Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Põltsamaa Valla Päevakeskus

Registry code: 77000105

Hooldustöötaja

koduteenuse osutaja

Entered 21.01.2020 - job offer number: 1406533

Duties

Ametikoha üldeesmärk on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ja tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Tööülesanded
Probleemidega inimeste mõistmine, samuti nende füüsilise või psüühilise tervise probleemide äratundmine, eesmärgiga soodustada isiku ja perekonna toimetulekut kodustes tingimustes. Erivajadustega, hoolduskoormusega ning toimetulekuraskustes inimeste tööturule sisenemise või tööturul püsimise toetamine.
Täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, laiemalt et hoolduskoormusega isik saaks naasta tööturule. Isiku abistamine toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.
1. koduteenuste osutamine vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu poolt kehtestatud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale (vastu võetud 21.02.2019 nr 4) ning valla päevakeskuse ja kliendi vahel sõlmitud lepingule ja hoolduskavale;
2. kliendi füüsilise ja psühhosotsiaalse seisundi analüüsimine ja koostöös vallavalitsuse sotsiaaltöötajatega kliendi hoolduskava planeerimisel osalemine;
3. kliendi füüsiliste ja psühhosotsiaalsete vajaduste rahuldamisega seotud ülesannete täitmine;
4. vallavalitsuse sotsiaaltöötajatele ja valla päevakeskuse juhatajale informatsiooni edastamine teeninduspiirkonnas elavate abivajajate kohta;

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 1 year
Level of education
vocational secondary education
Certificates of proficiency and competency
Caregiver
Language skills
Language Oral Written
Russian - required B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Driving licence
B category
Computer skills
basic level
Other requirements
Hea suhtleja, sõbralik, abivalmis, hea pingetaluvusega

We offer

Täistööajaga töötamist, sõbralikku ja abivalmis töökollektiivi

Information about the job

Office location
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
31.12.2021
Start of employment
05.02.2020

Application information

Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 509 6572, e-post: heiki.rosin@poltsamaa.ee

Deadline for the submission of applications
04.02.2020
Required documents
CV, motivation letter
Contact person
Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, Telephone: 509 6572, E-mail: fmäÕädNeqäTJyehüqzgzzdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi