Warning message

  • You can no longer apply for this job! The job has either expired or been deleted

Saaremaa Vallavalitsus

Registry code: 77000306

Jurist

Entered 15.07.2020 - job offer number: 1420376

Duties

Saaremaa Vallavalitsuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste juriidiline nõustamine, sh õigusaktide ja lepingute koostamine ning Saaremaa valla kohtus esindamine.
Tööülesannete kirjeldus on leitav www.saaremaavald.ee

Requirements for candidate

Work experience in the same profession
at least 2 years
Level of education
bachelor’s degree
Field of education
law
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Computer skills
specialist
dokumentide ja õigusaktide ning teavitustekstide vormistamise oskust; oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid.
Other requirements
• õigusalast kõrgharidust;
• vähemalt 2-aastast erialast töökogemust;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, tahet ja oskust meeskonnatööks;
• algatus- ja analüüsivõimet ning iseseisvust;
• loovaid mõtteid ning soovi aidata kaasa Saaremaa valla arengule.

We offer

• enesetäiendamise võimalusi, sh erialaseid koolitusi;
• paindlikku töökorraldust;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• kindlat palka;
• meeldivaid ja abivalmis töökaaslasi.

Information about the job

Office location
Saare maakond, Lossi tn 1, Kuressaare
Possible to work remotely
Number of openings
1
Remuneration
kokkuleppel
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

• CV;
• motivatsioonikiri (sh palgasoov);
• haridust ja erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopia;
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Avaldus ja dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 03. augustiks 2020, hiljemalt kell 10.00 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsusele aadressil Lossi 1, 93819 Kuressaare, märgusõna „Jurist".

Deadline for the submission of applications
03.08.2020
Required documents
CV, cover letter, motivation letter, other
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
Contact person
vallasekretär, Telephone: +372 452 5014, E-mail: hääqdO@@häÕJqzzNmgzzjzhDdmm
Link to application environment
https://www.saaremaavald.ee/toopakkumised

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi