Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Saaremaa Vallavalitsus

Registry code: 77000306

Eestkoste spetsialist

Entered 17.01.2020 - job offer number: 1406321

Duties

Eestkostespetsialisti teenistuskoha eesmärk on eestkostetöö korraldamine piiratud teovõimega täisealistele isikutele Saaremaa vallas.

Requirements for candidate

Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Field of education
social work and counselling
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Computer skills
specialist
Other requirements
Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses kehtestatud nõuetele;
• eesti keele valdamine kõrgtasemel;
• eelnev töökogemus teenistuskoha või teenistuskohale lähedases töövaldkonnas.
Kandidaadilt eeldame:
• head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
• dokumentide koostamise oskust;
• oskust kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid;
• oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;
• B-kategooria juhilubade omamist

We offer

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;
• erialast täiendkoolitust.

Information about the job

Office location
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Tallinna tn 10
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 31.01.2020 kell 12.00 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare, märgusõna „Eestkostespetsialist“.
Lisainfo: sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee tel 4525056

Deadline for the submission of applications
31.01.2020
Required documents
CV, motivation letter, other
haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad
Contact person
Reelika Murd, sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja , Telephone: +372 452 5056, E-mail: NmmhäÕzdg@NDJqzzNmgzzjzhDdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi