Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Järva Vallavalitsus

Registry code

http://jarvavald.kovtp.ee

Direktor

Koigi kooli

Entered 12.07.2018 - job offer number: 1355646

Duties

Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Requirements for candidate

Level of education
master’s degree
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Other requirements
Vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõige 1 nõuetele;
juhtimiskogemus; haridusvaldkonna õigusaktide tundmine; koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda; hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus

We offer

Head töökeskkonda; sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda; eneseteostust kooli arendamisel.

Information about the job

Office location
Järva maakond, Järva vald
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerimise dokumendid esitada 01. augustiks 2018 Järva Vallavalitsusele aadressil Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond või digitaalselt e-postile info@jarva.ee

Deadline for the submission of applications
01.08.2018
Required documents
CV, motivation letter, other
kandideerimisavaldus; motivatsioonikiri, milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid lähiaastateks; ametikohale esitatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; kandidaadi soovil muud dokumendid.
Contact person
Tiina Oraste, abivallavanem, Telephone: 505 3525, E-mail: 8ääTzdHNzqümJOzNjzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi