Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Registry code

https://www.tallinn.ee/sotsiaaltervishoiuamet

Jurist

Entered 19.02.2019 - job offer number: 1375426

Duties

Peamised teenistusülesanded juristile
• koostab ja menetleb lastekaitse valdkonna õigusakte;
• nõustab lastekaitse spetsialiste juhtumite korraldamisel;
• esindab ametit ja Tallinna linna vastava volituse alusel Eesti Vabariigi kohtutes;
• koostab õiguslikke hinnanguid ja arvamusi konkreetsetes õigusküsimus

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 3 years
Level of education
master’s degree
Field of education
law
Language skills
Language Oral Written
Russian - required B2 (independent language user) - good B1 (independent language user) - intermediate
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Other requirements
• õigusalane kõrgharidus;
• kahe võõrkeele, sh vene keele oskus erialasõnavara valdamisega;
• tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide kasutamise oskus;
• suutlikkus õigusküsimustes vabalt orienteeruda ja konkreetsete õigusküsimuste analüüsi tulemusena formuleerida kirjalikke arvamusi;
• otsustus- ja vastutusvõime;
• suhtlus- ja väljendusoskus, võime mõtteid ja teavet suuliselt ja kirjalikult esitada, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada ning tõhusalt aega kasutada;
• intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ning analüüsi- ja sünteesivõime

We offer

• mentorlust;
• eneseteostust toetavas, tervist väärtustavas, peresõbralikus ja arenevas meeskonnas;
• õppimis- ja arenemisvõimalusi;
• 35 kalendripäevast põhipuhkust

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 48a
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
April 2019

Application information

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 18. märtsiks 2019 avaldus ja elulookirjeldus (CV) e-postile heli.kapral@tallinnlv.ee
Lisainformatsioon Uku Torjus, telefon 6457803

Deadline for the submission of applications
18.03.2019
Required documents
CV, other
avaldus
Contact person
personali peaspetsialist, E-mail: fmhädÕzyNzhJüzhhäTThjdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi