Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötaja koolituskulude hüvitamine

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 20.03.2020

Tööandja saab taotleda vähenenud töövõimega töötaja tööalase koolituse kulude hüvitamist, kui:

  • töötaja ei ole  puude või terviseseisundi tõttu pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ja ei saa seetõttu oma senisel ametikohal jätkata, kuid tööandja pakub talle ümber- või täiendõppe läbimise korral teist tööd;
  • töötaja oli enne tööle asumist töötuna arvel järjest vähemalt 12 kuud ja selgub, et töötaja vajab tööülesannete täitmiseks tööalaste teadmiste ja oskuste täiendamist. Kulu võib tööandjale hüvitada töötaja tööleasumisele järgneva aasta jooksul. 

Töötaja tööalaste koolituste kulud hüvitatakse tööandjale 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot (koos käibemaksuga). 

Lisaks vähenenud töövõimega inimese koolituse kulude hüvitamisele saab tööandja taotleda ka „Minu esimene töökoht“ palgatoetusega tööle rakendunud noore ning „Piirkondliku töökoha loomise toetuse“ raames rakendunud töötaja tööalaste koolituste kulude hüvitamist. Kulud hüvitatakse sel juhul 100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot kahe aasta jooksul töötaja tööleasumisest. 

Koolitus, mille kulude hüvitamist taotletakse võib kesta kuni ühe aasta. 

Töötaja koolituskulude hüvitamise taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos töölepingu koopiaga. Vähenenud töövõimega inimese puhul tuleb esitada töötaja tervislikku seisundit tõendav dokument, mis tõendab töötaja vähenenud töövõimet (puude raskusastme ja/või töövõime kaotuse protsendi määramise otsus, töövõime hindamise otsus). Avalduses põhjendab tööandja, et töötaja puude või tervisliku seisundi tõttu ei ole ta pikka aega tulnud toime oma tööülesannete täitmisega ega saa seetõttu senist tööd jätkata ning töötaja koolitus on seotud talle võimaldatava teise töö ülesannetega.

Avalduse saate esitada:

  • e-postiga või
  • paberkandjal töötukassa maakondlikku osakonda.

​Avaldus peab olema allkirjastatud, sh e-postiga esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.  Avaldus tuleb esitada töötukassa maakondliku osakonda, kus teie ettevõte tegutseb. E-postiga saatke avaldus maakondliku osakonna üldisele e-posti aadressile (näiteks kui teie ettevõte tegutseb Ida-Virumaal, siis idaviru@tootukassa.ee). Avalduse allkirjastaja peab olema juhatuse liige või volitatud isik. Volitatud isiku puhul tuleb avaldusele lisada volikiri (ei pea olema notariaalne). Siit leiate kõigi töötukassa esinduste kontaktid.  

Palume avalduse esitada vähemalt 7 tööpäeva enne planeeritava koolituse algust. Koolituskulude hüvitamine otsustatakse 7 tööpäeva jooksul nõuetekohase avalduse ja dokumentide esitamisest. Kulude hüvitamise kohta väljastab töötukassa tööandjale kinnituskirja ja keeldumise puhul vastava otsuse.

Kui koolitus algab enne  töötukassa otsuse tegemist, ei ole töötukassal õigust koolituse kulusid hüvitada. 

Töötukassa hüvitab üksnes täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) nimetatud täienduskoolitusasutuse pidaja poolt läbiviidava täienduskoolituse kulud. Täienduskoolitusasutuse pidaja on koolitaja, kes on taotlenud täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või esitanud majandustegevusteate.  Andmed täienduskoolitusasutuste pidajate tegevuslubade ja majandustegevusteadete kohta avaldatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) riiklikus registris www.ehis.ee. Kui koolitaja ei ole täienduskoolitusasutuse pidaja, ei saa töötukassa koolituse kulusid hüvitada.

Koolituse kulud hüvitame tööandjale arve, arve tasumist tõendava dokumendi ja töötaja täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia esitamisel. Koolituse arve peab olema väljastatud tööandja nimele ning sellel peab kajastuma koolitusel osalenud töötaja nimi ja koolituse toimumise periood. Koolituse läbimist tõendava dokumendina aktsepteerime täienduskoolitusasutuse pidaja väljastatud ja täienduskoolituse standardile vastavat tõendit või tunnistust.

Kui tööalasel koolitusel osalevad vähenenud töövõimega töötajad, kes vajavad koolitusel osalemiseks puudest või terviseseisundist tulenevalt täiendavat abi, siis saab töötukassa need lisakulud (nt viipekeeletõlgi kulu) tööandjale vajaduspõhiselt hüvitada. Koolitusega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks esitab tööandja töötukassale enne koolituse toimumist avalduse. Lisakulude hüvitamise otsustab komisjon. Tööandjale saadetakse kirjalik otsus kulude hüvitamise või mittehüvitamise kohta. 

Töötaja koolituskulude hüvitamine on riigiabi, täpsemalt vähese tähtsusega abi. Riigiabi kohta leiate rohkem infot rahandusministeeriumi kodulehelt: riigiabist rahandusministeeriumi kodulehel.  

Täiendavat teavet saate töötukassa tööandjate konsultantidelt, kelle kontaktid leiate järgnevalt lingilt: tööandjate konsultantide kontaktid.

 

„Minu esimene töökoht“ teenust ning „Piirkondliku töökoha loomise toetust“ kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale" alusel.

Was this information useful?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Clicking on the banner will redirect you to Work and Study website Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärinõustajale Temporary job offers. Temporary job is waiting for you! Clicking on the banner will redirect you to the temporary job site.

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info@tootukassa.ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, last Friday of the month 8.30-12.30)