Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Maaeluministeerium

Registry code: 70000734

http://www.agri.ee

Kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialist

Entered 25.06.2019 - job offer number: 1388648

Duties

Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialisti põhiülesanded on ministeeriumi vastutusalas olevate kutselist kalapüüki reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide kohta seisukohtade väljatöötamine ja esitamine Euroopa Liidu institutsioonide töös, Euroopa Liidu kutselist kalapüüki reguleerivate õigusaktide siseriiklik rakendamine, siseriiklike õigusaktide väljatöötamine ja rakendamine ning kutselise kalapüügi sektori analüüside koostamine.

Täpsemad teenistusülesanded:
• kutselist kalapüüki reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
• kutselist kalapüüki puudutavate teiste ministeeriumite koostatud õigusaktide eelnõude läbivaatamine ja ettepanekute tegemine ministeeriumi seisukoha kujundamiseks;
• kutselise kalapüügikorraldust puudutavate Euroopa Liidu õigusaktide kohta seisukohtade väljatöötamine;
• kutselist kalapüüki reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide siseriiklik rakendamine;
• kutselise kalapüügivõimaluste või lubatud aastasaagi ammendumisel püügi peatamise ja taasavamise maaeluministri käskkirjade koostamine ja avaldamine;
• kutselise kalapüügisektori olukorra analüüside koostamine;
• kutselise kalapüügi registri arendamises osalemine;
• kutselise kalapüügi korralduse kohta informatsiooni andmine ja maaeluministeeriumi vastutusvaldkonda jäävate aruannete koostamine ning esitamine.

Requirements for candidate

Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
English - required B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Other requirements
Oled sobiv kandidaat, kui:
• Sul on kõrgharidus (soovitavalt keskkonna, kalanduse või majanduse vallas);
• oskad eesti keelt kõrgtasemel (C1 tase) ja inglise keelt kesktasemel (B1 tase);
• tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ja õigussüsteemist ning selle rakendamisest ja otsustusprotsessist;
• oskad kasutada arvutiprogramme, sealhulgas MS Excel tabelarvutusprogrammi;
• rutiinitaluvus (sh võime töötada efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras);
• oled oma töös täpne ja korrektne;
• oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
• Sul on analüütiline mõtlemine;
• Sul on hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus

We offer

- huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
- võimalust panustada valdkonna arengusse;
- avatud meelt uuenduslikele ideedele;
- kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
- enesearendamise võimalusi;
- stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
- paindlikku tööaega;
- tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Permanent
Start of employment
As soon as possible

Application information

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavast dokumendist koopia palume saata Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 14. juuli 2019. a. Täpsem teave 625 6181 (Ain Soome) või 6256 215 (Urve Anter).


Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi veebilehel toodud tingimustele www.agri.ee


Deadline for the submission of applications
14.07.2019
Required documents
other, CV, motivation letter
haridust tõendavast dokumendist koopia
Contact person
peaspetsialist, Telephone: +3726256168, E-mail: ÕeTÕ@NqqJzkNädmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi