Warning message

  • Sellele tööpakkumisele ei saa enam kandideerida! Tööpakkumine on kas aegunud või kustutatud

Tartu Maakohus

Registry code: 74001966

Kohtujurist

Täitmisele kuulub üks tsiviilasjadele spetsialiseerunud kohtujuristi ametikoht asukohaga Võrus, määratud ajaks kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni.

Entered 21.02.2020 - job offer number: 1409200

Duties

• kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks
• kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses

Kandidaadile tuleb kasuks:
• väga head teadmised tsiviilõigusest ning tsiviilkohtumenetlusest
• väga hea kirjalik ja suuline väljendus- ja argumenteerimisoskus
• varasem töökogemus kohtusüsteemis

Requirements for candidate

Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C2 (proficient language user) - perfect C2 (proficient language user) - perfect
Other requirements
Tartu Maakohtu esimees kuulutab kohtute seaduse § 1251 lõike 5 alusel välja avaliku konkursi kohtujuristi ametikoha täitmiseks.

Ootame kohtujuristi ametikohale kandideerima neid, kes on huvitatud karjäärist kohtusüsteemis ja soovivad osaleda kohtuasjade menetlemiseks ettevalmistamisel ja kohtuasjade menetlemisel kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses ning kes vastavad kohtute seaduse § 47 lõike 1 punktides 1- 3 esitatud nõuetele.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

We offer

• huvitavat ja arendavat tööd toredas meeskonnas
• konkurentsivõimelist töötasu (pärast katseaega 2005 eurot kuus)
• võimalust saada osa erialastest koolitustest
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas

Information about the job

Office location
Võru maakond, Võru linn, Vabaduse tn 13
Number of openings
1
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
ajutiselt äraoleva töötaja asendamine
Start of employment
As soon as possible

Application information

Kandideerimiseks palume esitada:
1) kandideerimisavaldus Tartu Maakohtu esimehe nimele
2) kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet (asub Tartu Maakohtu veebilehel: http://www.kohus.ee/et/vabad-tookohad-ja-praktikavoimalused/vabad-tookohad)
3) Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia
4) motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lehekülg)

Dokumendid palume esitada märgusõna „Tsiviilasjade kohtujuristi konkurss“ all Tartu Maakohtu aadressil Kalevi 1, 50092 Tartu või elektrooniliselt aadressil tartumk.konkurss@kohus.ee. Kandideerimisavaldus ja kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet peavad olema allkirjastatud.

Dokumentide esitamise viimane päev on 9. märts 2020 (s.o. postitamise viimane kuupäev).

Kohtujuristi konkursi läbiviimise kord asub Tartu Maakohtu veebilehel (http://www.kohus.ee/et/vabad-tookohad-ja-praktikavoimalused/vabad-tookohad)

Täiendavat informatsiooni saab personalijuhilt Anne Ladvalt (tel 750 0645, e-post anne.ladva@kohus.ee )

Deadline for the submission of applications
09.03.2020
Contact person
personalijuht, E-mail: zTTmdhzDjzJÕef@qdmm

Uued oskused viivad elus edasi.

Kas teadsid, et osadel töötavatel inimestel on võimalik uusi oskusi omandada töötukassa toel?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi