Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Maaeluministeerium

Registry code: 70000734

http://www.agri.ee

Kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist

ajutiselt äraoleva ametniku asendaja

Entered 14.02.2020 - job offer number: 1408632

Duties

Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Turukorralduse ja kaubanduse büroo:
• koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
• analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;
• osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;
• töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu projekti.

Otsime oma meeskonda peaspetsialisti, kelle põhiülesanded on Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi rakendamine, sh kalandustootjate ühenduste (tootjaorganisatsioonide) toimimiseks vajaliku õigusliku ja administratiivse raamistiku loomine.

Täpsemad teenistusülesanded:

• tootjaorganisatsioonide tegevuskavade ja tegevuskava aruannete läbivaatamine ning tegevuskavade hindamiseks materjalide ettevalmistamine;
• vajadusel tootjaorganisatsioonide tegevuse administreerimiseks vajaliku töökorra ja protseduuride väljatöötamine;
• turukorralduslike toetuste menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine turukorralduslike toetuste saamiseks kehtestatud nõuete järgimise üle;
• tootjaorganisatsioonide tegevusega seotud statistika kogumine, töötlemine, kontrollimine ja esitamine;
• ülesannete täitmisel kalandusvaldkonnas tegutsevate huvigruppide ja asutustega suhtlemine ning osalemine läbirääkimistel ja valdkonda puudutavates töögruppides;
• Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava meetmete rakendamises ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021-2027 rakenduskava väljatöötamises osalemine;
• Euroopa Liidu otsustusprotsessis ametikoha valdkonda jäävates küsimustes osalemine.

Requirements for candidate

Language skills
Language Oral Written
English - required B1 (independent language user) - intermediate B1 (independent language user) - intermediate
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Other requirements
Ootame Sind kandideerima, kui:
• Sul on kõrgharidus (soovitatavalt kalanduse või majanduse valdkonnas);
• valdad eesti keelt laitmatult ja oskad inglise keelt kesktasemel;
• omad head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust, sh oskad suhelda avalikkusega;
• Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest;
• Sul on analüütiline mõtlemine;
• talud rutiini ja töötad efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras;
• oled oma töös täpne ja korrektne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline.

Kasuks tuleb:
• kalandust puudutavate õigusaktide, sh ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi tundmine;
• teadmised Euroopa Liidu institutsioonide otsustusprotsessidest

We offer

- huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
- kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
- enesearendamise võimalusi;
- põhipalka alates 1600 eurost katseajal;
- põhipuhkust 35 päeva aastas;
- paindlikku tööaega;
- ühisüritusi;
- tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai 39//41
Number of openings
1
Remuneration (gross)
1600-1700 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
ajutiselt äraoleva ametniku asendaja
Start of employment
As soon as possible

Application information

Tähtaeg ja täpsem teave
CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeerium personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 8. märtsil 2020. a. Täpsem teave 6256 233 (Eduard Koitmaa, töö sisu kohta) või 6256 168 (Tiina Kahar).

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi kodulehel kirjeldatud tingimustele (www.agri.ee/et/isikuandmete-tootlemine).

Deadline for the submission of applications
08.03.2020
Required documents
CV, motivation letter
Contact person
Tiina Kahar, peaspetsialist, Telephone: +3726256168, E-mail: ÕeTÕ@NqqJzkNädmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi