Patendiamet

Registry code: 70003164

http://www.epa.ee/et

Arendusjuht

Entered 26.03.2020 - job offer number: 1411743

Duties

Arendusjuhi olulisemaks väljakutseks on luua kaasaegse intellektuaalomandi kompetentsikeskuse tulevikuvisioon, arvestades tänapäevaseid uuenduslikke tehnoloogiaid ja trende; koostöö süvendamine ettevõtjatega ja uute teenuste arendamine intellektuaalomandi valdkonnas; intellektuaalomandi valdkonna arengusuundade analüüs

Requirements for candidate

Level of education
master’s degree
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good

We offer

Patendiamet on Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis viib ellu riigi majanduspoliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Patendiameti peamiseks ülesandeks on teadmistepõhise majanduse toetamine läbi tööstusomandile õiguskaitse andmise. Nõustame ettevõtjaid ja leiutajaid ning tõstame avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandist, et edendada innovatsiooni ja majandust ning elavdada teaduse ja ettevõtluse koostööd. Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn, Toompuiestee 7
Number of openings
1
Working hours
Full time
Tööd on võimalik korraldada osaliselt kaugtööna
Duration of employment
Permanent
Start of employment
04.05.2020

Application information

Kandideerimistaotluses palume esitada:

• motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid avalikus teenistuses töötamise (takistused on loetletud avaliku teenistuse seaduse paragrahvis 15);
• elulookirjeldus (CV);
• koopia haridust tõendavast dokumendist.

Kandideerimistaotlus palume saata hiljemalt 10.04.2020 e-posti aadressile
maire.jyrima@epa.ee

Deadline for the submission of applications
10.04.2020
Contact person
Maire Jürima, personalijuht, Telephone: 6277941, E-mail: gzäNmdOSNägzJmyzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi