Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Justiitsministeerium

Registry code

Jurist (nõunik)

Entered 20.02.2019 - job offer number: 1375505

Duties

Peamisteks ülesanneteks on Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüsimine vangistust puudutavas valdkonnas, Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevate kaebuste menetlemine ja riigi esindamine eeltoodud küsimustes, õigusaktide muudatuste väljatöötamine, Justiitsministeeriumi kohtus esindamine vanglatega seonduvates küsimustes ning vanglate nõustamine, eelkõige inim- ja põhiõigustega seotud küsimustes.

Requirements for candidate

Level of education
bachelor’s degree
Field of education
law
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Other requirements
Sobivalt kandidaadilt eeldame:
• akadeemilist õigusalast kõrgharidust (vähemalt bakalaureusekraad);
• väga head inglise keele oskust;
• häid teadmisi vangistusõigusest, inim- ja põhiõigustest, sh inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast ning riigi- ja halduskorraldusest;
• teadmisi õigusloome protsessist;
• iseseisvust töös, head analüüsioskust ja tulemuste prognoosimisvõimet;
• head ajaplaneerimise oskust, pingetaluvust ja meeskonnatööoskust;
• tulemustele ja lahendustele orienteeritust;
• head eneseväljendusoskust kõnes ja kirjas;
• vastavust ametnikule esitatavatele ning ametikohale kehtivatele tervise- ja kehalise ettevalmistuse

We offer

• Võimalust osaleda õigusaktide koostamise ja menetlemise protsessis ning olla kaasatud õigusloomesse;
• Võimalust arendada ja suunata Eesti vanglateenistuse õiguspraktikat;
• Toetavaid ja motiveeritud töökaaslasi;
• Tasuta sportimisvõimalusi ja erialast täiendkoolitust;
• Aastas 35 kalendripäeva puhkust;
• Töötasu alates 2100 eurot.


Information about the job

Office location
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 7
Number of openings
1
Remuneration (gross)
2100 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata e-posti aadressile personal@just.ee märksõnaga „ÕAT jurist" või kandideerides personaliotsinguportaali CV-Online kaudu. Ametikoha ametijuhendiga saab tutvuda aadressil https://www.just.ee/et/vanglate-osakonna-nounik-jurist. Lisainfo õiguse ja arenduse talituse juhatajalt Viorica Tšaikovskilt, tel 620 8231 või Viorica.Tsaikovski@just.ee

Deadline for the submission of applications
17.03.2019
Required documents
CV, motivation letter
Contact person
Janne Hallik, Telephone: 620 8131, E-mail: OzTTmdfzhhäÕJO@qüdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi