Rõuge Vallavalitsus

Registry code: 77000217

Hankespetsialist

(osaliselt kaugtöö)

Entered 11.09.2019 - job offer number: 1395912

Duties

Hankespetsialisti põhiülesanneteks on iga-aastase hankeplaani koostamine, hangete koostamise ettevalmistamine ja läbiviimine ning hangete läbiviimise õiguspärasuse ja ajakohasuse tagamine. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

Requirements for candidate

Level of education
bachelor’s degree
Language skills
Language Oral Written
English - required B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Russian - required B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Computer skills
specialist
Other requirements
• kõrgharidus, soovitavalt juriidiline või majandusalane;
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
• põhjalikud teadmised Rõuge valla ja riigihankeid reguleerivatest õigusaktidest, kohaliku omavalitsuse korraldusest
ning oskus neid oma töös rakendada;
• teadmised dokumentide vorminõuetest ning suutlikkus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
• oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia hankemenetlusega seotud toiminguid;
• teksti-, tabeltöötlus- ja andmebaasi programmide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
• eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
• hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt
vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea pingetaluvus;
• B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus)

We offer

- võimalusi eneseteostuseks;
- vaheldusrikast tööd;
- koolitusi enesetäiendamiseks;
- toetavat meeskonda;
- töökohta maalilises Rõuges;
- meeleolukaid ühisüritusi;
- põhipuhkust 35 kalendripäeva;
- osaliselt kaugtöö tegemise võimalus.

Information about the job

Office location
Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4
Possible to work remotely
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Deadline for the submission of applications
26.09.2019
Required documents
other, motivation letter, CV
Haridust tõendavad dokumendid, sooviavaldus
Contact person
Jane Liiv, majandusosakonna juhataja, Telephone: 53284004, E-mail: jzhDJNz@kmdmm
Kandideerimiskeskkonna link
https://rouge.kovtp.ee/konkursid

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi