Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Valmis uuring "Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega noorte siirdumine koolist tööle"

Prindi

Lisatud 18.01.2016

Täna, 18. jaanuaril  kell 15.00 esitletakse Eesti Töötukassas (Lasnamäe 2, II korruse konverentsisaalis) Poliitikauuringute Keskuse Praxis uuringut "Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega noorte siirdumine koolist tööle". 

Töötukassa tellis uuringu, et välja selgitada, mis toetab ja mis takistab erivajadusega noortel pärast kooli lõpetamist töö leidmist. Uuring annab soovitusi, milline peaks olema töötukassa roll erivajadustega noorte koolist tööle siirdumise toetamisel ja millega tuleb arvestada neile teenuste pakkumisel.

Uuringu autorite hinnangul on haridussüsteemist tööturule sisenevad noored üks haavatavamaid gruppe tööturul, sest neil puudub töökogemus, nende tööotsimise oskused on tagasihoidlikumad ning töö leidmist toetav sotsiaalne võrgustik  alles kujunemisjärgus. Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega noored vajavad sageli oma terviseseisundi tõttu töö otsimisel ja tööl käimisel ka lisaabi. Erivajadustega noorte igakülgseks abistamiseks ja toetamiseks on oluline teada, millised on praegu peamised takistused nende koolist tööle siirdumisel, ning töötada välja lahendused nende takistuste ületamiseks.

"Uuringust saime kinnitust, et oleme õigel teel. Mobiilne nõustamine kutse- või kõrgkooli lõpetavatele erivajadustega noortele, millega tänavu alustame, valmistab noori ette tööotsinguteks ning tutvustab neile tööturu olukorda, piirkonna tööandjate võimalusi ja töötukassa töölesaamist toetavaid teenuseid. Samuti pakume sellest aastast tööandjatele nõustamist ja koolitusi vähenenud töövõimega inimeste värbamise ja töö korraldamise teemadel, suurendamaks nende valmisolekut võtta tööle vähenenud töövõimega inimesi, sealhulgas noori," ütles töötukassa juhatuse liige Pille Liimal. Ta lisas, et uuringu soovitustest on töötukassale väga tähtis ka see, et koolis kogutud teave noore oskuste ja võimete kohta kaduma ei läheks ning oleks vajadusel kättesaadav ka töötukassale noore tööle aitamisel. Samuti peab töötukassa vajalikuks mõelda, kuidas jätkata  noorte toetamist pärast tööle asumist, et nad töökohal püsiksid. 

Praxise värskelt valminud uuringu ühe autori, Hanna-Stella Haaristo arvates ongi vaja, et tööturuteenuseid pakkuv töötukassa kõnetaks erivajadustega noorte sihtgruppi juba enne, kui noored hakkavad kutse- või kõrgharidusest tööle liikuma. "Uuringust selgus, et erivajadustega noored pole sageli teadlikud töötukassa poolt pakutavatest võimalustest. Need, kel varasem kokkupuude töötukassaga puudus või oli olnud vaid põgus, olid enamasti ka pakutava suhtes negatiivsemalt meelestatud. Varasem tutvus töötukassa teenustega võimaldaks ennetada olukorda, kus erivajadustega noor pärast õpingute lõpetamist kaotab olulise võrgustiku koolist tööle siirdumise toetamiseks," ütles Hanna-Stella Haaristo.

Täiendavalt analüüsis töötukassa erivajadusega noorte koolist tööle liikumist uuringu „Edukus tööturul“ andmetel. Töös antakse ülevaade aastatel 2006-2012 kutse- ja kõrgkooli lõpetanud noorte erivajadustest (puue, töövõime kaotus), haridusest, sotsiaalsest seisundist ning töisest sissetulekust. Tulemustest selgub, et võrreldes eakaaslastega on erivajadustega noorte hulgas töötute osakaal küll kõrgem, kuid erinevused kahe grupi vahel on siiski kardetust väiksemad.

Uuring on kättesaadav: http://www.praxis.ee/tood/erivajadustega-noorte-siirdumine-koolist-toole/

Ajakirjanikud on esitlusele oodatud!

 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Clicking on the banner will redirect you to Work and Study website Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Click on the banner and ask a career specialist. Temporary job offers. Temporary job is waiting for you! Clicking on the banner will redirect you to the temporary job site.

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info@tootukassa.ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, last Friday of the month 8.30-12.30)