Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Saarde Vallavalitsus

Registry code: 75033454

Ehitusnõunik

Entered 08.04.2019 - job offer number: 1380419

Duties

Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on planeerimis-, projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas ning ehitusseadustiku ja teiste valdkonna õigusaktide nõuete täitmise tagamine Saarde vallas.
Peamised ülesanded: ehitusprojektide, ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine, ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitusprojektide kooskõlastamiste korraldamine; ehitusalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine; projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja vastavate eelnõude väljatöötamine; valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitusööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel riigihanke hankedokumentatsiooni koostamine; kodanike nõustamine ehitusalastes küsimustes; valla üldplaneeringu väljatöötamisel osalemine; ehitisregistri pidamine; ehitusjärelevalve teostamine Saarde valla territooriumil.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 1 year
Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Field of education
Construction and civil engineering works
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
English - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Russian - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
*Must be fluent in at least one of the indicative languages.
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
Other requirements
Kohaliku omavalitsuse korraldust, avalikku teenistust, ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ning oskus neid oma töös rakendada; oskus koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte; haldusmenetlusele kehtestatud reeglite tundmine; hea suhtlus- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus; kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime; kasuks tuleb eelnev töökogemus avalikus sektoris

We offer

Huvitavat ja vastutusrikast tööd, ametialase täiendkoolituse võimalusi, ametiauto kasutamise võimalust, konkurentsivõimelist töötasu.

Information about the job

Office location
Pärnu maakond, Saarde vald, Kilingi-Nõmme linn, Nõmme tn 22
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid esitada Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.

Deadline for the submission of applications
06.05.2019
Required documents
CV, motivation letter, other
haridust tõendavate dokumentide koopiad
Contact person
Martti Rooden, abivallavanem, Telephone: 53494259, E-mail: gzNüüädNeeDmTJqzzNDmdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi