Warning message

  • You can no longer apply for this job! The job has either expired or been deleted

Harju Maakohus

Registry code: 74001728

Kohtujurist

määratud tähtajaks

Entered 02.07.2020 - job offer number: 1419092

Duties

kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks;
kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses.

Requirements for candidate

Level of education
master’s degree
Field of education
law
Language skills
Language Oral Written
Estonian - required C1 (proficient language user) - very good C1 (proficient language user) - very good
Computer skills
intermediate level
Other requirements
Kandideerimise eelduseks on vastavus kohtute seaduse § 47 lg 1 p-des 1-3 esitatud nõuetele

We offer

huvitavat ja arendavat tööd;
palka (pärast kuuekuulist katseaega 2166 eurot kuus);
35-päevast põhipuhkust
võimalusel liikuda hiljem määramata tähtajaga kohtujuristi ametikohale.

Information about the job

Office location
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lubja tn 4
Number of openings
1
Remuneration (gross)
2166 EUR
Working hours
Full time
Duration of employment
Fixed-term
kuni asendatava naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni
Start of employment
August 2020

Application information

Kandideerimiseks palume esitada:
avaldus Harju Maakohtu esimehe nimele kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses ja kohtute seaduses sätestatud nõuetele:
kohtujuristiks kandideerija isikuandmete ankeet (kohus.ee/ankeet);
Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia;
haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia;
motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lehekülg).

Kohtusüsteemi tutvustav video (kohus.ee/video)
Kohtujuristi konkursi läbiviimise kord (kohus.ee/kord)
Harju Maakohtus isikuandmete töötlemise info (kohus.ee/info)

Kandideerimisdokumentide esitamisel lisada märgusõna "kohtujurist" ning saata need hiljemalt 16.07.2020 aadressile harjumk.konkurss@kohus.ee.

Lisainfo: personalikonsultant Kätlin Tamman, katlin.tamman@kohus.ee.

Deadline for the submission of applications
16.07.2020
Contact person
Kätlin Tamman, personalikonsultant, E-mail: ÕzühäTdüzggzTJÕef@qdmm

New skills help you advance in life.

Did you know that some employees have the opportunity to acquire skills with the help of the Estonian Unemployment Insurance Fund?
Vaata lähemalt „Tööta ja õpi