Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Registry code: 75001017

http://www.kohtla-jarve.ee/

Arvuti vanemspetsialist

Entered 26.02.2020 - job offer number: 1409528

Duties

Linnakantselei arvuti vanemspetsialisti teenistusülesanded on:

• linnavalitsuse teenistujate it- alaste probleemide lahendamine ja ennetamine Järve, Sompa, Ahtme, Kukruse, Oru linnaosades, riist- ja tarkvara paigaldamine ning hooldamine
• võrguseadmete paigaldamine ja võrgu haldamine
• linnavalitsuse teenistujatele IT-alase toe osutamine
• linnavalitsuse IT vajaduste süsteemne kaardistamine
• linnavalitsuse ja vajadusel linnavalitsuse hallatavatele asutustele riistvara ja tarkvara hooldamine ja remont
• IT-alaste koolituste korraldamine, teenistujate teavitamine muudatustest, mis põhjustavad muutusi või seisakuid arvutisüsteemi töös
• ISKE rakendamise korraldamine linnavalitsuses
• tarkvara legaalsuse ja infoturbe nõuete jälgimine
• andmete varundamise korraldamine
• kasutajakontode haldamine
• oma valdkonda kuuluvate hankedokumentide kontrollimine, väiksemamahuliste infotehnoloogiaalaste hangete ettevalmistamine ja pakkumuste hindamine
• IT andmestikke haldamine ning aruannete täitmine
• andmeturbesüsteemi tehnilise korrasoleku tagamine
• osalemine IT strateegiliste plaanide ja IT eelarve koostamise protsessis
• linnavalitsuse teenistujatele ametliku elektroonilise aadressi loomine
• dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja dokumendiringlusest välja jäetud dokumentide korrastatult arhiveerimiseks esitamine
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 1 year
Level of education
bachelor’s degree
Language skills
Language Oral Written
Russian - required B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Computer skills
expert
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop ja Pmen raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus)
Other requirements

• Infotehnoloogia alane kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
• Varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses. Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe või infotehnoloogia valdkonnas;
• Eesti keele suuline ja kirjalik valdamine suhtlustasemel ja vene keele mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil, kasuks tuleb ka inglise keele tundmine;
• infotehnoloogia alased tehnilised teadmised, arvutivõrgu ja andmebaaside administreerimisoskus ning WD-dokumendihaldussüsteemi ja kasutuks tuleb raamatupidamise tarkvara PMEN kasutamise oskus

We offer

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Information about the job

Office location
Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

• Tööle on võimalik asuda märts 2020. a.


Linnakantselei arvuti vanemspetsialistina näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „arvuti vanemspetsialist CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 8. märts 2020. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.


• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.Deadline for the submission of applications
09.03.2020
Contact person
Maie Kiik, personalijuht, Telephone: 3378598, E-mail: gzämdÕääÕJÕOhjdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi