Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötukassa esindused

Tallinn ja Harjumaa

Tagasi üles

Tallinna ja Harjumaa osakond

Aadress:
Pärnu mnt 139/Kohila 8 (Karamelli 6), 11317, Tallinn
Telefon:
614 8650
Faks:
614 8651
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Siim Sarapuu osakonnajuhataja XäägdXzNzy@@Jüeeü@Õzqqzdmm
Elle Vaarmann osakonnajuhataja abi vhhmdtzzNgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Haug juhtivkonsultant (tööandjad) 1mNhmdoz@kJüeeü@Õzqqzdmm
Gerli Toomla-Pähklemäe tööandjate konsultant tööleping ajutiselt peatatud
Illinor Siebold tööandjate konsultant .hhäTeNdXäm3ehDJüeeü@Õzqqzdmm
Reet Suviste tööandjate konsultant 7mmüdX@jäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Laos juhtivkonsultant (tööandjad) tööleping ajutiselt peatatud
Riina Apse juhtivkonsultant (teenused) 7ääTzd5yqmJüeeü@Õzqqzdmm
Kanni Kondio teenusekonsultant uzTTädueTDäeJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Lillend teenusekonsultant uzäNmdRähhmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Liis Linnusaar teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Irina Markelova teenusekonsultant .NäTzd1zNÕmhejzJüeeü@Õzqqzdmm
Helju Härmsalu teenusekonsultandi abi omhO@dozNgqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Katrin Kajak teenusekonsultandi abi uzüNäTduzOzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Juta Kallas teenusekonsultandi abi w@üzduzhhzqJüeeü@Õzqqzdmm
Helje Kureniit teenusekonsultandi abi omhOmdu@NmTääüJüeeü@Õzqqzdmm
Leeli Malm teenusekonsultandi abi Rmmhäd1zhgJüeeü@Õzqqzdmm
Elerin Sagar juhtivkonsultant (teenused) vhmNäTdXzkzNJüeeü@Õzqqzdmm
Katriin Kukk teenusekonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Eve Lümat teenusekonsultandi abi vjmdRSgzüJüeeü@Õzqqzdmm
Kaia Nebieridze Eures nõustaja uzäzdcm3ämNäDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Stokes tööandjate konsultant uNäqüädXüeÕmqJüeeü@Õzqqzdmm 6147978
Kristel Tallo teenusekonsultant uNäqümhd8zhheJüeeü@Õzqqzdmm
Larissa Anderson teenusekonsultandi abi RzNäqqzd5TDmNqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Kairi Remmel-Lilleberg teenusekonsultant uzäNäd7mggmhIRähhm3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Ksenia Nikuradze teenusekonsultant uqmTäzdcäÕ@NzDxmJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Kalmet tööandjate konsultant 5TTäÕzduzhgmüJüeeü@Õzqqzdmm 6148643
Ilona Keis teenusekonsultant .heTzdumäqJüeeü@Õzqqzdmm
Külli Tell teenusekonsultandi abi uShhäd8mhhJüeeü@Õzqqzdmm
Marit Hõbemägi teenusekonsultant 1zNäüdoe3mgzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Karmen Klee teenusekonsultant uzNgmTduhmmJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Sass teenusekonsultant 1zNädXzqqJüeeü@Õzqqzdmm
Keidi Niitsoo teenusekonsultandi abi tööleping ajutiselt peatatud
Diana Melder teenusekonsultant CäzTzd1mhDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Aili Rink teenusekonsultant 5ähäd7äTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Kerli Kriibi teenusekonsultant umNhäduNää3äJüeeü@Õzqqzdmm
Tiina Vahtramäe teenusekonsultant 8ääTzdtzfüNzgzmJüeeü@Õzqqzdmm

Palume inimestel, kes soovivad tulla Tallinnas töövõime hindamisele, pöörduda võimalusel esmajärjekorras Lilleküla, Tondi või Tähesaju büroosse, kuna sealsed ooteajad on lühemad!

Lilleküla büroo

Aadress:
Metalli 3, 10615, Tallinn
Telefon:
634 8000
Faks:
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Jana Klomann büroojuhataja wzTzduhegzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Mari Kikkerpuu infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Veronika Kolesnikova infospetsialist tmNeTäÕzduehmqTäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Matjuhhova infospetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Pille Hännikäinen juhtumikorraldaja I ÄähhmdozTTäÕzäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Laura Olek juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Marina Ollerma juhtumikorraldaja I 1zNäTzdHhhmNgzJüeeü@Õzqqzdmm
Merle Parts juhtumikorraldaja I 1mNhmdÄzNüqJüeeü@Õzqqzdmm
Elena Koldits juhtivkonsultant vhmTzduehDäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Alas juhtumikorraldaja II XähOzd5hzqJüeeü@Õzqqzdmm
Kristel Ainsalu juhtivkarjäärinõustaja ESF uNäqümhd5äTqzh@Jüeeü@Õzqqzdmm
Külli Klara Katariina Jõe karjäärinõustaja uShhädwemJüeeü@Õzqqzdmm
Marje Pedaste karjäärinõustaja (ESF) 1zNOmdÄmDzqümJüeeü@Õzqqzdmm
Lilia Jakobson karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Anna-Liisa Lepasepp karjäärinõustaja (ESF) 5TTzIRääqzdRmyzqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Pesti karjäärinõustaja (ESF) ÄähhmdÄmqüäJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liisa Tiisma karjäärinõustaja (ESF) 5TTzIRääqzd8ääqgzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Malõgina karjäärinõustaja (ESF) wmhmTzd1zhekäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Gorbatševa karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Talvi Pello töövahenduskonsultant 8zhjädÄmhheJüeeü@Õzqqzdmm
Nele Raudsepp töövahenduskonsultant cmhmd7z@DqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Helju Sibul-Seppä töövõime hindamise taotluste spetsialist omhO@dXä3@hIXmyyzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Romanova karjääriinfo spetsialist Hhkzd7egzTejzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lopatina juhtumikorraldaja II czüzhOzdReyzüäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Olesja Suimets juhtumikorraldaja II HhmqOzdX@ägmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Sigrid Kruus karjäärinõustaja (ESF) tööleping ajutiselt peatatud
Reili Lukas töövahenduskonsultant 7mähädR@ÕzqJüeeü@Õzqqzdmm
Enel Müür töövahenduskonsultant vTmhd1SSNJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Palusoo karjäärinõustaja (ESF) ÄäNmüdÄzh@qeeJüeeü@Õzqqzdmm
Mihhail Ridman töövahenduskonsultant 1äffzähd7äDgzTJüeeü@Õzqqzdmm
Anastassia Everest karjääriinfo spetsialist (ESF) 5TzqüzqqäzdvjmNmqüJüeeü@Õzqqzdmm
Ene Lõiv infospetsialist vTmdReäjJüeeü@Õzqqzdmm
Ekaterina Vasina infospetsialist vÕzümNäTzdtzqäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Pille Alonov juhtumikorraldaja II Äähhmd5heTejJüeeü@Õzqqzdmm
Karin Oder juhtivkonsultant uzNäTdHDmNJüeeü@Õzqqzdmm
Merlin Raev juhtumikorraldaja I 1mNhäTd7zmjJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Ossadtšaja karjääriinfo spetsialist (ESF) CäzTzdHqqzDüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Nazarov juhtumikorraldaja I czüzhOzdczxzNejJüeeü@Õzqqzdmm
Robert Rähn juhtumikorraldaja II 7e3mNüd7zfTJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Virro töövahenduskonsultant wmhmTzdtäNNeJüeeü@Õzqqzdmm
Anastasia Dvorkina juhtumikorraldaja II 5TzqüzqäzdCjeNÕäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Svetlana Laidinen juhtumikorraldaja II XjmühzTzdRzäDäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Lahe töövahenduskonsultant 1zNO@dRzfmJüeeü@Õzqqzdmm
Johannes Vergi töövahenduskonsultant wefzTTmqdtmNkäJüeeü@Õzqqzdmm
Argo Bachfeldt karjääriinfo spetsialist (ESF) 5Nked0zUfZmhDüJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Niit karjääriinfo spetsialist (ESF) uNäqüzdcääüJüeeü@Õzqqzdmm
Raili Nugis töövahenduskonsultant 7zähädc@käqJüeeü@Õzqqzdmm

Tõnismäe büroo

Aadress:
Endla 4, 10142, Tallinn
Telefon:
614 7400
Faks:
614 8651
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Marika Köster infospetsialist 1zNäÕzdueqümNJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Rickberg infospetsialist vDzd7äUÕ3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Elina Apsolon töövahenduskonsultant vhäTzd5yqeheTJüeeü@Õzqqzdmm
Jane Kurbas juhtumikorraldaja II wzTmdu@N3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Liivand juhtumikorraldaja I 5T@dRääjzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Aljona Dushkevich karjääriinfo spetsialist 5hOeTzdC@qfÕmjäUfJüeeü@Õzqqzdmm
Sirje Sepp töövõime hindamise taotluste spetsialist XäNOmdXmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Moonika Tõnisson juhtumikorraldaja I 1eeTäÕzd8eTäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Kersti Katkosild juhtumikorraldaja II umNqüäduzüÕeqähDJüeeü@Õzqqzdmm
Eda Laumets juhtumikorraldaja II vDzdRz@gmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Nepomnjuštšaja juhtumikorraldaja II wzTäÕzdcmyegTO@qüqzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Tinnuri juhtumikorraldaja II täÕüeNäzd8äTT@NäJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Veljend juhtumikorraldaja II _hhmdtmhOmTDJüeeü@Õzqqzdmm
Eve Ainumäe juhtumikorraldaja II vjmd5äT@gzmJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Ankru juhtivkonsultant uNäqüzd5TÕN@Jüeeü@Õzqqzdmm
Marika Ojanurme karjäärinõustaja tööleping ajutiselt peatatud
Angela Rebas karjääriinfo spetsialist 5Tkmhzd7m3zqJüeeü@Õzqqzdmm
Alexandra Lumiste töövahenduskonsultant 5hmQzTDNzdR@gäqümJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Revizor töövahenduskonsultant wmÕzümNäTzd7mjäxeNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Niib juhtumikorraldaja I _hhmdcää3Jüeeü@Õzqqzdmm
Liina Urgas töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Maie Koroljova juhtumikorraldaja I 1zämdueNehOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Viljar Harkmann juhtumikorraldaja I tähOzNdozNÕgzTTJüeeü@Õzqqzdmm
Sandra Tarve töövahenduskonsultant XzTDNzd8zNjmJüeeü@Õzqqzdmm
Victoria Vatko töövahenduskonsultant täUüeNäzdtzüÕeJüeeü@Õzqqzdmm
Krista Onksion juhtumikorraldaja II uNäqüzdHTÕqäeTJüeeü@Õzqqzdmm
Eduard Pihlo juhtumikorraldaja II vD@zNDdÄäfheJüeeü@Õzqqzdmm
Marju Kübar juhtumikorraldaja I 1zNO@duS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire-Marlene Kalk juhtumikorraldaja I uzäNmI1zNhmTmduzhÕJüeeü@Õzqqzdmm
Diana Loit juhtumikorraldaja I CäzTzdReäüJüeeü@Õzqqzdmm
Rael Laager töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Janne Perlin töövahenduskonsultant wzTTmdÄmNhäTJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Kokareva töövahenduskonsultant wmhmTzdueÕzNmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Anniki Paulus juhtivkonsultant 5TTäÕädÄz@h@qJüeeü@Õzqqzdmm
Margit Machrafi juhtumikorraldaja II 1zNkäüd1zUfNzZäJüeeü@Õzqqzdmm
Helina Kruberg infospetsialist omhäTzduN@3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Karelsohn juhtumikorraldaja II HhkzduzNmhqefTJüeeü@Õzqqzdmm
Irina Ronk karjäärinõustaja .NäTzd7eTÕJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Pavelts töövahenduskonsultant 1zNmdÄzjmhüqJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Vihermäe büroojuhataja 1zNäÕzdtäfmNgzmJüeeü@Õzqqzdmm
Irena Rõmmel juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud

Tondi büroo

Aadress:
Pärnu mnt 139/Kohila 8 (Karamelli 6), 11317, Tallinn
Telefon:
614 8680
Faks:
614 8651
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Inna Kask büroojuhataja .TTzduzqÕJüeeü@Õzqqzdmm
Piibe Pajumägi töövõime hindamise taotluste spetsialist Äää3mdÄzO@gzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Valg infospetsialist _hhmdtzhkJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Ressar juhtivkonsultant 8NääTd7mqqzNJüeeü@Õzqqzdmm
Janika Soots juhtumikorraldaja I wzTäÕzdXeeüqJüeeü@Õzqqzdmm
Aigi Hanimägi juhtumikorraldaja I 5äkädozTägzkäJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Gross juhtumikorraldaja I 7ääTzdÜNeqqJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Averjanov juhtumikorraldaja II 5TTzd5jmNOzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kuzmina juhtumikorraldaja II 1zNäzdu@xgäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Soboleva karjäärinõustaja HhkzdXe3ehmjzJüeeü@Õzqqzdmm
Kaire Kivirand töövahenduskonsultant uzäNmduäjäNzTDJüeeü@Õzqqzdmm
Marika Raudvee töövahenduskonsultant 1zNäÕzd7z@DjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tšernjavski töövahenduskonsultant 7äüzd8qmNTOzjqÕäJüeeü@Õzqqzdmm
Karina Leinuste töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Jaanika Paavo töövahenduskonsultant wzzTäÕzdÄzzjeJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Tiigivee töövahenduskonsultant 8NääTd8ääkäjmmJüeeü@Õzqqzdmm
Aime Kärgets infospetsialist 5ägmduzNkmüqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Harkmann-Starikova töövahenduskonsultant HhkzdozNÕgzTTIXüzNäÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Triin Puhkim töövahenduskonsultant 8NääTdÄ@fÕägJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Kallasmaa juhtumikorraldaja I wzTTmduzhhzqgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Ilona Torm-Vainov karjääriinfo spetsialist .heTzd8eNgItzäTejJüeeü@Õzqqzdmm
Kati Madisson juhtivkonsultant uzüäd1zDäqqeTJüeeü@Õzqqzdmm
Piret Pihkanen juhtumikorraldaja II ÄäNmüdÄäfÕzTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Lauton juhtumikorraldaja II _hhmdRz@üeTJüeeü@Õzqqzdmm
Margarita Žinkovskaja juhtumikorraldaja II 1zNkzNäüzdbäTÕejqÕzOzJüeeü@Õzqqzdmm
Leili Uusmees-Ivanov töövahenduskonsultant RmähädL@qgmmqI.jzTejJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Kulma töövahenduskonsultant täÕüeNäzdu@hgzJüeeü@Õzqqzdmm

Tähesaju büroo

Aadress:
Tähesaju tee 14, 13917, Tallinn
Telefon:
614 7460
Faks:
614 8651
Skype:
Kontaktid
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Egon Janter infospetsialist vkeTdwzTümNJüeeü@Õzqqzdmm
Ülle Kalme infospetsialist _hhmduzhgmJüeeü@Õzqqzdmm
Kristi Lipard karjäärinõustaja uNäqüädRäyzNDJüeeü@Õzqqzdmm
Liisi Vibu juhtumikorraldaja I Rääqädtä3@Jüeeü@Õzqqzdmm
Maria Fjodorova juhtumikorraldaja I 1zNäzdiOeDeNejzJüeeü@Õzqqzdmm
Alla Siirak juhtumikorraldaja II 5hhzdXääNzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Tuulik juhtumikorraldaja I czüzhOzd8@@häÕJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Boitsova juhtumikorraldaja II 5TTzd0eäüqejzJüeeü@Õzqqzdmm
Annika Hiller juhtumikorraldaja II 5TTäÕzdoähhmNJüeeü@Õzqqzdmm
Anu Kippar juhtumikorraldaja II 5T@duäyyzNJüeeü@Õzqqzdmm
Natalja Lizarjova juhtumikorraldaja II czüzhOzdRäxzNOejzJüeeü@Õzqqzdmm
Anna-Liina Väkram juhtivkonsultant 5TTzIRääTzdtzÕNzgJüeeü@Õzqqzdmm
Mare Pihlak juhtumikorraldaja II 1zNmdÄäfhzÕJüeeü@Õzqqzdmm
Lemme-Getter Bogatkin karjäärinõustaja RmggmIÜmüümNd0ekzüÕäTJüeeü@Õzqqzdmm
Jekaterina Ilo karjääriinfo spetsialist tööleping ajutiselt peatatud
Violetta Jääger töövahenduskonsultant täehmüüzdwzzkmNJüeeü@Õzqqzdmm
Nadežda Gluškova töövahenduskonsultant czDmxDzdÜh@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Rita Tegova töövõime hindamise taotluste spetsialist 7äüzd8mkejzJüeeü@Õzqqzdmm
Mona-Marie Vaserik töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Linda Algmaa töövahenduskonsultant RäTDzd5hkgzzJüeeü@Õzqqzdmm
Ruth Juhanson juhtumikorraldaja I tööleping ajutiselt peatatud
Kristi Lindam töövahenduskonsultant tööleping ajutiselt peatatud
Pille Rooks karjääriinfo spetsialist Äähhmd7eeÕqJüeeü@Õzqqzdmm
Ion Braga juhtumikorraldaja I .eTd0NzkzJüeeü@Õzqqzdmm
Tatjana Aro juhtumikorraldaja II 8züOzTzd5NeJüeeü@Õzqqzdmm
Riina Puussaar töövahenduskonsultant 7ääTzdÄ@@qqzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Viive Kupits juhtumikorraldaja I tääjmdu@yäüqJüeeü@Õzqqzdmm
Janne Rästas töövahenduskonsultant wzTTmd7zqüzqJüeeü@Õzqqzdmm
Elina Salminen töövahenduskonsultant vhäTzdXzhgäTmTJüeeü@Õzqqzdmm
Gerlin Laine juhtivkonsultant ÜmNhäTdRzäTmJüeeü@Õzqqzdmm
Jaana Eskor juhtumikorraldaja I wzzTzdvqÕeNJüeeü@Õzqqzdmm
Maive Vihtmaa infospetsialist 1zäjmdtäfügzzJüeeü@Õzqqzdmm
Anita Saar juhtumikorraldaja II 5TäüzdXzzNJüeeü@Õzqqzdmm
Aet Trei büroojuhataja 5müd8NmäJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Rozenberg töövahenduskonsultant 5TTzd7exmT3mNkJüeeü@Õzqqzdmm
Anna Ditman karjääriinfo spetsialist 5TTzdCäügzTJüeeü@Õzqqzdmm
Jelena Grušina juhtumikorraldaja II wmhmTzdÜN@qäTzJüeeü@Õzqqzdmm
Silja Kääramees juhtumikorraldaja II XähOzduzzNzgmmqJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Pastuškova töövahenduskonsultant HhkzdÄzqü@qÕejzJüeeü@Õzqqzdmm
Maria Kübar töövahenduskonsultant 1zNäzduS3zNJüeeü@Õzqqzdmm
Viktoria Belous töövahenduskonsultant täÕüeNäzd0mhe@qJüeeü@Õzqqzdmm
Ellen Müürsepp juhtumikorraldaja I vhhmTd1SSNqmyyJüeeü@Õzqqzdmm
Olga Kravtsova töövahenduskonsultant HhkzduNzjüqejzJüeeü@Õzqqzdmm

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Bännerile klikates jõuate tööelu.ee veebilehele

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info@tootukassa.ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30)

logo_eures01.png