Haridus- ja Teadusministeerium

Registry code: 70000740

Analüütik

asenduskoht

Entered 26.03.2020 - job offer number: 1411739

Duties

Sinu peamised tööülesanded on:
• poliitikakujundamiseks vajaliku teabe koondamine, süstematiseerimine ning analüüside, prognooside ja kirjandusülevaadete koostamine;
• rakendusuuringute, poliitikaanalüüside ja hindamiste läbiviimine või tellimine koostöös erinevate osapooltega;
• osalemine rahvusvaheliste uuringute kavandamisel koostöös erinevate osapooltega ning uuringute tulemustel põhinevate ülevaadete ja poliitikasoovituste väljatöötamine;
• ministeeriumi nõustamine andmestike, analüüside, hindamiste ja (rakendus)uuringute kasutamisel.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 2 years
Level of education
master’s degree
Other requirements
Edukal kandidaadil on:
• vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• hariduspoliitika hea tundmine ja vähemalt kaheaastane poliitikakujundamise või -analüüsi töökogemus;
• põhjalikud teadmised tõenduspõhisest poliitikakujundamise protsessist ja poliitikaanalüüsi meetoditest ning nende kasutamisoskus;
• hindamiste, analüüside ja uuringute läbiviimise kogemused;
• eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel;
• inglise keele oskus vähemalt B2 või sellele vastaval tasemel;
• väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus nii eesti kui ka inglise keeles;
• vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine;
• valmisolek lähetusteks välismaal

We offer

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;
• soovi korral paindlikke töövorme.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn
Tartu maakond, Tartu linn
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
asenduskoht
Start of employment
May 2020

Application information

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 15. aprilliks 2020 e-posti aadressil: cv@hm.ee või portaali CV Online vahendusel.
Lisainformatsiooni saab telefonil 735 0250, Margot Saluse.

Deadline for the submission of applications
15.04.2020
Required documents
CV, cover letter
Contact person
Margot Saluse, personaliarenduse juhtivekspert , Telephone: 7350250, E-mail: gzNkeüdqzh@qmJfgdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi