Harku Vallavalitsus

Registry code: 75014132

http://www.harku.ee

Jurist

Tegemist on tähtajalise ametikohaga lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks

Entered 11.09.2019 - job offer number: 1395891

Duties

• juriidiline nõustamine sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus- ja kultuuri- ning tööõiguse valdkonnas ning
vastava valdkonna eelnõude kooskõlastamine;
• õigusliku sisuga dokumentide eelnõude koostamine;
• arvamuse andmine õigusliku sisuga dokumentide ja nende eelnõude vastavuse kohta seadusele ja
nõuetele ning ettepanekute tegemine seaduste ja nõuetega vastavusse viimiseks;
• õigusliku arvamuse andmine vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevusega seotud
probleemidele ja võimalike lahenduste pakkumine;
• andmekaitsealaste ülesannete täitmine;
• valla ja vallavalitsuse esindamine kohtus ja ametiasutustes;
• vallasekretäri asendamine tema äraolekul.

Requirements for candidate

Level of education
master’s degree
Field of education
law
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Russian - indicative B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Other requirements
• kohaliku omavalitsuse seaduse §-s 55 sätestatud haridus;
• teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, sealjuures avalikust haldusest;
• andmekaitsega seotud õigusaktide tundmine;
• väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosimise võime;
• võime eristada olulist mitteolulisest, oskus tegeleda ülesannetega süsteemselt;
• kohusetundlikkus ja täpsus;
• väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus

We offer

- huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
- häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
- toetavat meeskonda;
- soodsaid sportimisvõimalusi;
- puhkust 35 kalendripäeva;
- erialast täiendkoolitust;
- haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kallaste tn 12
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine
Start of employment
01.11.2019

Application information

Deadline for the submission of applications
26.09.2019
Required documents
CV
Contact person
Personalijuht, Telephone: 6003845, E-mail: mjmdüe3äzqJfzNÕ@dmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi