Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

 

Keskkontor ja juhatus

Nimi Osakond Ametikoht Kontaktid
Teele Okas Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) 8mmhmdHÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 7387
Piret Valgma Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄäNmüdtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm
614 2850
Natalia Ignatenko Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) czüzhäzd.kTzümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
614 2835
Pille Heinla Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄähhmdomäThzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8608
Evelin Miller Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) vjmhäTd1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8278
Margit Paakspuu Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) 1zNkäüdÄzzÕqy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8627
Nansi Kartanas Teenindusosakond infospetsialist czTqäduzNüzTzqJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Vjugin Teenindusosakond infospetsialist .TTzdtO@käTJüeeü@Õzqqzdmm
Kert Jõeleht Teenindusosakond infospetsialist umNüdwemhmfüJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Põldmaa Teenindusosakond infospetsialist .heTzdÄehDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve-Elisabeth Rahnik Teenindusosakond infospetsialist vjmIvhäqz3müfd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Alesmaa Teenindusosakond infospetsialist 5TTmhäd5hmqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Lige Teenindusosakond infospetsialist 1mNhäTdRäkmJüeeü@Õzqqzdmm
462 2364
Nadezhda Widder Teenindusosakond infospetsialist czDmxfDzdpäDDmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 7391
Kerli Kaljuvee Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) umNhäduzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8544
Sirle Rahu Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XäNhmd7zf@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8548
Elmira Škodenko Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhgäNzdXÕeDmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8550
Helena Ränkel Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) omhmTzd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8591
Sille Kangur Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XähhmduzTk@NJüeeü@Õzqqzdmm
614 8546
Triin Veldi Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) 8NääTdtmhDäJüeeü@Õzqqzdmm
614 2836
Kärt Kibus Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) uzNüduä3@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8545
Marina Radik Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (töökeskne nõustamine) 1zNäTzd7zDäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8609
Jevgenia Smirnova Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond teenusejuht (tööturukoolitus) wmjkmTäzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8607
Tiina Praakle Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 8ääTzdÄNzzÕhmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8246
Liivika Salla Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) RääjäÕzdXzhhzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8272
Ingrid Külviste Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) .TkNäDduShjäqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8240
Liina Lillemets Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) RääTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8245
Ahti Murd Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 5füäd1@NDJüeeü@Õzqqzdmm
614 2843
Heli Derrik Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) omhädCmNNäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 2844
Engli Smitt Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) vTkhädXgäüüJüeeü@Õzqqzdmm
614 2841
Ragnar Linde Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) 7zkTzNdRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm
614 2857
Karin Hage Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Kairi Rappu Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) uzäNäd7zyy@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 2837
Maria Palts Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) 1zNäzdÄzhüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8614
Raivo Terras Haldusosakond haldusspetsialist 7zäjed8mNNzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8649
Ivo Rannaste Haldusosakond haldusspetsialist .jed7zTTzqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8512
Kätlin Ehvert Analüüsiosakond analüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uzühäTdvfjmNüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8507
Kerstin Piik Personaliosakond personali arendusjuht umNqüäTdÄääÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 7489
Ardo Rosin Hüvitiste osakond osakonnajuhataja asetäitja 5NDed7eqäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8572
Irina Borozdina Juriidiline osakond osakonnajuhataja asetäitja .NäTzd0eNexDäTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8644
Monika Aasa Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja 1eTäÕzd5zqzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8632
Anu Lumiste Raamatupidamis- ja finantsosakond osakonnajuhataja asetäitja 5T@dR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8578
Liis Tammik Analüüsiosakond osakonnajuhataja asetäitja Rääqd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8508
Anu Harjo Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja 5T@dozNOeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8298
Julia Eigird Ettevõtlustoetuse osakond osakonnajuhataja asetäitja w@häzdväkäNDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8551
Kristina Orion Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja uNäqüäTzdHNäeTJüeeü@Õzqqzdmm
5302 2647
Marika Kaldre Hüvitiste osakond osakonnajuhataja 1zNäÕzduzhDNmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8553
Heli Noorkõiv Raamatupidamis- ja finantsosakond osakonnajuhataja fmhädTeeNÕeäjJüeeü@Õzqqzdmm
614 8577
Ira Songisepp Juriidiline osakond osakonnajuhataja äNzdqeTkäqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8520
Sirlis Sõmer-Kull Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond osakonnajuhataja XäNhäqdXegmNIu@hhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8511
Rene Pillesson Hankeosakond osakonnajuhataja 7mTmdÄähhmqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8528
Tarmo Peeduli Haldusosakond osakonnajuhataja 8zNgedÄmmD@häJüeeü@Õzqqzdmm
614 8513
Karin Andre Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond osakonnajuhataja uzNäTd5TDNmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8605
Indrek Kaiv Ettevõtlustoetuse osakond osakonnajuhataja .TDNmÕduzäjJüeeü@Õzqqzdmm
614 8543
Katrin Liivamets Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond osakonnajuhataja uzüNäTdRääjzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8599
Margit Paulus Analüüsiosakond osakonnajuhataja 1zNkäüdÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8504
Reet Raud Töövõimetoetuse osakond osakonnajuhataja 7mmüd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm
614 8247
Oliver Närep Infosüsteemide osakond osakonnajuhataja HhäjmNdczNmyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8514
Ljudmila Kondrashova Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (koondamistele reageerimine) RO@DgähzdueTDNzqfejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8615
Kaia Savisto Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (koondamistele reageerimine) uzäzdXzjäqüeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8613
Riina Kurg Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond teenusejuht (koolitustoetus ja koondamistele reageerimine) 7ääTzdu@NkJüeeü@Õzqqzdmm
614 2830
Regina Karumaa Ettevõtlustoetuse osakond spetsialist 7mkäTzduzN@gzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8552
Julia Tatarinova Analüüsiosakond spetsialist w@häzd8züzNäTejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8299
Vilma Mere Analüüsiosakond spetsialist tähgzd1mNmJüeeü@Õzqqzdmm
614 7385
Piia Kopli Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist ÄääzdueyhäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8277
Aire Sarapuu Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 5äNmdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8244
Inna Vabamäe Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist .TTzdtz3zgzmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8241
Aeri Salme Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 5mNädXzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8271
Silver Tigane Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist XähjmNd8äkzTmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8286
Tiina Muts Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 8ääTzd1@üqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8238
Kristel Tsuker Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uNäqümhd8q@ÕmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8538
Jelena Lemešenko Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Katrin Soopalu Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uzüNäTdXeeyzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
776 6874
Liia Jõesaar Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist RääzdwemqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8510
Kadri Kruusvee Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uzDNäduN@@qjmmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8292
Airi Nõmm Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 5äNädceggJüeeü@Õzqqzdmm
614 8243
Margit Võsu Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 1zNkäüdteq@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 2839
Katre Kilusk Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uzüNmduäh@qÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8289
Karin Killing Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uzNäTduähhäTkJüeeü@Õzqqzdmm
Reelika Leetmaa Juhatus juhatuse liige 7mmhäÕzdRmmügzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Erik Aas Juhatus juhatuse liige mNäÕdzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8542
Pille Liimal Juhatus juhatuse liige ÄähhmdRäägzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Mari-Ann Midt Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNäI5TTd1äDüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8542
Gertrud Ragun Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist ÜmNüN@Dd7zk@TJüeeü@Õzqqzdmm
614 2845
Marge Jõesalu Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNkmdwemqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8549
Marianna Bulatov Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNäzTTzd0@hzüejJüeeü@Õzqqzdmm
614 8598
Greete Poom Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist ÜNmmümdÄeegJüeeü@Õzqqzdmm
614 8576
Jüri Kask Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik wSNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8596
Olga Luik Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik HhkzdR@äÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 7380
Olga Tiško Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik Hhkzd8äqÕeJüeeü@Õzqqzdmm
614 7386
Mari Pekri Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik 1zNädÄmÕNäJüeeü@Õzqqzdmm
634 8046
Jane Gornischeff Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond Eures nõustaja wzTmdÜeNTäqUfmZZJüeeü@Õzqqzdmm
737 7135
Natalja Ivanova Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond Eures nõustaja czüzhOzd.jzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
332 1823
Kaia Nebieridze Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond Eures nõustaja uzäzdcm3ämNäDxmJüeeü@Õzqqzdmm
614 7453
Meelis Paavel Juhatus juhatuse esimees gmmhäqdyzzjmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Janika Jürgenson Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja wzTäÕzdwSNkmTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8594
Hele Margus Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Lea Elias Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja RmzdvhäzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8595
Tiiu Läänesaar Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 8ää@dRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8574
Imbi Liivrand Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja .g3ädRääjNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8580
Piret Lilienthal Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja ÄäNmüdRähämTüfzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8275
Aimi Kalvist Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5ägäduzhjäqüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8588
Merilin Soodla Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1mNähäTdXeeDhzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8592
Karin Karotam Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja uzNäTduzNeüzgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8579
Eve Kullo Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja vjmdu@hheJüeeü@Õzqqzdmm
614 8276
Lii Praakli Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja RäädÄNzzÕhäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8597
Marika Kuimets Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zNäÕzdu@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8587
Maie Valdmees Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zämdtzhDgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8586
Galina Tuum Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja ÜzhäTzd8@@gJüeeü@Õzqqzdmm
614 8573
Inna Sillaots Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja .TTzdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2851
Alesja Butalova Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5hmqOzd0@üzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8585
Maris Matikainen Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Tiiu Nikland-Mäe Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 8ää@dcäÕhzTDI1zmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8593
Sigrid Krum Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja XäkNäDduN@gJüeeü@Õzqqzdmm
614 2856
Pirjo Kaldaru Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja ÄäNOeduzhDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8590
Karita Käsk Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja uzNäüzduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 2842
Siiri Oro Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst XääNädHNeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8242
Marit Õun Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 1zNäüdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Tommingas Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst Äähhmd8eggäTkzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2846
Alvi Tellmann Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 5hjäd8mhhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8634
Moonika Viigimäe Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 1eeTäÕzdtääkägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Lembi Aug Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst Rmg3äd5@kJüeeü@Õzqqzdmm
Kaarina Ristmägi Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst uzzNäTzd7äqügzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Pops Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTdÄeyqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8570
Ede Kapstas Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) vDmduzyqüzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8569
Doris Saar Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) CeNäqdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8571
Kaire Liiv Juriidiline osakond jurist uzäNmdRääjJüeeü@Õzqqzdmm
614 8575
Marko Siil Juriidiline osakond jurist 1zNÕedXäähJüeeü@Õzqqzdmm
614 8525
Kristiina Külmallik Juriidiline osakond jurist uNäqüääTzduShgzhhäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 2847
Piret Mäeots Juriidiline osakond jurist ÄäNmüd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8524
Liisi Holmberg Juriidiline osakond jurist Rääqädoehg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8249
Agnes Aadel Juriidiline osakond jurist 5kTmqd5zDmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8285
Marge Mägi Juriidiline osakond jurist 1zNkmd1zkäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8534
Raido Rink Juriidiline osakond jurist 7zäDed7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8522
Külli Heinmäe Juriidiline osakond jurist uShhädomäTgzmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8521
Triin Tamm Juriidiline osakond jurist tööleping ajutiselt peatatud
Tiina Kaasik Personaliosakond personaliarvestuse peaspetsialist 8ääTzduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8540
Marta Traks Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (Eures) 1zNüzd8NzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8603
Tamara Kosinskaja Raamatupidamis- ja finantsosakond vanemraamatupidaja 8zgzNzdueqäTqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8582
Karin Tiidemaa Hankeosakond hankespetsialist uzNäTd8ääDmgzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8280
Marina Jefrosinina Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzdwmZNeqäTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 7991
Olga Tjutneva Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) Hhkzd8O@üTmjzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8555
Kati Aunpuu Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) uzüäd5@Ty@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 7992
Marina Berezina Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzd0mNmxäTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8294
Tiiu Vilms Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 8ää@dtähgqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8622
Kätrin Koso Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) uzüNäTdueqeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8624
Elo Paluoja Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhedÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8287
Riina Haljasoks Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Elerin Sagar Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2834
Andres Hinno Infosüsteemide osakond kohtvõrgu peaadministraator 5TDNmqdoäTTeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8519
Indrek Mõttus Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht .TDNmÕd1eüü@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8515
Anna-Liisa Lukk Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht 5TTzIRääqzdR@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8610
Hermo Nagel Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht omNgedczkmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8517
Janeli Vantsi Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Janne Liik Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) wzTTmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8230
Jevgeni Bugakin Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) wmjkmTäd0@kzÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8611
Ulvi Mölder Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) Lhjäd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8235
Kadi Roosipuu Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja uzDäd7eeqäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 2832
Krislin Padjus Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja tööleping ajutiselt peatatud
Kati Madisson Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja uzüäd1zDäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8231
Ege Veidenberg Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja vkmdtmäDmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8639
Inga Rebane Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja .Tkzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8600
Angela Poolakese Analüüsiosakond vanemanalüütik 5TkmhzdÄeehzÕmqmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8547
Mare Loos Analüüsiosakond vanemanalüütik 1zNmdReeqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8237
Pille Liik Analüüsiosakond vanemanalüütik ÄähhmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 7990
Piia Ereth Printsmann Analüüsiosakond vanemanalüütik ÄääzvNmüfdÄNäTüqgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8297
Maarja Suurkask Hankeosakond hangete peaspetsialist 1zzNOzdX@@NÕzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8532
Maiu Lomp Hankeosakond hangete peaspetsialist 1zä@dRegyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8281
Kristi Vahur Hankeosakond hangete peaspetsialist uNäqüädtzf@NJüeeü@Õzqqzdmm
614 8527
Helina Remmik Hankeosakond hangete peaspetsialist omhäTzd7mggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8533
Katrin Koitla Hankeosakond hangete peaspetsialist uzüNäTdueäühzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8233
Siiri Saks Raamatupidamis- ja finantsosakond eelarve peaspetsialist XääNädXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8581
Andra Rohilaid Hüvitiste osakond koondamishüvitise juht 5TDNzd7efähzäDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8234
Irina Valtri Hüvitiste osakond spetsialist (töötutoetus) .NäTzdtzhüNäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8562
Carmen Rannus Hüvitiste osakond spetsialist (töötutoetus) ÖzNgmTd7zTT@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8564
Kristiina Kuusmaa-Lepisto Hüvitiste osakond töötutoetuse juht uNäqüääTzdu@@qgzzIRmyäqüeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8563
Hainer Krenštrauch Töövõimetoetuse osakond töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglite juht ozäTmNduNmTqüNz@UfJüeeü@Õzqqzdmm
614 8293
Ille Õunap Haldusosakond arhivaar .hhmdH@TzyJüeeü@Õzqqzdmm
5307 8418
Maarika Nüganen Haldusosakond dokumendihalduse juht 1zzNäÕzdcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8541
Katre Runtal Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht uzüNmd7@TüzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 7492
Liivi Käär Infosüsteemide osakond infosüsteemide vanemanalüütik RääjäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8516
Gerli Aas Arendusosakond strateegiajuht kmNhädzzqJüeeü@Õzqqzdmm
Helle Rebane Juhatus juhiabi fmhhmdNm3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Kairin Ainsar Hüvitiste osakond tagasinõuete juht uzäNäTd5äTqzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8560
Vilma Mand Raamatupidamis- ja finantsosakond finantsjuht tähgzd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8589
Annika Mölder Hüvitiste osakond spetsialist (tagasinõuded) 5TTäÕzd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8565
Helge Riitsaar Hüvitiste osakond spetsialist (tagasinõuded) omhkmd7ääüqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8561
Henri Hamburg Hüvitiste osakond spetsialist (töötuskindlustushüvitis) omTNädozg3@NkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8558
Ene Arro Hüvitiste osakond spetsialist (töötuskindlustushüvitis) vTmd5NNeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8556
Vladlen Zolkin Hüvitiste osakond EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglite juht thzDhmTdbehÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8567
Hille Maas Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise metoodik oähhmd1zzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2858
Kalev Kuljus Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) uzhmjdu@hO@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 7490
Irina Lindmäe Töövõimetoetuse osakond spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) .NäTzdRäTDgzmJüeeü@Õzqqzdmm
737 7133
Reet Roosimaa Töövõimetoetuse osakond spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 7mmüd7eeqägzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8295
Tatjana Malahhova Töövõimetoetuse osakond spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) tööleping ajutiselt peatatud
Karin Kallas Personaliosakond koolituse peaspetsialist uzNäTduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8623
Vadim Djomin Hüvitiste osakond töötuskindlustushüvitise juht tzDägdCOegäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8557
Reine Hindrekus-Koppel Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) 7mäTmdoäTDNmÕ@qIueyymhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8270
Kristiina Palm Personaliosakond personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8637
Diana Voronina-Lisovik Teenindusosakond vaneminfospetsialist CäzTzdteNeTäTzIRäqejäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Aile Rahel Ausna Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond teenusejuht (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) 7zfmhd5@qTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8630
Triin Kraavi Arendusosakond kvaliteedijuht 8NääTduNzzjäJüeeü@Õzqqzdmm
Kaidi Murro Töövõimetoetuse osakond töövõimetoetuse juht uzäDäd1@NNeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8296
Monika Toiger Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (Eures) 1eTäÕzd8eäkmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2849
Tiina Tammik Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääTzd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Jasjukevitš Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääzdwzqO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8236
Erki Toming Infosüsteemide osakond süsteemiadministraator tööleping ajutiselt peatatud
Siiri Koplimaa Siseauditi osakond siseauditi juht XääNädueyhägzzJüeeü@Õzqqzdmm
Elina Lillemets Hankeosakond hankejuht vhäTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8529
Karen Oja Personaliosakond koolitusjuht uzNmTdHOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8539
Jekaterina Kalinitševa Kommunikatsiooniosakond kommunikatsiooninõunik (venekeelne kommunikatsioon) wmÕzümNäTzduzhäTäüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8626
Liia Ringo Personaliosakond sisekommunikatsiooni peaspetsialist Rääzd7äTkeJüeeü@Õzqqzdmm
614 7383
Kristjan Paas Siseauditi osakond siseaudiitor uNäqüOzTdÄzzqJüeeü@Õzqqzdmm
Teele Luhavee Analüüsiosakond vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) tööleping ajutiselt peatatud
Kristi Villsaar Analüüsiosakond vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uNäqüädtähhqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8509
Merle Hunt Analüüsiosakond analüütik 1mNhmdo@TüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8506
Anastassia Medkova Analüüsiosakond analüütik 5Tzqüzqqäzd1mDÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8232
Domnika Tamm Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (töövalmiduse toetamine) CegTäÕzd8zggJüeeü@Õzqqzdmm
614 8621
Livia Laas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (tööandjate teenused) RäjäzdRzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8612
Mariliis Saat Personaliosakond personali peaspetsialist 1zNähääqdXzzüJüeeü@Õzqqzdmm
5341 7958
Kersti Arula Personaliosakond personali peaspetsialist umNqüäd5N@hzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8274
Riin Ojalo Personaliosakond personali peaspetsialist 7ääTdHOzheJüeeü@Õzqqzdmm
5330 4667
Erko Vanatalu Arendusosakond nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Kati Kadakas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) uzüäduzDzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8616
Heddi Jaeski Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) omDDädwzmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8635
Külliki Bode Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (tööandjate teavitamine ja nõustamine) uShhäÕäd0eDmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8629
Katrin Uuetalu Siseauditi osakond andmekaitsespetsialist uzüNäTdL@müzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Tom Rüütel Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) 8egd7SSümhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8645
Veronika Pillesaar Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) tmNeTäÕzdÄähhmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2833
Katariina Varendi Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) uzüzNääTzdtzNmTDäJüeeü@Õzqqzdmm
5194 8809
Kristo Ringas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) uNäqüed7äTkzqJüeeü@Õzqqzdmm
5196 2228
Annika Koppel Kommunikatsiooniosakond kommunikatsioonijuht 5TTäÕzdueyymhJüeeü@Õzqqzdmm
5335 9153
Liis Enden Hüvitiste osakond spetsialist (maksejõuetushüvitis) RääqdvTDmTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8554
Sander Nõmmik Kommunikatsiooniosakond turunduse peaspetsialist XzTDmNdceggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8537, 5190 3996
Sirje Lombiots Teenindusosakond infospetsialist (veebivestlus) XäNOmdReg3äeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Josua Hüvitiste osakond spetsialist (koondamishüvitis) Rääqdweq@zJüeeü@Õzqqzdmm
614 8628
Kaija Helinurm Hüvitiste osakond spetsialist (koondamishüvitis) uzäOzdomhäT@NgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8559
Lauri Kool Kommunikatsiooniosakond kommunikatsiooni peaspetsialist Rz@NädueehJüeeü@Õzqqzdmm
614 2859, 527 7574
Jana Rosenfeld Kommunikatsiooniosakond kommunikatsiooni peaspetsialist wzTzd7eqmTZmhDJüeeü@Õzqqzdmm
Kadi Kallas Haldusosakond töökeskkonnaspetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kätlin Kadak Haldusosakond töökeskkonnaspetsialist uzühäTduzDzÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8598
Heija-Liis Ristikivi Teenindusosakond e-teeninduse peaspetsialist omäOzIRääqd7äqüäÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
Aili Linnas Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja (palgaarvestaja) 5ähädRäTTzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8583
Anneli Sinilaid Töövõimetoetuse osakond sotsiaalmaksu soodustuste juht 5TTmhädXäTähzäDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8248
Merike Kimber Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjäärinõustamine) 1mNäÕmduäg3mNJüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Lindermann Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjäärinõustamine) XzTDNzdRäTDmNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Post Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) uShhädÄeqüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8602
Evelyn Lomp Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) vjmhSTdRegyJüeeü@Õzqqzdmm
Teele Traumann Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriinfo vahendamine) 8mmhmd8Nz@gzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Terje Luts Personaliosakond koolitusspetsialist (ESF) 8mNOmdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8539
Marja Saarma Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjäärispetsialistide väljaõpe) 1zNOzdXzzNgzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8636
Lana Randaru Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond karjääriteenuste metoodik RzTzd7zTDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8601
Ülle Ots Haldusosakond haldusspetsialist (üritused, trükised, tõlked) _hhmdHüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8536
Karin Hanga Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõimet toetavate teenuste metoodik uzNäTdozTkzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8631
Hannes Lepp Infosüsteemide osakond infosüsteemide arhitekt ozTTmqdRmyyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8273
Marja-Liisa Vaiksalu Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriteenuste veebi arendus) tööleping ajutiselt peatatud
Astra Teede Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond peaspetsialist (karjääriteenuste veebi arendus) 5qüNzd8mmDmJüeeü@Õzqqzdmm
Heido Mustkivi Infosüsteemide osakond IT spetsialist omäDed1@qüÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
634 8048
Margus Järveots Infosüsteemide osakond IT spetsialist 1zNk@qdwzNjmeüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 7384
Jane Soots Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist (asjaajamine) wzTmdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8291
Veronika Laur Teenindusosakond kontaktikeskuse juht tmNeTäÕzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm
614 8526
Viktoria Lehtmets Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise peaspetsialist (EL koordinatsioonireeglid) täÕüeNäzdRmfügmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8284
Karin Kiis Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond töökeskse nõustamise metoodik uzNäTduääqJüeeü@Õzqqzdmm
+372 55522 263
Mari Käär Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (infosüsteemid) 1zNäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8283
Mari Väli Arendusosakond arendusnõunik 1zNädtzhäJüeeü@Õzqqzdmm
Karolin Kõrreveski Arendusosakond rahvusvaheliste suhete juht tööleping ajutiselt peatatud
Kerstin Holland Arendusosakond rahvusvaheliste suhete juht umNqüäTdoehhzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Heli Horn Siseauditi osakond tööturuteenuste järelevalve peaspetsialist omhädoeNTJüeeü@Õzqqzdmm
Olav Kersen Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakond noortevaldkonna juht HhzjdumNqmTJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Sooserv-Helmja Teenindusosakond teenindusjuht ÄäNmüdXeeqmNjIomhgOzJüeeü@Õzqqzdmm

Töötukassa esindused

Nimi Osakond Ametikoht Kontaktid
Relika Juhanson Järvamaa
Järvamaa osakond
töövahenduskonsultant 7mhäÕzdw@fzTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Koemets Järvamaa
Järvamaa osakond
töövahenduskonsultant RSduemgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Kuusk Läänemaa
Läänemaa osakond
töövahenduskonsultant 5TTmdu@@qÕJüeeü@Õzqqzdmm
Aino Nikonova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 5äTedcäÕeTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Janno Eskor Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant wzTTedvqÕeNJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Konsberg Valgamaa
Valgamaa osakond
töövahenduskonsultant 7zähädueTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Ursula Gross Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant LNq@hzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Nele Raudsepp Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant cmhmd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Egle Petker Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
töövahenduskonsultant vkhmdÄmüÕmNJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Rozenberg Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Virro Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdtäNNeJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Pavelts Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant 1zNmdÄzjmhüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lindam Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant uNäqüädRäTDzgJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Revizor Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wmÕzümNäTzd7mjäxeNJüeeü@Õzqqzdmm
Talvi Pello Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 8zhjädÄmhheJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Sepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant vjmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Linda Algmaa Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant RäTDzd5hkgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Metsis Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
töövahenduskonsultant uNäqümhd1müqäqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Üksvärav Valgamaa
Tõrva büroo
töövahenduskonsultant 5TTmd_ÕqjzNzjJüeeü@Õzqqzdmm
Taisi Telvik Hiiumaa
Hiiumaa osakond
töövahenduskonsultant 8zäqäd8mhjäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Elina Apsolon Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant vhäTzd5yqeheTJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Kokareva Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdueÕzNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Malm Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
töövahenduskonsultant uzOzd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Kõomägi Valgamaa
Valgamaa osakond
töövahenduskonsultant 8ääTzdueegzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Rumjantseva Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant XjmühzTzd7@gOzTüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Brok Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
töövahenduskonsultant uzOzd0NeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Brok
Põltsamaa büroo
töövahenduskonsultant uzOzd0NeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Laanesaar Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant ÄähhmdRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Terje Kuusik Võrumaa
Antsla büroo
töövahenduskonsultant 8mNOmdu@@qäÕJüeeü@Õzqqzdmm
785 5494
Mall Õun Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant 1zhhdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Serva Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant 8ääTzdXmNjzJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Lahe Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 1zNO@dRzfmJüeeü@Õzqqzdmm
Ragne Urbas Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Laine Sild Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant RzäTmdXähDJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Lutsar Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant XääNädR@üqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Udras Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Nadežda Gluškova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant czDmxDzdÜh@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Soosalu Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNhmdXeeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Olga Bezrodnova Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant Hhkzd0mxNeDTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Eveli Kiis Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant vjmhäduääqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Raudsepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant Hhkzd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Aab Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant 1zNkäüd5z3Jüeeü@Õzqqzdmm
Janne Perlin Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wzTTmdÄmNhäTJüeeü@Õzqqzdmm
Elle Sammel Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant vhhmdXzggmhJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kaljuvee Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
töövahenduskonsultant 5T@duzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm
Ilme Rattur Saaremaa
Saaremaa osakond
töövahenduskonsultant .hgmd7züü@NJüeeü@Õzqqzdmm
Urve Vaher Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant LNjmdtzfmNJüeeü@Õzqqzdmm
Polina Merkulova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant ÄehäTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Violetta Jääger Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant täehmüüzdwzzkmNJüeeü@Õzqqzdmm
Marianna Potjomkina Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzTTzdÄeüOegÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilme Saks Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant .hgmdXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pastuškova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant HhkzdÄzqü@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Belous Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant täÕüeNäzd0mhe@qJüeeü@Õzqqzdmm
Leili Uusmees-Ivanov Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant RmähädL@qgmmqI.jzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Meitern Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant 8NääTd1mäümNTJüeeü@Õzqqzdmm
Kristina Paluoja Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant uNäqüäTzdÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm
Keit Saveljev Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant umäüdXzjmhOmjJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Rästas Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant wzTTmd7zqüzqJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kumm Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant wzTTmdu@ggJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Tiigivee Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 8NääTd8ääkäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Kraudok Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant XäNOmduNz@DeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Victoria Vatko Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant täUüeNäzdtzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Erapart Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant täÕüeNäzdvNzyzNüJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Harkmann Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant HhkzdozNÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Kertu Ird Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant umNü@d.NDJüeeü@Õzqqzdmm
Astrid Rohtmets Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 5qüNäDd7efügmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Valentina Klementjeva Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tzhmTüäTzduhmgmTüOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Ljudmilla Tkatšenko Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant RO@Dgähhzd8ÕzüqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Habe Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNäÕmdoz3mJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Kalašnikova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 5TTzduzhzqTäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Vahur Vares Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant tzf@NdtzNmqJüeeü@Õzqqzdmm
Helena Raid Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant omhmTzd7zäDJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Luškina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant XjmühzTzdR@qÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Eneken Uudre Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant vTmÕmTdL@DNmJüeeü@Õzqqzdmm
Mariliis Seemen Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 1zNähääqdXmmgmTJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Koldek Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant uNäqümhduehDmÕJüeeü@Õzqqzdmm
Valeria Umnova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant tzhmNäzdLgTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Bogdanova Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant XjmühzTzd0ekDzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Aime Lepik Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant 5ägmdRmyäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Kokk Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wzTäÕzdueÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Rogatšova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant 5Tzqüzqqäzd7ekzüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Lannajärv Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant uzüNäTdRzTTzOzNjJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Kirillova-Jagolnik Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 5hOeTzduäNähhejzIwzkehTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Žukova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 5TTzdb@ÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ulvi Vürmer Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant LhjädtSNgmNJüeeü@Õzqqzdmm
Ive Põhonin Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant .jmdÄefeTäTJüeeü@Õzqqzdmm
Anette Talvik Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 5Tmüümd8zhjäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Antonova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
töövahenduskonsultant .NäTzd5TüeTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristiina Kipper Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant uNäqüääTzduäyymNJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Hallik-Manin Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant 1zNäÕzdozhhäÕI1zTäTJüeeü@Õzqqzdmm
Lilia Kozma Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant RähäzduexgzJüeeü@Õzqqzdmm
Reelika Rikkand Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 7mmhäÕzd7äÕÕzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Raid Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant uNäqüzd7zäDJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Šetikova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant 5häTzdXmüäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Borodina Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant 8züOzTzd0eNeDäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Kadi Sarapuu Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant uzDädXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Darja Šestakova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant CzNOzdXmqüzÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Salujärv Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant XäkNäDdXzh@OzNjJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Kallas Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant vTmduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Paabusk Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant uNäqüzdÄzz3@qÕJüeeü@Õzqqzdmm
Yulia Reka Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant _@häzd7mÕzJüeeü@Õzqqzdmm
Helin Zoo Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant omhäTdbeeJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Teras Saaremaa
Saaremaa osakond
töövahenduskonsultant vjmd8mNzqJüeeü@Õzqqzdmm
Aime Mägi Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant 5ägmd1zkäJüeeü@Õzqqzdmm
Meryl Schwarzstein Järvamaa
Järvamaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNShdXUfVzNxqümäTJüeeü@Õzqqzdmm
Arina Manžikova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
töövahenduskonsultant 5NäTzd1zTxäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Pavlova Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant czüzhOzdÄzjhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Agnes Berger Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 5kTmqd0mNkmNJüeeü@Õzqqzdmm
Ille Väster Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant .hhmdtzqümNJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Kudrenko Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant täÕüeNäzdu@DNmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Martsik Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant omhmTd1zNüqäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Pusse Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant wzzTäÕzdÄ@qqmJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Gavronski Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdÜzjNeTqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Saareväli Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant RSdXzzNmjzhäJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Võigas Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNhmdteäkzqJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Chizhevich Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 5TTzdÖfäxfmjäUfJüeeü@Õzqqzdmm
Klaarika Malm Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant uhzzNäÕzd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Reino Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant 5TTmhäd7mäTeJüeeü@Õzqqzdmm
Rain Siiman Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant 7zäTdXäägzTJüeeü@Õzqqzdmm
Vjatšeslav Babkevitš Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant tOzüqmqhzjd0z3ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Jaakson Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist 7äüzdwzzÕqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ljubov Kiritšenko Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist RO@3ejduäNäüqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Elge Suurem Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist vhkmdX@@NmgJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Rickberg Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist vDzd7äUÕ3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Kokoreva Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist .NäTzdueÕeNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Hilje Paris Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist oähOmdÄzNäqJüeeü@Õzqqzdmm
Antonina Safronova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist 5TüeTäTzdXzZNeTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Eva Kallikorm Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist vjzduzhhäÕeNgJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Kikkerpuu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Helerin Domnin Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist omhmNäTdCegTäTJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kalme Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist _hhmduzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
Helina Kruberg Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist omhäTzduN@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Matjuhhova Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist 1zNkzNäüzd1züO@ffejzJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Sirel Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
infospetsialist 1mNäÕmdXäNmhJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Kolesnikova Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Viive Toomla Raplamaa
Raplamaa osakond
infospetsialist tääjmd8eeghzJüeeü@Õzqqzdmm
Siret Saar Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist XäNmüdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Heli Bobkova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
infospetsialist omhäd0e3ÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Torstenberg Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Marge Bäärs Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist 1zNkmd0zzNqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Trofer Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Marika Kukk Põlvamaa
Põlvamaa osakond
infospetsialist 1zNäÕzdu@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Helgi Aun Järvamaa
Järvamaa osakond
infospetsialist omhkäd5@TJüeeü@Õzqqzdmm
Teesi Mooses-Kriisa Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist 8mmqäd1eeqmqIuNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Kariine Rifk Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kristina Saar Viljandimaa
Viljandimaa osakond
infospetsialist uNäqüäTzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Heili Anniste Põlvamaa
Põlvamaa osakond
infospetsialist omähäd5TTäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Reet Roosipõld Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
infospetsialist 7mmüd7eeqäyehDJüeeü@Õzqqzdmm
Egon Janter Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist vkeTdwzTümNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Valg Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist _hhmdtzhkJüeeü@Õzqqzdmm
Helga Aavik Läänemaa
Läänemaa osakond
infospetsialist omhkzd5zjäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Maimu Anier Viljandimaa
Viljandimaa osakond
infospetsialist 1zäg@d5TämNJüeeü@Õzqqzdmm
Milli Soosalu Läänemaa
Läänemaa osakond
infospetsialist 1ähhädXeeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Liidi Kallaste Raplamaa
Raplamaa osakond
infospetsialist RääDäduzhhzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pilter Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist ÄäNmüdÄähümNJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Velk Järvamaa
Järvamaa osakond
infospetsialist 8ää@dtmhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Relika Sumero Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Marge Rosin Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Katrin Parts Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist uzüNäTdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Lichtfeldt Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist 1zNOmdRäUfüZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Aime Kärgets Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist 5ägmduzNkmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Annely Kisar Tartumaa
Kvartali büroo
infospetsialist 5TTmhSduäqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Koidu Sammalpärg Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist ueäD@dXzggzhyzNkJüeeü@Õzqqzdmm
Maive Vihtmaa Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist 1zäjmdtäfügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Ekaterina Vasina Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist vÕzümNäTzdtzqäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Ailen Sullakatko Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Ragne Tiismaa Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist 7zkTmd8ääqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Erika Õispuu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist vNäÕzdHäqy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Hille Ivanainen Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist oähhmd.jzTzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Eeva Tali Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist vmjzd8zhäJüeeü@Õzqqzdmm
Britta Needo Võrumaa
Võrumaa osakond
infospetsialist 0NäüüzdcmmDeJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Vihermäe Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
infospetsialist 1zNäÕzdtäfmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Kadi Liivakivi Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist uzDädRääjzÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Bengel Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist 7@üfd0mTkmhJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Hein Tartumaa
Kvartali büroo
infospetsialist täÕüeNäzdomäTJüeeü@Õzqqzdmm
Alexandra Zemskova Võrumaa
Võrumaa osakond
infospetsialist 5hmQzTDNzdbmgqÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Jaanimägi Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Anne Kaaber Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja 5TTmduzz3mNJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Seppenen Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja czüzhäzdXmyymTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Seppenen Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja czüzhäzdXmyymTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Männik Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNäÕzd1zTTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Bert Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja wmhmTzd0mNüJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Bert Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja wmhmTzd0mNüJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Pedaste
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 1zNOmdÄmDzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Klara Katariina Jõe
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja uShhädwemJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Kubenko Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja RSdu@3mTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Lemme-Getter Bogatkin
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja RmggmIÜmüümNd0ekzüÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Keskla Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNO@dumqÕhzJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Keskla Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1zNO@dumqÕhzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liisa Tiisma
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 5TTzIRääqzd8ääqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Pesti
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja ÄähhmdÄmqüäJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Talja Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja uzüäd8zhOzJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Ronk
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja .NäTzd7eTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Elliko Konno Raplamaa
Raplamaa osakond
karjäärinõustaja vhhäÕedueTTeJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Pant Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja vjmhäTdÄzTüJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lipard
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja uNäqüädRäyzNDJüeeü@Õzqqzdmm
Pille-Riin Persidskaja Hiiumaa
Hiiumaa osakond
karjäärinõustaja ÄähhmI7ääTdÄmNqäDqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Silvi Paara Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja XähjädÄzzNzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristine Malm Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Malõgina
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Ursula Rahnik Saaremaa
Saaremaa osakond
karjäärinõustaja LNq@hzd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Gorbatševa
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Julia Rybalova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja w@häzd7S3zhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Rybalova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja w@häzd7S3zhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Pekarskaja Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja wmhmTzdÄmÕzNqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Pekarskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja wmhmTzdÄmÕzNqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Mirje Reinson Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja 1äNOmd7mäTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liisa Lepasepp
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 5TTzIRääqzdRmyzqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Soboleva
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja HhkzdXe3ehmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Valerija Strelovskaja Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja tzhmNäOzdXüNmhejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Kruus
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja XäkNäDduN@@qJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Simberg Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjäärinõustaja vTmdXäg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Liilia Lopatko Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja RäähäzdReyzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Liilia Lopatko Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja RäähäzdReyzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Sjomina Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja wmhmTzdXOegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Ojanurme
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 1zNäÕzdHOzT@NgmJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Tammann Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja 7ääTzd8zggzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Vilvi Maiste Läänemaa
Läänemaa osakond
karjäärinõustaja tähjäd1zäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Solovjova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNkzNäüzdXehejOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Solovjova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1zNkzNäüzdXehejOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Veimaer Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 5häTzdtmägzmNJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Veimaer Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
karjäärinõustaja 5häTzdtmägzmNJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Peerna Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja vjmhäTdÄmmNTzJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Krõlova Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNäzduNehejzJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kanevskaja Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNäzduzTmjqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kanevskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja 1zNäzduzTmjqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Akimova Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja .heTzd5ÕägejzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Rooks
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja Äähhmd7eeÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Alliksaar Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja 1zNkäüd5hhäÕqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Palusoo
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja ÄäNmüdÄzh@qeeJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Žigalova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja wmhmTzdbäkzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Olesk Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja uNäqüädHhmqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Pia Piirmets Järvamaa
Järvamaa osakond
karjäärinõustaja ÄäzdÄääNgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Hannust
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 1mNäÕmdozTT@qüJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Müürsepp Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja RSd1SSNqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Romanov
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja XäNOmd7egzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Säbel Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Tiina Trampärk
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 8ääTzd8NzgyzNÕJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Parts
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 8NääTdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Karolin Läänemaa
Läänemaa osakond
karjäärinõustaja 8NääT@duzNehäTJüeeü@Õzqqzdmm
Tuuli Mekk Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja 8@@häd1mÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Lassmann
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Reelika Paju
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Talviki Rumberg
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 8zhjäÕäd7@g3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Artma
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Anneliis Prants Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Astra Rihma
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 5qüNzd7äfgzJüeeü@Õzqqzdmm
Eha Raav Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjäärinõustaja vfzd7zzjJüeeü@Õzqqzdmm
Galina Jarotskaja
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja ÜzhäTzdwzNeüqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Hele Kull Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja omhmdu@hhJüeeü@Õzqqzdmm
Helle Torm Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja omhhmd8eNgJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Ušanova Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Janne Kants
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja wzTTmduzTüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Heinloo Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Kerli Valgma Raplamaa
Raplamaa osakond
karjäärinõustaja umNhädtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Sillaots Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Liina Arus Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja RääTzd5N@qJüeeü@Õzqqzdmm
Maris Paomees Saaremaa
Saaremaa osakond
karjäärinõustaja 1zNäqdÄzegmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Teelahk Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1mNäÕmd8mmhzfÕJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Teelahk Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1mNäÕmd8mmhzfÕJüeeü@Õzqqzdmm
Nelli Hoffart
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Oksana Pustenko
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja HÕqzTzdÄ@qümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Simral
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja ÄähhmdXägNzhJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Lilles-Sula Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja XähOzdRähhmqIX@hzJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Tarraste Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja XäNOmd8zNNzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Murre
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja XäNOmd1@NNmJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Koljajeva
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja .NäTzduehOzOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Mariliis Raidma Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNähääqd7zäDgzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Laur Järvamaa
Järvamaa osakond
karjäärinõustaja vjmdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm
Marleen Hõrak Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 1zNhmmTdoeNzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siret Hobolainen Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja XäNmüdoe3ehzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Monika Larini
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja 1eTäÕzdRzNäTäJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Müürel
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja vjmhäTd1SSNmhJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Pakina
Karjäärikeskus
karjäärinõustaja .NäTzdÄzÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Karen Ilisson Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja uzNmTd.häqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Hele-Maria Kangro Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja omhmI1zNäzduzTkNeJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Markelova Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant .NäTzd1zNÕmhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Käsk Saaremaa
Saaremaa osakond
teenusekonsultant uzäNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Gätlin Tätte Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant ÜzühäTd8züümJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Orikova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant czüzhäzdHNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Orikova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant czüzhäzdHNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Mänd Hiiumaa
Hiiumaa osakond
teenusekonsultant _hhmd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Razvarova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant Hhkzd7zxjzNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Tõllimäe Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant uzOzd8ehhägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Teele Teppo Põlvamaa
Põlvamaa osakond
teenusekonsultant 8mmhmd8myyeJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Teder Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant umNqüäd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Teder Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant umNqüäd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Sass Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 1zNädXzqqJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Apse Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 7ääTzd5yqmJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Saar Valgamaa
Valgamaa osakond
teenusekonsultant tmNeTäÕzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Tsvek Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant uzNäTd8qjmÕJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Tsvek Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant uzNäTd8qjmÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ksenia Tukkia Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant uqmTäzd8@ÕÕäzJüeeü@Õzqqzdmm
Ingrid Ranniku Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Anne Hiielo Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant 5TTmdoäämheJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Kallas Valgamaa
Valgamaa osakond
teenusekonsultant uNäqümhduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kanni Kondio Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Külli Velkmann Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant uShhädtmhÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Ojasalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant 1zämdHOzqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Eve Tera Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant vjmd8mNzJüeeü@Õzqqzdmm
Inge Alamets Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant .Tkmd5hzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Joa Järvamaa
Järvamaa osakond
teenusekonsultant 1zNäÕzdwezJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Barch Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant RääTzd0zNUfJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Barch Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant RääTzd0zNUfJüeeü@Õzqqzdmm
Katriin Riks Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Liia Ründal Raplamaa
Raplamaa osakond
teenusekonsultant Rääzd7STDzhJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Linnusaar Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Karmen Klee Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Kerli Räisa Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant umNhäd7zäqzJüeeü@Õzqqzdmm
Mooni Ränkel Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant 1eeTäd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Lillend Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzäNmdRähhmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Raudsepp Põlvamaa
Põlvamaa osakond
teenusekonsultant 7ääTzd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Meedi Randver Järvamaa
Järvamaa osakond
teenusekonsultant 1mmDäd7zTDjmNJüeeü@Õzqqzdmm
Küllike Roosipõld Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
teenusekonsultant uShhäÕmd7eeqäyehDJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Borunova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant w@häzd0eN@TejzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Borunova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant w@häzd0eN@TejzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Nazarov Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant czüzhOzdczxzNejJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Dreifeldt Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant 8NääTdCNmäZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Tomson Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant wzzTäÕzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Tomson Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
teenusekonsultant wzzTäÕzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Marit Vaet Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant 1zNäüdtzmüJüeeü@Õzqqzdmm
Aire Pernits Viljandimaa
Viljandimaa osakond
teenusekonsultant 5äNmdÄmNTäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Vavulski Raplamaa
Raplamaa osakond
teenusekonsultant Äähhmdtzj@hqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Kuivaste Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant uShhädu@äjzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Viilma Läänemaa
Läänemaa osakond
teenusekonsultant 1zNäÕzdtäähgzJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Melder Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant CäzTzd1mhDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Drozdova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Tatiana Markova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant 8züäzTzd1zNÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatiana Markova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant 8züäzTzd1zNÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Juhkam Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Aili Rink Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 5ähäd7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kübar Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 1zNäzduS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Kravtsova Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant HhkzduNzjüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Tarve Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant XzTDNzd8zNjmJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Keis Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant .heTzdumäqJüeeü@Õzqqzdmm
Liivi Ollino Läänemaa
Läänemaa osakond
teenusekonsultant RääjädHhhäTeJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Tallo Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uNäqümhd8zhheJüeeü@Õzqqzdmm
Ksenia Nikuradze Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uqmTäzdcäÕ@NzDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Larissa Anderson Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant RzNäqqzd5TDmNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Noormaa Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzüNäTdceeNgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Dmitri Pajusov Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant CgäüNädÄzO@qejJüeeü@Õzqqzdmm
Dmitri Pajusov Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant CgäüNädÄzO@qejJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Tamre Viljandimaa
Viljandimaa osakond
teenusekonsultant uzäNäd8zgNmJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Vorobjova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant wmÕzümNäTzdteNe3OejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Rebane Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant wzTzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Väin Saaremaa
Saaremaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Kristina Vitenzon Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultant uNäqüäTzdtäümTxeTJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Toomla-Pähklemäe Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Karina Leinuste Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant uzNäTzdRmäT@qümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8641
Pille Mumm Valgamaa
Valgamaa osakond
tööandjate konsultant Äähhmd1@ggJüeeü@Õzqqzdmm
Merja Teever Põlvamaa
Põlvamaa osakond
tööandjate konsultant 1mNOzd8mmjmNJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Prost Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Aleksandra Kazakova Järvamaa
Järvamaa osakond
tööandjate konsultant 5hmÕqzTDNzduzxzÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Regina Triebstock Läänemaa
Läänemaa osakond
tööandjate konsultant 7mkäTzd8Näm3qüeUÕJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Lumiste Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
tööandjate konsultant RääqdR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm
776 6877
Tatjana Fjodorova Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant 8züOzTzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8643
Maris Koka Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant 1zNäqdueÕzJüeeü@Õzqqzdmm
737 7108
Katrin Eero Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant uzüNäTdvmNeJüeeü@Õzqqzdmm
332 1737
Katrin Eero Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
tööandjate konsultant uzüNäTdvmNeJüeeü@Õzqqzdmm
332 1737
Andrei Mitt Raplamaa
Raplamaa osakond
tööandjate konsultant 5TDNmäd1äüüJüeeü@Õzqqzdmm
Illinor Siebold Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant .hhäTeNdXäm3ehDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8640
Tiiu Kilumets Saaremaa
Saaremaa osakond
tööandjate konsultant 8ää@duäh@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
452 1888
Reet Suviste Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant 7mmüdX@jäqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8642
Anu Tooming Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
tööandjate konsultant 5T@d8eegäTkJüeeü@Õzqqzdmm
326 0352
Antonina Vorontsova Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Maarit Niinepuu Viljandimaa
Viljandimaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Haldi Rae Pärnumaa
Pärnumaa osakond
tööandjate konsultant ozhDäd7zmJüeeü@Õzqqzdmm
447 9311
Mihkel Värton Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant 1äfÕmhdtzNüeTJüeeü@Õzqqzdmm
737 7107
Kristi Stokes Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant uNäqüädXüeÕmqJüeeü@Õzqqzdmm
614 7978
Gea Meriste Võrumaa
Võrumaa osakond
tööandjate konsultant Ümzd1mNäqümJüeeü@Õzqqzdmm
786 8762
Pavel Gordijevski Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant ÄzjmhdÜeNDäOmjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
332 1826
Pavel Gordijevski Ida-Virumaa
Narva büroo
tööandjate konsultant ÄzjmhdÜeNDäOmjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
332 1826
Galina Pustoshnaya Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Galina Pustoshnaya Ida-Virumaa
Narva büroo
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Kristi Toom Võrumaa
Võrumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Rannel Silov Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant 7zTTmhdXähejJüeeü@Õzqqzdmm
332 1936
Marika Freiberg Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant 1zNäÕzdiNmä3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
332 1744
Riin Raie Viljandimaa
Viljandimaa osakond
tööandjate konsultant 7ääTd7zämJüeeü@Õzqqzdmm
435 0061
Kristjan Heamäe Pärnumaa
Pärnumaa osakond
tööandjate konsultant uNäqüOzTdomzgzmJüeeü@Õzqqzdmm
447 9321
Andrei Obidin Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant 5TDNmädH3äDäTJüeeü@Õzqqzdmm
332 1777
Andrei Kanev Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
tööandjate konsultant 5TDNmäduzTmjJüeeü@Õzqqzdmm
332 1825
Ailen Vessmann Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant 5ähmTdtmqqgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
669 6552, 518 1446
Ljudmila Lipskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II RO@DgähzdRäyqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Helika Mäeots Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II omhäÕzd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Silde Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II wmÕzümNäTzdXähDmJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Lellep Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
juhtumikorraldaja II RääqdRmhhmyJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Rebane Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Sergei Gavrilov Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XmNkmädÜzjNähejJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Boitsova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Tiia Luts Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 8ääzdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm
Õnnela Räim Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II eTTmhzd7zägJüeeü@Õzqqzdmm
Alla Siirak Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5hhzdXääNzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Imbi Maar Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II .g3äd1zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Aava Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II 5TTäÕzd5zjzJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Tornik Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@d8eNTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Mironenkova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 8züOzTzd1äNeTmTÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Heido Sinivee Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II omäDedXäTäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Alevtina Feodorova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 5hmjüäTzdimeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristiina Levisto Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Grušina Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzdÜN@qäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Antonina Fjodorova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 5TüeTäTzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Pallon Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ää@dÄzhheTJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Sork Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II XäkNäDdXeNÕJüeeü@Õzqqzdmm
Hanna Ernits Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Külli Aluoja Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II uShhäd5h@eOzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Metsar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II Äähhmd1müqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Katre Nüüd Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uzüNmdc@@DJüeeü@Õzqqzdmm
Eliis Paimre Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II vhääqdÄzägNmJüeeü@Õzqqzdmm
Anastasia Dvorkina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Kalamees Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Olga Jamskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II HhkzdwzgqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaisa Tomson Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II uzäqzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ulvi Kollom Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II LhjäduehhegJüeeü@Õzqqzdmm
Irene Siht Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II .NmTmdXäfüJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Türna Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II CäzTzd8SNTzJüeeü@Õzqqzdmm
Sofja Horn Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XeZOzdoeNTJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Machrafi Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II 1zNkäüd1zUfNzZäJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lizarjova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Silja Alas Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II XähOzd5hzqJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Kütt Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Agnes Harjurand Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Aira Kuusk Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 5äNzdu@@qÕJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Udras Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNkmdLDNzqJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kippar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5T@duäyyzNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Veljend Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II _hhmdtmhOmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Nepomnjuštšaja Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II wzTäÕzdcmyegTO@qüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Ainumäe Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II vjmd5äT@gzmJüeeü@Õzqqzdmm
Jüri Nassar Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II wSNädczqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Mari-Ann Repän Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäI5TTd7myzTJüeeü@Õzqqzdmm
Ere Vaidla Hiiumaa
Hiiumaa osakond
juhtumikorraldaja II vNmdtzäDhzJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Tarasov Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II XäNOmd8zNzqejJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Tiigirand Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II Rääqd8ääkäNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Hindrek Jalast Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II oäTDNmÕdwzhzqüJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Smirnova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II w@häzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Bondareva Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Kärt Schasmin Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II uzNüdXUfzqgäTJüeeü@Õzqqzdmm
Hele Vilbas Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II omhmdtäh3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Ardo Aasa Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5NDed5zqzJüeeü@Õzqqzdmm
Kirta Talgre Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II uäNüzd8zhkNmJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kullamaa Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II _hhmdu@hhzgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri-Liis Raud Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II uzDNäIRääqd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pihkanen Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II ÄäNmüdÄäfÕzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Liivika Liiv-Kaldmaa Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II RääjäÕzdRääjIuzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Lepland Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Krista Hansson Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Piret Kahre Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II ÄäNmüduzfNmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Kenk Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II uNäqüädumTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Karelsohn Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II HhkzduzNmhqefTJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Moskaljuk Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzd1eqÕzhO@ÕJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kuzmina Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäzdu@xgäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Maarja Grünberg-Prušinski Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Eda Laumets Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II vDzdRz@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Irena Siverin Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Fredy Lumi Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II iNmDSdR@gäJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina-Mai Küppar Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Marika Unuks Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäÕzdLT@ÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Tinnuri Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II täÕüeNäzd8äTT@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Anita Saar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Maili Lillmann Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zähädRähhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Juhanson Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II 1mNäÕmdw@fzTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Kääramees Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II XähOzduzzNzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Saarep Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II wzTzdXzzNmyJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Miil Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II vjmd1äähJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Lepasaar Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@dRmyzqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Sibrits Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II umNhädXä3NäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kaia Veltmann Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Kersti Orr Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II umNqüädHNNJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Orr
Põltsamaa büroo
juhtumikorraldaja II umNqüädHNNJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Grõndžola Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II 8züOzTzdÜNeTDxehzJüeeü@Õzqqzdmm
Maila Viirma Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 1zähzdtääNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Luik Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 5TTmdR@äÕJüeeü@Õzqqzdmm
Vivian Aun Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II täjäzTd5@TJüeeü@Õzqqzdmm
Kerttu Abel Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II umNüü@d53mhJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Mitt Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II uShhäd1äüüJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Nikiforova Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäTzdcäÕäZeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Grinko Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II XjmühzTzdÜNäTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Rooni Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II Rmmhäd7eeTäJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Viirsalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5müdtääNqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lopatina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II czüzhOzdReyzüäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Hille Rao Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II oähhmd7zeJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Lauri Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Olesja Suimets Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II HhmqOzdX@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Katri Nüganen Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II uzüNädcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Vaino Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zämdtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Sagaja Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II ÜmNhädXzkzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Egeriin Koosa Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II vkmNääTdueeqzJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Šestakov Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNkäüdXmqüzÕejJüeeü@Õzqqzdmm
Malle Peterson Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zhhmdÄmümNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lauton Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II _hhmdRz@üeTJüeeü@Õzqqzdmm
Mihkel Kruusmaa Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 1äfÕmhduN@@qgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Hetti Sepp Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II omüüädXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Žinkovskaja Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNkzNäüzdbäTÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Pospelova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 5TzqüzqqäzdÄeqymhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Egne Kont Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II vkTmdueTüJüeeü@Õzqqzdmm
Lelet Tilga Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II Rmhmüd8ähkzJüeeü@Õzqqzdmm
Kätlin Tael Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II uzühäTd8zmhJüeeü@Õzqqzdmm
Hälis Vilk Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II ozhäqdtähÕJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Nugis Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 7zähädc@käqJüeeü@Õzqqzdmm
Liia Kerov Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II RääzdumNejJüeeü@Õzqqzdmm
Ave Tuisk Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II 5jmd8@äqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kallasmaa Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II wzTTmduzhhzqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Udo Reinsalu Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II LDed7mäTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Häli Etti Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II ozhädvüüäJüeeü@Õzqqzdmm
Mihhail Ridman Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II 1äffzähd7äDgzTJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Kübar Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II 1zNO@duS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Undrits Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 7äüzdLTDNäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Onksion Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II uNäqüzdHTÕqäeTJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Leikmaa Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II omhmTdRmäÕgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Tungal Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II 5TTmhäd8@TkzhJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Välja Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II vTmdtzhOzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Pivneva Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 5TTzdÄäjTmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Breidaks Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II vjmd0NmäDzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Kodanik Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TTmdueDzTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Volkova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 8züOzTzdtehÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Maire Pihotalo Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 1zäNmdÄäfeüzheJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Jalakas Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääzdwzhzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Kenimägi Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II umNqüädumTägzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Erm Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II uzNäTdvNgJüeeü@Õzqqzdmm
Keili Laasberg Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II umähädRzzq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Kätlin Sarapuu Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II uzühäTdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Christi Õis Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II ÖfNäqüädHäqJüeeü@Õzqqzdmm
Erle Kriisa Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II vNhmduNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Olesja Ojamäe Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja II HhmqOzdHOzgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Ulla Rahula Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II Lhhzd7zf@hzJüeeü@Õzqqzdmm
Ive Vikström Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II .jmdtäÕqüNegJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Agur Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II uzüäd5k@NJüeeü@Õzqqzdmm
Andres Julle Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II 5TDNmqdw@hhmJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Saar Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II uzNäTzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Agne Moritz Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II 5kTmd1eNäüxJüeeü@Õzqqzdmm
Edeli Viljasoo Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II vDmhädtähOzqeeJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kossenko Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäzdueqqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Fomina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Annika Hiller Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtivkonsultant 5TTäÕzdoähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Lillepärg Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtivkonsultant 8NääT@dRähhmyzNkJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Kraus Tartumaa
Vaksali büroo
juhtivkonsultant wzzTäÕzduNz@qJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Kantemirova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtivkonsultant w@häzduzTümgäNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ets Tartumaa
Kvartali büroo
juhtivkonsultant 1zNäTzdvüqJüeeü@Õzqqzdmm
Leonora Lees Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtivkonsultant RmeTeNzdRmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Domnina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant czüzhOzdCegTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liina Väkram Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtivkonsultant 5TTzIRääTzdtzÕNzgJüeeü@Õzqqzdmm
Thea Aasma Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtivkonsultant 8fmzd5zqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Maret Vaik Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtivkonsultant 1zNmüdtzäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Pulst Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtivkonsultant uzNäTdÄ@hqüJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Uustalu Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtivkonsultant umNqüädL@qüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Marve Kõiv Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtivkonsultant 1zNjmdueäjJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Ressar Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkonsultant 8NääTd7mqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Averjanov Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkonsultant 5TTzd5jmNOzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Eili Herkel Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtivkonsultant vähädomNÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Soima Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtivkonsultant HÕqzTzdXeägzJüeeü@Õzqqzdmm
Marin Lieberg Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtivkonsultant 1zNäTdRäm3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Gabriel Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtivkonsultant 8ääTzdÜz3NämhJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Normak Tartumaa
Kvartali büroo
juhtivkonsultant uNäqüzdceNgzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Kaljusaar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant 1zNäTzduzhO@qzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Oder Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtivkonsultant uzNäTdHDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Kristo Roots Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtivkonsultant uNäqüed7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Järv Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtivkonsultant 5TTmdwzNjJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Prüssel Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja I 1zNmdÄNSqqmhJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Sepp Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja I umNqüädXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Erlika Kirsimäe Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja I vNhäÕzduäNqägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Sheverda Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I czDmxDzdXfmjmNDzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Kazeko Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzduzxmÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Danilova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzdCzTähejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Kavald Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I uzäNäduzjzhDJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Vallimets Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzdtzhhägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Raudvee Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Irja Laur Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I .NOzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Juhanson Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Jekaterina Istomina Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmÕzümNäTzd.qüegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Ristla Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja I _hhmd7äqühzJüeeü@Õzqqzdmm
Ele Andok Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja I vhmd5TDeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Carmen-Kitty Lelov Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I ÖzNgmTIuäüüSdRmhejJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Parts Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1mNhmdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Roos Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Natalja Tuulik Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzd8@@häÕJüeeü@Õzqqzdmm
Leini Kaal Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja I RmäTäduzzhJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Ly Teder Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 5TTmIRSd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Mustonen Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzd1@qüeTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Genadi Dalke Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I ÜmTzDädCzhÕmJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Ly Hanson Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja I 5TTmIRSdozTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ollerma Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1zNäTzdHhhmNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Helin Vals Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja I omhäTdtzhqJüeeü@Õzqqzdmm
Endla Kiirop Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I vTDhzduääNeyJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Hännikäinen Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I ÄähhmdozTTäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Voosalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmdteeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Milena Kalamees Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja I 1ähmTzduzhzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Maar Hiiumaa
Hiiumaa osakond
juhtumikorraldaja I 7@üfd1zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Mohhova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzd1effejzJüeeü@Õzqqzdmm
Laura Olek Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Sirkka Luks Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja I XäNÕÕzdR@ÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Korobova Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I XjmühzTzdueNe3ejzJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Potapova-Taar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 5hOeTzdÄeüzyejzI8zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Raudkivi Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja I _hhmd7z@DÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Asejev Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmd5qmOmjJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Lii Šmeiman Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I 5TTmIRäädXgmägzTJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Vinokurova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzdtäTeÕ@NejzJüeeü@Õzqqzdmm
Asta Tammet Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I 5qüzd8zggmüJüeeü@Õzqqzdmm
Moonika Tõnisson Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1eeTäÕzd8eTäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Gross Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 7ääTzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Romanova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I czDmxDzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Usynina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I .NäTzdLqSTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Loginova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I XjmühzTzdRekäTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaie Keba Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja I uzämdum3zJüeeü@Õzqqzdmm
Monika Pavelson Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja I 1eTäÕzdÄzjmhqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Daniel Pikk Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I CzTämhdÄäÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Alev Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I omhOmd5hmjJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Niib Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I _hhmdcää3Jüeeü@Õzqqzdmm
Gertu Sillavee Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
juhtumikorraldaja I ÜmNü@dXähhzjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Merit Kaljus Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 1mNäüduzhO@qJüeeü@Õzqqzdmm
Irena Rõmmel Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I .NmTzd7eggmhJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Heistonen Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Viktoria Kulma Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I täÕüeNäzdu@hgzJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Loit Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I CäzTzdReäüJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Koroljova Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1zämdueNehOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ion Braga Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I .eTd0NzkzJüeeü@Õzqqzdmm
Viljar Harkmann Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I tähOzNdozNÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire-Marlene Kalk Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I uzäNmI1zNhmTmduzhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Enel Müür Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I vTmhd1SSNJüeeü@Õzqqzdmm
Sirli Rebane Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I XäNhäd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
477 8206
Inga Bortnik Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja I .Tkzd0eNüTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Männi Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja I 1mNäÕmd1zTTäJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Puussaar Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 7ääTzdÄ@@qqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Oliver Olesk Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I HhäjmNdHhmqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Raev Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1mNhäTd7zmjJüeeü@Õzqqzdmm
Gerlin Laine Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Karin Ottenson Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I uzNäTdHüümTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Anastasia Toomla Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I 5Tzqüzqäzd8eeghzJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Kattel Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Sirle Laanemaa Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I XäNhmdRzzTmgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Hanson Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 7äüzdozTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Haldi Põder Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I ozhDädÄeDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Ksenija Ehiloo Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I uqmTäOzdvfäheeJüeeü@Õzqqzdmm
Erkki Laul Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I vNÕÕädRz@hJüeeü@Õzqqzdmm
Tiit Peedu Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 8ääüdÄmmD@Jüeeü@Õzqqzdmm
Toomas Lokk Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I 8eegzqdReÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Pärnpuu Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I uNäqümhdÄzNTy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Maris Black Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I 1zNäqd0hzUÕJüeeü@Õzqqzdmm
Liy Teras Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I RäSd8mNzqJüeeü@Õzqqzdmm
Indrek Alev Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I .TDNmÕd5hmjJüeeü@Õzqqzdmm
Indrek Alev
Lihula büroo
juhtumikorraldaja I .TDNmÕd5hmjJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Maidra Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I umNqüäd1zäDNzJüeeü@Õzqqzdmm
Ave Paju Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja I 5jmdÄzO@Jüeeü@Õzqqzdmm
Alina Koba Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I 5häTzdue3zJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Eelmaa Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 1zNkmdvmhgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Kadi Saarso Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I uzDädXzzNqeJüeeü@Õzqqzdmm
Aleksandra Lelkova Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Lilia Jakobson Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Jaana Butov Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Juta Kallas Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi w@üzduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Veera Ellermäe Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi tmmNzdvhhmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Vaik Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1zämdtzäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Kajak Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi uzüNäTduzOzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Malm Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi Rmmhäd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Kureniit Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi omhOmdu@NmTääüJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Kullerkupp Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1zNOmdu@hhmNÕ@yyJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Kullerkupp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 1zNOmdu@hhmNÕ@yyJüeeü@Õzqqzdmm
Age Kull Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultandi abi 5kmdu@hhJüeeü@Õzqqzdmm
Keidi Niitsoo Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi tööleping ajutiselt peatatud
Monika Vahtra Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1eTäÕzdtzfüNzJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Einstein Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1mNhmdväTqümäTJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Einstein Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 1mNhmdväTqümäTJüeeü@Õzqqzdmm
Kaidi Kriisa Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi uzäDäduNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaidi Kriisa Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi uzäDäduNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Koorep Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi wzTzdueeNmyJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Liivand Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi 5T@dRääjzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Ruta Paesalu Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 7@üzdÄzmqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Ruta Paesalu Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 7@üzdÄzmqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Helju Härmsalu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi omhO@dozNgqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Olga Adamovitš Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi Hhkzd5DzgejäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Adamovitš Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi Hhkzd5DzgejäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Kütt Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi .NäTzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Kütt Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi .NäTzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Airi Oru Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi 5äNädHN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Roots Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi XjmühzTzd7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Roots Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi XjmühzTzd7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Merkulova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi wmhmTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Merkulova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi wmhmTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Kuiva Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 8ääTzdu@äjzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Kuiva Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 8ääTzdu@äjzJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Tell Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi uShhäd8mhhJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Tammert Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 8ääTzd8zggmNüJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Tammert Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
teenusekonsultandi abi 8ääTzd8zggmNüJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Lümat Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi vjmdRSgzüJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Köönvere Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi .TTzdueeTjmNmJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Noogen Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi vjmhäTdceekmTJüeeü@Õzqqzdmm
Maarika Allas Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1zzNäÕzd5hhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Pedari Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist uShhädÄmDzNäJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Talli Tartumaa
Vaksali büroo
karjääriinfo spetsialist omhmTd8zhhäJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Leitmaa Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjääriinfo spetsialist 8ääTzdRmäügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülli Sinitamm Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist _hhädXäTäüzggJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Tõldsepp Valgamaa
Valgamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1mNäÕmd8ehDqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Dushkevich Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kersti Aul Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Erle Sepp Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist vNhmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Erle Sepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjääriinfo spetsialist vNhmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Stanislav Orlov Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist XüzTäqhzjdHNhejJüeeü@Õzqqzdmm
Siret Saaremets Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist XäNmüdXzzNmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Ilo
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist wmÕzümNäTzd.heJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Romanova
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist Hhkzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Inger Klesment Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Eli Sukles Raplamaa
Raplamaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Eli Sukles Läänemaa
Läänemaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Eli Sukles Järvamaa
Järvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Krista Niit
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist uNäqüzdcääüJüeeü@Õzqqzdmm
Argo Bachfeldt
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist 5Nked0zUfZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Merili Ahtma Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1mNähäd5fügzJüeeü@Õzqqzdmm
Ingrid Lepasson Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist .TkNäDdRmyzqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Everest
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist 5TzqüzqqäzdvjmNmqüJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Aava
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist 1mNäÕmd5zjzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Stahl
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Anneli Peterson Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 5TTmhädÄmümNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Heidi Liivlaid Läänemaa
Läänemaa osakond
karjääriinfo spetsialist omäDädRääjhzäDJüeeü@Õzqqzdmm
Heidi-Maarja Melts Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist omäDäI1zzNOzd1mhüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri Pelisaar Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Lili Saksing Raplamaa
Raplamaa osakond
karjääriinfo spetsialist RähädXzÕqäTkJüeeü@Õzqqzdmm
Marian Orav Valgamaa
Valgamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1zNäzTdHNzjJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Rohi Järvamaa
Järvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 5TTäÕzd7efäJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Talviste Järvamaa
Järvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist XähOzd8zhjäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Julija Smirnova
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist w@häOzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Darja Sudelainen-Fedosov
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist CzNOzdX@DmhzäTmTIimDeqejJüeeü@Õzqqzdmm
Aleksei Jermilov
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist 5hmÕqmädwmNgähejJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Markova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist 5TTzd1zNÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Laidma Võrumaa
Võrumaa osakond
karjääriinfo spetsialist omhmTdRzäDgzJüeeü@Õzqqzdmm
Leho Rohtla Raplamaa
Raplamaa osakond
karjääriinfo spetsialist Rmfed7efühzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Kulida
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist .heTzdu@häDzJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Käen Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist w@häzduzmTJüeeü@Õzqqzdmm
Inge-Helene Pello
Karjäärikeskus
karjääriinfo spetsialist .TkmIomhmTmdÄmhheJüeeü@Õzqqzdmm
Annemai Joab Võrumaa
Võrumaa osakond
karjääriinfo spetsialist 5TTmgzädwez3Jüeeü@Õzqqzdmm
Emily Roots Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjääriinfo spetsialist vgähSd7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Maris Pints Saaremaa
Saaremaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1zNäqdÄäTüqJüeeü@Õzqqzdmm
Monika Schults Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1eTäÕzdXUf@hüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Klomann Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja asetäitja wzTzduhegzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Ave Reimaa-Lepik Saaremaa
Saaremaa osakond
osakonnajuhataja 5jmd7mägzzIRmyäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siim Sarapuu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja XäägdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Jane Väli Tartumaa
Tartumaa osakond
osakonnajuhataja wzTmdtzhäJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Tammeveski Hiiumaa
Hiiumaa osakond
osakonnajuhataja wzTzd8zggmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Eha Tasang Järvamaa
Järvamaa osakond
osakonnajuhataja vfzd8zqzTkJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Metsavas Valgamaa
Valgamaa osakond
osakonnajuhataja 1mNäÕmd1müqzjzqJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Mets Pärnumaa
Pärnumaa osakond
osakonnajuhataja ÜmNhäd1müqJüeeü@Õzqqzdmm
Merit Laan Viljandimaa
Viljandimaa osakond
osakonnajuhataja 1mNäüdRzzTJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Kullison Läänemaa
Läänemaa osakond
osakonnajuhataja vjmhäTdu@hhäqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Anneki Teelahk Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
osakonnajuhataja 5TTmÕäd8mmhzfÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Kerge Võrumaa
Võrumaa osakond
osakonnajuhataja vTmdumNkmJüeeü@Õzqqzdmm
Katri Mandel Põlvamaa
Põlvamaa osakond
osakonnajuhataja uzüNäd1zTDmhJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Võsaste Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
osakonnajuhataja RääTzdteqzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Ilvi Pere Raplamaa
Raplamaa osakond
osakonnajuhataja .hjädÄmNmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Moldau Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
osakonnajuhataja uNäqüäd1ehDz@Jüeeü@Õzqqzdmm
Anniki Paulus Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
büroojuhataja 5TTäÕädÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Laar-Šelapugina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
büroojuhataja 7ääTzdRzzNIXmhzy@käTzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pihlak Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
büroojuhataja HhkzdÄäfhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Mumm Tartumaa
Kvartali büroo
büroojuhataja 7zähäd1@ggJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Trei Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
büroojuhataja 5müd8NmäJüeeü@Õzqqzdmm
Indrek Rohtla Tartumaa
Vaksali büroo
büroojuhataja .TDNmÕd7efühzJüeeü@Õzqqzdmm
Inga Pilder Ida-Virumaa
Narva büroo
büroojuhataja .TkzdÄähDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Lippasaar Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Julia Nedorezova Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Anelia Toptši Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) 5Tmhäzd8eyüqäJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Altosaar Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) uNäqümhd5hüeqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Hedi Niklus Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) omDädcäÕh@qJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Maakaar Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
osakonnajuhataja abi uzäNmd1zzÕzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Elle Vaarmann Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja abi vhhmdtzzNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Laar Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
juhtivkonsultant (tööandjad) uzüNäTdRzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Mardiste Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (tööandjad) Äähhmd1zNDäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Soots Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist wzTäÕzdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Sepp Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist XäNOmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Helju Sibul-Seppä Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist omhO@dXä3@hIXmyyzJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Katkosild Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist umNqüäduzüÕeqähDJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tegova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist 7äüzd8mkejzJüeeü@Õzqqzdmm
Küllike Oja
Karjäärikeskus
karjäärikeskuse juht uShhäÕmdHOzJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Süsmalainen
Karjäärikeskus
karjäärikeskuse juht tööleping ajutiselt peatatud
Ave Karu Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkarjäärispetsialist 5jmduzN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Merle Haug
Karjäärikeskus
juhtivkarjäärispetsialist 1mNhmdoz@kJüeeü@Õzqqzdmm
Ele Parik Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtivkarjäärispetsialist vhmdÄzNäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Udalova Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
juhtivkarjäärispetsialist CäzTzdLDzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Berit Vogt
Karjäärikeskus
juhtivkarjäärispetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kristel Ainsalu
Karjäärikeskus
juhtivkarjäärispetsialist uNäqümhd5äTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lõhmus
Karjäärikeskus
juhtivkarjäärispetsialist _hhmdRefg@qJüeeü@Õzqqzdmm

Nõukogu

Nimi Osakond Ametikoht Kontaktid
Peep Peterson Nõukogu nõukogu esimees ÄmmydÄmümNqeTJmzÕhdmm
Ago Tuuling Nõukogu nõukogu liige 5ked8@@häTkJmÕzhdmm
Veiko Tali Nõukogu nõukogu liige tmäÕed8zhäJZäTdmm
Ago Soomre Nõukogu nõukogu liige zkeJ@Õqmümfzqdmm
Tanel Kiik Nõukogu nõukogu liige üzTmhdÕääÕJqgdmm
Arto Aas Nõukogu nõukogu liige zNüedzzqJmgyheSmNqdmm

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Clicking on the banner will redirect you to Work and Study website Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Temporary job offers. Temporary job is waiting for you! Clicking on the banner will redirect you to the temporary job site.

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info@tootukassa.ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, last Friday of the month 8.30-12.30)