Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Keskkonnaamet

Registry code: 70008658

http://www.keskkonnaamet.ee

Jäätmespetsialist

Lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Entered 13.08.2019 - job offer number: 1392920

Duties

Kui sind huvitab keskkond ning jäätmemajandus, siis see töökoht on sulle! Jäätmespetsialist puutub oma töös kokku nii eraisikute kui ettevõttetega, väljastades jäätmelube ning registreerides neid jäätmekäitlejatena. Kuna jäätmemajanduse teema on aktuaalne ning pidevas muutumises, on tööpäevad vaheldusrikkad ning pakuvad uusi teadmisi ka kogenenud spetsialistidele. Tule ja saa parimad teadmised jäätmemajandust reguleerivatest seadustest ning oskusest neid ka reaalselt rakendada! Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt:
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/ko_jaatmeburoo_jaatmesp._2016_0.doc

Requirements for candidate

Level of education
bachelor’s degree
Language skills
Language Oral Written
Russian - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
English - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
*Must be fluent in at least one of the indicative languages.
Driving licence
B category
Other requirements
Keskkonnaalast või keskkonnatehnoloogia alast kõrgharidust;
tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmist;
eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
ladusat suhtlemis- ja esinemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd erinevate huvirühmade vahel;
kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta vastu kaalutletud ja motiveeritud otsuseid oma ametikoha volituste piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.

Kasuks tuleb:
eelnev töökogemus jäätmete või muus sellega seonduvas keskkonnakasutuse valdkonnas

We offer

• Meil on toetavad kolleegid, kellega üheskoos saad ka Sina panustada hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse.
• Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem.
• Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid.
• Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega, mis võimaldab paremini ühildada tööd ja vaba aega.
• Kasutame töö tegemiseks kaasaegset tehnoloogiat ja rakendame ulatuslikult kaugtöö tegemise võimalust.
• Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime oma töötajate tervisest.

Information about the job

Office location
Eesti, Pakume võimalust töötada Keskkonnaameti Kuressaare, Haapsalu, Penijõe või Pärnu kontoris
Töö piirkonnaks on Hiiu-Lääne-Saaremaa
Number of openings
1
Remuneration
1100 eurot (bruto), katseajal -10%
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
ajutiselt äraoleva töötaja asendamine
Start of employment
As soon as possible

Application information

Küsimustele vastab meeleldi jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg +372 5884 9116

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata 28. augustiks e-posti aadressil cv@keskkonnaamet.ee

Deadline for the submission of applications
28.08.2019
Required documents
motivation letter, CV
Contact person
Sigrit Meister, personali peaspetsialist , E-mail: UjJÕmqÕÕeTTzzgmüdmm
Kandideerimiskeskkonna link
http://www.keskkonnaamet.ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi