Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

 

CV ja avaldus

Prindi

Lisatud 23.08.2013 | Uuendatud 02.09.2019

Vabale töökohale kandideerimisel esitatakse tööandjale CV ja avaldus töökohale kandideerimiseks. Mõnikord on võimalik CV saata läbi mõne töövahendusportaali internetis. Selleks tuleb CV sisestada portaali andmebaasi, mille kaudu tööandjad ka ise endale sobivat tööjõudu otsivad.

CV on lühend ladinakeelsest terminist curriculum vitae, mis tähendab tõlkes elulugu. Kuna lühend CV tuleneb ladina keelest, siis on lühendit korrektne hääldada [tseevee], mitte inglisepäraselt [tsiivii]. Eesti keeles võib dokumendi nimetuseks olla ka elulookirjeldus.
 
CV eesmärk on anda tööandjale teada teie sobivusest pakutavale vabale töökohale. Seetõttu on oluline enne kandideerimist läbi mõelda, millised on sellele ametikohale esitatavad nõuded ning millised on teie senised oskused, kogemused ja isikuomadused. CV-s peaks ennekõike rõhutama neid oskusi ja omadusi, mida tööandja töökuulutuses välja on toonud.
 
CV kujundamisel proovige kasutada sellist liigendust, mis aitab kõige olulisema kohe esimesel vaatamisel esile tõsta.  Silmatorkavas kirjas (näiteks paksus kirjas või trükitähtedega) võiksid olla CV osade pealkirjad nagu hariduskäik, töökogemus jm, et lugejal oleks lihtne vajalikku teavet üles leida.
 
Hea tava kohaselt koostatakse CV:

 • trükituna;
 • mustas kirjas;
 • mõnes enamlevinud kirjašriftis nagu Times New Roman, Arial vmt;
 • tähemärgi suurusega 10 kuni 12.


Kui soovite lisada CV-le foto, võib see olla kas passipilt või lihtsalt portreepilt suurusega umbes 5x6 cm, mis tavaliselt pannakse  CV ülemisse paremasse nurka.  Foto valimisel mõelge, millist muljet te tööandjale jätta soovite.
CV pikkus peaks olema kuni kaks lehekülge – liiga pikka CV-d ei pruugi tööandja jõuda läbi lugeda.
Enne CV ärasaatmist lugege see hoolikalt läbi: kontrollige, et selles ei ole kirjavigu ning vaadake, et kontaktandmed oleksid õiged ja  tööandja saaks teiega soovi korral ühendust võtta. Kui kahtlete oma õigekirjas, paluge CV mõnel tuttaval või pereliikmel üle vaadata.
 
CV-sse kantakse üldjuhul järgmised andmed

1) Kontaktandmed:

 • ees- ja perekonnanimi. Nime võib kirjutada silmatorkavamas (näiteks Bold) kirjas;
 • sünniaeg (kuupäev ja aasta);
 • aadress: teie põhiline elukoht või aadress, millele saadetud kirjad saad kõige kiiremini kätte;
 • telefoninumbrid: soovitav on märkida nii lauatelefon kui ka mobiil. Vajadusel võib täpsustada, mis kellaaegadel teid ühelt või teiselt numbrilt kätte saab;
 • e-posti aadress tuleb selle olemasolul kindlasti märkida;
 • mõnel juhul lisatakse CV-sse ka perekonnaseis, laste arv ja nende vanus, kuid see ei ole kohustuslik.

2) Andmed hariduse kohta. Hariduskäik tuuakse välja alates viimasest koolist. Seda ka siis, kui viimane kool on veel pooleli. Iga taseme õppe kohta võib kirjas olla:

 • alustamise ja lõpetamise aasta;
 • kooli nimi;
 • eriala, õppesuund või klass (näiteks reaalklass);
 • kõrghariduse puhul omandatud kraad;
 • soovi korral kõrghariduse puhul lõputöö teema.

3) Täienduskoolitused, alustades viimasest. Soovitatav on loetleda vaid need kursused, mis on konkreetsele töökohale kandideerimiseks vajalikud ja lisaväärtust andvad. Täienduskoolituste puhul võib olla kirjas:

 • kursuse toimumise aeg;
 • kursuse kestus või kursuse maht tundides;
 • kursuse nimetus;
 • kursuse läbiviija.

4) Andmed töökogemuse kohta, alustades viimasest ja liikudes ajas tagasi.Kui te ei soovi, ei pea te kõiki oma töökogemusi kirja panema. Näiteks kui olete kunagi töötanud jäätisemüüjana, nüüd aga juba 10 aastat töötanud tootmisalal ning töökoht, millele kandideerite, on samuti tootmisvaldkonnas, ei ole ilmselt ka tööandjale teie jäätisemüüja kogemus oluline. Kui aga töökogemusi on veel vähe, tasub need kõik kirja panna – see annab tööandjale teavet, et olete aktiivne. Töökogemuse juures võib kirja panna järgmise:

 • töösuhte algus ja lõpp. Kui töösuhe on hetkel kestev, jäetakse lõpp lahtiseks;
 • ettevõtte nimetus, vähemtuntud või väikeettevõtte puhul ka tegevusala;
 • ametikoha nimetus;
 • teie peamised tööülesanded;
 • alluvate olemasolul nende arv;
 • võite rõhutada ka mõnd eriti olulist tööalast saavutust, kui leiate, et see võib kandideerimisel eelise anda.

5) Muud oskused, näiteks:

 • keelteoskus – nimetage keeled koos tasemega nii kõnes kui kirjas. Näiteks:
  - eesti keel – emakeel;
  - inglise keel – väga hea nii kõnes kui kirjas;
  - vene keel – kõnes hea, kirjas rahuldav;
  Samuti võite lisada, millal võõrkeeli viimati kasutasite.
 • Arvutioskus – loetlege arvutiprogrammid, mida oskate kasutada. Soovi korral võite juurde lisada ka märksõnad oma oskuste taseme iseloomustamiseks, näiteks: tavakasutaja, spetsialisti tase vmt.
 • Autojuhiluba – CV-s võite nimetada sõidukikategooria, mille juhtimise õigus Teil on, juhtimisõiguse omandamise aasta ja soovi korral täpsustada ka kasutussageduse.

6) Muud andmed, näiteks hobid ja isikuomadused, aga mõnel juhul ka palgasoov või muud ootused töökohale;

 • hobid – pange kirja oma hobid, samuti kuulumine klubidesse, ühingutesse jmt;
 • isikuomadused – loetlege omadused, mis võivad konkreetsel töökohal kasuks tulla;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus – nimetage juhul, kui ametikohast tingituna võib töö olla liikuva iseloomuga (sisaldab lähetusi või seisneb ringisõitmises – näiteks müügiesindaja töö puhul) ning saate vajadusel kasutada töösõitudeks oma autot;
 • kodus töötamise võimalus (arvuti, internetiühenduse olemasolu jmt) – kirjutage juhul, kui tulenevalt töö iseloomust võib või peab seda kodus tegema ning Teil on selleks vajalikud vahendid olemas;
 • valmisolek välislähetusteks – märkige juhul, kui töö iseloomust tulenevalt võib esineda palju tööalaseid välissõite. Kindlasti tuleb sellise töö puhul valmisolek lähetusteks ära märkida juhul, kui teil on väikesed lapsed.
 • muu oluline informatsioon, mida tööandja võiks Teie kohta teada.

7) Soovitajad. Kui teil on endisi kolleege, ülemusi, noorte puhul ka õpetajaid, kes võivad olla teie soovitajad, nimetage kuni kolm soovitajat koos nende kontaktandmetega. Kindlasti lisage, kes soovitaja teile on (kolleeg, endine tööandja) ning küsige soovitajatelt eelnevalt nõusolek!

Was this information useful?


 

Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Clicking on the banner will redirect you to Work and Study website Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Click on the banner and ask a career specialist.  

Contacts

Töötukassa offices

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee

Skype: tootukassa

Calling from abroad, please use the number +372 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, last Friday of the month 8.30-12.30)