Kohila Vallavalitsus

Registry code: 75018851

Finantsjuht

Entered 14.07.2020 - job offer number: 1420232

Duties

Finantsjuhina on sinu vastutusvaldkonnaks Kohila Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste finantstegevuse suunamine ja koordineerimine ning vara ja rahaliste vahendite optimaalse kasutamise planeerimine läbi sinu koostatud ning volikogu poolt kinnitatud eelarve. Sa omad ülevaadet ja kontrolli eelarve täitmise üle ning nõustad vallavalitsuse teenistujaid ja hallatavate asutuste juhte finantsküsimustes. Erinevate raamatupidamisaruannete koostamise protsesside juhtimine on sinu jaoks loomulik tegevus ning sa oled võimeline aruandeid ise koostama. Finantside juhtimise kõrval oled sa ka hea meeskonnajuht ning saad seda näidata Kohila Vallavalitsuse finantssektori juhtimisel. Sina oled vallavalitsuse esimene kontakt suhtlusel pankade ja audiitoritega.

Requirements for candidate

Other requirements
Oled sobiv kandidaat, kui vastad avaliku teenistuse seadusest tulenevatele nõuetele ja sul on:
• kõrgharidus (soovituslikult magistrikraad) ning väga head raamatupidamise ja finantsalased teadmised;
• eelnev töökogemus finantsjuhi või pearaamatupidajana (soovitatavalt avalikus sektoris ja vähemalt 2 aastat);
• varasem kogemus erinevate raamatupidamisprogrammidega töötamisel;
• tahe panustada kohaliku omavalitsuse finantsvaldkonna arengusse;
• väga heal tasemel eesti keele oskus ning ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
• väga hea planeerimis-ja analüüsivõime, oled täpne, kohusetundlik ning algatusvõimeline.



We offer

• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd ning võimalust õppida ja areneda;
• konkurentsivõimelist palka mis jääb peale katseaega IV palgagruppi;
• võimalust saada osa ühistest projektidest ja meeskonnaüritustest;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• võimalust kasutada töökorralduse reeglites ette nähtud kaugtööpäevi.
• erinevaid sotsiaalseid garantiisid ja hüvitisi.

Information about the job

Office location
Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Vabaduse tn 1
Possible to work remotely
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
01.10.2020

Application information

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 12.08.2020 aadressile vallavalitsus@kohila.ee või Vabaduse 1, Kohila 79804.

Deadline for the submission of applications
12.08.2020
Required documents
CV, motivation letter
Contact person
Marion Peever, kantselei peaspetsialist, Telephone: 53076359, E-mail: gzNäeTdymmjmNJÕefähzdmm

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi