Warning message

  • You can no longer apply for this job! The job has either expired or been deleted

Põlva Vallavalitsus

Registry code: 75038581

http://www.polva.ee

Direktor

Mooste Mõisakool

Entered 08.04.2021 - job offer number: 1444476

Duties

Mooste Mõisakooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Requirements for candidate

Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Other requirements
Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- loov ja initsiatiivikas
- õpi- ja otsustusvõimeline
- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

We offer

Sul on võimalus olla:
- võtmeisik kooli arengu suunaja ja arendajana;
- motiveeritud ja kompetentsete töötajate usaldusväärne liider ja mõttekaaslane;
- kaasaegse õpi- ja töökeskkonna arendaja ja looja;
- aktiivne ja tunnustatud koostööpartner Põlva valla haridus-, noorsootöö ja kultuuriasutustele;
- koolijuht mõisakompleksis asuvas koolis 15 km kaugusel Põlvast ja 45 km kaugusel Tartust.

Information about the job

Office location
Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Pargi tee 15
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
August 2021

Application information

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
4) essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

Dokumendid palume saata hiljemalt 03.05.2021 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info [ä] polva [dot] ee.

Deadline for the submission of applications
03.05.2021
Required documents
CV, other
* avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
* kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
* (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina
Contact person
Aigi Tiks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, Telephone: 7999490, E-mail: aigi [dot] tiks [ä] polva [dot] ee

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi