczqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Pant Võrumaa
Võrumaa osakond
karjääriinfo spetsialist vjmhäTdÄzTüJüeeü@Õzqqzdmm
Esti Prükk Võrumaa
Võrumaa osakond
infospetsialist vqüädÄNSÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Laanesaar Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant ÄähhmdRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Maarika Ilves Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja 1zzNäÕzd.hjmqJüeeü@Õzqqzdmm
Mall Õun Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant 1zhhdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Velkmann Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant uShhädtmhÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Reet Kender Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 7mmüdumTDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Ainika Suleva Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5äTäÕzdX@hmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Marve Kõiv Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtivkonsultant 1zNjmdueäjJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Kahre Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II ÄäNmüduzfNmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Kenk Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II uNäqüädumTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Kerge Võrumaa
Võrumaa osakond
osakonnajuhataja vTmdumNkmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Randla Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant uNäqüäd7zTDhzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina-Mai Meeliste Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääTzI1zäd1mmhäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Maili Lillmann Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant 1zähädRähhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Siigart Võrumaa
Võrumaa osakond
infospetsialist 7ääTzdXääkzNüJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Lii Šmeiman Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I 5TTmIRäädXgmägzTJüeeü@Õzqqzdmm
Meelika Tamberg Võrumaa
Võrumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) 1mmhäÕzd8zg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Käsk Saaremaa
Saaremaa osakond
teenusekonsultant uzäNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Viimsalu Saaremaa
Saaremaa osakond
karjääriinfo spetsialist vTmdtäägqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Ave Reimaa-Lepik Saaremaa
Saaremaa osakond
osakonnajuhataja 5jmd7mägzzIRmyäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Vaiksaar Saaremaa
Saaremaa osakond
töövahenduskonsultant uzNäTzdtzäÕqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Lillepärg Saaremaa
Saaremaa osakond
tööandjate konsultant 8NääT@dRähhmyzNkJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Teresk Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtivkonsultant .TTzd8mNmqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Õnnela Räim Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II eTTmhzd7zägJüeeü@Õzqqzdmm
Kristiina Tänav Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II uNäqüääTzd8zTzjJüeeü@Õzqqzdmm
Elge Suurem Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist vhkmdX@@NmgJüeeü@Õzqqzdmm
Leini Kaal Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja I RmäTäduzzhJüeeü@Õzqqzdmm
Eliis Paimre Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II vhääqdÄzägNmJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Putnik Saaremaa
Saaremaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Milena Kalamees Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja I 1ähmTzduzhzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Ursula Rahnik Saaremaa
Saaremaa osakond
karjäärinõustaja LNq@hzd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kariine Rifk Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Ilme Rattur Saaremaa
Saaremaa osakond
töövahenduskonsultant .hgmd7züü@NJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Kilumets Saaremaa
Saaremaa osakond
teenusekonsultant 8ää@duäh@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Maripuu Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist 1zNkmd1zNäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Ave Tuisk Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II 5jmd8@äqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Kuusk Läänemaa
Läänemaa osakond
töövahenduskonsultant 5TTmdu@@qÕJüeeü@Õzqqzdmm
Imbi Maar Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II .g3äd1zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Mariel Kõrgemägi Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtivkonsultant 1zNämhdueNkmgzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Luik Läänemaa
Läänemaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) ÄäNmüdR@äÕJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Kullison Läänemaa
Läänemaa osakond
osakonnajuhataja vjmhäTdu@hhäqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Regina Triebstock Läänemaa
Läänemaa osakond
tööandjate konsultant 7mkäTzd8Näm3qüeUÕJüeeü@Õzqqzdmm
Hele Vilbas Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II omhmdtäh3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Kiisküla Läänemaa
Läänemaa osakond
töövõtulepinguline töötaja vTmduääqÕShzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Raudkivi Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja I _hhmd7z@DÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Juhanson Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II 1mNäÕmdw@fzTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Helga Aavik Läänemaa
Läänemaa osakond
infospetsialist omhkzd5zjäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Vilvi Maiste Läänemaa
Läänemaa osakond
karjäärinõustaja tähjäd1zäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Milli Soosalu Läänemaa
Läänemaa osakond
infospetsialist 1ähhädXeeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Marika Viilma Läänemaa
Läänemaa osakond
teenusekonsultant 1zNäÕzdtäähgzJüeeü@Õzqqzdmm
Heido Sinivee Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II omäDedXäTäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Teele Teppo Põlvamaa
Põlvamaa osakond
teenusekonsultant 8mmhmd8myyeJüeeü@Õzqqzdmm
Ulvi Kollom Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja I LhjäduehhegJüeeü@Õzqqzdmm
Merja Teever Põlvamaa
Põlvamaa osakond
tööandjate konsultant 1mNOzd8mmjmNJüeeü@Õzqqzdmm
Leonora Lees Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtivkonsultant RmeTeNzdRmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Helin Vals Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja I omhäTdtzhqJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Tarasov Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II XäNOmd8zNzqejJüeeü@Õzqqzdmm
Kirta Talgre Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II uäNüzd8zhkNmJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kullamaa Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II _hhmdu@hhzgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Laine Sild Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant RzäTmdXähDJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Kukk Põlvamaa
Põlvamaa osakond
infospetsialist 1zNäÕzdu@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Lutsar Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant XääNädR@üqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Heili Anniste Põlvamaa
Põlvamaa osakond
infospetsialist omähäd5TTäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Katri Mandel Põlvamaa
Põlvamaa osakond
osakonnajuhataja uzüNäd1zTDmhJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Raudsepp Põlvamaa
Põlvamaa osakond
teenusekonsultant 7ääTzd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Simberg Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjäärinõustaja vTmdXäg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Saarep Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II wzTzdXzzNmyJüeeü@Õzqqzdmm
Kristina Paluoja Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant uNäqüäTzdÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ingrid Lepasson Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) .TkNäDdRmyzqqeTJüeeü@Õzqqzdmm 7990969
Enna Tikas Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) vTTzd8äÕzqJüeeü@Õzqqzdmm 4350059
Tiina Leitmaa Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjääriinfo spetsialist 8ääTzdRmäügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Aivar Piir Viljandimaa
Viljandimaa osakond
tööandjate konsultant 5äjzNdÄääNJüeeü@Õzqqzdmm
Merit Laan Viljandimaa
Viljandimaa osakond
osakonnajuhataja 1mNäüdRzzTJüeeü@Õzqqzdmm
Maarit Niinepuu Viljandimaa
Viljandimaa osakond
teenusekonsultant 1zzNäüdcääTmy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Helje Saul Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtivkonsultant omhOmdXz@hJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Undla Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II uzüädLTDhzJüeeü@Õzqqzdmm
Ragne Urbas Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Sirkka Luks Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant XäNÕÕzdR@ÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Helle Villem Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II omhhmdtähhmgJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Hansson Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II uNäqüzdozTqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Hiie Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNäÕzdoäämJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Aab Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant 1zNkäüd5z3Jüeeü@Õzqqzdmm
Eve Asejev Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmd5qmOmjJüeeü@Õzqqzdmm
Kristina Saar Viljandimaa
Viljandimaa osakond
infospetsialist uNäqüäTzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Tammann Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja 7ääTzd8zggzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Maimu Anier Viljandimaa
Viljandimaa osakond
infospetsialist 1zäg@d5TämNJüeeü@Õzqqzdmm
Aire Pernits Viljandimaa
Viljandimaa osakond
teenusekonsultant 5äNmdÄmNTäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Luik Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 5TTmdR@äÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Gabriel Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääTzdÜz3NämhJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Must Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja I ÄäNmüd1@qüJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Tamberg Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant .TTzd8zg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Relika Juhanson Järvamaa
Järvamaa osakond
töövahenduskonsultant 7mhäÕzdw@fzTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Prüssel Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja I 1zNmdÄNSqqmhJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Koemets Järvamaa
Järvamaa osakond
töövahenduskonsultant RSduemgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Sepp Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja I umNqüädXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Aava Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtivkonsultant 5TTäÕzd5zjzJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Tornik Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@d8eNTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Aluoja Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Eha Tasang Järvamaa
Järvamaa osakond
osakonnajuhataja vfzd8zqzTkJüeeü@Õzqqzdmm
Aleksandra Kazakova Järvamaa
Järvamaa osakond
tööandjate konsultant 5hmÕqzTDNzduzxzÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Joa Järvamaa
Järvamaa osakond
teenusekonsultant 1zNäÕzdwezJüeeü@Õzqqzdmm
Helgi Aun Järvamaa
Järvamaa osakond
infospetsialist omhkäd5@TJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Kärner Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II uzäNäduzNTmNJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Mendel Järvamaa
Järvamaa osakond
karjäärinõustaja omhOmd1mTDmhJüeeü@Õzqqzdmm
Meedi Randver Järvamaa
Järvamaa osakond
teenusekonsultant 1mmDäd7zTDjmNJüeeü@Õzqqzdmm
Marin Lieberg Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtivkonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Tiiu Velk Järvamaa
Järvamaa osakond
infospetsialist 8ää@dtmhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Rooni Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II Rmmhäd7eeTäJüeeü@Õzqqzdmm
Maris Uusmaa Järvamaa
Järvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1zNäqdL@qgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Šestakov Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNkäüdXmqüzÕejJüeeü@Õzqqzdmm
Lilia Jakobson Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Anna Ditman Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Marje Pedaste Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) 1zNOmdÄmDzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Nele Raudsepp Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant cmhmd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Klara Katariina Jõe Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja uShhädwemJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Parts Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1mNhmdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Virro Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdtäNNeJüeeü@Õzqqzdmm
Anastasia Dvorkina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II 5TzqüzqäzdCjeNÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Talvi Pello Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 8zhjädÄmhheJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liisa Tiisma Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) 5TTzIRääqzd8ääqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Pesti Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) ÄähhmdÄmqüäJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Kikkerpuu Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Silja Alas Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II XähOzd5hzqJüeeü@Õzqqzdmm
Gerlin Laine Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant ÜmNhäTdRzäTmJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ollerma Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1zNäTzdHhhmNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Ainsalu Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkarjäärinõustaja ESF uNäqümhd5äTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Elena Koldits Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkonsultant vhmTzduehDäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Klomann Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
büroojuhataja wzTzduhegzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Matjuhhova Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Pille Hännikäinen Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I ÄähhmdozTTäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Kolesnikova Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist tmNeTäÕzduehmqTäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Lahe Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 1zNO@dRzfmJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Trei Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkonsultant 5müd8NmäJüeeü@Õzqqzdmm
Laura Olek Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I Rz@NzdHhmÕJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Malõgina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) wmhmTzd1zhekäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Helju Sibul-Seppä Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist omhO@dXä3@hIXmyyzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Gorbatševa Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) wmhmTzdÜeN3züqmjzJüeeü@Õzqqzdmm 6348028
Anna-Liisa Lepasepp Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) 5TTzIRääqzdRmyzqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Kruus Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Robert Rähn Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II 7e3mNüd7zfTJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Nazarov Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzdczxzNejJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Laidinen Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II XjmühzTzdRzäDäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Romanova Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjääriinfo spetsialist Hhkzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Kornõševa Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist uzNäTzdueNTeqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lopatina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II czüzhOzdReyzüäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Olesja Suimets Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II HhmqOzdX@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Jänes Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist vjmhäTdwzTmqJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Ossadtšaja Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjääriinfo spetsialist (ESF) CäzTzdHqqzDüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Niit Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjääriinfo spetsialist (ESF) uNäqüzdcääüJüeeü@Õzqqzdmm
Argo Bachfeldt Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjääriinfo spetsialist (ESF) 5Nked0zUfZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Johannes Vergi Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant wefzTTmqdtmNkäJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Tilk Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant RSd8ähÕJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Nugis Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 7zähädc@käqJüeeü@Õzqqzdmm
Mari-Liis Rumm Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 1zNäIRääqd7@ggJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Konsberg Valgamaa
Valgamaa osakond
töövahenduskonsultant 7zähädueTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Mumm Valgamaa
Valgamaa osakond
tööandjate konsultant Äähhmd1@ggJüeeü@Õzqqzdmm
Jaana Butov Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Hilje Paris Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist oähOmdÄzNäqJüeeü@Õzqqzdmm
Irene Siht Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II .NmTmdXäfüJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Talja Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja uzüäd8zhOzJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Metsavas Valgamaa
Valgamaa osakond
osakonnajuhataja 1mNäÕmd1müqzjzqJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Saar Valgamaa
Valgamaa osakond
teenusekonsultant tmNeTäÕzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Endla Kiirop Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I vTDhzduääNeyJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Kallas Valgamaa
Valgamaa osakond
teenusekonsultant uNäqümhduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Kõomägi Valgamaa
Valgamaa osakond
töövahenduskonsultant 8ääTzdueegzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Thea Aasma Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtivkonsultant 8fmzd5zqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Tõldsepp Valgamaa
Valgamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1mNäÕmd8ehDqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Trofer Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist Hhkzd8NeZmNJüeeü@Õzqqzdmm
Liivika Liiv-Kaldmaa Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II RääjäÕzdRääjIuzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Külaots Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II wzTäÕzduShzeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Korobova Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I XjmühzTzdueNe3ejzJüeeü@Õzqqzdmm
Fredy Lumi Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II iNmDSdR@gäJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Grinko Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II XjmühzTzdÜNäTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Egne Kont Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II vkTmdueTüJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Tamm Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
juhtumikorraldaja II Rääqd8zggõJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kaljuvee Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
töövahenduskonsultant 5T@duzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm
Gertu Sillavee Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
juhtumikorraldaja I ÜmNü@dXähhzjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Angela Rebas Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjääriinfo spetsialist 5Tkmhzd7m3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Vihermäe Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
büroojuhataja 1zNäÕzdtäfmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Jane Kurbas Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II wzTmdu@N3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Tom Rüütel Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II 8egd7SSümhJüeeü@Õzqqzdmm
Alexandra Lumiste Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant 5hmQzTDNzdR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Anniki Paulus Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtivkonsultant 5TTäÕädÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Rickberg Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
infospetsialist vDzd7äUÕ3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Pavelts Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant 1zNmdÄzjmhüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Revizor Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wmÕzümNäTzd7mjäxeNJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Sepp Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I XäNOmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Ronk Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjäärinõustaja .NäTzd7eTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Machrafi Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II 1zNkäüd1zUfNzZäJüeeü@Õzqqzdmm
Elina Apsolon Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant vhäTzd5yqeheTJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Veljend Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II _hhmdtmhOmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Köster Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
infospetsialist 1zNäÕzdueqümNJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Nepomnjuštšaja Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II wzTäÕzdcmyegTO@qüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Ainumäe Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II vjmd5äT@gzmJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Kokareva Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdueÕzNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Aasma Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Helina Kruberg Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
infospetsialist omhäTzduN@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Karelsohn Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II HhkzduzNmhqefTJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Prants Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjääriinfo spetsialist wmhmTzdÄNzTüqJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Laumets Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II vDzdRz@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Liivand Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 5T@dRääjzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Katkosild Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II umNqüäduzüÕeqähDJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Perlin Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wzTTmdÄmNhäTJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Tinnuri Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II täÕüeNäzd8äTT@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Moonika Tõnisson Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1eeTäÕzd8eTäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Ojanurme Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjäärinõustaja 1zNäÕzdHOzT@NgmJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Niib Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant _hhmdcää3Jüeeü@Õzqqzdmm
Krista Ankru Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtivkonsultant uNäqüzd5TÕN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Irena Rõmmel Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I .NmTzd7eggmhJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Loit Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I CäzTzdReäüJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Koroljova Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1zämdueNehOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Viljar Harkmann Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant tähOzNdozNÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Rael Laager Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant 7zmhdRzzkmNJüeeü@Õzqqzdmm
Heli Aim Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant omhäd5ägJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire-Marlene Kalk Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I uzäNmI1zNhmTmduzhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Piibe Pajumägi Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
infospetsialist Äää3mdÄzO@gzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Raudvee Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 1zNäÕzd7z@DjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Kask Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
büroojuhataja .TTzduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Soots Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I wzTäÕzdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Maire Pihotalo Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 1zäNmdÄäfeüzheJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Leinuste Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Veronika Pillesaar Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II tmNeTäÕzdÄähhmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tšernjavski Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 7äüzd8qmNTOzjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Madisson Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtivkonsultant uzüäd1zDäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pihkanen Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II ÄäNmüdÄäfÕzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Ressar Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtivkonsultant 8NääTd7mqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Aigi Hanimägi Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 5äkädozTägzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Kivirand Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant uzäNmduäjäNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Averjanov Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 5TTzd5jmNOzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kuzmina Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäzdu@xgäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Soboleva Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
karjäärinõustaja HhkzdXe3ehmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Valg Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
infospetsialist _hhmdtzhkJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Gross Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 7ääTzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lauton Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant _hhmdRz@üeTJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Žinkovskaja Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 1zNkzNäüzdbäTÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Torm-Vainov Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
karjääriinfo spetsialist .heTzd8eNgItzäTejJüeeü@Õzqqzdmm
Mari-Ann Aren Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 1zNäI5TTd5NmTJüeeü@Õzqqzdmm
Leili Uusmees-Ivanov Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant RmähädL@qgmmqI.jzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Arno-Marko Miller Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 5NTeI1zNÕed1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Kulma Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant täÕüeNäzdu@hgzJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kallasmaa Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I wzTTmduzhhzqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Fjodorova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I 1zNäzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Hiller Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TTäÕzdoähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Boitsova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TTzd0eäüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Alla Siirak Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5hhzdXääNzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Juhanson Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Grušina Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzdÜN@qäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lindam Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Natalja Tuulik Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzd8@@häÕJüeeü@Õzqqzdmm
Jane Soots Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
büroojuhataja wzTmdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Mona-Marie Vaserik Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Lemme-Getter Bogatkin Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjäärinõustaja RmggmIÜmüümNd0ekzüÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
Linda Algmaa Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Natalja Lizarjova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II czüzhOzdRäxzNOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liina Väkram Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtivkonsultant 5TTzIRääTzdtzÕNzgJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kippar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5T@duäyyzNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kalme Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
infospetsialist _hhmduzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lipard Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjäärinõustaja uNäqüädRäyzNDJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Gluškova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant czDmxDzdÜh@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Liisi Vibu Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I Rääqädtä3@Jüeeü@Õzqqzdmm
Ekaterina Nurmsalu Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I vÕzümNäTzdc@Ngqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Anita Vassijeva Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TäüzdtzqqäOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Egon Janter Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
infospetsialist vkeTdwzTümNJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Kääramees Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II XähOzduzzNzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Violetta Jääger Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant täehmüüzdwzzkmNJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Pihlak Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 1zNmdÄäfhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Melder Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant CäzTzd1mhDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Ilo Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjääriinfo spetsialist wmÕzümNäTzd.heJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Smirnova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjääriinfo spetsialist 8züOzTzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tegova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I 7äüzd8mkejzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pastuškova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
infospetsialist HhkzdÄzqü@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ellen Müürsepp Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant vhhmTd1SSNqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Belous Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant täÕüeNäzd0mhe@qJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kübar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzduS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Kravtsova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant HhkzduNzjüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Rästas Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant wzTTmd7zqüzqJüeeü@Õzqqzdmm
Ion Braga Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I .eTd0NzkzJüeeü@Õzqqzdmm
Helika Mäeots Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant omhäÕzd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Silde Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II wmÕzümNäTzdXähDmJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Fomina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant 5häTzdiegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Kazeko Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzduzxmÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Laar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant (tööandjad) uzüNäTdRzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Egle Petker Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II vkhmdÄmüÕmNJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Rozenberg Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Pille Metsar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II Äähhmd1müqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Eiert Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNkmdvämNüJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Razvarova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II Hhkzd7zxjzNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Anelia Toptši Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant (teenused) 5Tmhäzd8eyüqäJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Ly Teder Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 5TTmIRSd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Teder Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant umNqüäd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Keskla Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1zNO@dumqÕhzJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Laar-Šelapugina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
büroojuhataja 7ääTzdRzzNIXmhzy@käTzJüeeü@Õzqqzdmm
Antonina Safronova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist 5TüeTäTzdXzZNeTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Udalova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant CäzTzdLDzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Eva Kallikorm Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist vjzduzhhäÕeNgJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Sepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant vjmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Kullerkupp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 1zNOmdu@hhmNÕ@yyJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Domnina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Merle Einstein Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 1mNhmdväTqümäTJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Fjodorova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
tööandjate konsultant 8züOzTzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm 3321737
Kaidi Kriisa Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi uzäDäduNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Moonika Tarassova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 1eeTäÕzd8zNzqqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Rybalova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja (ESF) w@häzd7S3zhejzJüeeü@Õzqqzdmm 332 1735
Teesi Mooses-Kriisa Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist 8mmqäd1eeqmqIuNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Irena Siverin Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II .NmTzdXäjmNäTJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Eero Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant uzüNäTdvmNeJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Raudsepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant Hhkzd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Potapova-Taar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant 5hOeTzdÄeüzyejzI8zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Erle Sepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjääriinfo spetsialist vNhmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Unuks Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäÕzdLT@ÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Merileet-Kalle Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant vjmd1mNähmmüIuzhhmJüeeü@Õzqqzdmm
Ruta Paesalu Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 7@üzdÄzmqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Romanova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant czDmxDzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Sjomina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzdXOegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Juusu Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant (EGF) tööleping ajutiselt peatatud
Irina Usynina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I .NäTzdLqSTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Urve Vohta Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant LNjmdtefüzJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Kütt Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi .NäTzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Ivko Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1zNkzNäüzd.jÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Drozdova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant HÕqzTzdCNexDejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Kuiva Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant 8ääTzdu@äjzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilja Tverdov Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
tööandjate konsultant .hOzd8jmNDejJüeeü@Õzqqzdmm 3321936
Tatiana Markova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant (EGF) 8züäzTzd1zNÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Vaino Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zämdtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm
Malle Peterson Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zhhmdÄmümNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Merit Kaljus Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 1mNäüduzhO@qJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Kaljusaar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäTzduzhO@qzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Heli-Triin Räis Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja omhäI8NääTd7zäqJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Heistonen Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I täÕüeNäzdomäqüeTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Pospelova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 5TzqüzqqäzdÄeqymhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Hälis Vilk Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II ozhäqdtähÕJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Renzer Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjääriinfo spetsialist (ESF) 1mNhmd7mTxmNJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Rajamets Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I XäNOmd7zOzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Park Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uShhädÄzNÕJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Vallimets Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzdtzhhägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Pedari Tartumaa
Kvartali büroo
karjääriinfo spetsialist uShhädÄmDzNäJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Luts Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 8ääzdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm
Irja Laur Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I .NOzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm
Janno Eskor Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant wzTTedvqÕeNJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Kubenko Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant RSdu@3mTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Katre Nüüd Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uzüNmdc@@DJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ets Tartumaa
Kvartali büroo
juhtivkonsultant 1zNäTzdvüqJüeeü@Õzqqzdmm
Aira Lutsar Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 5äNzdR@üqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Maarja Grünberg-Prušinski Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 1zzNOzdÜNST3mNkIÄN@qäTqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Eveli Kiis Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant vjmhäduääqJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Räisa Tartumaa
Kvartali büroo
infospetsialist umNhäd7zäqzJüeeü@Õzqqzdmm
Valerija Strelovskaja Tartumaa
Kvartali büroo
karjäärinõustaja tzhmNäOzdXüNmhejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Monvelt Tartumaa
Kvartali büroo
büroojuhataja 7zähäd1eTjmhüJüeeü@Õzqqzdmm
Vivian Aun Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I täjäzTd5@TJüeeü@Õzqqzdmm
Kerttu Abel Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II umNüü@d53mhJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Lauri Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II omhmTdRz@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Normak Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uNäqüzdceNgzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kaido Ladva Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant uzäDedRzDjzJüeeü@Õzqqzdmm
Mihkel Kruusmaa Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 1äfÕmhduN@@qgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Riin Ojalo Tartumaa
Kvartali büroo
infospetsialist 7ääTdHOzheJüeeü@Õzqqzdmm
Liia Kerov Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II RääzdumNejJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Krõlova Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzduNehejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ljudmila Lipskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II RO@DgähzdRäyqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Seppenen Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja czüzhäzdXmyymTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Sheverda Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I czDmxDzdXfmjmNDzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Jaakson Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist 7äüzdwzzÕqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Sergei Gavrilov Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XmNkmädÜzjNähejJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Danilova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzdCzTähejzJüeeü@Õzqqzdmm
Aino Nikonova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant 5äTedcäÕeTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Bert Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja (ESF) wmhmTzd0mNüJüeeü@Õzqqzdmm 3321825
Tatjana Mironenkova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 8züOzTzd1äNeTmTÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Aleksandra Lelkova Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Alevtina Feodorova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 5hmjüäTzdimeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Orikova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II czüzhäzdHNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ljubov Kiritšenko Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist RO@3ejduäNäüqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Istomina Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmÕzümNäTzd.qüegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Antonina Gorbatšova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 5TüeTäTzdÜeN3züqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Roos Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzd7eeqJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Kokoreva Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist .NäTzdueÕeNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Jamskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II HhkzdwzgqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Kantemirova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtivkonsultant w@häzduzTümgäNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Mustonen Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzd1@qüeTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Sofja Horn Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XeZOzdoeNTJüeeü@Õzqqzdmm
Sofja Vinogradova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Karin Tsvek Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant uzNäTd8qjmÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ksenia Tukkia Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Ljudmila Lashkevich Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant RO@DgähzdRzqfÕmjäUfJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Ivanova Ida-Virumaa
Narva büroo
Eures nõustaja czüzhOzd.jzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Rumjantseva Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant XjmühzTzd7@gOzTüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Jefremova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant .NäTzdwmZNmgejzJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Barch Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi RääTzd0zNUfJüeeü@Õzqqzdmm
Sabina Kornejeva Ida-Virumaa
Narva büroo
tööandjate konsultant Xz3äTzdueNTmOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Smirnova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant w@häzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Mohhova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzd1effejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Bondareva Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II wmÕzümNäTzd0eTDzNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Moskaljuk Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzd1eqÕzhO@ÕJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Pekarskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
karjääriinfo spetsialist wmhmTzdÄmÕzNqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Inga Pilder Ida-Virumaa
Narva büroo
büroojuhataja .TkzdÄähDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Aina Antson-Manjukevitš Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant 5äTzd5TüqeTI1zTO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Vinokurova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdtäTeÕ@NejzJüeeü@Õzqqzdmm
Stanislav Orlov Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I XüzTäqhzjdHNhejJüeeü@Õzqqzdmm
Liilia Lopatko Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja RäähäzdReyzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Borunova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I w@häzd0eN@TejzJüeeü@Õzqqzdmm
Yulia Reka Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant _@häzd7mÕzJüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Soima Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtivkonsultant HÕqzTzdXeägzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Adamovitš Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi Hhkzd5DzgejäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Jefremova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant HhkzdwmZNmgejzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Loginova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant XjmühzTzdRekäTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Polina Merkulova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant ÄehäTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Elina Dubova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant vhäTzdC@3ejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Merkulova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi wmhmTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marianna Potjomkina Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzTTzdÄeüOegÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Katri Nüganen Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II uzüNädcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Nikolai Golubev Ida-Virumaa
Narva büroo
tööandjate konsultant cäÕehzädÜeh@3mjJüeeü@Õzqqzdmm 3321826
Heli Linde Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja II omhädRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm
Alli Pertel Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
büroojuhataja 5hhädÄmNümhJüeeü@Õzqqzdmm
Helina Geide Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
infospetsialist omhäTzdÜmäDmJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Urbala Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
töövahenduskonsultant 1zNäÕzdLN3zhzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaie Keba Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja I uzämdum3zJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Nikiforova Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäTzdcäÕäZeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Maarika Allas Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I 1zzNäÕzd5hhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Männik Tartumaa
Vaksali büroo
karjäärinõustaja 1zNäÕzd1zTTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Talli Tartumaa
Vaksali büroo
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Ursula Gross Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant LNq@hzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Türna Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II CäzTzd8SNTzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristin Krünvald Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II uNäqüäTduNSTjzhDJüeeü@Õzqqzdmm
Genadi Dalke Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I ÜmTzDädCzhÕmJüeeü@Õzqqzdmm
Birgit Perv Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Mari-Ann Repän Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäI5TTd7myzTJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Ahse Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II 5TTmhäd5fqmJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri-Liis Raud Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Indrek Rohtla Tartumaa
Vaksali büroo
büroojuhataja .TDNmÕd7efühzJüeeü@Õzqqzdmm
Ege Veidenberg Tartumaa
Vaksali büroo
juhtivkonsultant vkmdtmäDmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Lindmäe Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist .NäTzdRäTDgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Siret Saaremets Tartumaa
Vaksali büroo
karjääriinfo spetsialist XäNmüdXzzNmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kaia Veltmann Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II uzäzdtmhügzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Maila Viirma Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant 1zähzdtääNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Daniel Pikk Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I CzTämhdÄäÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Relika Sumero Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist 7mhäÕzdX@gmNeJüeeü@Õzqqzdmm
Ilme Saks Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant .hgmdXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Sagaja Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II ÜmNhädXzkzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Egeriin Heldus Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II vkmNääTdomhD@qJüeeü@Õzqqzdmm
Hetti Sepp Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II omüüädXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Meitern Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant 8NääTd1mäümNTJüeeü@Õzqqzdmm
Viljam Viljasoo Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant tähOzgdtähOzqeeJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Kalamees Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzduzhzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Metsis Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
töövahenduskonsultant uNäqümhd1müqäqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pihlak Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
büroojuhataja HhkzdÄäfhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Heli Bobkova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
infospetsialist omhäd0e3ÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Volkova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II 8züOzTzdtehÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Tomson Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
teenusekonsultant wzzTäÕzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Roots Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
teenusekonsultandi abi XjmühzTzd7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Veimaer Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
karjäärinõustaja 5häTzdtmägzmNJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Rjazanova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzd7OzxzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Katerina Gussakov Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
töövahenduskonsultant uzümNäTzdÜ@qqzÕejJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Üksvärav Valgamaa
Tõrva büroo
töövahenduskonsultant 5TTmd_ÕqjzNzjJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Brok
Põltsamaa büroo
töövahenduskonsultant uzOzd0NeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Orr
Põltsamaa büroo
töövahenduskonsultant umNqüädHNNJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Peerna
Lihula büroo
juhtumikorraldaja I vjmhäTdÄmmNTzJüeeü@Õzqqzdmm

Keskkontor ja juhatus

Nimi Osakond Ametikoht E-post Telefon
Reelika Leetmaa Juhatus juhatuse liige 7mmhäÕzdRmmügzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148500
Erik Aas Juhatus juhatuse liige mNäÕdzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8542
Meelis Paavel Juhatus juhatuse esimees gmmhäqdyzzjmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Pille Liimal Juhatus juhatuse liige ÄähhmdRäägzhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Helle Rebane Juhatus juhiabi fmhhmdNm3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8500
Piia Kopli Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist ÄääzdueyhäJüeeü@Õzqqzdmm 6148277
Aire Sarapuu Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht 5äNmdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 6148244
Sirlis Sõmer-Kull Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond osakonnajuhataja XäNhäqdXegmNIu@hhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8511
Liis Udal Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) RääqdLDzhJüeeü@Õzqqzdmm 6148270
Inna Vabamäe Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist .TTzdtz3zgzmJüeeü@Õzqqzdmm 6148241
Janeli Palits Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) wzTmhädÄzhäüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148230
Tiina Tammik Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääTzd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Katre Runtal Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht uzüNmd7@TüzhJüeeü@Õzqqzdmm 6147492
Kersti Hansberg Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) umNqüädozTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148235
Aeri Salme Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 5mNädXzhgmJüeeü@Õzqqzdmm 6148271
Aile Rahel Ausna Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond teenusejuht (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) 7zfmhd5@qTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8630
Tiina Muts Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht 8ääTzd1@üqJüeeü@Õzqqzdmm 6148238
Reine Hindrekus-Koppel Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) 7mäTmdoäTDNmÕ@qIueyymhJüeeü@Õzqqzdmm 6148243
Siiri Oro Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst XääNädHNeJüeeü@Õzqqzdmm 6148242
Janika Tikerperi Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise peaspetsialist (EL koordinatsioonireeglid) wzTäÕzd8äÕmNymNäJüeeü@Õzqqzdmm 6148289
Monika Aasa Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja 1eTäÕzd5zqzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8632
Hille Maas Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise metoodik oähhmd1zzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kalev Kuljus Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) uzhmjdu@hO@qJüeeü@Õzqqzdmm 6147490
Kertu Vaino Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime hindamise infosüsteemid) umNü@dtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm 6148283
Kristel Tsuker Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uNäqümhd8q@ÕmNJüeeü@Õzqqzdmm 6148538
Jelena Lemešenko Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist wmhmTzdRmgmqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 6148628
Monika Priimenko Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 1eTäÕzdÄNäägmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 6148288
Tiia Jasjukevitš Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääzdwzqO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148236
Jevgeni Bugakin Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) wmjkmTäd0@kzÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 6148611
Silver Tigane Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist XähjmNd8äkzTmJüeeü@Õzqqzdmm 6148286
Liia Jõesaar Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist RääzdwemqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148510
Viktoria Lehtmets Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist täÕüeNäzdRmfügmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148284
Kristi Soopalu Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uNäqüädXeeyzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142839
Jana Ravell Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist wzTzd7zjmhhJüeeü@Õzqqzdmm 6148290
Deisi Pohlak Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist (asjaajamine) CmäqädÄefhzÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148291
Marit Õun Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 1zNäüdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Tommingas Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst Äähhmd8eggäTkzqJüeeü@Õzqqzdmm 6142846
Kadri Kruusvee Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uzDNäduN@@qjmmJüeeü@Õzqqzdmm 6148292
Alvi Tellmann Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 5hjäd8mhhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm 6148634
Moonika Viigimäe Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 1eeTäÕzdtääkägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Aas Nõunikud strateegiajuht kmNhädzzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8503
Erko Vanatalu Nõunikud nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8535, 523 9312
Karolin Kõrreveski Nõunikud rahvusvahelise koostöö nõunik uzNehäTdueNNmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8625
Triin Kraavi Nõunikud kvaliteedijuht 8NääTduNzzjäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8633
Ago Lauri Nõunikud finantsnõunik 5kedRz@NäJüeeü@Õzqqzdmm 667 9724
Kristiina Palm Nõunikud personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Mari Väli Nõunikud teenuste infosüsteemi arendusnõunik 1zNädtzhäJüeeü@Õzqqzdmm 6148584
Siiri Koplimaa Nõunikud siseauditi juht XääNädueyhägzzJüeeü@Õzqqzdmm 6142838
Kristjan Paas Nõunikud siseaudiitor uNäqüOzTdÄzzqJüeeü@Õzqqzdmm 6142852
Heli Horn Nõunikud tööturuteenuste kvaliteedi peaspetsialist omhädoeNTJüeeü@Õzqqzdmm 6148647
Jekaterina Kalinitševa Avalike suhete osakond kommunikatsiooninõunik (venekeelne kommunikatsioon) wmÕzümNäTzduzhäTäüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Küllike Heide Avalike suhete osakond väliskommunikatsiooni peaspetsialist uShhäÕmdomäDmJüeeü@Õzqqzdmm
Erko Vanatalu Avalike suhete osakond nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8535, 523 9312
Heli Noorkõiv Raamatupidamis- ja finantsosakond osakonnajuhataja fmhädTeeNÕeäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8577
Janika Jürgenson Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja wzTäÕzdwSNkmTqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8594
Hele Margus Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Lea Elias Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja RmzdvhäzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8595
Tiiu Läänesaar Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 8ää@dRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148574
Imbi Liivrand Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja .g3ädRääjNzTDJüeeü@Õzqqzdmm 6148580
Vilma Mand Raamatupidamis- ja finantsosakond finantsjuht tähgzd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm 614 8589
Anneli Jõe Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5TTmhädwemJüeeü@Õzqqzdmm 614 8590
Piret Lilienthal Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja ÄäNmüdRähämTüfzhJüeeü@Õzqqzdmm 6148275
Aimi Kalvist Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5ägäduzhjäqüJüeeü@Õzqqzdmm 6148588
Siiri Saks Raamatupidamis- ja finantsosakond eelarve peaspetsialist XääNädXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8581
Merilin Soodla Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1mNähäTdXeeDhzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8592
Karin Karotam Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja uzNäTduzNeüzgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8579
Aili Linnas Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5ähädRäTTzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8583
Eve Kullo Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja vjmdu@hheJüeeü@Õzqqzdmm 6148276
Anu Lumiste Raamatupidamis- ja finantsosakond osakonnajuhataja asetäitja 5T@dR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8578
Lii Praakli Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja RäädÄNzzÕhäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8597
Marika Kuimets Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zNäÕzdu@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8587
Maie Valdmees Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zämdtzhDgmmqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8586
Tamara Kosinskaja Raamatupidamis- ja finantsosakond vanemraamatupidaja 8zgzNzdueqäTqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8582
Galina Tuum Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja ÜzhäTzd8@@gJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Sillaots Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja .TTzdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm 6142851
Alesja Aleksejeva Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5hmqOzd5hmÕqmOmjzJüeeü@Õzqqzdmm 6148585
Maris Matikainen Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zNäqd1züäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm 6142842
Tiiu Nikland-Mäe Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 8ää@dcäÕhzTDI1zmJüeeü@Õzqqzdmm 6148593
Ira Songisepp Juriidiline osakond osakonnajuhataja äNzdqeTkäqmyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8520
Kaire Liiv Juriidiline osakond jurist uzäNmdRääjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8575
Andres Vaet Juriidiline osakond jurist 5TDNmqdtzmüJüeeü@Õzqqzdmm 6142840
Marko Siil Juriidiline osakond jurist 1zNÕedXäähJüeeü@Õzqqzdmm 614 8525
Piret Mäeots Juriidiline osakond jurist ÄäNmüd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8524
Irina Borozdina Juriidiline osakond osakonnajuhataja asetäitja .NäTzd0eNexDäTzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8644
Liis Tamm Juriidiline osakond jurist Rääqd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 614 8523
Liisi Holmberg Juriidiline osakond jurist Rääqädoehg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148249
Agnes Aadel Juriidiline osakond jurist 5kTmqd5zDmhJüeeü@Õzqqzdmm 6148285
Marge Mägi Juriidiline osakond jurist tööleping ajutiselt peatatud
Raido Rink Juriidiline osakond jurist 7zäDed7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8522
Külli Heinmäe Juriidiline osakond jurist uShhädomäTgzmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8521
Kaia Saar Juriidiline osakond jurist uzäzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148534
Triin Tamm Juriidiline osakond jurist 8NääTd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 6142847
Mari-Ann Midt Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNäI5TTd1äDüJüeeü@Õzqqzdmm 6148542
Tarmo Peeduli Haldusosakond osakonnajuhataja 8zNgedÄmmD@häJüeeü@Õzqqzdmm 614 8513
Ille Õunap Haldusosakond arhivaar .hhmdH@TzyJüeeü@Õzqqzdmm 53078418
Maarika Nüganen Haldusosakond dokumendihalduse juht 1zzNäÕzdcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8541
Raivo Terras Haldusosakond haldusspetsialist 7zäjed8mNNzqJüeeü@Õzqqzdmm 6148649
Ivo Rannaste Haldusosakond haldusspetsialist .jed7zTTzqümJüeeü@Õzqqzdmm 614 8512
Marge Jõesalu Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNkmdwemqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8549
Marianna Bulatov Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNäzTTzd0@hzüejJüeeü@Õzqqzdmm 614 8598
Gertrud Ragun Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kati Aunpuu Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist uzüäd5@Ty@@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142845
Greete Poom Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist ÜNmmümdÄeegJüeeü@Õzqqzdmm 6148576
Kätlin Kajupank Hankeosakond hankespetsialist uzühäTduzO@yzTÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8527
Rene Pillesson Hankeosakond osakonnajuhataja 7mTmdÄähhmqqeTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8528
Meelika Liiv Hankeosakond hangete peaspetsialist 1mmhäÕzdRääjJüeeü@Õzqqzdmm 6148233
Elina Lillemets Hankeosakond hankejuht vhäTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8529
Maarja Suurkask Hankeosakond hangete peaspetsialist 1zzNOzdX@@NÕzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8532
Maiu Lomp Hankeosakond hangete peaspetsialist 1zä@dRegyJüeeü@Õzqqzdmm 6148281
Karin Tiidemaa Hankeosakond hankespetsialist uzNäTd8ääDmgzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148280
Helina Remmik Hankeosakond hangete peaspetsialist omhäTzd7mggäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8533
Kristiina Palm Personaliosakond personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8637
Küllike Oja Personaliosakond personali peaspetsialist uShhäÕmdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148491
Tiina Kaasik Personaliosakond personaliarvestuse peaspetsialist 8ääTzduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148540
Ülle Ots Personaliosakond sisekommunikatsiooni peaspetsialist _hhmdHüqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8536
Terje Luts Personaliosakond koolitusspetsialist ESF 8mNOmdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8539
Kersti Arula Personaliosakond personali peaspetsialist umNqüäd5N@hzJüeeü@Õzqqzdmm 6148274
Mariliis Saat Personaliosakond koolitusjuht 1zNähääqdXzzüJüeeü@Õzqqzdmm 6148623
Kerstin Piik Personaliosakond personali arendusjuht umNqüäTdÄääÕJüeeü@Õzqqzdmm 6147489
Karen Oja Personaliosakond koolituse peaspetsialist uzNmTdHOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148539
Liivi Käär Infosüsteemide osakond infosüsteemide vanemanalüütik RääjäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8516
Indrek Mõttus Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht .TDNmÕd1eüü@qJüeeü@Õzqqzdmm 614 8515
Jaanika Leinberg Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik wzzTäÕzdRmäT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148610
Andre Veskimägi Infosüsteemide osakond kasutajatoe spetsialist 5TDNmdtmqÕägzkäJüeeü@Õzqqzdmm 6142855
Reet Tuberg Infosüsteemide osakond infosüsteemide peaspetsialist 7mmüd8@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148282
Andres Hinno Infosüsteemide osakond kohtvõrgu peaadministraator 5TDNmqdoäTTeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8519
Jüri Kask Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik wSNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148596
Erki Toming Infosüsteemide osakond süsteemiadministraator vNÕäd8egäTkJüeeü@Õzqqzdmm 6148648
Oliver Närep Infosüsteemide osakond osakonnajuhataja HhäjmNdczNmyJüeeü@Õzqqzdmm 6148514
Hermo Nagel Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht omNgedczkmhJüeeü@Õzqqzdmm 6148517
Karli Oruste Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik uzNhädHN@qümJüeeü@Õzqqzdmm 6148273
Marika Kaldre Hüvitiste osakond osakonnajuhataja 1zNäÕzduzhDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8553
Ardo Rosin Hüvitiste osakond osakonnajuhataja asetäitja 5NDed7eqäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8572
Kairin Ainsar Hüvitiste osakond tagasinõuete juht uzäNäTd5äTqzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8560
Annika Mölder Hüvitiste osakond spetsialist (tagasinõuded) 5TTäÕzd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8565
Helge Riitsaar Hüvitiste osakond spetsialist (tagasinõuded) omhkmd7ääüqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 614 8561
Regina Karumaa Hüvitiste osakond spetsialist (töötushüvitised) 7mkäTzduzN@gzzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8566
Kristi Vahur Hüvitiste osakond spetsialist (koondamishüvitis) uNäqüädtzf@NJüeeü@Õzqqzdmm 614 8559
Henri Hamburg Hüvitiste osakond spetsialist (töötuskindlustushüvitis) omTNädozg3@NkJüeeü@Õzqqzdmm 614 8558
Vadim Djomin Hüvitiste osakond töötuskindlustushüvitise juht tzDägdCOegäTJüeeü@Õzqqzdmm 614 8557
Kristiina Külmallik Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uNäqüääTzduShgzhhäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8569
Irina Valtri Hüvitiste osakond spetsialist (töötutoetus) .NäTzdtzhüNäJüeeü@Õzqqzdmm 614 8562
Andra Rohilaid Hüvitiste osakond koondamishüvitise juht 5TDNzd7efähzäDJüeeü@Õzqqzdmm 6148234
Katrin Pops Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTdÄeyqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8570
Kristiina Kuusmaa-Lepisto Hüvitiste osakond töötutoetuse juht uNäqüääTzdu@@qgzzIRmyäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8563
Helen Kerve Hüvitiste osakond spetsialist (maksejõuetushüvitis) omhmTdumNjmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8554
Kaija Helinurm Hüvitiste osakond spetsialist (töötuskindlustushüvitis) uzäOzdomhäT@NgJüeeü@Õzqqzdmm 614 8556
Vladlen Zolkin Hüvitiste osakond EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglite juht thzDhmTdbehÕäTJüeeü@Õzqqzdmm 6148567
Carmen Rannus Hüvitiste osakond spetsialist (töötutoetus) ÖzNgmTd7zTT@qJüeeü@Õzqqzdmm 6148564
Katrin Kaasik Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148571
Hainer Krenštrauch Töövõimetoetuse osakond töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglite juht ozäTmNduNmTqüNz@UfJüeeü@Õzqqzdmm 6148293
Tiina Praakle Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 8ääTzdÄNzzÕhmJüeeü@Õzqqzdmm 6148246
Kati Plukk Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) uzüädÄh@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm 6142844
Kai Sipp Töövõimetoetuse osakond osakonnajuhataja uzädXäyyJüeeü@Õzqqzdmm 614 8638
Liivika Salla Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) RääjäÕzdXzhhzJüeeü@Õzqqzdmm 6148272
Kaidi Murro Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) uzäDäd1@NNeJüeeü@Õzqqzdmm 6148296
Julia Tatarinova Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) w@häzd8züzNäTejzJüeeü@Õzqqzdmm 6148294
Reet Raud Töövõimetoetuse osakond töövõimetoetuse juht 7mmüd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm 6148247
Anna-Liisa Lukk Töövõimetoetuse osakond sotsiaalmaksu soodustuste juht 5TTzIRääqzdR@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm 6148248
Marina Jefrosinina Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzdwmZNeqäTäTzJüeeü@Õzqqzdmm 6147991
Reet Roosimaa Töövõimetoetuse osakond spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 7mmüd7eeqägzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148295
Mari Käär Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 1zNäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6142841
Karin Kallas Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) uzNäTduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm 6148555
Krista Lõoväli Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) uNäqüzdReejzhäJüeeü@Õzqqzdmm 6142843
Ingrid Külviste Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) .TkNäDduShjäqümJüeeü@Õzqqzdmm 6148240
Tatjana Strelkovskaja Töövõimetoetuse osakond spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 8züOzTzdXüNmhÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148239
Ede Kapstas Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) vDmduzyqüzqJüeeü@Õzqqzdmm 6147992
Teele Luhavee Analüüsiosakond vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) 8mmhmdR@fzjmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8508
Liis Tammik Analüüsiosakond osakonnajuhataja asetäitja tööleping ajutiselt peatatud
Angela Poolakese Analüüsiosakond vanemanalüütik 5TkmhzdÄeehzÕmqmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8547
Mare Loos Analüüsiosakond vanemanalüütik 1zNmdReeqJüeeü@Õzqqzdmm 6148237
Kristi Villsaar Analüüsiosakond osakonnajuhataja asetäitja uNäqüädtähhqzzNJüeeü@Õzqqzdmm 6148509
Margit Paulus Analüüsiosakond osakonnajuhataja 1zNkäüdÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm 6148504
Kätlin Ehvert Analüüsiosakond analüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uzühäTdvfjmNüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8507
Leila Iir Analüüsiosakond spetsialist Rmähzd.äNJüeeü@Õzqqzdmm 6148297
Merlin Nuiamäe Analüüsiosakond spetsialist 1mNhäTdc@äzgzmJüeeü@Õzqqzdmm 6148299
Anastassia Medkova Analüüsiosakond spetsialist 5Tzqüzqqäzd1mDÕejzJüeeü@Õzqqzdmm 6148232
Pille Liik Analüüsiosakond vanemanalüütik ÄähhmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm 6147990
Merle Hunt Analüüsiosakond analüütik 1mNhmdo@TüJüeeü@Õzqqzdmm 6148506
Kerli Kaljuvee Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) umNhäduzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8544
Sirle Rahu Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XäNhmd7zf@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8548
Elin Karaki Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhäTduzNzÕäJüeeü@Õzqqzdmm 6148552
Elmira Škodenko Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhgäNzdXÕeDmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8550
Indrek Kaiv Ettevõtlustoetuse osakond osakonnajuhataja .TDNmÕduzäjJüeeü@Õzqqzdmm 614 8543
Helena Ränkel Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) omhmTzd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm 614 8591
Karl-Erik Karelson Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) uzNhIvNäÕduzNmhqeTJüeeü@Õzqqzdmm 6148545
Sille Kangur Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XähhmduzTk@NJüeeü@Õzqqzdmm 6148546
Julia Eigird Ettevõtlustoetuse osakond osakonnajuhataja asetäitja w@häzdväkäNDJüeeü@Õzqqzdmm 6148551
Karin Hage Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Kati Kadakas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) uzüäduzDzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8616
Tiiu Vilms Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 8ää@dtähgqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8622
Domnika Tamm Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (töövalmiduse toetamine) CegTäÕzd8zggJüeeü@Õzqqzdmm 6148621
Elo Paluoja Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhedÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm 6148287
Marta Traks Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (Eures) 1zNüzd8NzÕqJüeeü@Õzqqzdmm 614 8603
Marina Radik Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (töökeskne nõustamine) 1zNäTzd7zDäÕJüeeü@Õzqqzdmm 614 8609
Kadi Roosipuu Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja uzDäd7eeqäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142832
Jaanika Kraus Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja wzzTäÕzduNz@qJüeeü@Õzqqzdmm 6148639
Inga Rebane Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja .Tkzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm 3260353
Katrin Liivamets Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond osakonnajuhataja uzüNäTdRääjzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm 6148599
Maiken Sõrg Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) 1zäÕmTdXeNkJüeeü@Õzqqzdmm 6148614
Kairi Rappu Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) uzäNäd7zyy@Jüeeü@Õzqqzdmm 6142837
Krislin Padjus Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja tööleping ajutiselt peatatud
Külliki Bode Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (tööandjate teavitamine ja nõustamine) uShhäÕäd0eDmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8629
Livia Laas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (tööandjate teenused) RäjäzdRzzqJüeeü@Õzqqzdmm 6148612
Raja Lõssenko Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 7zOzdReqqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 6142834
Jaanus Valdmaa Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (Eures) wzzT@qdtzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm 6148604
Anu Harjo Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja 5T@dozNOeJüeeü@Õzqqzdmm 6148298
Riina Haljasoks Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 7ääTzdozhOzqeÕqJüeeü@Õzqqzdmm 6148624
Liis Seeme Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) RääqdXmmgmJüeeü@Õzqqzdmm 6148606
Ljudmila Kondrashova Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (koondamistele reageerimine) RO@DgähzdueTDNzqfejzJüeeü@Õzqqzdmm 6148615
Piret Valgma Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄäNmüdtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm 6142850
Kerstin Holland Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond osakonnajuhataja umNqüäTdoehhzTDJüeeü@Õzqqzdmm 6142848
Karin Andre Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond osakonnajuhataja asetäitja uzNäTd5TDNmJüeeü@Õzqqzdmm 614 8605
Riina Kurg Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond teenusejuht (koolitustoetus ja koondamistele reageerimine) 7ääTzdu@NkJüeeü@Õzqqzdmm 6142830
Kaia Savisto Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (koondamistele reageerimine) uzäzdXzjäqüeJüeeü@Õzqqzdmm 614 8613
Jevgenia Smirnova Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond teenusejuht (tööturukoolitus) wmjkmTäzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8607
Evelin Miller Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) vjmhäTd1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm 6148278
Teele Okas Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) tööleping ajutiselt peatatud
Pille Heinla Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄähhmdomäThzJüeeü@Õzqqzdmm 614 8608
Natalia Ignatenko Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) czüzhäzd.kTzümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm 6142835
Lana Randaru Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond teenusejuht (karjääriteenused) RzTzd7zTDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm 614 8601
Külli Post Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (karjääriteenused) uShhädÄeqüJüeeü@Õzqqzdmm 614 8602
Marja Saarma Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (karjääriteenused) 1zNOzdXzzNgzJüeeü@Õzqqzdmm 6148636
Kadri Daljajev Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (karjääriteenused) tööleping ajutiselt peatatud
Heddi Jaeski Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (karjääriteenused) ESF omDDädwzmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm 6148635
Berit Vogt Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond noortegarantii juht tööleping ajutiselt peatatud
Liis Josua Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Kadi Toomi Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond noortegarantii juht uzDäd8eegäJüeeü@Õzqqzdmm 6148627
Diana Voronina-Lisovik Teenindusosakond vaneminfospetsialist CäzTzdteNeTäTzIRäqejäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kert Jõeleht Teenindusosakond infospetsialist umNüdwemhmfüJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Lombiots Teenindusosakond infospetsialist XäNOmdReg3äeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Vjugin Teenindusosakond infospetsialist .TTzdtO@käTJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Põldmaa Teenindusosakond infospetsialist .heTzdÄehDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve-Elisabeth Rahnik Teenindusosakond infospetsialist vjmIvhäqz3müfd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Nansi Kartanas Teenindusosakond infospetsialist czTqäduzNüzTzqJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Laur Teenindusosakond teenindusjuht tmNeTäÕzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm 6148 526

Nõukogu

Nimi Osakond Ametikoht E-post Telefon
Jevgeni Ossinovski Nõukogu nõukogu liige ümNjäqmOzüeegäTäqümNJqgdmm
Toomas Tamsar Nõukogu nõukogu liige 8eegzqd8zgqzNJmgyheSmNqdmm
Ago Tuuling Nõukogu nõukogu liige 5ked8@@häTkJmÕzhdmm
Peep Peterson Nõukogu nõukogu esimees ÄmmydÄmümNqeTJmzÕhdmm
Tõnis Rüütel Nõukogu nõukogu liige mfÕhJmfÕhdmm
Veiko Tali Nõukogu nõukogu liige tmäÕed8zhäJZäTdmm

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info@tootukassa.ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png