Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Jõelähtme Vallavalitsus

Registry code

http://www.joelahtme.ee

Jurist

Entered 28.02.2019 - job offer number: 1376416

Duties

- vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude seadustele ja kehtivatele õigusaktidele vastavuse kontrollimine, õigusaktide eelnõude koostamine, eelnõudele õigusliku hinnangu andmine ja muudatusettepanekute tegemine;
- õigusliku sisuga kirjavahetuse koostamine ja kontrollimine,
- lepingu projektide koostamine, lepingute seadustele vastavuse kontrollimine ja muudatusettepanekute tegemine, lepingute täitmise üle kontrolli teostamine,
- riigihangete registris dokumentide vormistamine;
- vallavolikogu- ja valitsuse liikmete, vallavalitsuse ametnike ja valla hallatavate asutuste juhtide nõustamine ametialaste juriidilistes küsimustes;
- valla esindamine kohtus ja teiste õiguskaitseorganites.

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 2 years
Level of education
professional higher education (higher vocational education)
Field of education
law
Language skills
Language Oral Written
English - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Russian - indicative B2 (independent language user) - good B2 (independent language user) - good
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
*Must be fluent in at least one of the indicative languages.
Driving licence
B category
Computer skills
intermediate level
e-posti kasutamine, interneti kasutamine, kontoritarkvara
Other requirements
Kandidaadilt eeldame:
-riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni, avalikku teenistust ja kohalikku omavalitsust reguleerivate õigusaktide tundmist;
- vähemalt 2 aastast erialast töökogemust riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
- head analüüsi- ja algatusvõimet;
- head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, kohusetundlikkust ja korrektsust;
- head meeskonnatöö oskust;
- isikliku sõiduauto kasutamise võimalust

Kandideerima on oodatud ka isikud, kellel juriidiline kõrgharidus on omandamisel

We offer

võimalust teha huvitavat ja vastutusrikast tööd kaasaegses töökeskkonnas ning töötada meeldivas kollektiivis.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
25.03.2019

Application information

CV ja sooviavaldus koos haridust tõendava dokumendi ärakirjaga ning palgasooviga saata hiljemalt 17. märtsiks 2019 Jõelähtme Vallavalitsusse e-posti aadressil kantselie@joelahtme.ee. Täiendav info telefonil 605 4887, vallasekretär Leho Kure.

Deadline for the submission of applications
17.03.2019
Required documents
CV, cover letter, other
haridust tõendav dokument
Contact person
Maire Kivistu, volitatud isik, Telephone: 6054884, E-mail: gzäNmdÕäjäqü@JOemhzfügmdmm
Kandideerimiskeskkonna link
https://www.cvkeskus.ee

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi