Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Keskkontor ja juhatus

Nimi Osakond Ametikoht Kontaktid
Teele Okas Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) tööleping ajutiselt peatatud
Piret Valgma Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄäNmüdtzhkgzJüeeü@Õzqqzdmm
614 2850
Natalia Ignatenko Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) czüzhäzd.kTzümTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
614 2835
Pille Heinla Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) ÄähhmdomäThzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8608
Evelin Miller Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) vjmhäTd1ähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8278
Margit Paakspuu Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööturukoolitus) 1zNkäüdÄzzÕqy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8627
Nansi Kartanas Teenindusosakond infospetsialist czTqäduzNüzTzqJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Vjugin Teenindusosakond infospetsialist .TTzdtO@käTJüeeü@Õzqqzdmm
Kert Jõeleht Teenindusosakond infospetsialist umNüdwemhmfüJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Põldmaa Teenindusosakond infospetsialist .heTzdÄehDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve-Elisabeth Rahnik Teenindusosakond infospetsialist vjmIvhäqz3müfd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Alesmaa Teenindusosakond infospetsialist 5TTmhäd5hmqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Kaljuvee Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) umNhäduzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8544
Sirle Rahu Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XäNhmd7zf@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8548
Elmira Škodenko Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) vhgäNzdXÕeDmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8550
Helena Ränkel Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) omhmTzd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8591
Sille Kangur Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) XähhmduzTk@NJüeeü@Õzqqzdmm
614 8546
Triin Norre Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) 8NääTdceNNmJüeeü@Õzqqzdmm
614 2836
Kärt Kibus Ettevõtlustoetuse osakond peaspetsialist (ettevõtlustoetus) uzNüduä3@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8545
Marina Radik Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (töökeskne nõustamine) 1zNäTzd7zDäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8609
Jevgenia Smirnova Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond teenusejuht (tööturukoolitus) wmjkmTäzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8607
Tiina Praakle Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 8ääTzdÄNzzÕhmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8246
Liivika Salla Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) RääjäÕzdXzhhzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8272
Kaidi Murro Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) uzäDäd1@NNeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8296
Mari Käär Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 1zNäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2841
Ingrid Külviste Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) .TkNäDduShjäqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8240
Liina Lillemets Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) RääTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8245
Ahti Murd Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) 5füäd1@NDJüeeü@Õzqqzdmm
614 2843
Heli Derrik Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetus) omhädCmNNäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 2844
Ragnar Linde Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) 7zkTzNdRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm
614 2857
Karin Hage Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Liis Josua Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Kairi Rappu Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) uzäNäd7zyy@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 2837
Irena Oja Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (tööandjate teenused) .NmTzdHOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8614
Raivo Terras Haldusosakond haldusspetsialist 7zäjed8mNNzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8649
Ivo Rannaste Haldusosakond haldusspetsialist .jed7zTTzqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8512
Kätlin Ehvert Analüüsiosakond analüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) uzühäTdvfjmNüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8507
Kerstin Piik Personaliosakond personali arendusjuht umNqüäTdÄääÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 7489
Ardo Rosin Hüvitiste osakond osakonnajuhataja asetäitja 5NDed7eqäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8572
Irina Borozdina Juriidiline osakond osakonnajuhataja asetäitja .NäTzd0eNexDäTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8644
Karin Andre Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond osakonnajuhataja asetäitja uzNäTd5TDNmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8605
Monika Aasa Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja 1eTäÕzd5zqzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8632
Anu Lumiste Raamatupidamis- ja finantsosakond osakonnajuhataja asetäitja 5T@dR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8578
Liis Tammik Analüüsiosakond osakonnajuhataja asetäitja tööleping ajutiselt peatatud
Kristi Villsaar Analüüsiosakond osakonnajuhataja asetäitja uNäqüädtähhqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8509
Anu Harjo Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond osakonnajuhataja asetäitja 5T@dozNOeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8298
Julia Eigird Ettevõtlustoetuse osakond osakonnajuhataja asetäitja w@häzdväkäNDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8551
Marika Kaldre Hüvitiste osakond osakonnajuhataja 1zNäÕzduzhDNmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8553
Heli Noorkõiv Raamatupidamis- ja finantsosakond osakonnajuhataja fmhädTeeNÕeäjJüeeü@Õzqqzdmm
614 8577
Ira Songisepp Juriidiline osakond osakonnajuhataja äNzdqeTkäqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8520
Sirlis Sõmer-Kull Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond osakonnajuhataja XäNhäqdXegmNIu@hhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8511
Rene Pillesson Hankeosakond osakonnajuhataja 7mTmdÄähhmqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8528
Tarmo Peeduli Haldusosakond osakonnajuhataja 8zNgedÄmmD@häJüeeü@Õzqqzdmm
614 8513
Indrek Kaiv Ettevõtlustoetuse osakond osakonnajuhataja .TDNmÕduzäjJüeeü@Õzqqzdmm
614 8543
Katrin Liivamets Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond osakonnajuhataja uzüNäTdRääjzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8599
Kai Sipp Töövõimetoetuse osakond osakonnajuhataja uzädXäyyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8638
Kerstin Holland Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond osakonnajuhataja umNqüäTdoehhzTDJüeeü@Õzqqzdmm
614 2848
Margit Paulus Analüüsiosakond osakonnajuhataja 1zNkäüdÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8504
Oliver Närep Infosüsteemide osakond osakonnajuhataja HhäjmNdczNmyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8514
Ljudmila Kondrashova Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (koondamistele reageerimine) RO@DgähzdueTDNzqfejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8615
Kaia Savisto Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (koondamistele reageerimine) uzäzdXzjäqüeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8613
Riina Kurg Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond teenusejuht (koolitustoetus ja koondamistele reageerimine) 7ääTzdu@NkJüeeü@Õzqqzdmm
614 2830
Leila Iir Analüüsiosakond spetsialist Rmähzd.äNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8297
Johanna Mäekivi Analüüsiosakond spetsialist wefzTTzd1zmÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8232
Anastassia Medkova Analüüsiosakond spetsialist 5Tzqüzqqäzd1mDÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8232
Kadri Daljajev Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (karjääriteenused) tööleping ajutiselt peatatud
Külli Post Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (karjääriteenused) uShhädÄeqüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8602
Marja Saarma Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (karjääriteenused) 1zNOzdXzzNgzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8636
Piia Kopli Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist ÄääzdueyhäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8277
Inna Vabamäe Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist .TTzdtz3zgzmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8241
Aeri Salme Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 5mNädXzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8271
Silver Tigane Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist XähjmNd8äkzTmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8286
Reine Hindrekus-Koppel Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 7mäTmdoäTDNmÕ@qIueyymhJüeeü@Õzqqzdmm
614 2839
Kristel Tsuker Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uNäqümhd8q@ÕmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8538
Jelena Lemešenko Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist wmhmTzdRmgmqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8628
Liia Jõesaar Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist RääzdwemqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8510
Viktoria Lehtmets Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist täÕüeNäzdRmfügmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8284
Kadri Kruusvee Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist uzDNäduN@@qjmmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8292
Airi Nõmm Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist 5äNädceggJüeeü@Õzqqzdmm
614 8243
Liis Seeme Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond noortegarantii juht RääqdXmmgmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8606
Berit Vogt Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond noortegarantii juht tööleping ajutiselt peatatud
Reelika Leetmaa Juhatus juhatuse liige 7mmhäÕzdRmmügzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Erik Aas Juhatus juhatuse liige mNäÕdzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8542
Pille Liimal Juhatus juhatuse liige ÄähhmdRäägzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Mari-Ann Midt Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNäI5TTd1äDüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8542
Gertrud Ragun Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist ÜmNüN@Dd7zk@TJüeeü@Õzqqzdmm
614 2845
Marge Jõesalu Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNkmdwemqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8549
Marianna Bulatov Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist 1zNäzTTzd0@hzüejJüeeü@Õzqqzdmm
614 8598
Greete Poom Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist ÜNmmümdÄeegJüeeü@Õzqqzdmm
614 8576
Kätlin Kadak Haldusosakond dokumendihalduse spetsialist uzühäTduzDzÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8598
Jüri Kask Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik wSNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8596
Karli Oruste Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik uzNhädHN@qümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8273
Kairit Siht Infosüsteemide osakond infosüsteemide analüütik uzäNäüdXäfüJüeeü@Õzqqzdmm
Meelis Paavel Juhatus juhatuse esimees gmmhäqdyzzjmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Andre Veskimägi Infosüsteemide osakond kasutajatoe spetsialist 5TDNmdtmqÕägzkäJüeeü@Õzqqzdmm
614 2855
Janika Jürgenson Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja wzTäÕzdwSNkmTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8594
Hele Margus Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja tööleping ajutiselt peatatud
Lea Elias Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja RmzdvhäzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8595
Tiiu Läänesaar Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 8ää@dRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8574
Imbi Liivrand Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja .g3ädRääjNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8580
Piret Lilienthal Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja ÄäNmüdRähämTüfzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8275
Aimi Kalvist Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5ägäduzhjäqüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8588
Merilin Soodla Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1mNähäTdXeeDhzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8592
Karin Karotam Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja uzNäTduzNeüzgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8579
Eve Kullo Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja vjmdu@hheJüeeü@Õzqqzdmm
614 8276
Lii Praakli Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja RäädÄNzzÕhäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8597
Marika Kuimets Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zNäÕzdu@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8587
Maie Valdmees Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zämdtzhDgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8586
Galina Tuum Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja ÜzhäTzd8@@gJüeeü@Õzqqzdmm
614 8573
Inna Sillaots Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja .TTzdXähhzeüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2851
Alesja Aleksejeva Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 5hmqOzd5hmÕqmOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8585
Maris Matikainen Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 1zNäqd1züäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
614 2842
Tiiu Nikland-Mäe Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja 8ää@dcäÕhzTDI1zmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8593
Sigrid Krum Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja XäkNäDduN@gJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Oro Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst XääNädHNeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8242
Marit Õun Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 1zNäüdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Tommingas Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst Äähhmd8eggäTkzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2846
Alvi Tellmann Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 5hjäd8mhhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8634
Moonika Viigimäe Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst 1eeTäÕzdtääkägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristiina Külmallik Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uNäqüääTzduShgzhhäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8569
Katrin Pops Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) uzüNäTdÄeyqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8570
Doris Saar Hüvitiste osakond spetsialist (EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid) CeNäqdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8571
Kaire Liiv Juriidiline osakond jurist uzäNmdRääjJüeeü@Õzqqzdmm
614 8575
Marko Siil Juriidiline osakond jurist 1zNÕedXäähJüeeü@Õzqqzdmm
614 8525
Piret Mäeots Juriidiline osakond jurist ÄäNmüd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8524
Liis Tamm Juriidiline osakond jurist Rääqd8zggJüeeü@Õzqqzdmm
614 8523
Liisi Holmberg Juriidiline osakond jurist Rääqädoehg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8249
Agnes Aadel Juriidiline osakond jurist 5kTmqd5zDmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8285
Marge Mägi Juriidiline osakond jurist 1zNkmd1zkäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8534
Raido Rink Juriidiline osakond jurist 7zäDed7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8522
Külli Heinmäe Juriidiline osakond jurist uShhädomäTgzmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8521
Triin Tamm Juriidiline osakond jurist 8NääTd8zggJüeeü@Õzqqzdmm
614 2847
Ago Lauri Nõunikud finantsnõunik 5kedRz@NäJüeeü@Õzqqzdmm
667 9724
Tiina Kaasik Personaliosakond personaliarvestuse peaspetsialist 8ääTzduzzqäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8540
Marta Traks Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (Eures) 1zNüzd8NzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8603
Tamara Kosinskaja Raamatupidamis- ja finantsosakond vanemraamatupidaja 8zgzNzdueqäTqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8582
Kristi Vahur Hankeosakond hankespetsialist uNäqüädtzf@NJüeeü@Õzqqzdmm
614 8527
Karin Tiidemaa Hankeosakond hankespetsialist uzNäTd8ääDmgzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8280
Reet Tuberg Infosüsteemide osakond infosüsteemide peaspetsialist 7mmüd8@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8282
Julia Tatarinova Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) w@häzd8züzNäTejzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8294
Marina Jefrosinina Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1zNäTzdwmZNeqäTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 7991
Ede Kapstas Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) vDmduzyqüzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 7992
Merlin Tomson Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) 1mNhäTd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Tjutneva Töövõimetoetuse osakond spetsialist (töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid) Hhkzd8O@üTmjzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8555
Tiiu Vilms Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) 8ää@dtähgqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8622
Kätrin Koso Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) uzüNäTdueqeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8624
Elo Paluoja Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhedÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8287
Raja Kerko Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Riina Haljasoks Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Elerin Sagar Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (töövalmiduse toetamine) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2834
Heddi Jaeski Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond peaspetsialist (karjääriteenused) ESF omDDädwzmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8635
Andres Hinno Infosüsteemide osakond kohtvõrgu peaadministraator 5TDNmqdoäTTeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8519
Indrek Mõttus Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht .TDNmÕd1eüü@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8515
Anna-Liisa Lukk Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht 5TTzIRääqzdR@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8610
Hermo Nagel Infosüsteemide osakond infosüsteemide arendusjuht omNgedczkmhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8517
Janeli Palits Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) tööleping ajutiselt peatatud
Janne Liik Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) wzTTmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8230
Jevgeni Bugakin Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (töövõime toetamine) wmjkmTäd0@kzÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8611
Kadi Roosipuu Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja uzDäd7eeqäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 2832
Jaanika Kraus Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja wzzTäÕzduNz@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8639
Krislin Padjus Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja uNäqhäTdÄzDO@qJüeeü@Õzqqzdmm
737 7220
Inga Rebane Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist-sisekoolitaja .Tkzd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
326 0353
Angela Poolakese Analüüsiosakond vanemanalüütik 5TkmhzdÄeehzÕmqmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8547
Mare Loos Analüüsiosakond vanemanalüütik 1zNmdReeqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8237
Pille Liik Analüüsiosakond vanemanalüütik ÄähhmdRääÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 7990
Lana Randaru Töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakond teenusejuht (karjääriteenused) RzTzd7zTDzN@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8601
Maarja Suurkask Hankeosakond hangete peaspetsialist 1zzNOzdX@@NÕzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8532
Maiu Lomp Hankeosakond hangete peaspetsialist 1zä@dRegyJüeeü@Õzqqzdmm
614 8281
Helina Remmik Hankeosakond hangete peaspetsialist omhäTzd7mggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8533
Kätlin Alamets Hankeosakond hangete peaspetsialist uzühäTd5hzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8233
Siiri Saks Raamatupidamis- ja finantsosakond eelarve peaspetsialist XääNädXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8581
Andra Rohilaid Hüvitiste osakond koondamishüvitise juht 5TDNzd7efähzäDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8234
Irina Valtri Hüvitiste osakond spetsialist (töötutoetus) .NäTzdtzhüNäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8562
Carmen Rannus Hüvitiste osakond spetsialist (töötutoetus) ÖzNgmTd7zTT@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 8564
Kristiina Kuusmaa-Lepisto Hüvitiste osakond töötutoetuse juht uNäqüääTzdu@@qgzzIRmyäqüeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8563
Hainer Krenštrauch Töövõimetoetuse osakond töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglite juht ozäTmNduNmTqüNz@UfJüeeü@Õzqqzdmm
614 8293
Ille Õunap Haldusosakond arhivaar .hhmdH@TzyJüeeü@Õzqqzdmm
5307 8418
Maarika Nüganen Haldusosakond dokumendihalduse juht 1zzNäÕzdcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8541
Aire Sarapuu Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht 5äNmdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8244
Katre Runtal Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht uzüNmd7@TüzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 7492
Tiina Muts Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht 8ääTzd1@üqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8238
Liivi Käär Infosüsteemide osakond infosüsteemide vanemanalüütik RääjäduzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8516
Gerli Aas Nõunikud strateegiajuht kmNhädzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8503
Helle Rebane Juhatus juhiabi fmhhmdNm3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8500
Kairin Ainsar Hüvitiste osakond tagasinõuete juht uzäNäTd5äTqzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8560
Vilma Mand Raamatupidamis- ja finantsosakond finantsjuht tähgzd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8589
Annika Mölder Hüvitiste osakond spetsialist (tagasinõuded) 5TTäÕzd1ehDmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8565
Helge Riitsaar Hüvitiste osakond spetsialist (tagasinõuded) omhkmd7ääüqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 8561
Henri Hamburg Hüvitiste osakond spetsialist (töötuskindlustushüvitis) omTNädozg3@NkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8558
Ene Arro Hüvitiste osakond spetsialist (töötuskindlustushüvitis) vTmd5NNeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8556
Vladlen Zolkin Hüvitiste osakond EL sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglite juht thzDhmTdbehÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8567
Hille Maas Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise metoodik oähhmd1zzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2858
Kersti Hansberg Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) umNqüädozTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8235
Kalev Kuljus Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) uzhmjdu@hO@qJüeeü@Õzqqzdmm
614 7490
Reet Roosimaa Töövõimetoetuse osakond spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 7mmüd7eeqägzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8295
Tatjana Strelkovskaja Töövõimetoetuse osakond spetsialist (erijuhtudel sotsiaalmaksu maksmine) 8züOzTzdXüNmhÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8239
Karin Kallas Personaliosakond koolituse peaspetsialist uzNäTduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8623
Regina Karumaa Hüvitiste osakond spetsialist (töötushüvitised) tööleping ajutiselt peatatud
Vadim Djomin Hüvitiste osakond töötuskindlustushüvitise juht tzDägdCOegäTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8557
Liis Udal Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise menetlusjuht (EL koordinatsioon) RääqdLDzhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8270
Kristiina Palm Personaliosakond personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8637
Kristiina Palm Nõunikud personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik uNäqüääTzdÄzhgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8637
Karolin Kõrreveski Nõunikud rahvusvahelise koostöö nõunik uzNehäTdueNNmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8625
Diana Voronina-Lisovik Teenindusosakond vaneminfospetsialist CäzTzdteNeTäTzIRäqejäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Aile Rahel Ausna Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond teenusejuht (abivahendid jm töövõimet toetavad teenused) 7zfmhd5@qTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8630
Triin Kraavi Nõunikud kvaliteedijuht 8NääTduNzzjäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8633
Reet Raud Töövõimetoetuse osakond töövõimetoetuse juht 7mmüd7z@DJüeeü@Õzqqzdmm
614 8247
Jaanus Valdmaa Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (Eures) wzzT@qdtzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8604
Monika Toiger Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (Eures) 1eTäÕzd8eäkmNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2849
Tiina Tammik Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääTzd8zggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Jasjukevitš Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise ekspertarst (metoodik) 8ääzdwzqO@ÕmjäüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8236
Erki Toming Infosüsteemide osakond süsteemiadministraator vNÕäd8egäTkJüeeü@Õzqqzdmm
614 8648
Janika Tikerperi Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise peaspetsialist (EL koordinatsioonireeglid) wzTäÕzd8äÕmNymNäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8289
Siiri Koplimaa Nõunikud siseauditi juht XääNädueyhägzzJüeeü@Õzqqzdmm
614 2838
Elina Lillemets Hankeosakond hankejuht vhäTzdRähhmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8529
Deisi Pohlak Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond töövõime hindamise spetsialist (asjaajamine) CmäqädÄefhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
614 8291
Mariliis Saat Personaliosakond koolitusjuht tööleping ajutiselt peatatud
Karen Oja Personaliosakond koolitusjuht uzNmTdHOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8539
Veronika Laur Teenindusosakond teenindusjuht tmNeTäÕzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm
614 8526
Jekaterina Kalinitševa Kommunikatsiooniosakond kommunikatsiooninõunik (venekeelne kommunikatsioon) wmÕzümNäTzduzhäTäüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8626
Ülle Ots Personaliosakond sisekommunikatsiooni peaspetsialist _hhmdHüqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8536
Kristjan Paas Nõunikud siseaudiitor uNäqüOzTdÄzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 2852
Teele Luhavee Analüüsiosakond vanemanalüütik (aruandlus-ja statistikamoodul) 8mmhmdR@fzjmmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8508
Merle Hunt Analüüsiosakond analüütik 1mNhmdo@TüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8506
Domnika Tamm Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (töövalmiduse toetamine) CegTäÕzd8zggJüeeü@Õzqqzdmm
614 8621
Livia Laas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (tööandjate teenused) RäjäzdRzzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8612
Heli Horn Nõunikud tööturuteenuste kvaliteedi peaspetsialist omhädoeNTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8647
Kersti Arula Personaliosakond personali peaspetsialist umNqüäd5N@hzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8274
Mari Väli Nõunikud teenuste infosüsteemi arendusnõunik 1zNädtzhäJüeeü@Õzqqzdmm
614 8584
Erko Vanatalu Nõunikud nõunik vNÕedtzTzüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 8535
Kristina Orion Nõunikud nõunik uNäqüäTzdHNäeTJüeeü@Õzqqzdmm
5302 2647
Kati Kadakas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond peaspetsialist (teenuste infosüsteemid) uzüäduzDzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8616
Terje Luts Personaliosakond koolitusspetsialist ESF 8mNOmdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8539
Külliki Bode Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond teenusejuht (tööandjate teavitamine ja nõustamine) uShhäÕäd0eDmJüeeü@Õzqqzdmm
614 8629
Karin Hanga Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond teenusejuht (rehabilitatsioon ja kaitstud töö) uzNäTdozTkzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8631
Katrin Uuetalu Nõunikud andmekaitse spetsialist uzüNäTdL@müzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
614 7993
Tom Rüütel Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) 8egd7SSümhJüeeü@Õzqqzdmm
614 8645
Veronika Pillesaar Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) tmNeTäÕzdÄähhmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
614 2833
Katariina Varendi Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) uzüzNääTzdtzNmTDäJüeeü@Õzqqzdmm
5194 8809
Kristo Ringas Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond tööandjate nõustaja (ESF) uNäqüed7äTkzqJüeeü@Õzqqzdmm
5196 2228
Kertu Vaino Töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakond peaspetsialist (infosüsteemid) umNü@dtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm
614 8283
Annika Koppel Kommunikatsiooniosakond kommunikatsioonijuht 5TTäÕzdueyymhJüeeü@Õzqqzdmm
5335 9153
Liis Enden Hüvitiste osakond spetsialist (maksejõuetushüvitis) RääqdvTDmTJüeeü@Õzqqzdmm
614 8554
Sander Nõmmik Kommunikatsiooniosakond turunduse peaspetsialist XzTDmNdceggäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Lombiots Teenindusosakond infospetsialist (veebivestlus) XäNOmdReg3äeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kaija Helinurm Hüvitiste osakond spetsialist (koondamishüvitis) uzäOzdomhäT@NgJüeeü@Õzqqzdmm
614 8559
Lauri Kool Kommunikatsiooniosakond kommunikatsiooni peaspetsialist Rz@NädueehJüeeü@Õzqqzdmm
614 2859, 527 7574
Kadi Hiir Haldusosakond töökeskkonnaspetsialist uzDädoääNJüeeü@Õzqqzdmm
5383 0069
Janne Kuklase Infosüsteemide osakond infosüsteemide turbejuht wzTTmdu@ÕhzqmJüeeü@Õzqqzdmm
634 8046
Heija-Liis Ristikivi Teenindusosakond e-teeninduse peaspetsialist omäOzIRääqd7äqüäÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
Küllike Oja Personaliosakond personali peaspetsialist (värbamine ja kompetentsid) uShhäÕmdHOzJüeeü@Õzqqzdmm
614 7491
Aili Linnas Raamatupidamis- ja finantsosakond raamatupidaja (palgaarvestaja) 5ähädRäTTzqJüeeü@Õzqqzdmm
614 8583
Anneli Sinilaid Töövõimetoetuse osakond sotsiaalmaksu soodustuste juht 5TTmhädXäTähzäDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8248

Töötukassa esindused

Nimi Osakond Ametikoht Kontaktid
Relika Juhanson Järvamaa
Järvamaa osakond
töövahenduskonsultant 7mhäÕzdw@fzTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Koemets Järvamaa
Järvamaa osakond
töövahenduskonsultant RSduemgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Kuusk Läänemaa
Läänemaa osakond
töövahenduskonsultant 5TTmdu@@qÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Kavald Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant uzäNäduzjzhDJüeeü@Õzqqzdmm
Aino Nikonova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Karina Vaiksaar Saaremaa
Saaremaa osakond
töövahenduskonsultant uzNäTzdtzäÕqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Janno Eskor Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant wzTTedvqÕeNJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Konsberg Valgamaa
Valgamaa osakond
töövahenduskonsultant 7zähädueTq3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Lige Hiiumaa
Hiiumaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNhäTdRäkmJüeeü@Õzqqzdmm
Ursula Gross Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant LNq@hzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Nele Raudsepp Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant cmhmd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Carmen-Kitty Lelov Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Anna Rozenberg Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 5TTzd7exmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Virro Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdtäNNeJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Pavelts Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant 1zNmdÄzjmhüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lindam Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Jekaterina Revizor Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wmÕzümNäTzd7mjäxeNJüeeü@Õzqqzdmm
Mona-Marie Vaserik Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Talvi Pello Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 8zhjädÄmhheJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Sepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant vjmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Linda Algmaa Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant RäTDzd5hkgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Metsis Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
töövahenduskonsultant uNäqümhd1müqäqJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Üksvärav Valgamaa
Tõrva büroo
töövahenduskonsultant 5TTmd_ÕqjzNzjJüeeü@Õzqqzdmm
Taisi Telvik Hiiumaa
Hiiumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Elina Apsolon Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant vhäTzd5yqeheTJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tšernjavski Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 7äüzd8qmNTOzjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Kokareva Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdueÕzNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Ljudmila Lashkevich Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant RO@DgähzdRzqfÕmjäUfJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Urgas Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Kaja Malm Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
töövahenduskonsultant uzOzd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Rumjantseva Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant XjmühzTzd7@gOzTüqmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Brok Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
töövahenduskonsultant uzOzd0NeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Brok
Põltsamaa büroo
töövahenduskonsultant uzOzd0NeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Laanesaar Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant ÄähhmdRzzTmqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Terje Kuusik Võrumaa
Antsla büroo
töövahenduskonsultant 8mNOmdu@@qäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Mall Õun Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant 1zhhdH@TJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Serva Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant 8ääTzdXmNjzJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Lahe Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 1zNO@dRzfmJüeeü@Õzqqzdmm
Ragne Urbas Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Sirkka Luks Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant XäNÕÕzdR@ÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Kivirand Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant uzäNmduäjäNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Laine Sild Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant RzäTmdXähDJüeeü@Õzqqzdmm
Siiri Lutsar Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant XääNädR@üqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Udras Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Nadežda Gluškova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant czDmxDzdÜh@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Soosalu Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNhmdXeeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Olga Bezrodnova Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant Hhkzd0mxNeDTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Eveli Kiis Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant vjmhäduääqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Raudsepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant Hhkzd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Aab Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant 1zNkäüd5z3Jüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Potapova-Taar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant 5hOeTzdÄeüzyejzI8zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Perlin Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant wzTTmdÄmNhäTJüeeü@Õzqqzdmm
Elle Sammel Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant vhhmdXzggmhJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Merileet-Kalle Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant vjmd1mNähmmüIuzhhmJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kaljuvee Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
töövahenduskonsultant 5T@duzhO@jmmJüeeü@Õzqqzdmm
Ilme Rattur Saaremaa
Saaremaa osakond
töövahenduskonsultant .hgmd7züü@NJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Romanova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant czDmxDzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Yulia Reka Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant _@häzd7mÕzJüeeü@Õzqqzdmm
Urve Vohta Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
töövahenduskonsultant LNjmdtefüzJüeeü@Õzqqzdmm
Urve Vaher Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant LNjmdtzfmNJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Loginova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant XjmühzTzdRekäTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Urbala Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
töövahenduskonsultant 1zNäÕzdLN3zhzJüeeü@Õzqqzdmm
Polina Merkulova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant ÄehäTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Violetta Jääger Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant täehmüüzdwzzkmNJüeeü@Õzqqzdmm
Eneken Uudre Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant vTmÕmTdL@DNmJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Alev Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant omhOmd5hmjJüeeü@Õzqqzdmm
Marianna Potjomkina Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzTTzdÄeüOegÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Viirsalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant 5müdtääNqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Ilme Saks Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant .hgmdXzÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pastuškova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant HhkzdÄzqü@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Belous Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant täÕüeNäzd0mhe@qJüeeü@Õzqqzdmm
Leili Uusmees-Ivanov Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant RmähädL@qgmmqI.jzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Tamberg Viljandimaa
Viljandimaa osakond
töövahenduskonsultant .TTzd8zg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Meitern Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant 8NääTd1mäümNTJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Kulma Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant täÕüeNäzdu@hgzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristina Paluoja Põlvamaa
Põlvamaa osakond
töövahenduskonsultant uNäqüäTzdÄzh@eOzJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Krõlova Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzduNehejzJüeeü@Õzqqzdmm
Keit Saveljev Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant umäüdXzjmhOmjJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kübar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant 1zNäzduS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Kravtsova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant HhkzduNzjüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Rästas Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant wzTTmd7zqüzqJüeeü@Õzqqzdmm
Rael Laager Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Enel Müür Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant vTmhd1SSNJüeeü@Õzqqzdmm
Reili Lukas Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 7mähädR@ÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kumm Pärnumaa
Pärnumaa osakond
töövahenduskonsultant wzTTmdu@ggJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Tiigivee Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 8NääTd8ääkäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Tarve Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant XzTDNzd8zNjmJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Kraudok Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant XäNOmduNz@DeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Annely Kisar Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant 5TTmhSduäqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Victoria Vatko Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant täUüeNäzdtzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Erapart Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
töövahenduskonsultant täÕüeNäzdvNzyzNüJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Žigalova Ida-Virumaa
Narva büroo
töövahenduskonsultant wmhmTzdbäkzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Harkmann-Starikova Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant HhkzdozNÕgzTTIXüzNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Puhkim Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant 8NääTdÄ@fÕägJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Paavo Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövahenduskonsultant wzzTäÕzdÄzzjeJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri Akkerman Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant uzDNäd5ÕÕmNgzTJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Hannust Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 1mNäÕmdozTT@qüJüeeü@Õzqqzdmm
Maarja Ojassalu Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövahenduskonsultant 1zzNOzdHOzqqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Kertu Ird Tartumaa
Vaksali büroo
töövahenduskonsultant umNü@d.NDJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Roosmaa Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant umNhäd7eeqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Aita-Lidia Antson Raplamaa
Raplamaa osakond
töövahenduskonsultant 5äüzIRäDäzd5TüqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Astrid Rohtmets Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövahenduskonsultant 5qüNäDd7efügmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Valentina Klementjeva Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövahenduskonsultant tzhmTüäTzduhmgmTüOmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Ljudmilla Tkatšenko Tartumaa
Kvartali büroo
töövahenduskonsultant RO@Dgähhzd8ÕzüqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Habe Võrumaa
Võrumaa osakond
töövahenduskonsultant 1mNäÕmdoz3mJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Jaakson Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist 7äüzdwzzÕqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ljubov Kiritšenko Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist RO@3ejduäNäüqmTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Elge Suurem Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist vhkmdX@@NmgJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Rickberg Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
infospetsialist vDzd7äUÕ3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Kokoreva Ida-Virumaa
Narva büroo
infospetsialist .NäTzdueÕeNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Hilje Paris Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist oähOmdÄzNäqJüeeü@Õzqqzdmm
Antonina Safronova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist 5TüeTäTzdXzZNeTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Eva Kallikorm Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist vjzduzhhäÕeNgJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Kikkerpuu Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Anneli Lenk Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist 5TTmhädRmTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Helerin Domnin Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Marika Köster Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
infospetsialist 1zNäÕzdueqümNJüeeü@Õzqqzdmm
Birgit Perv Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Ülle Kalme Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
infospetsialist _hhmduzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
Helina Kruberg Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
infospetsialist omhäTzduN@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Matjuhhova Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Merike Sirel Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
infospetsialist 1mNäÕmdXäNmhJüeeü@Õzqqzdmm
Esti Prükk Võrumaa
Võrumaa osakond
infospetsialist vqüädÄNSÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Kolesnikova Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist tmNeTäÕzduehmqTäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Viive Toomla Raplamaa
Raplamaa osakond
infospetsialist tääjmd8eeghzJüeeü@Õzqqzdmm
Siret Saar Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist XäNmüdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Heli Bobkova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
infospetsialist omhäd0e3ÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Torstenberg Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Marge Bäärs Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist 1zNkmd0zzNqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Trofer Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Marika Kukk Põlvamaa
Põlvamaa osakond
infospetsialist 1zNäÕzdu@ÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Lindmäe Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist .NäTzdRäTDgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Helgi Aun Järvamaa
Järvamaa osakond
infospetsialist omhkäd5@TJüeeü@Õzqqzdmm
Teesi Mooses-Kriisa Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
infospetsialist 8mmqäd1eeqmqIuNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Kariine Rifk Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Kristina Saar Viljandimaa
Viljandimaa osakond
infospetsialist uNäqüäTzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Heili Anniste Põlvamaa
Põlvamaa osakond
infospetsialist omähäd5TTäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Räisa Tartumaa
Kvartali büroo
infospetsialist umNhäd7zäqzJüeeü@Õzqqzdmm
Reet Roosipõld Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
infospetsialist 7mmüd7eeqäyehDJüeeü@Õzqqzdmm
Helina Geide Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
infospetsialist omhäTzdÜmäDmJüeeü@Õzqqzdmm
Egon Janter Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
infospetsialist vkeTdwzTümNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Valg Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
infospetsialist _hhmdtzhkJüeeü@Õzqqzdmm
Helga Aavik Läänemaa
Läänemaa osakond
infospetsialist omhkzd5zjäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Maimu Anier Viljandimaa
Viljandimaa osakond
infospetsialist 1zäg@d5TämNJüeeü@Õzqqzdmm
Milli Soosalu Läänemaa
Läänemaa osakond
infospetsialist 1ähhädXeeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Liidi Kallaste Raplamaa
Raplamaa osakond
infospetsialist RääDäduzhhzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pilter Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist ÄäNmüdÄähümNJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Velk Järvamaa
Järvamaa osakond
infospetsialist 8ää@dtmhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Relika Sumero Tartumaa
Vaksali büroo
infospetsialist 7mhäÕzdX@gmNeJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Maripuu Saaremaa
Saaremaa osakond
infospetsialist 1zNkmd1zNäy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Riin Ojalo Tartumaa
Kvartali büroo
infospetsialist 7ääTdHOzheJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Parts Pärnumaa
Pärnumaa osakond
infospetsialist uzüNäTdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Lichtfeldt Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist 1zNOmdRäUfüZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Aime Kärgets Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
infospetsialist 5ägmduzNkmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Gea Meriste Võrumaa
Võrumaa osakond
infospetsialist Ümzd1mNäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Koidu Sammalpärg Valgamaa
Valgamaa osakond
infospetsialist ueäD@dXzggzhyzNkJüeeü@Õzqqzdmm
Maive Vihtmaa Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
infospetsialist 1zäjmdtäfügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Kožurov Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
infospetsialist omhmTduex@NejJüeeü@Õzqqzdmm
Ekaterina Vasina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist vÕzümNäTzdtzqäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Lõiv Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
infospetsialist vTmdReäjJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Aul Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) umNqüäd5@hJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Jaanimägi Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Inger Klesment Tartumaa
Tartumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) .TkmNduhmqgmTüJüeeü@Õzqqzdmm
Eli Sukles Raplamaa
Raplamaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) vhädX@ÕhmqJüeeü@Õzqqzdmm
Eli Sukles Läänemaa
Läänemaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) vhädX@ÕhmqJüeeü@Õzqqzdmm
Eli Sukles Järvamaa
Järvamaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) vhädX@ÕhmqJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Niit Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjääriinfo spetsialist (ESF) uNäqüzdcääüJüeeü@Õzqqzdmm
Argo Bachfeldt Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjääriinfo spetsialist (ESF) 5Nked0zUfZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Merili Tasane Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Merle Renzer Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjääriinfo spetsialist (ESF) 1mNhmd7mTxmNJüeeü@Õzqqzdmm
Meelika Tamberg Võrumaa
Võrumaa osakond
karjääriinfo spetsialist (ESF) 1mmhäÕzd8zg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Everest Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjääriinfo spetsialist (ESF) 5TzqüzqqäzdvjmNmqüJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Seppenen Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja czüzhäzdXmyymTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Männik Tartumaa
Vaksali büroo
karjäärinõustaja 1zNäÕzd1zTTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Klara Katariina Jõe Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja uShhädwemJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Kubenko Tartumaa
Vaksali büroo
karjäärinõustaja RSdu@3mTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Lemme-Getter Bogatkin Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjäärinõustaja RmggmIÜmüümNd0ekzüÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Keskla Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1zNO@dumqÕhzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Jalakas Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja 8ääzdwzhzÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Talja Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja uzüäd8zhOzJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Ronk Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjäärinõustaja .NäTzd7eTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Elliko Konno Raplamaa
Raplamaa osakond
karjäärinõustaja vhhäÕedueTTeJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lipard Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjäärinõustaja uNäqüädRäyzNDJüeeü@Õzqqzdmm
Pille-Riin Persidskaja Hiiumaa
Hiiumaa osakond
karjäärinõustaja ÄähhmI7ääTdÄmNqäDqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Silvi Paara Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja XähjädÄzzNzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristine Malm Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Ursula Rahnik Saaremaa
Saaremaa osakond
karjäärinõustaja LNq@hzd7zfTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Soboleva Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
karjäärinõustaja HhkzdXe3ehmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Valerija Strelovskaja Tartumaa
Kvartali büroo
karjäärinõustaja tzhmNäOzdXüNmhejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Simberg Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjäärinõustaja vTmdXäg3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Liilia Lopatko Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja RäähäzdReyzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Ojanurme Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Riina Tammann Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja 7ääTzd8zggzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Vilvi Maiste Läänemaa
Läänemaa osakond
karjäärinõustaja tähjäd1zäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Ivko Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja 1zNkzNäüzd.jÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Veimaer Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
karjäärinõustaja 5häTzdtmägzmNJüeeü@Õzqqzdmm
Heli-Triin Räis Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja omhäI8NääTd7zäqJüeeü@Õzqqzdmm
Maarja Pavlihhina Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja 1zzNOzdÄzjhäffäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Olesk Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja uNäqüädHhmqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Pia Piirmets Järvamaa
Järvamaa osakond
karjäärinõustaja ÄäzdÄääNgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Markelova Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant .NäTzd1zNÕmhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Käsk Saaremaa
Saaremaa osakond
teenusekonsultant uzäNäduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Gätlin Tätte Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant ÜzühäTd8züümJüeeü@Õzqqzdmm
Natalia Orikova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant czüzhäzdHNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Mänd Hiiumaa
Hiiumaa osakond
teenusekonsultant _hhmd1zTDJüeeü@Õzqqzdmm
Kaja Tõllimäe Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant uzOzd8ehhägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Teele Teppo Põlvamaa
Põlvamaa osakond
teenusekonsultant 8mmhmd8myyeJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Teder Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant umNqüäd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Udalova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant CäzTzdLDzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Sass Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 1zNädXzqqJüeeü@Õzqqzdmm
Veronika Saar Valgamaa
Valgamaa osakond
teenusekonsultant tmNeTäÕzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Tsvek Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant uzNäTd8qjmÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ksenia Tukkia Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Ingrid Ranniku Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant .TkNäDd7zTTäÕ@Jüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Kallas Valgamaa
Valgamaa osakond
teenusekonsultant uNäqümhduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kanni Kondio Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzTTädueTDäeJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Velkmann Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant uShhädtmhÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Ojasalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant 1zämdHOzqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Eve Tera Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant vjmd8mNzJüeeü@Õzqqzdmm
Inge Alamets Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant .Tkmd5hzgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Joa Järvamaa
Järvamaa osakond
teenusekonsultant 1zNäÕzdwezJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Barch Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant RääTzd0zNUfJüeeü@Õzqqzdmm
Katriin Riks Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Liia Ründal Raplamaa
Raplamaa osakond
teenusekonsultant Rääzd7STDzhJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Linnusaar Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Karmen Klee Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzNgmTduhmmJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Eero Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant uzüNäTdvmNeJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Randla Võrumaa
Võrumaa osakond
teenusekonsultant uNäqüäd7zTDhzJüeeü@Õzqqzdmm
Mooni Ränkel Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultant 1eeTäd7zTÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Lillend Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzäNmdRähhmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Raudsepp Põlvamaa
Põlvamaa osakond
teenusekonsultant 7ääTzd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Meedi Randver Järvamaa
Järvamaa osakond
teenusekonsultant 1mmDäd7zTDjmNJüeeü@Õzqqzdmm
Küllike Roosipõld Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
teenusekonsultant uShhäÕmd7eeqäyehDJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Borunova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant w@häzd0eN@TejzJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Dreifeldt Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant 8NääTdCNmäZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Jaanika Tomson Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
teenusekonsultant wzzTäÕzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Marit Vaet Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultant 1zNäüdtzmüJüeeü@Õzqqzdmm
Aire Pernits Viljandimaa
Viljandimaa osakond
teenusekonsultant 5äNmdÄmNTäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Vavulski Raplamaa
Raplamaa osakond
teenusekonsultant Äähhmdtzj@hqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Sjukkalova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultant HhkzdXO@ÕÕzhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Kuivaste Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultant uShhädu@äjzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri Lauringson Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
teenusekonsultant uzDNädRz@NäTkqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Viilma Läänemaa
Läänemaa osakond
teenusekonsultant 1zNäÕzdtäähgzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Kilumets Saaremaa
Saaremaa osakond
teenusekonsultant 8ää@duäh@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Melder Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant CäzTzd1mhDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Drozdova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Tiina Kuiva Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant 8ääTzdu@äjzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatiana Markova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultant 8züäzTzd1zNÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Juhkam Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant umNhädw@fÕzgJüeeü@Õzqqzdmm
Aili Rink Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant 5ähäd7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Keis Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant .heTzdumäqJüeeü@Õzqqzdmm
Liivi Ollino Läänemaa
Läänemaa osakond
teenusekonsultant RääjädHhhäTeJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Tallo Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uNäqümhd8zhheJüeeü@Õzqqzdmm
Ksenia Nikuradze Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uqmTäzdcäÕ@NzDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Remmel-Lilleberg Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzäNäd7mggmhIRähhm3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Larissa Anderson Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant RzNäqqzd5TDmNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ly Müürsepp Viljandimaa
Viljandimaa osakond
teenusekonsultant RSd1SSNqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Noormaa Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultant uzüNäTdceeNgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Toomla-Pähklemäe Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Triinu Lillepärg Saaremaa
Saaremaa osakond
tööandjate konsultant 8NääT@dRähhmyzNkJüeeü@Õzqqzdmm
452 1888
Pille Mumm Valgamaa
Valgamaa osakond
tööandjate konsultant Äähhmd1@ggJüeeü@Õzqqzdmm
Merja Teever Põlvamaa
Põlvamaa osakond
tööandjate konsultant 1mNOzd8mmjmNJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Prost Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Anne Hiielo Võrumaa
Võrumaa osakond
tööandjate konsultant 5TTmdoäämheJüeeü@Õzqqzdmm
Aleksandra Kazakova Järvamaa
Järvamaa osakond
tööandjate konsultant 5hmÕqzTDNzduzxzÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Regina Triebstock Läänemaa
Läänemaa osakond
tööandjate konsultant 7mkäTzd8Näm3qüeUÕJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Pulst Pärnumaa
Pärnumaa osakond
tööandjate konsultant uzNäTdÄ@hqüJüeeü@Õzqqzdmm
447 9316
Liis Lumiste Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
tööandjate konsultant RääqdR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm
776 6877
Tatjana Fjodorova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
tööandjate konsultant 8züOzTzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
332 1737
Maris Koka Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant 1zNäqdueÕzJüeeü@Õzqqzdmm
737 7108
Andrei Mitt Raplamaa
Raplamaa osakond
tööandjate konsultant 5TDNmäd1äüüJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Jamnes Pärnumaa
Pärnumaa osakond
tööandjate konsultant XäkNäDdwzgTmqJüeeü@Õzqqzdmm
447 9321
Illinor Siebold Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant .hhäTeNdXäm3ehDJüeeü@Õzqqzdmm
614 8640
Reet Suviste Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant 7mmüdX@jäqümJüeeü@Õzqqzdmm
614 8642
Ilja Tverdov Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
tööandjate konsultant .hOzd8jmNDejJüeeü@Õzqqzdmm
332 1936
Antonina Vorontsova Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Annika Kalmet Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant 5TTäÕzduzhgmüJüeeü@Õzqqzdmm
614 8643
Maarit Niinepuu Viljandimaa
Viljandimaa osakond
tööandjate konsultant 1zzNäüdcääTmy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
435 0061
Mihkel Värton Tartumaa
Tartumaa osakond
tööandjate konsultant 1äfÕmhdtzNüeTJüeeü@Õzqqzdmm
737 7107
Kairi Uueni Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
tööandjate konsultant uzäNädL@mTäJüeeü@Õzqqzdmm
326 0352
Kristi Stokes Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant uNäqüädXüeÕmqJüeeü@Õzqqzdmm
614 7978
Irina Pakina Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
tööandjate konsultant .NäTzdÄzÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
614 8641
Pavel Gordijevski Ida-Virumaa
Narva büroo
tööandjate konsultant ÄzjmhdÜeNDäOmjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
332 1826
Galina Pustoshnaya Ida-Virumaa
Narva büroo
tööandjate konsultant ÜzhäTzdÄ@qüeqfTzSzJüeeü@Õzqqzdmm
332 1777
Ljudmila Lipskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II RO@DgähzdRäyqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Silde Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II wmÕzümNäTzdXähDmJüeeü@Õzqqzdmm
Heli Linde Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja II omhädRäTDmJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Tamm Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
juhtumikorraldaja II Rääqd8zggõJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Rebane Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uShhäd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
Sergei Gavrilov Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XmNkmädÜzjNähejJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Hiller Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TTäÕzdoähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
Jane Kurbas Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II wzTmdu@N3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Boitsova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TTzd0eäüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Luts Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 8ääzdR@üqJüeeü@Õzqqzdmm
Õnnela Räim Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II eTTmhzd7zägJüeeü@Õzqqzdmm
Alla Siirak Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5hhzdXääNzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Imbi Maar Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II .g3äd1zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Tornik Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@d8eNTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Mironenkova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 8züOzTzd1äNeTmTÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Heido Sinivee Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II omäDedXäTäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Alevtina Feodorova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 5hmjüäTzdimeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Kristiina Tänav Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Grušina Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzdÜN@qäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Antonina Gorbatšova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II 5TüeTäTzdÜeN3züqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Tiiu Pallon Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ää@dÄzhheTJüeeü@Õzqqzdmm
Egle Petker Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II vkhmdÄmüÕmNJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Sork Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II XäkNäDdXeNÕJüeeü@Õzqqzdmm
Hanna Ernits Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Külli Aluoja Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Pille Metsar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II Äähhmd1müqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Katre Nüüd Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uzüNmdc@@DJüeeü@Õzqqzdmm
Eliis Paimre Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II vhääqdÄzägNmJüeeü@Õzqqzdmm
Anastasia Dvorkina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Jelena Kalamees Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzduzhzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Razvarova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II Hhkzd7zxjzNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Jamskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II HhkzdwzgqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaisa Tomson Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II uzäqzd8egqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Irene Siht Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II .NmTmdXäfüJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Türna Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II CäzTzd8SNTzJüeeü@Õzqqzdmm
Sofja Horn Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XeZOzdoeNTJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Machrafi Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II 1zNkäüd1zUfNzZäJüeeü@Õzqqzdmm
Kristin Krünvald Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II uNäqüäTduNSTjzhDJüeeü@Õzqqzdmm
Sofja Vinogradova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II XeZOzdtäTekNzDejzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lizarjova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II czüzhOzdRäxzNOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Alas Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II XähOzd5hzqJüeeü@Õzqqzdmm
Tiia Kütt Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Agnes Harjurand Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Aira Lutsar Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 5äNzdR@üqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Marge Udras Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNkmdLDNzqJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kippar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5T@duäyyzNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Veljend Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II _hhmdtmhOmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Nepomnjuštšaja Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II wzTäÕzdcmyegTO@qüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Ainumäe Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II vjmd5äT@gzmJüeeü@Õzqqzdmm
Jüri Nassar Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II wSNädczqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Mari-Ann Repän Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäI5TTd7myzTJüeeü@Õzqqzdmm
Ere Vaidla Hiiumaa
Hiiumaa osakond
juhtumikorraldaja II vNmdtzäDhzJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Tarasov Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II XäNOmd8zNzqejJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Tiigirand Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II Rääqd8ääkäNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Hindrek Jalast Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II oäTDNmÕdwzhzqüJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Smirnova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II w@häzdXgäNTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Bondareva Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II wmÕzümNäTzd0eTDzNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Kärt Schasmin Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II uzNüdXUfzqgäTJüeeü@Õzqqzdmm
Hele Vilbas Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II omhmdtäh3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Ardo Aasa Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5NDed5zqzJüeeü@Õzqqzdmm
Marten Aluste Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNümTd5h@qümJüeeü@Õzqqzdmm
Kirta Talgre Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II uäNüzd8zhkNmJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kullamaa Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II _hhmdu@hhzgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Ahse Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II 5TTmhäd5fqmJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri-Liis Raud Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Piret Pihkanen Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II ÄäNmüdÄäfÕzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Liivika Liiv-Kaldmaa Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II RääjäÕzdRääjIuzhDgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Külaots Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Helle Villem Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II omhhmdtähhmgJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Hansson Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Piret Kahre Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II ÄäNmüduzfNmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Kenk Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II uNäqüädumTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Karelsohn Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II HhkzduzNmhqefTJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Averjanov Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 5TTzd5jmNOzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Moskaljuk Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II wmhmTzd1eqÕzhO@ÕJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kuzmina Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäzdu@xgäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Maarja Grünberg-Prušinski Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II tööleping ajutiselt peatatud
Eda Laumets Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II vDzdRz@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Irena Siverin Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II .NmTzdXäjmNäTJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Kärner Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II uzäNäduzNTmNJüeeü@Õzqqzdmm
Fredy Lumi Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II iNmDSdR@gäJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Katkosild Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II umNqüäduzüÕeqähDJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina-Mai Meeliste Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääTzI1zäd1mmhäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Unuks Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäÕzdLT@ÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Tinnuri Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II täÕüeNäzd8äTT@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Anita Saar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II 5TäüzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Maili Lillmann Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zähädRähhgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Juhanson Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja II 1mNäÕmdw@fzTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Kääramees Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja II XähOzduzzNzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Saarep Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja II wzTzdXzzNmyJüeeü@Õzqqzdmm
Robert Rähn Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II 7e3mNüd7zfTJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Miil Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II vjmd1äähJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Lepasaar Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@dRmyzqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Sibrits Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II umNhädXä3NäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Kaia Veltmann Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II uzäzdtmhügzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Kohv Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5TTäÕzduefjJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Orr Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja II umNqüädHNNJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Orr
Põltsamaa büroo
juhtumikorraldaja II umNqüädHNNJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Grõndžola Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja II 8züOzTzdÜNeTDxehzJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Luik Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 5TTmdR@äÕJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Laidinen Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II XjmühzTzdRzäDäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Kerttu Abel Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II umNüü@d53mhJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Gabriel Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 8ääTzdÜz3NämhJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Tooming Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II 5T@d8eegäTkJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Nikiforova Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäTzdcäÕäZeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Grinko Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II XjmühzTzdÜNäTÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Rooni Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II Rmmhäd7eeTäJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lopatina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II czüzhOzdReyzüäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Hille Rao Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II oähhmd7zeJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Lauri Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II omhmTdRz@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Normak Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II uNäqüzdceNgzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Olesja Suimets Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II HhmqOzdX@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Katri Nüganen Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II uzüNädcSkzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Vaino Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zämdtzäTeJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Sagaja Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II ÜmNhädXzkzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Egeriin Heldus Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II vkmNääTdomhD@qJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Kalda Võrumaa
Antsla büroo
juhtumikorraldaja II uzüNäTduzhDzJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Šestakov Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja II 1zNkäüdXmqüzÕejJüeeü@Õzqqzdmm
Malle Peterson Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zhhmdÄmümNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lauton Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II _hhmdRz@üeTJüeeü@Õzqqzdmm
Mihkel Kruusmaa Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 1äfÕmhduN@@qgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Hetti Sepp Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja II omüüädXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Žinkovskaja Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNkzNäüzdbäTÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Kaljusaar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 1zNäTzduzhO@qzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Katerina Gussakov Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja II uzümNäTzdÜ@qqzÕejJüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Pospelova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II 5TzqüzqqäzdÄeqymhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Egne Kont Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II vkTmdueTüJüeeü@Õzqqzdmm
Lelet Tilga Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II Rmhmüd8ähkzJüeeü@Õzqqzdmm
Kätlin Tael Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II uzühäTd8zmhJüeeü@Õzqqzdmm
Hälis Vilk Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II ozhäqdtähÕJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Nugis Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II 7zähädc@käqJüeeü@Õzqqzdmm
Liia Kerov Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II RääzdumNejJüeeü@Õzqqzdmm
Ave Tuisk Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja II 5jmd8@äqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Udo Reinsalu Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja II LDed7mäTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Häli Etti Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja II ozhädvüüäJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Seppmann Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja II umNhädXmyygzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Maikova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II czüzhOzd1zäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Žanna Sõskova Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II bzTTzdXeqÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Undrits Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II 7äüzdLTDNäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Onksion Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja II uNäqüzdHTÕqäeTJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Leikmaa Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja II omhmTdRmäÕgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Alonov Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja II Äähhmd5heTejJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Tungal Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja II 5TTmhäd8@TkzhJüeeü@Õzqqzdmm
Lea Palksaar Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja II RmzdÄzhÕqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Välja Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja II vTmdtzhOzJüeeü@Õzqqzdmm
Helika Mäeots Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant omhäÕzd1zmeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Alina Fomina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant 5häTzdiegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Teresk Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtivkonsultant .TTzd8mNmqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Aava Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtivkonsultant 5TTäÕzd5zjzJüeeü@Õzqqzdmm
Anniki Paulus Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtivkonsultant 5TTäÕädÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Leinuste Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkonsultant uzNäTzdRmäT@qümJüeeü@Õzqqzdmm
Julia Kantemirova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtivkonsultant w@häzduzTümgäNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ets Tartumaa
Kvartali büroo
juhtivkonsultant 1zNäTzdvüqJüeeü@Õzqqzdmm
Leonora Lees Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtivkonsultant RmeTeNzdRmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liina Väkram Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtivkonsultant 5TTzIRääTzdtzÕNzgJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Madisson Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtivkonsultant uzüäd1zDäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Thea Aasma Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtivkonsultant 8fmzd5zqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Maret Vaik Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtivkonsultant 1zNmüdtzäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Saul Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtivkonsultant omhOmdXz@hJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Uustalu Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtivkonsultant umNqüädL@qüzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Marve Kõiv Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtivkonsultant 1zNjmdueäjJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Ressar Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtivkonsultant 8NääTd7mqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Eili Herkel Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtivkonsultant vähädomNÕmhJüeeü@Õzqqzdmm
Ege Veidenberg Tartumaa
Vaksali büroo
juhtivkonsultant vkmdtmäDmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Soopalu Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtivkonsultant uzüNäTdXeeyzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Oksana Soima Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtivkonsultant HÕqzTzdXeägzJüeeü@Õzqqzdmm
Marin Lieberg Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtivkonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Krista Ankru Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtivkonsultant uNäqüzd5TÕN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Karin Oder Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkonsultant uzNäTdHDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Gerlin Laine Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtivkonsultant ÜmNhäTdRzäTmJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Ottenson Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtivkonsultant uzNäTdHüümTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Prüssel Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja I 1zNmdÄNSqqmhJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Sepp Järvamaa
Järvamaa osakond
juhtumikorraldaja I umNqüädXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Erlika Kirsimäe Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja I vNhäÕzduäNqägzmJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Sheverda Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I czDmxDzdXfmjmNDzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Kazeko Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzduzxmÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Danilova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzdCzTähejzJüeeü@Õzqqzdmm
Maarika Allas Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I 1zzNäÕzd5hhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Vallimets Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzdtzhhägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Raudvee Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 1zNäÕzd7z@DjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Irja Laur Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I .NOzdRz@NJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Juhanson Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Jekaterina Istomina Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmÕzümNäTzd.qüegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Ristla Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
juhtumikorraldaja I _hhmd7äqühzJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Soots Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I wzTäÕzdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Ele Andok Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja I vhmd5TDeÕJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Parts Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1mNhmdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Roos Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I 8züOzTzd7eeqJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Tuulik Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzd8@@häÕJüeeü@Õzqqzdmm
Leini Kaal Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja I RmäTäduzzhJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Ly Teder Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 5TTmIRSd8mDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Ulvi Kollom Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja I LhjäduehhegJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Mustonen Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzd1@qüeTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Domnina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzdCegTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Genadi Dalke Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I ÜmTzDädCzhÕmJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Ly Hanson Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
juhtumikorraldaja I 5TTmIRSdozTqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Marina Ollerma Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1zNäTzdHhhmNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Helin Vals Põlvamaa
Põlvamaa osakond
juhtumikorraldaja I omhäTdtzhqJüeeü@Õzqqzdmm
Endla Kiirop Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I vTDhzduääNeyJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Kõomägi Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I 8ääTzdueegzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Hännikäinen Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I ÄähhmdozTTäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Voosalu Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmdteeqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Milena Kalamees Saaremaa
Saaremaa osakond
juhtumikorraldaja I 1ähmTzduzhzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Maar Hiiumaa
Hiiumaa osakond
juhtumikorraldaja I 7@üfd1zzNJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Mohhova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzd1effejzJüeeü@Õzqqzdmm
Laura Olek Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Svetlana Korobova Valgamaa
Valgamaa osakond
juhtumikorraldaja I XjmühzTzdueNe3ejzJüeeü@Õzqqzdmm
Aigi Hanimägi Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 5äkädozTägzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Liivand Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 5T@dRääjzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Liisi Vibu Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I Rääqädtä3@Jüeeü@Õzqqzdmm
Mirje Lank Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I 1äNOmdRzTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Raudkivi Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja I _hhmd7z@DÕäjäJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Asejev Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja I vjmd5qmOmjJüeeü@Õzqqzdmm
Anne-Lii Šmeiman Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I 5TTmIRäädXgmägzTJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Vinokurova Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzdtäTeÕ@NejzJüeeü@Õzqqzdmm
Asta Tammet Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I 5qüzd8zggmüJüeeü@Õzqqzdmm
Stanislav Orlov Ida-Virumaa
Narva büroo
juhtumikorraldaja I XüzTäqhzjdHNhejJüeeü@Õzqqzdmm
Moonika Tõnisson Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1eeTäÕzd8eTäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Gross Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I 7ääTzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Nazarov Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I czüzhOzdczxzNejJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Sjomina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I wmhmTzdXOegäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Usynina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I .NäTzdLqSTäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaie Keba Ida-Virumaa
Kiviõli büroo
juhtumikorraldaja I uzämdum3zJüeeü@Õzqqzdmm
Monika Pavelson Raplamaa
Raplamaa osakond
juhtumikorraldaja I 1eTäÕzdÄzjmhqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Maila Viirma Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I 1zähzdtääNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Daniel Pikk Tartumaa
Vaksali büroo
juhtumikorraldaja I CzTämhdÄäÕÕJüeeü@Õzqqzdmm
Vivian Aun Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I täjäzTd5@TJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Mitt Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I uShhäd1äüüJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Must Viljandimaa
Viljandimaa osakond
juhtumikorraldaja I ÄäNmüd1@qüJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Niib Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I _hhmdcää3Jüeeü@Õzqqzdmm
Gertu Sillavee Lääne-Virumaa
Väike-Maarja büroo
juhtumikorraldaja I ÜmNü@dXähhzjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Kaido Ladva Tartumaa
Kvartali büroo
juhtumikorraldaja I uzäDedRzDjzJüeeü@Õzqqzdmm
Merit Kaljus Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I 1mNäüduzhO@qJüeeü@Õzqqzdmm
Ellen Müürsepp Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I vhhmTd1SSNqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Irena Rõmmel Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Viktoria Heistonen Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtumikorraldaja I täÕüeNäzdomäqüeTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Loit Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I CäzTzdReäüJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Koroljova Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1zämdueNehOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ion Braga Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I .eTd0NzkzJüeeü@Õzqqzdmm
Viljar Harkmann Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I tähOzNdozNÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire-Marlene Kalk Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I uzäNmI1zNhmTmduzhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kallasmaa Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
juhtumikorraldaja I wzTTmduzhhzqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Sirli Rebane Pärnumaa
Pärnumaa osakond
juhtumikorraldaja I XäNhäd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
53463043
Sirli Rebane
Lihula büroo
juhtumikorraldaja I XäNhäd7m3zTmJüeeü@Õzqqzdmm
53463043
Inga Bortnik Läänemaa
Läänemaa osakond
juhtumikorraldaja I .Tkzd0eNüTäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Männi Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
juhtumikorraldaja I 1mNäÕmd1zTTäJüeeü@Õzqqzdmm
Mihhail Ridman Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1äffzähd7äDgzTJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Kübar Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
juhtumikorraldaja I 1zNO@duS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Puussaar Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I 7ääTzdÄ@@qqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Kadri Vellak Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I uzDNädtmhhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Oliver Olesk Võrumaa
Võrumaa osakond
juhtumikorraldaja I HhäjmNdHhmqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Raev Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtumikorraldaja I 1mNhäTd7zmjJüeeü@Õzqqzdmm
Viive Kupits Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I tääjmdu@yäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jaana Eskor Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
juhtumikorraldaja I wzzTzdvqÕeNJüeeü@Õzqqzdmm
Anne Kaaber Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 5TTmduzz3mNJüeeü@Õzqqzdmm
737 7138
Ave Karu Tartumaa
Tartumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 5jmduzN@Jüeeü@Õzqqzdmm
737 7139
Jelena Bert Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja (ESF) wmhmTzd0mNüJüeeü@Õzqqzdmm
332 1825
Aleksandra Lelkova Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Lilia Jakobson Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Marje Pedaste Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) 1zNOmdÄmDzqümJüeeü@Õzqqzdmm
634 8036
Ele Parik Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Enna Tikas Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) vTTzd8äÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
435 0059
Piret Luik Läänemaa
Läänemaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) ÄäNmüdR@äÕJüeeü@Õzqqzdmm
472 7082
Anna-Liisa Tiisma Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) 5TTzIRääqzd8ääqgzJüeeü@Õzqqzdmm
634 8029
Jaana Butov Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Pille Pesti Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) ÄähhmdÄmqüäJüeeü@Õzqqzdmm
634 8027
Jelena Malõgina Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) wmhmTzd1zhekäTzJüeeü@Õzqqzdmm
634 8026
Jelena Gorbatševa Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Julia Rybalova Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjäärinõustaja (ESF) w@häzd7S3zhejzJüeeü@Õzqqzdmm
332 1735
Anna-Liisa Lepasepp Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) 5TTzIRääqzdRmyzqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
634 8030
Sigrid Kruus Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Merike Kimber Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 1mNäÕmduäg3mNJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Peerna Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) vjmhäTdÄmmNTzJüeeü@Õzqqzdmm
447 9314
Ingrid Lepasson Põlvamaa
Põlvamaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) .TkNäDdRmyzqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
799 0969
Maria Kanevskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
karjäärinõustaja (ESF) 1zNäzduzTmjqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
332 1778
Ilona Akimova Valgamaa
Valgamaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) .heTzd5ÕägejzJüeeü@Õzqqzdmm
766 6266
Margit Alliksaar Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 1zNkäüd5hhäÕqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
776 6867
Piret Palusoo Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjäärinõustaja (ESF) ÄäNmüdÄzh@qeeJüeeü@Õzqqzdmm
634 8028
Triin Anni Võrumaa
Võrumaa osakond
karjäärinõustaja (ESF) 8NääTd5TTäJüeeü@Õzqqzdmm
786 8765
Juta Kallas Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi w@üzduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Veera Ellermäe Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi tmmNzdvhhmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Maie Vaik Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1zämdtzäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Kajak Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi uzüNäTduzOzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Malm Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi Rmmhäd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Kureniit Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi omhOmdu@NmTääüJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Kullerkupp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 1zNOmdu@hhmNÕ@yyJüeeü@Õzqqzdmm
Age Kull Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultandi abi 5kmdu@hhJüeeü@Õzqqzdmm
Keidi Niitsoo Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi tööleping ajutiselt peatatud
Monika Vahtra Pärnumaa
Pärnumaa osakond
teenusekonsultandi abi 1eTäÕzdtzfüNzJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Einstein Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 1mNhmdväTqümäTJüeeü@Õzqqzdmm
Kaidi Kriisa Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi uzäDäduNääqzJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Koorep Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi wzTzdueeNmyJüeeü@Õzqqzdmm
Ruta Paesalu Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi 7@üzdÄzmqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Helju Härmsalu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi omhO@dozNgqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Olga Adamovitš Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi Hhkzd5DzgejäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Kütt Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
teenusekonsultandi abi .NäTzduSüüJüeeü@Õzqqzdmm
Airi Oru Tartumaa
Tartumaa osakond
teenusekonsultandi abi 5äNädHN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Roots Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi XjmühzTzd7eeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Merkulova Ida-Virumaa
Narva büroo
teenusekonsultandi abi wmhmTzd1mNÕ@hejzJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Tell Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi uShhäd8mhhJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Vetik Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
teenusekonsultandi abi 8ääTzdtmüäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Lümat Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi vjmdRSgzüJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Köönvere Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
teenusekonsultandi abi .TTzdueeTjmNmJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Viimsalu Saaremaa
Saaremaa osakond
karjääriinfo spetsialist vTmdtäägqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Angela Rebas Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjääriinfo spetsialist 5Tkmhzd7m3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Pedari Tartumaa
Kvartali büroo
karjääriinfo spetsialist uShhädÄmDzNäJüeeü@Õzqqzdmm
Helen Talli Tartumaa
Vaksali büroo
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Anna Ditman Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjääriinfo spetsialist 5TTzdCäügzTJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Leitmaa Viljandimaa
Viljandimaa osakond
karjääriinfo spetsialist 8ääTzdRmäügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Ülli Sinitamm Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
karjääriinfo spetsialist _hhädXäTäüzggJüeeü@Õzqqzdmm
Triinu Putnik Saaremaa
Saaremaa osakond
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Evelin Pant Võrumaa
Võrumaa osakond
karjääriinfo spetsialist vjmhäTdÄzTüJüeeü@Õzqqzdmm
Anneli Viires Raplamaa
Raplamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 5TTmhädtääNmqJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Tõldsepp Valgamaa
Valgamaa osakond
karjääriinfo spetsialist 1mNäÕmd8ehDqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Pekarskaja Ida-Virumaa
Narva büroo
karjääriinfo spetsialist wmhmTzdÄmÕzNqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Dushkevich Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Erle Sepp Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
karjääriinfo spetsialist vNhmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Siret Saaremets Tartumaa
Vaksali büroo
karjääriinfo spetsialist XäNmüdXzzNmgmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Ilo Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Olga Romanova Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
karjääriinfo spetsialist Hhkzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Torm-Vainov Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
karjääriinfo spetsialist .heTzd8eNgItzäTejJüeeü@Õzqqzdmm
Haldi Rae Pärnumaa
Pärnumaa osakond
karjääriinfo spetsialist ozhDäd7zmJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Rooks Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
karjääriinfo spetsialist Äähhmd7eeÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Klomann Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja asetäitja wzTzduhegzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Ave Reimaa-Lepik Saaremaa
Saaremaa osakond
osakonnajuhataja 5jmd7mägzzIRmyäÕJüeeü@Õzqqzdmm
Siim Sarapuu Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja XäägdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Jane Väli Tartumaa
Tartumaa osakond
osakonnajuhataja wzTmdtzhäJüeeü@Õzqqzdmm
Jana Tammeveski Hiiumaa
Hiiumaa osakond
osakonnajuhataja wzTzd8zggmjmqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Eha Tasang Järvamaa
Järvamaa osakond
osakonnajuhataja vfzd8zqzTkJüeeü@Õzqqzdmm
Merike Metsavas Valgamaa
Valgamaa osakond
osakonnajuhataja 1mNäÕmd1müqzjzqJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Mets Pärnumaa
Pärnumaa osakond
osakonnajuhataja ÜmNhäd1müqJüeeü@Õzqqzdmm
Merit Laan Viljandimaa
Viljandimaa osakond
osakonnajuhataja 1mNäüdRzzTJüeeü@Õzqqzdmm
Evelin Kullison Läänemaa
Läänemaa osakond
osakonnajuhataja vjmhäTdu@hhäqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Anneki Teelahk Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
osakonnajuhataja 5TTmÕäd8mmhzfÕJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Kerge Võrumaa
Võrumaa osakond
osakonnajuhataja vTmdumNkmJüeeü@Õzqqzdmm
Katri Mandel Põlvamaa
Põlvamaa osakond
osakonnajuhataja uzüNäd1zTDmhJüeeü@Õzqqzdmm
Liina Võsaste Jõgevamaa
Jõgevamaa osakond
osakonnajuhataja RääTzdteqzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Ilvi Pere Raplamaa
Raplamaa osakond
osakonnajuhataja .hjädÄmNmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Moldau Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa osakond
osakonnajuhataja uNäqüäd1ehDz@Jüeeü@Õzqqzdmm
Jane Gornischeff Tartumaa
Tartumaa osakond
Eures nõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Natalja Ivanova Ida-Virumaa
Narva büroo
Eures nõustaja czüzhOzd.jzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Maarja Tsimmer Tartumaa
Tartumaa osakond
Eures nõustaja 1zzNOzd8qäggmNJüeeü@Õzqqzdmm
Kaia Nebieridze Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
Eures nõustaja uzäzdcm3ämNäDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Vihermäe Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
büroojuhataja 1zNäÕzdtäfmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Inna Kask Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
büroojuhataja .TTzduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Alli Pertel Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
büroojuhataja 5hhädÄmNümhJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Laar-Šelapugina Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
büroojuhataja tööleping ajutiselt peatatud
Elena Koldits Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
büroojuhataja vhmTzduehDäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pihlak Ida-Virumaa
Sillamäe büroo
büroojuhataja HhkzdÄäfhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Monvelt Tartumaa
Kvartali büroo
büroojuhataja 7zähäd1eTjmhüJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Trei Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
büroojuhataja 5müd8NmäJüeeü@Õzqqzdmm
Indrek Rohtla Tartumaa
Vaksali büroo
büroojuhataja .TDNmÕd7efühzJüeeü@Õzqqzdmm
Inga Pilder Ida-Virumaa
Narva büroo
büroojuhataja .TkzdÄähDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Ainsalu Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
juhtivkarjäärinõustaja ESF uNäqümhd5äTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
634 8031
Katrin Lippasaar Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Julia Nedorezova Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) tööleping ajutiselt peatatud
Anelia Toptši Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant (teenused) 5Tmhäzd8eyüqäJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Apse Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) 7ääTzd5yqmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Altosaar Tartumaa
Tartumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) uNäqümhd5hüeqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Vahtramäe Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (teenused) 8ääTzdtzfüNzgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Maakaar Ida-Virumaa
Ida-Virumaa osakond
osakonnajuhataja abi uzäNmd1zzÕzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Elle Vaarmann Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
osakonnajuhataja abi vhhmdtzzNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Laar Ida-Virumaa
Jõhvi büroo
juhtivkonsultant (tööandjad) uzüNäTdRzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Haug Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (tööandjad) 1mNhmdoz@kJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Laos Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
juhtivkonsultant (tööandjad) tööleping ajutiselt peatatud
Piibe Pajumägi Tallinn ja Harjumaa
Tondi büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist Äää3mdÄzO@gzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Sepp Tallinn ja Harjumaa
Tõnismäe büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist XäNOmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Helju Sibul-Seppä Tallinn ja Harjumaa
Lilleküla büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist omhO@dXä3@hIXmyyzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tegova Tallinn ja Harjumaa
Tähesaju büroo
töövõime hindamise taotluste spetsialist 7äüzd8mkejzJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Süsmalainen Tallinn ja Harjumaa
Tallinna ja Harjumaa osakond
karjäärikeskuse juht RääqdXSqgzhzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm

Nõukogu

Nimi Osakond Ametikoht Kontaktid
Toomas Tamsar Nõukogu nõukogu esimees 8eegzqd8zgqzNJmgyheSmNqdmm
Riina Sikkut Nõukogu nõukogu liige ümNjäqmOzüeegäTäqümNJqgdmm
Ago Tuuling Nõukogu nõukogu liige 5ked8@@häTkJmÕzhdmm
Peep Peterson Nõukogu nõukogu liige ÄmmydÄmümNqeTJmzÕhdmm
Tõnis Rüütel Nõukogu nõukogu liige mfÕhJmfÕhdmm
Veiko Tali Nõukogu nõukogu liige tmäÕed8zhäJZäTdmm

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info@tootukassa.ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png