Märjamaa Vallavalitsus

Registry code: 77000447

Haridusnõunik

Entered 18.02.2020 - job offer number: 1408825

Duties

HARIDUSNÕUNIKU
Märjamaa valla haridusasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine. Märjamaa valla hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine.
Haridusnõuniku peamised tööülesanded on: valla haridusasutuste töö koordineerimine, nende tegevuste analüüsimine, planeerimine ning tegevuse üle kontrolli teostamine, valla haridussüsteemi arengukava ja hariduspoliitika väljatöötamine, koordineerida valdkonna eelarve projekti koostamist ja jälgida eelarve täitmist, valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise koordineerimine, koolikohustuslike isikutega tegelemine ja probleemküsimuste lahendamine, haridusalase informatsiooni väljaandmise ja avalikustamise koordineerimine vallal lehes ja valla kodulehel ja haridustöötajatele suunatud ürituste korraldamine, volikogu hariduskomisjoni töös osalemine, õpilastranspordi korraldamine, huvihariduse korraldamine.
• erialane kõrgharidus
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe meeskonnatööks, otsustusvõime.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 1 year
Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Field of education
management and administration
Language skills
Language Oral Written
English - indicative B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Estonian - required C2 (proficient language user) - perfect C2 (proficient language user) - perfect
Russian - indicative B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
*Must be fluent in at least one of the indicative languages.
Driving licence
B category
Computer skills
specialist

We offer

• uuendustele suunatud töökeskkonda;
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• toetavat meeskonda;
• enesearengu võimalusi;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• 35-kalendripäevast põhipuhkust;
• erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.
• teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast töötasu säilitamist 75% ulatuses.

Information about the job

Office location
Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tn 11
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Avaldus/motivatsioonikiri koos palga sooviga, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 6. aprillil 2020 Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainfo: vallasekretär Maigi Linna, tel 5349 7599 või maigi.linna@marjamaa.ee.

Deadline for the submission of applications
06.04.2020
Required documents
CV, cover letter, motivation letter, other
haridust tõendava dokumendi koopia
Contact person
Evi Rooda, personalispetsialist, Telephone: 53056895, E-mail: mjädNeeDzJgzNOzgzzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi